manne-012

Dagis
En tydlig och lättförstådd illustration till eländet med för stora barngrupper. En politiskt mycket viktig fråga både för 25 år sedan och under förra mandatperioden.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15