Rättelse
I förra VB skrev vi i referater från V-distriktets årskonferens att valberedningsledamoten Leo Vukadin inte hade något emot att förorda sin syster till topplatsen på riksdagslistan i nordöst. Vi har gjorts uppmärksamma på att det inte var sin syster han ställde sig bakom utan sin f d fru. Det ändrar nog inte så mycket i vår bedömning av moralen i detta agerande men rätt skall vara rätt.Ingen tyst vår
Min depression över det politiska läget i lundavänstern bara djupnar. Är det verkligen bra om Vänsterdemokraterna ställer upp med en alternativ kommunalpolitisk lista i Lund? Det kan väl bara leda till splittring och nederlag för den rödgröna koalitionen?

En annan kommunalpolitik?
För det är väl knappast så att man har någon annan kommunalpolitisk inriktning än Vänsterpartiet? Den har ju under den gångna mandatperioden varit mycket framgångsrik och förtjänar att fortsättas. Dvs. läget kan ju bli ett annat om de politiska rensningarna i Vänsterpartiet fortsätter. Med det menar jag den systematik med vilken man har sett till att minoritetsgruppen i partiföreningen (de lite äldre, lite mer pragmatiska, lite mer skeptiska till slagorden) hålles utanför styrelseuppdrag, distriktsuppdrag, kongressuppdrag. Frågan är alltså om fullmäktigelistorna - ännu inte fastställda - kommer att präglas av samma hållning. I så fall kan det finnas skäl att ställa upp ett lokalt vänsteralternativ. Annars inte, tycker jag.

Den svaga vänstern
På lördag ordnas världen över demonstrationer därför att det nu är tre år sedan USA (och Storbritannien och Danmark) överföll Irak och satte igång en process som lett till död och förstörelse. Demonstrationer ordnas t.ex. i Stockholm, Göteborg och Malmö, för att inte tala om Östersund och Jönköping. Men inte i Lund. Det kan vara en tillfällighet, men nog är det ytterligare ett tecken på lundavänsterns svaghet just nu. Det finns tydligen inte kraft kvar att verka utåt. Det är svårt att exakt fördela skulden: självbelåten och hänsynslös maktutövning på ena sidan och hämndbegär på den andra. Plötsligt slår det mig: orden passar nästan lika bra på Lund som Irak.

Våra vänner råkorna
När människorna sviktar får man vända sig till djuren. Den 1 mars var första dagen jag såg råkorna sitta på bona på Helgonabacken, då ännu ganska tysta. Nu är de där i full styrka och röstläget bara stiger. Man hoppas bara att miljövårdsförvaltningen kan stå emot lynchmobben som anklagar råkorna för att störa morgonsömnen och orsaka lackskador genom att skita på bilarna. Jag vet knappast någon annan lika sympatisk fågel och ser fram mot en lång och livlig råkvår .
LuciferANNONS
Det är roligt att göra VB. Det är många som skriver, både stort som smått, både roligt och alvarligt, det finns inte mycket mer att önska för en redaktion.

MEN, visst har ni också märkt det? Kan någon av er komma ihåg? När hade VB en dikt senast, eller en dagsvers om det låter bättre. Enligt alla undersökningar som gjorts så svämmar var och varannan byrå- och skrivbordslåda över av outgiven poesi.

INTE kan väl en så eminent läsekrets som Veckobladets vara ett undantag?

TÄNK så mycket bättre utnyttjat detta utrymme blivit med en dikt
i st f en annons.
Nr 8 i webbform

060317

Veckans Goja

 Kuba: imponerande vård, osäker socialistisk framtid
Saima Jönsson, läkare och v-politiker, var nu i februari med på en studieresa för vårdpersonal till Kuba.
VB ställde några frågor.

Radion berättade nyss att Fidel Castro mitt inne i ett av sina som vanligt långa tal hade talat om hur det skulle bli efter hans död, även om han hade verkat vitalare än på länge. Och han hade inte nämnt sin bror Raúl som efterträdare. Hade ni tillfälle att tala med kubaner om efterträdarfrågan?

Ja, och inte heller de lyfte fram Raúl. Men de flesta verkar slå ifrån sej tanken att det kommer en dag när Fidel inte längre finns.

Innebär det att det finns någon form av personkult när det gäller Fidel?

Nej, och Fidel sägs ha motarbetat sådana tendenser när det har funnits några. Men när det gäller Che Guevara finns det inga spärrar, han är den store hjälten som är både vördad och älskad. Man ser hans bild i en massa sammanhang, inte minst på affischer och T-tröjor.

Läs mer »
Ulf Nymark
En del av vänsterpartiets historia:
Hyllningarna till Stalins marionettregering i Terijoki
Nu i dagarna, närmare bestämt den 12 mars, är det 66 år sedan den finska kommunistiska quislingregimen med säte i Terijoki i Finland definitivt sopades bort. Men dess försvinnande borde inte innebära att dess existens förglöms av eftervärlden, även om dagens kommunister nog gärna ser att Terijoki inte längre uppmärksammas.
   Vänsterpartiet hävdar att det gjort upp med sin solkiga historia. Så är som bekant knappast fallet. Här tänkte jag fästa uppmärksamheten på en blind fläck i vänsterpartiets historieskrivning. Vad jag åsyftar är de svenska kommunisternas stöd till den finska kommunistiska quislingregeringen som på sovjetiskt initiativ etablerades i Terijoki i Finland den 1 december 1939.


Läs mer »

Vänortsföreningen Lund-León
håller årsmöte den 23 mars (Katedralskolans personalmatsal kl. 19).    David Jonsson och Sandra Novén kommer att berätta och visa bilder från ett besök i León.
   Av styrelsens verksamhetsberättelse framgår att cirka fem hundra personer ger en tia av sin månadslön till föreningens verksamhet, som oavkortat används till bistånd. Det stora pågående biståndsprojektet gäller gatubarn och ett hantverkshus. Dessutom förses kommunbiblioteket i León med barnböcker.

          ___________________

Personligheter från hela världen, inklusive 8 nobelpristagare, vill att FN
kräver att USA:s "antiterror fängelser" stängs.
    Detta upprop har undertecknats av tusentals intellektuella och sociala
aktivister från hela världen. Du kan också göra det genom webbsidan
http://www.derechos- humanos.com/index.php?lang=2

(Uppropet finns på engelska, spanska, franska, tyska, ryska och nu på svenska)

Upprop
Samtidigt som nya bilder av de amerikanska soldaternas tortyr mot irakiska fångar sprids, kommer den 20 mars att i Genéve inledas den sextioandra sessionsperioden av FN:s Kommission för Mänskliga Rättigheter.
   USA och dess allierade i EU har upprepade gånger hindrat denna kommission att uttala sig mot de massiva och systematiska kränkningarna av mänskliga rättigheter som begås i namn av det sk kriget mot terrorismen.
   EU:s regeringar har vägrat att erkänna de vittnesmål och bevis som deras egna medborgare har lagt fram om de olika former av tortyr som de har varit utsatta för i Guantanamobasen. Dessa regeringar har dessutom tillåtit att CIA:s flygplan som fraktar fångar mellan USA:s olika olagliga fängelser i Europa och andra regioner landar på EU:s flygplatser.
   Vi undertecknande uppmanar världens intellektuella, artister, samhällsaktivister, samt alla humanitärt sinnade män och kvinnor att förena sig med vårt krav: Kommissionen för Mänskliga Rättigheter, eller de råd som avses ersätta den måste kräva att de av USA olagligt skapade fängelserna stängs omedelbart, samt att alla dessa uppenbara kränkningar av mänskliga rättigheter omedelbart upphör.
Jörgen Larsson
Lagrat vin i nya lägrar?
Tog tyvärr ej notater för mycket tänkvärt kom fram å räknehuset uti Observatorielunden, i en trångt rum när prel. partiet DV lanserade sig 12:e mars. Lotte Möller föreslog därvid fler nämnder, klart befogat. Ja, tekniska borde splittras upp på en grön del med tillståndsärenden jämte en tunghård sån för trafik och gatufrågor.


Läs mer »

Demokratisk Vänster - med kurs på kommunfullmäktigevalet?

Under rubriken "Därför behövs Demokratisk Vänster!?" höll den nybildade partisyftande föreningen Demokratiska Vänster i Lund (DV) sitt första öppna möte förliden söndag.
Sammanträdesrummet i Räknehuset i Observatorieparken var välfyllt med drygt 30-talet deltagare. Efter en inledande diskussion om vad begreppet "frihetlig vänster" i föreningens principiella utgångspunkter stod för, kom diskussionen att handla, kanske inte så mycket om behovet av ett demokratiskt vänsteralternativ som om möjligheter att engagera ungdomar i verksamheten. Att ungdomar faktiskt är aktiva i politiska frågor vittnades om, men frågan huruvida det gick att engagera ungdomar i ämnen som avloppspumphus i Veberöd och dylikt blev utan svar. Att själva frågan eller utropet i mötesrubriken behandlades så knapphändigt får nog tolkas som om behovet av ett vänsteralternativ för flertalet av mötesdeltagarna var en självklarhet.

Trovärdighet
Ett annat spörsmål som också var på tapeten gällde i hur stor utsträckning ett rödgrönt, feministiskt och demokratiskt vänsteralternativ skulle komma att skilja sig från den politik som den rödgröna majoriteten i dag för. Svaret från arrangörerna var väl inte helt entydigt, men det betonades från DV att det handlade om trovärdighet, demokratisk trovärdighet och trovärdighet i finansiering av förslagen och om en radikalare miljöpolitik.

Programprocess
Det faktum att föreningen ännu inte har ett konkret kommunalpolitiskt program väckte undringar, kanske framför allt från en närvarande journalist.
Mötesordföranden Sven-Bertil Persson, som också är styrelseledamot i DV, förklarade att utformandet av ett program utifrån de principiella utgångspunkterna (publicerade i VB nr 5 för 2006) måste vara en process där så många som möjligt ska beredas tillfälle att delta.

Dubbelt syfte
Från arrangörernas sida framhöll man också ett eventuellt nytt partis dubbla uppgift: dels att förhindra en borgerlig majoritet, dels att i samarbete med andra progressiva krafter lägga grund för att en modern vänster ska genomsyra lundapolitiken.
   Den oenighet som Sydsvenskans (sannolikt vid mötet ickenärvarande) rubriksättare noterade märkte nog övriga mötesdeltagare inte så mycket av.

Besvärjelse
Bland mötesdeltagarna märktes bland andra två prominenta vänsterpartister: distriktsombudsman samt lundaavdelningens ordförande. Den sistnämnde höll mot slutet av mötet ett anförande i vädjande ton där han gång på gång upprepade, närmast som en besvärjelse, att vänsterpartiet minsann var välkomnande och att det var högt i tak i det partiet.
    Från Demokratisk Vänster framhölls att frågan om att ställa upp i kommunalvalet ännu inte var avgjord. Ett definitivt beslut kommer den 18 april då föreningen håller möte i Palettskolans matsal.
  VECKOBLADET Utgiven av SFVBBiL                             Ansvarig utgivare: Göran Persson