manne-005

Grav
I årets sista nummer av VB följde det under 80-talet ofta med en bilaga, som kallades "Midvinterläsning". 1981 användes denna bild för att illustrera en artikel som hette"Kyrkogårdar i Lund: En lustvandring i historien".

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15