En tidning med historia
30 årgångar av Veckobladet kom ut under den förre ägaren
som var Vänsterpartiet i Lund och dess föregångare.
Under 2004 beslöt Vänsterpartiet att inte fortsätta med utgivningen utan överlät utgivningsrätten till undertecknad.

Planen just nu är att komma ut i det klassiska VB-formatet vikt A3
en gång i månaden och att däremellan publicera material
på den här adressen varje vecka.

Viktigast för om det blir en fortsatt regelbunden utgivning är
naturligtvis läsarresponsen, behövs en tidning som Veckobladet och kan
den skapa den debatt- och skrivlust som är helt nödvändig
för en tidning som Veckobladet.

Vår ambition i vänkretsen till VB är att försöka bredda tidningen
genom en allmännare och mindre partiinriktad profil.
Att Veckobladets hjärta är helt och fullt till vänster
skall dock inte någon behöva tvivla på.

Göran Persson
goran.persson@djingis.se
eller tel. 046-141612 eller 0709-22450