Utskriftsvänligare form
(pdf)Hamlets beslut
Att bilda eller inte bilda, det är frågan:
månn klokare att lida och fördraga
den dumma tidens råa spe och gissel,
förtryckets vrånghet, övermodets hån,
föraktad solidaritet, senfärdig lag,
dryg ombudsmannahögfärd och de sparkar
odågan ger den tåliga förtjänsten
än genast göra slut och bilda nytt parti?
Nej, låt beslutsamhetens friska hy
besegra eftertankens kranka blekhet,
och handla, det må bära eller brista.
WS

Nr 12 i webbform

060421

Bengt Håkansson
När folket röstar fel upphör demokratin
Återigen har det hänt. I ännu ett land i Syd har folket röstat bort en politisk elit som skott sig själv på folkets bekostnad och som i detta fall även sålt sig för dollar och euro. Denna gång hände det i Palestina. Samtidigt är det än en gång är det bevisat att Israel är det enda demokratiska landet i Mellanöstern i västerländsk mening. Den Palestinska pöbeln klarar inte ens av att rösta som det demokratiska världssamfundet vill. Detta kan inte accepteras. De måste bestraffas och idag, den 10 april, har EU:s utrikesministrar fattat beslut. Palestinierna ska uppfostras med utsvältning. EU är den största bidragsgivaren, och vår svenska utrikesminister har ställt sig bakom beslutet.
Läs mer »
Erik Kågström

Svensk rasism
Man blev upprörd när man i DN (060404) läste om hur tyska raslagar tillämpades i Sverige på 30-talet. Rasblandade äktenskap förbjöds och svenska domstolar fick i uppdrag att upplösa äktenskap mellan judar och arier. Men egentligen skall man inte bli förvånad. Rasismen var officiell svensk politik redan på 20-talet, långt innan Hitler kom till makten. Följande står att läsa i ett dokument som den 31 december 1929 på Stockholms slott undertecknades av dåvarande försvarsministern i den Lindmanska regeringen, generalmajoren Harald Malmberg:
"Det är i folkets rasegenskaper som vår förmåga och kraft ytterst bottna. För en nation är bevarandet av rasens goda egenskaper av utomordentlig betydelse i den ständigt fortgående tävlingskampen mellan folken. Nationens kraft, välstånd och kultur bero därav. Därför utgör blandning med en icke likvärdig ras en av de största farorna för ett högtstående folk. Det kan betyda kulturell och ekonomisk tillbakagång. Rysslands och Balkanhalvöns folk hava exempelvis i betydlig grad varit utsatta för ogynnsam rasblandning, vilket i sin mån kan förklara dessa områdens efterblivenhet".
Denna deklaration ingick i Soldatinstruktion för det svenska försvaret, årgång 1930.
Läs mer »
Öppet möte kräver:
Demokratisk vänster ska ställa upp i kommunalvalet.
Demokratisk vänster i Lund genomförde i tisdags ett öppet möte för att diskutera förutsättningarna för att ställa upp i höstens kommunalval.
   Stödet för att göra så visade sig vara starkt. Bland annat framfördes följande uppfattningar. Demokratisk vänster främjar demokratin i Lund genom att ge ett alternativ till vänsterväljare som av olika skäl blivit besvikna på v, s och mp, men som vill stödja den rödgröna politiken. Att avstå vore att svika dem. De övriga partierna till vänster och hela valprocessen vitaliseras. Demokratiskt arbete nära människorna utmanar de hierarkiska strukturerna i de traditionella partierna.
   Efter det att det öppna mötet avslutats uppmanades de som var beredda att arbeta vidare för Demokratisk vänster som medlemmar eller sympatisörer att stanna. Och stannade gjorde praktiskt taget samtliga, bland andra Ung vänsters Jonathan Regander.
   Diskussionen handlade nu om konkreta problem som ansträngningarna att sammanställa en välbalanserad lista, metoder att nå ut till väljarna, valsedlarna och de ekonomiska förutsättningarna. Styrelsen fick i uppdrag att presentera en kommunal lista inför medlems- och sympatisörsmötet den 3 maj.
   1 maj klockan 15 genomför Demokratisk vänster ett offentligt möte med Johan Lönnroth. Temat blir "Om behovet av en global och frihetlig vänsterallians".
Gunnar Stensson
Gunnar Sandin
"Segraren" skriver historia
"Vi kan inte se att det gagnar någon att dra upp ett bråk som ligger fyra år tillbaka i tiden", står det i refuseringsbrevet från v-distrikttidningen Menanders redaktion. Men det är just vad Menander gjorde när den valde att publicera partistyrelsens förmaningar om partival som väl närmast var en intern angelägenhet för distrikten - hade den ansetts vara ett viktigt budskap till alla medlemmar hade den förstås publicerats i Vänsterpress.
Det beror alltså på vem som påminner om historien. När far super är det rätt …
Läs mer »
  VECKOBLADET Utgiven av SFVBBiL                             Ansvarig utgivare: Göran Persson