Veckobladet

Här har ni nummer 3 för året.
Nästa pappersnummer planeras till veckan efter första maj, med färska rapporter från Arbetarrörelsens Stora Högtidsdag. Hur stor den nu kan bli under rådande borgerliga medvind.(Pdf-format)

Glöm nu inte våra webbnummer, varje fredag på adressen.

http://veckobladet.info

  VECKOBLADET Utgiven av SFVBBiL Ansvarig utgivare: Göran Persson