Veckobladet

Här har ni nummer 4 för året.
Det mesta i numret handlar naturligtvis men det finns mert att säga och visa från det mångfacetterade förstamajfirandet i Lund. Eftersom utrymmet i papperstidningen är begränsat och röda fanor inte blir lika röda i svartvitt tryck så finns det mer om första maj här på webbsidorna.

Nästa pappersnummer planeras till första veckan i juni.


(Pdf-format)

Glöm nu inte våra webbnummer, varje fredag på adressen.

http://veckobladet.info

  VECKOBLADET Utgiven av SFVBBiL Ansvarig utgivare: Göran Persson