Prenumerationer och pengar
Skicka in Namn och adress till pren@veckobladet.info om du är intresserad av VB.
Prenumerationsavgiften är 100 kr/år som kan sättas in på pg 1 51 44 21-5.