manne-013

Demonstration
Det var många sådana på den tiden och det var inte solsken på alla. Kampen kunde ibland bli mycket påtaglig i motvinden.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15