manne-010

P-hus
Som sagt, kamp mot P-hus och rivningar var en lokal huvudfråga. I nr 6 1979 användes den för att illustrera en artikel med rubriken "Den gubben gick inte!".
En av sin tids ledande kommunalpolitiker, om än underställd ormen, anklagas för bestickning i bilden. Om det är överdrivet eller inte låter vi historikerna reda ut.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15