manne-004

Villaidyll
I nr 4 1980 hade VB en artikel om hur höga kommunala tjänstemän var inblandade i skumma småhusaffärer.
När VB refererade fullmäktiges bostadspolitiska debatt i nr 5/81 var det dags igen.
I nr 37 1981 illustrerade den en artikel med den förhoppningsfulla titeln "Rivningsbidrag till Lunds småhusägare?"
En artikel i VB nr 36/83 om "Taxeringen i Södra Vebarp" fick redaktionen att leta fram den ur arkivet.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15