Utskriftsvänligare form
(pdf)

Sista påminnelsen:
Islam i JyllandsPosten

Under rubriken ”Islam i Jyllands- Posten” föreläser Peter Hervik i Landsksrona måndagen den 27/2.
   Peter Hervig är socialantropolog och docent vid Malmö Högskola och har skrivit flera böcker om hur JyllandsPosten skildrat Islam och etniska minorietet i Danmark.
Läs mer »
      

Ogin tolkning - med hål?
Det fattas nåt i Gunnars annars goda årsmötesreferat. Suppleanterna till styrelsen ignoreras. Vissa hade även behövt presenteras. Nå, kommer nog i nästa IB. Flera av suppleanterna jävar ju Gunnars påståenden. Svårbegripligt. Även om horisonterna nog är lite avskurna. Så ena namnet, orsaken?
   Skickade sen glad i hågen en skrivelse (än en gång ... ) till styrelsen på premissen "bilagd lokal partistrid". Dessutom är traddarna ingen monolit. Och vissa "trad-centrister" kan ha gott inflytande - spec. om uppsatta. Lyssnas väl ditåt, på traditionellt k-manér?
   Nå, nästa medlemsmöte lär ge vägledning. Sen vet ingen om nuvarande partisituation består. Redan nästa år åter pluralism!? Berlinmuren trillade ju med Stasis dokumentsäckar obrända ...
   Och inget om tre avgångna främsta militantnamnen, ur styrelsen. Varav två tunga. Malmöflytt kan täcka mycket - från kraftsamling till speciella Lundaklimatet. Ja, är nya styrelsen en taktisk manöver under valår - eller en utsträckt hand? Viktigast dock partiföreningens samlade, faktiska problembörda. Nå, med fortsatt krig inåt, föga hopp där. Partiet som slog ihjäl sig självt? Tycker faktiskt att bättre styrelse ej står att uppbringa. Nu väntar vi bara på resultat!
   Gunnar visar en svårgriplig snävhet i tolkningen. Varför? Känner du motsidan? Finns ju en person bak varje leg. 'traddepinne'. Kan ju vara som Becky - eller rätt annorlunda. Som helhet är styrelsen ovanligt eller smått osannolikt, väl sammansatt. Vem ska tackas? Lite tillfälligheter även, kan tänkas.
JL

Här kunde det funnits en bld av en viss profet.


Men så blev det inte.


Den är inte tagen av censuren.


I dessa tider är självcensuren helt tillräcklig.


Nr 6 i webbform

060224

Högt & lågt I
Innehållet i VB växlar mellan högt och lågt, mellan lödigt och lättviktigt, mellan seriöst och oseriöst. Utan den förra kategorin skulle vi inte ens vara en lokal motsvarighet till det stockholmska skvallernätverket Elit. Till det lödiga hör avgjort Erik Kågströms kunniga och resonerande introduktioner om de diskussioner som förs ute i världen. Inte minst har det handlat om USA-imperiets framtid. Vilken fråga kan egentligen vara viktigare för vänstern att diskutera.
   Nu på torsdag kommer en verklig tungviktare i ämnet till Lund. Det blir studentafton med Johan Galtung, som denna gång (enligt rubriken) förutspår att imperiet faller inom 14 år. Önskar att han har rätt men tvivlar än så länge. Dödsdomen har fällts tidigare, även av JG, utan att ha gått i verkställelse. Men när nu inte ens Marx kunde ana det kapitalistiska systemets märkvärdiga seghet och anpassningsförmåga …
   I vilket fall blir det både tankeväckande och roande, det vet vi som har hört Galtung förr. Så gå dit!
GrJörgen Larsson
Redaktören är död - leve krönikören!
Tidigt i höstas efter Nita tagit rorspinnen så förekom en extra halvdag, kring det kommunala. På förslag och anammat av styrelsen. Var inte där själv, men hoppas på behållning av offrade tiden. Stod sen inget i VB. En utvärdering dock självklar innan fyra nya år, med Prytz & Co. Ensam om den bedömningen? Skall vi månne känna oss hedrade och tacka ja direkt?
   En utvärdering borde vi även haft i halvtid. Eller om samarbete utvärderas efterhand. Av vem då? Mina (trevande och intitiva) försök publicerades i VB - svar (1) dock först två år senare. VB-red. brukar klaga över att kommunala folket ej vill skriva. Men både Mats och Ulf N skrev - dock informativt. Vem står då för kritiska och mer långträckande bevakningen av oss som kommunalt parti? SDS och SkD?
Läs mer »Gunnar Sandin
Högt och lågt II

Några kommentarer till Jörgen Larsson
VB har alltså åter börjat ta med inlägg av JL. De är inte alltid så lätta att fatta med sina kryptiska och vindlande associationer, men eftersom jag på yrkets vägnar nyss har tvingats översätta citat av Heidegger får jag väl ge mej i kast också med Larsson.
Läs mer »
     

Pressmeddelande
Vägval Vänster Skåne bildades sommaren 2004 för att skapa ett forum för en öppen och bred debatt med ett rött och grönt samt feministiskt perspektiv.
Föreningen kommer nu på söndag den 26 februari att ha årsmöte i Folkets Hus i Lund med start kl 12.00.

Vägval Vänster Skåne kan se tillbaka på ytterligare ett spännande och framgångsrikt verksamhetsår med intressanta och välbesökta temamöten och ett stigande medlemsantal. Under året har möten anordnats där socialförsäkringar, social ekonomi, EU, feminism samt behovet av regnbågsallianser i det kommande valet har varit några teman som har diskuterats. Nu senast arrangerade Vägval vänster Skåne en paneldebatt på Socialt Forum i Lund där framtidsfrågor ur ett internationellt, feministiskt och miljömässigt perspektiv diskuterades. På årsmötet ska en verksamhetsplan
för det kommande året diskuteras och beslutas.


Göran Persson
Varför skriva mer?
Har det inte redan skrivits alltför mycket om de danska mohammedbilderna? Jo egentligen är det nog så men en aspekt har inte kommenterats så mycket, några blogginlägg har jag sett men inget i tidningarna. Jag tänker på den religiösa aspekten som debatten kanske borde handla om i stället för att hela tiden fokusera på rasism och arabhat. Förvisso är detta viktiga frågor men för oss som betraktar världen från vänster som VB vill göra så kan man inte bortse från religionen.
   Gamla sanningar som religionen som ett opium för folket och Joe Hills texter om prästernas roll i förtrycket av det arbetande folket står sig tyvärr ännu i denna tid som vi så gärna vill uppfatta som modern.
Läs mer »

                       På tal om vissa bilder
Om inte Gud fanns så måste människorna uppfinna honom, sa Voltaire. Och visst har människorna uppfunnit gudar. En del har tillbett stenar eller platser, andra har haft hästar eller björnar som gudar. Ibland har man valt att betrakta ännu levande medmänniskor som heliga. Men oftare är det döda personer, t.ex. helgon, profeter eller religionsstiftare, som har gjorts gudomliga. Efterhand har de tillbedda gudarna uppfattats som människolika, men de har hänförts till en annan värld, utanför jorden. Finast är de religioner som bara har en enda gud, särskilt om denna gud är en sorts abstraktion med allt otydligare mänskliga drag.
   Ibland försöker de troende avbilda sina gudar. Under vissa tider och i vissa religioner har man emellertid kommit på att gudar inte kan avbildas. Så är det ju med judendomens och kristendomens gud egentligen. Det är meningslöst att fundera ut hur han kan se ut, och han bör därför inte avbildas.
   Även om det är vanligt att tilldela guden mänskliga egenskaper som grymhet eller godhet så menar nog ingen modern jude, kristen eller muslim på allvar att Gud ser ut som en människa. Lite lättare är det med Jesus som är ett mellanting mellan gud och människa eller med profeter och helgon som ju ändå har ett mänskligt liv bakom sig, som kloka gubbar eller härförare.
   Men avbildningen är som bekant problematisk också av ett annat skäl. Det är så lätt att tro att bilden ÄR det avbildade. Magritte måste ju säga: det här är inte en pipa utan bara bilden av en pipa. På samma sätt gör de skröpliga människorna med bilder av sina gudar: (av)bilden blir till en avgud som man gärna vill se eller ta på.
   Jag vill dock här gå ett stycke längre. Själva poängen med Gud är ju att han inte är en människa, att han är ofattlig. Jag tycker mig ha förstått av olika religionsutövare att det mänskliga språket och förståndet inte är konstruerat så att det räcker till för att begripa och beskriva den gud man

      
Profet, helgon, klok gubbe, härförare eller helt enkelt det Goja föreslår i bildtexten.
(Sammankopplingen mellan text och bild är redaktörens, inte Gojas.)

bestämt sig för att hylla. Han finns visserligen, menar de, men allt tyder på att han egentligen inte kan beskrivas. Han finns i en dimension där språket och förnuftet är otillräckligt. Därför menar jag i ärlighetens namn att nästa steg måste tas: Gud kan inte beskrivas i ord och bör därför inte beskrivas i ord heller. Vi kan inte veta vad han tänker eller vill - om han nu tänker och vill något. Alla påståenden i ord om Gud är därför missvisande och hädiska, även om de är gjorda i bästa välmening. På samma sätt som avbildningarna är det.
   Om religionsutövarna bara ville dra denna slutsats! Om de slutade att prata om sin speciella Gud, då bleve religionen verkligen en privatsak, och religionskrigens tid vore äntligen förbi. Var och en finge utan krumbukter bli salig på sin tro. Om någon av religionernas gudar verkligen finns till i någon mening, så klarar han sig nog ändå. Viktigast är ju ändå att vi är hyggliga mot våra medmänniskor. Eller hur?
Goja

  VECKOBLADET Utgiven av SFVBBiL                             Ansvarig utgivare: Göran Persson