manne-014

Lunds riviera
Under rubriken "Från det kommunala" så skrev Lucifer om det av Lunds kommun ägda Habo Ljung som fritidsnämnden låter en privat entrepenör berika sig på.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15