manne-002

Första Maj, ännu en klassisk bild. 1982 användes den i nr 16 tillsammans med programmet för årets första maj firande. Bilden färglades även med rött på lämpliga ställen till det speciella VB (nr 15) som delades ut i hela kommunen för att mobilisera massorna till demonstrationen.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15