Nu är det dags


Det finns massor att läsa på deras hemsida. Programmet är mycket omfattande och intressant.


Inte bara för nostalgiker
De fanns en gång på Bokcafét, hamnade på Lunds stadsarkiv men finns nu utställda på stadsbibliotekets Lundasamling, femti bilder som Gunnar "Gunte" Hanse tog av vänsterns demonstrationer och andra utåtriktade manifestationer 1970-1973.
Manifestationerna handlar om Vietnam, trafiken i Lund, Guinea-Bissau, rättspsykiatri, IB-avslöjare, universitetets prasslande med kapitalet och en hel del annat. De visar den dåtida vänsterns både bredd, vitalitet och självklara beredskap att ge sej ut på gatorna. Förtitalisterna kan gå på utställningen och frossa i nostalgi, men även åtti- och nittitalisterna bör gå dit för där finns saker att lära.
Det är fina bilder, Gunte är ju utbildad fotograf. De har försetts med en kort, personlig (han var själv med) och bra text av konstvetaren Staffan "Keddy" Jacobsson. Utställningen hänger kvar till och med april.
GrHyckleriet har fått ett ansikte

När Vänsterpartiets Lund årsmöte för nu precis fyra år sedan skulle nominera till Skånes södra valkrets var flera talare uppe och talade i mycket positiva ordalag för Karin Svensson-Smith. Som jag minns det talade ingen emot Karin, däremot föreslogs sluten omröstning. En stor majoritet röstade för att Karin skulle stå som förstanamn.
   I det här läget var det ganska klart att det skulle bli män på de tre andra listorna i Skånes valkretsar. Den som tar på fullt allvar att det åtminstone skall finnas minst hälften kvinnor bland de förtroendevalda, borde i det här läget jobbat för att Karin skulle bli nominerad som etta i hela valkretsen. Anders Neergaard (AN), medlem i Lund, gjorde tvärtom. Han gick omedelbart efter årsmötet ut och såg till att det istället blev en man som blev förstanamn. A N var i det här läget inte alls intresserad av hur kvinnorepresentationen skulle se ut. Skälet var enkelt, han gillade inte den politik som Karin stod för och så länge som A N bestämmer får det inte nomineras någon som inte tycker som han. Då väger kvinnorepresentationen lätt. Låt mig slå fast att förfarandet är helt enligt stadgarna. Att inte ta hänsyn till en så trivial sak som att ett medlemsmöte med stor majoritet uttalat sig på ett visst sätt är helt ok i A N:s värld.
   Fyra år senare är A N ordförande för valberedningen i Skåne. I en artikel i Sydsvenskan, med rubriken "kön är viktigast för V", uttalar han att könsaspekten år det allra viktigaste när valsedlarna skall utformas. För fyra år sedan medverkade alltså A N, med stor kraft, till att det inte blev en enda kvinna som förstanamn på Skånes listor.
   Anders Neergaard har gett hyckleriet ett ansikte.
Sven-Hugo Mattsson

Jörgen L.
Obefintlig rörelse,
överflödigt parti
Först ska beklagas att VB sent i höstas valde att ej ta in några bistra ord från stans ende yngre förnyare. Känns det ibland som! Hur många är vi i riket sammanlagt, förresten? Det gäller två inlägg varav det ena riktade sig till en styrelseledamot som håller sig med en potent ton trots att han numera föga åstadkommer, där lite mitt mellan falangerna.
Läs mer »

Nr 3 i webbform

060203

Alla vi kunder
Samtidigt som det var borgerlig regering satt jag en period som v-representant i Länsskattenämnden. På ett möte presenterade länsskattedirektören ett nytt policydokument. Där stod bland annat att vi inte längre skulle tala om "deklaranter" utan om "kunder". Jag invände (förgäves) att vår myndighets förhållande till medborgarna knappast kunde kallas en kundrelation, och jag såg språkbruket som marknadstänkandets intrång på ett område där det inte hade något att göra.
   Jag påminns om detta när jag ser Region Skånes nya folder "Bättre liv i Skåne", en prydligt designad men lite taffligt formulerad och kommaterad trycksak. Där står det att "nöjda kunder" är regionens första övergripande mål, och att man ska "involvera kunderna" genom att "visa kunden respekt och vara lyhörda", "stärka kundens inflytande" och (min favoritformulering) "stimulera kunden till ökat egenansvar".
   80 procents av regionens verksamhet är hälso/sjukvård och det mesta övriga kollektivtrafik. Men det heter alltså inte "patienter", "vårdtagare" eller "trafikanter" utan just kunder.
   Det råder som bekant en rödgrön mp/s/v-majoritet i regionen för tillfället. I foldern står att den har tagits fram av en "brett representerad arbetsgrupp". Jag förmodar att detta innebär att någon vänsterpartist har suttit med och godkänt texten. Detta demonstrerar än en gång att det faktiskt råder en borgerlig ideologisk hegemoni i Sverige. Eller åtminstone i Skåne.
Gunnar SandinTvå golfbanor för mycket        
Jag tycker det har dröjt länge i år, men det beror väl på det kalla vädret. Men onsdagen den 1 februari hörde jag i alla fall årets första talgoxe där den satt och sågade så muntert. Jag hade nästan hunnit bli orolig. Vi här på VB är nämligen inte okänsliga för årets gång och naturens återuppvaknande, långt därifrån. Dock, vi ska försöka att låta bli att nämna årets första tussilago när den tiden kommer. Men över till ett klassiskt ämne för VB-krönikor.

Golfbanorna igen
Jag tror att det finns 71 golfbanor i Skåne just nu och det brukar tillkomma så där två nya om året. De ligger som tätast på Falsterbohalvön - Falsterbo, Skanör och Höllviken har vardera en bana och hade kommunalrådet Holm fått som han ville hade vi haft en till ute på Knösen.
Läs mer »


Per-Åke Albertsson
Från den lilla staden med det stora universitetet
Det kokar i läkarkåren och särskilt i medicinska fakulteten; en bryggd med en blandning av det sämsta och bästa i människonaturen; allt från bitterhet och simpel avundsjuka till beundran och hänförelse. Är det en strid om en professorstillsättning? Nej. Är det bråk om anslag? Nej. Det gäller en konstutställning med porträtt av ett 70 tal läkare och professorer utförda av Johan Falkman. Utställningen äger rum på Kulturen.
Läs mer »

Två debatter i tiden och världen
som vi väljer att kommentera med två bilder från vår huskonstnär Goja.

Kanske inte så svårt att gissa vilken debatt som vi vill illustrera på detta sätt, den andra är inte svårare.


Om någon mot förmodan inte sett de dåliga karrikatyrerna av profeten som de danska bönderna, läs Jyllandsposten, publicerade i höstas får man ge sig ut på andra webbplatser som t. ex.den tyska tidningen Die Welt www.welt.de.


Gunnar Sandin
VÄNSTERPARTIET: varje meddelande om försoning och enighet är FALSKT
Jag noterade ett yttrande från vänsterpartiets nya partisekreterare, Anki Ahlsten. Hon sa att hon ville verka för att de avgörande besluten togs av partistyrelsen och inte på annat håll, det vill säga i första hand riksdagsgruppen. Detta är emellertid inte så lätt att förverkliga. Riksdagspolitiken har stundom ett högt tempo, och det kan vara svårt för en partistyrelse att hänga med i svängarna. Det finns visserligen Internet och telefonkonferenser men det är inte samma sak som fysiska möten, det vet alla organisationsexperter.
Men partistyrelsen tycks ha hittat en elegant lösning på detta dilemma. Den kan delegera det mesta av sina beslut till ett verkställande utskott. Och i det VU som valdes av PS-mötet i helgen sitter numera fem riksdagsledamöter och två andra, Ahlsten och ombudsmannen Marianne Ericsson. Därmed är det som bäddat för enighet mellan de båda enheterna.

Läs mer »


Som på farfars tid...

Nu randas nya tider. Säpochefen Klas Bergenstrand uttalar sig i Sydsvenskan den 24 januari 2006 om jakten på tonåriga muslimska terrorister i svenska gymnasieskolor:
   "Vi måste samverka med myndigheter och skolor, med socialtjänst och inne i familjerna. Det är en viktig uppgift för våra regionala enheter".
   "Den unge muslimen genomgår en ideologisk process: först blir han radikal, därefter fundamentalist, sedan extremist och slutligen terrorist."
Att ange folk kan vara farligt, men Säpo skyddar de sina.
Säpochefen igen:
   "Förutom det lagstadgade källskyddet kan personer få skyddad adress eller till och med byte av identitet."

Magister Svenskson sitter där med sin samhällskunskapsklass och listar muslimer: "Radikal. Radikal. Fundamentalist. Terrorist. Extremist. Extremist. Radikal. Radikal. Radikal."
   Magister Svensksons farfar var enkel konstapel. Han listade judar och kommunister. Listorna skickades till Gestapo. Han steg i graderna. Under några få gyllne år.
   Magister Svensksons pappa var lärare och angivare. Beteckningarna på pappas listor var lite annorlunda: "FNL-are. Palestinaaktivist. Fredsvän. Vänstersocialdemokrat. Anarkist. Kommunist. FNL-are."
   Pappas listor sändes till USA. De sändes till Israel. De listade kunde drabbas av

yrkesförbud. Så är det med magister Svensksons listor också.
   Men magister Svenskson tycker att hans listor är ett strå vassare än pappas: På pappas listor fanns många svenskar, men på magister Svensksons finns bara araber och muslimer, inte en enda Svenskson. Lite etnisk rensning. Som på farfars tid
Magister Svenskson försvarar Sverige mot allvarliga brott, faktiskt massmord, tänker han.
   Personerna på Svensksons listor kan få sina straff snabbt: näringsförbud, utvisning, utlämning. CIA-män kan spänna fast dem på brädor och dränka dem. De kan få flyga i CIA:s hemliga plan och lämnas till länder där man skållar fångar.
   Det händer någonting stort på skolan där Svenskson arbetar. Han ser en uppdelning ske: de onda skiljs från de goda. Kotterier bildas. Relationerna inom kotterierna är täta. Mellan kotterierna råder iskyla.
   Men tonårsmuslimerna särskiljs som en Sondergrupp, som de sa i Tyskland på den gamla goda tiden. För dem gäller en särlösning.
   Svenskson är förstås hemlig. Hemliga Svenskson. Han kan till och med låtsas kritisera USA:s Irak-politik. Han ser hur hederliga moderater i kollegiet utpekas som tänkbara angivare. Skrattar lite. Han har makt.
   Blir han avslöjad är det identitetsbytet som gäller. Han fortsätter sin verksamhet i en annan stad, på en annan skola, till exempel under namnet Jan Björklund
Gunnar Stensson

  VECKOBLADET Utgiven av SFVBBiL                             Ansvarig utgivare: Göran Persson