Utskriftsvänligare form
(pdf)

Överklagande
Valnämnden har ansett att det föreligger förväxlingsrisk mellan namnen "Vänsterpartiet" och "Demokratisk Vänster i Lund". Företrädare för det senare partiet anser inte detta och har därför överklagat beslutet till Valprövningsnämnden.
Läs överklagandet»
Det blev ett lillfinger
Förhandlingarna om vårbudgeten gick snabbt. Det är lättare att bli sams när pengarna räcker till lite av varje.
Miljöpartiet pekar ut en extra miljard till glesbygden som sin största framgång. Konkurrensen hårdnar om skogslänens glesnande röster. På den borgerliga sidan har ju centern utmanats av kristdemokraterna, som kräver både sänkt bensinskatt och glesbygdsministerpost. I mp-fallet får man kanske tala om personlighetens roll i historien, det vill säga Peter Eriksson, men vi har också det faktum att partiets åldrande kader till inte ringa del utgörs av gamla grönavågare som bor "långt borta på landet". Någon framtidssatsning är detta knappast. Det märks alltmer att dagens ungdom har andra, urbana ideal, en sanning som man har svårt att ta till sej på många håll, inte minst i vänsterpartiet.
Vad det partiet beträffar tycks den mest konkreta framgången vara tusen extra plusjobb för ungdomar. "Mycket prutades ej men nio tiondelar prutades genast", för att travestera Runeberg. Med tanke på prognosen att man under året bara kommer att kunna hitta knappt 9 000 av de ursprungliga 20 000 plusjobben är framgången måttlig. Det innebär ju bara att det blir 12 000 i stället för 11 000 obesatta plusjobb. Man förstår att regeringen ansåg sej kunna bjuda på detta, samtidigt som den demonstrerade: viftar Göran Persson med lillfingret så ställer Lars Ohly upp som regeringsunderlag.
Det mest positiva för Skånes del är förmodligen flygskatten. Den blev visserligen inte så hög som enligt det första förslaget men ändå tillräcklig för att Ryan Air ska krympa på Sturup.
GrÖverflödiga p-platser
Som en konsekvens av att P-huset Dammgårdens utbyggnad är klar så behövs inte längre parkeringsplatserna på Mårtenstorgets södra sida (där bl a Ramklints ligger) längre konstaterar 1:e vice ordföranden i Tekniska nämnden, Ulf Nymark.
Denna gata kan nu med fördel disponeras som gågata eller som det heter på byråkratiska; "tillgängliggöra gatan för gående".
VB hoppas att nämnden instämmer i detta snarast, förhoppningsvis är det dags för vårflanerande inom kort.


Här
är
lite tomt!

Finns det verkligen ingen
som
vill
bidraga
men en liten
dikt eller dagsvers?

Gärna
en
som
är
ganska
precis

här
lång.

Fast det
är
inget
absolut
krav.

Nr 11 i webbform

060407

Gunilla Klose
Isla Margarita - glimtar från Karibiens pärla
Kristoffer Kolumbus var öns första turist kan man väl säga. Han landsteg där på sin tredje resa 1498, anlade staden Nya Cadiz när han insåg att han funnit en veritabel skatt, om inte i guld så i pärlor. Han tvingade dem som bodde på ön att dyka efter pärlorna. En stor del av pärlfiskarna lämnades att dö drunkningsdöden. Man kan fortfarande spankulera bland conquistadorernas husgrunder på pärlemorbeströdda gator. Det som förvånade mig var det stora hat som fortfarande glödde i ögonen på dagens öbor. "Colon ruinerade oss och koloniserade oss", fräste de.
Läs mer »Nu vänder det

Nu vänder det, sa en gammal bekant som är insyltad i den socialdemokratiska partimaskinen. Nya politiska genidrag, storartade reformer ? Alls icke. Det är i media det sker. Startpunkten var när Fredrik Reinfedt i förra veckan kallade sin far sinnesförvirrad. Man behöver inte vara någon stor kännare av den svenska folksjälen för att inse att det var inte så klokt. Det är sånt man snackar om på kafferasterna på jobbet.

Avdrag för kattmat?
Och nu kom alltså Gunilla Carlssons vilseledande deklaration som gav skattetillägg, det närmsta man kan komma böter. En del tycks tro att det var därför att hon yrkade avdrag för personliga utgifter. Jag kan, som ledamot i skattenämnden, försäkra att det ger inga böter. Jag kan yrka avdrag för maten till katten så länge jag tydligt säger att det är just för kattmaten. Jag kan argumentera för att kattens trivsel och mättnad är avgörande för mitt välbefinnade och därmed för inkomsternas förvärvande. Det skulle med största sannolikhet leda till avslag och en lätt skakning på huvudet hos granskaren. Men för böter krävs ett undanhållande, ett försök till vilseledning, och det är det som måste ha skett.
Alltså, vad som händer är att det är inte bara Göran Perssons husbyggen och Anitra Steens pension som granskas i media utan också moderaternas affärer. Och de kommer nog inte att få det så lätt. Gunilla Carlsson är ingen duvunge, hon är ekonom och revisor och vet säkert väldigt väl vad som gäller för avdrag. Skandalerna kommer nog vara ganska jämnt fördelade under valrörelsen och då kanske man hoppas att det blir politiken som fäller utslag.

Hjältarna i Simrishamn
Hjältarna här är naturligtvis skattetjänstemännen i Simrishamn, dessa tysta och oväldiga ämbetsmän. Det finns en specialisering och fördelning av ärenden mellan skattekontoren och de där borta i den flagnande idyllen är de specialiserade på politiker. Ni minns väl Gudruns Schymans deklarationer? Veckans ort är Simrishamn, och jag har nu börjat tveka om det verkligen blir en borgerlig valseger.
Lucifer

Gröna tankar
"Cogito vill lyfta fram det myller av konstruktiva idéer och konkreta experiment som visar att ett hållbart samhälle finns inom räckhåll", står det i den nya, gröna tankesmedjans presentationsbroschyr. Men frågan är om Cogito levde upp till detta på sitt första möte i Skåne nu i veckan. Inledarna menade nog att ett hållbart samhälle är teoretiskt möjligt att förverkliga, men det är osäkert om de ansåg att det praktiskt är inom räckhåll, och det är detta som räknas.
Utgångspunkten för samtalet om "Tillväxten och miljön" mellan ekonomen Kenneth Hermele och mp-politikern Karin Svensson Smith var riksdagens femton miljömål från 1979. Ett har varit framgångsrikt: utsläppen av ämnen som bryter ner ozon har minskat. Men beträffande de andra fjorton är tendensen negativ, i den mån som den kan mätas. Den hållbara utvecklingen verkar avlägsen.
Ett skäl till att detta inte har väckt större rabalder är att hållbarhetsbegreppet har tunnats ut eller luddats till, menade inledarna. Den ekologiska hållbarheten har kompletterats med en social och en ekonomisk (eventuellt också en kulturell), och finner man då att de två (eller tre) senare går åt rätt håll blir totalsumman positiv. Detta är ett räknesätt som bland annat Vägverket ägnar sej åt. Hermele och Svensson Smith kallade detta "svag hållbarhet".
Den "starka hållbarhet" som ställdes mot detta begränsar sej till den ekologiska dimensionen. Man kan alltså inte tala om hållbarhet ifall miljöramarna spräcks. Av Sydsvenskan har detta synsätt betecknats som "mörkgrönt" när det framförts av Karin Svensson Smith, och hon verkade inte ledsen över beteckningen.
Hon försökte också hitta skäl för optimism, men de konkreta exempel hämtade från den svenska politiken pekade nästan alla åt andra hållet. Ingen har kommit åt förmånsbilarna och subventioneringen av arbetsresor. Gotland får bidrag för att köra sina sopor med lastbil till fastlandet - och sen får de tomma bilarna bidrag för hemresan. En massa miljödåliga beteenden subventionernas. Miljöminister Sommestad vet det men är maktlös.
Och vad Sverige gör betyder så lite, påminde Kenneth Hermele. Kinas BNP ökar med 10 procent om året sen två decennier men miljöskadorna ökar med 13 procent, enligt en visserligen skakig kalkyl. Hållbar utveckling är inte förenlig med rättvisa var hans pessimistiska bedömning.
Allt detta framfördes med humor och med den avspändhet som en gedigen kunskap kan ge. Det vore roligt att höra Hermele och Svensson Smith i Lund. Varför inte på Mårtenstorget?
Gunnar Sandin

Erik Kågström
Trojanska hästar i USA
Det har varit stort rabalder i USA kring frågan om det ur säkerhetssynpunkt är försvarligt att låta arabiska företag äga och administrera amerikanska hamnar. Den venezolanska regeringens aktuella generositet mot de fattiga i USA har också väckt känslor till livs.
I slutet av oktober 2005, i efterdyningarna av orkanerna Katrina och Rita, när oljepriserna hade stigit till nya rekordnivåer, skrev 12 amerikanska senatorer, bland dem Hillary Clinton, ett brev till cheferna i de stora amerikanska oljebolagen och bad dem överväga att donera en del av sina företags vinster till familjer och samhällen som blivit lidande av de höga oljepriserna. Det enda bolag som över huvudet taget svarade på detta brev var Citgo, dotterbolag till det statliga Petrolios de Venezuela.
Läs mer »


Uttalande från styrelsen för Demokratisk Vänster i Lund:
Vi tar vårt ansvar - vi vill samla en bred vänster för fortsatt rödgrön majoritet i Lunds kommun!

Enligt referat i lokalpressen har vänsterpartiet i Lund vid medlemsmöte diskuterat valsamverkan, t.ex. i form av gemensam valbeteckning eller s.k. varvad lista, mellan vänsterpartiet och Demokratisk Vänster i Lund. Mötet avslog ett förslag om valsamverkan. Det påpekades, enligt referatet, att ett hinder för att anta förslaget var att det inte fanns några "klara besked om viljan" hos Demokratisk Vänster i Lund" till ett sådant projekt.

Demokratisk Vänster i Lund konstaterar för det första att inga diskussioner om valsamverkan ägt rum och att det därför inte heller kan finnas några "klara besked".

För det andra konstaterar vi att vänsterpartiets beslut är i överensstämmelse med tidigare snävt partiegoistiska ställningstagande. Redan i december 2005 avvisade vänsterpartiets lundaavdelning ett förslag från enskilda medlemmar om att försöka samla en bred vänster kring en gemensam valsedel i kommunalvalet 2006. Trots att partiets stöd i väljaropinionen under 2000-talet mer än halverats och trots att

partiföreningen i Lund medlemsmässigt är nere på det tidiga 1970-talets låga nivå hävdade vänsterpartiets styrelse att vänstern inte befinner sig i kris. För vänsterpartiet är det den leninska maximen "hellre färre men bättre" som gäller, dvs. "bättre" i betydelsen "rättroende".Demokratisk Vänster i Lund beklagar att vänsterpartiet inte är berett att ta sin del av ansvaret för att det blir en fortsatt rödgrön majoritet i Lunds kommun. Vänsterpartiet har återigen, och som det förefaller definitivt, försuttit ett tillfälle att öppna sig och samla en bred vänster.
Men vi kan också konstatera att lundaborna i valet 2006 har möjlighet att välja ett politiskt alternativ som anknyter till lundavänsterns traditioner av öppenhet, ödmjukhet, tolerans och ansvarstagande för det samlade rödgröna inflytandet i kommunalpolitiken. Demokratisk Vänster i Lund vill förhindra en borgerlig majoritet i Lunds kommun och erbjuda ett frihetligt, demokratiskt och trovärdigt alternativ till en långt till höger gången socialdemokrati och ett kommuniststyrt vänsterparti.
Styrelsen för Demokratisk Vänster i Lund
Sven-Bertil Persson

  VECKOBLADET Utgiven av SFVBBiL                             Ansvarig utgivare: Göran Persson