manne-006

Vågmaskinen
Signaturen Lucifer kåserade i nummer 40 1980 över bl a det förestående julbadet med denna bild som illustration.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15