manne-008

En politisk orm
Sin tids ledande politiker i Lund. Bilden illustrerade flera slingriga borgarbeslut, det fanns många att välja på, då som nu. Syntes första gången tillsammans med artikeln "FP - med kluven tunga" i nr 26 1979. 1980 hölls en allmänideologisk debatt mellan Fp och VPK som refererades i nr 31, då var det dags igen.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15