Utskriftsvänligare form
(pdf)

Islam i JyllandsPosten
Under rubriken ”Islam i Jyllands- Posten” föreläser Peter Hervik i Landsksrona måndagen den 27/2.
   Peter Hervig är socialantropolog och docent vid Malmö Högskola och har skrivit flera böcker om hur JyllandsPosten skildrat Islam och etniska minorietet i Danmark.
Läs mer »


Veckobladet
är idag en helt privatägd tidning. På detta viset blev det genom att Vänsterpartiet i Lund beslutade att privatisera den tidning som man drivit i 30 år.
   I nedanstående artikel talas det om "en instundande aktiestämma i Veckobladet". Någon sådan är inte planerad av det enkla skälet att det inte finns några aktieägare. Däremot har jag funderat på att bjuda in till en träff för alla som intresserar sig för VB framåt våren då det åter blir drägligt att lämna idet.
   Att medverka i tidningen eller på diskutera den med mig kan man göra när som via epost.
   VB institutionaliserar härmed brevlådan genom att införa nedanstående vinjett som vi hoppas få anledning att använda ofta, inte bara för Jörgen L.


            

Jörgen L.
Hallå, det är jag i brevlådan
Virusprogram brukar ha en mapp där misstänkta filer låses in, såna med potentiellt patogen kapacitet visavi systemet. Känns som Gunnar Sandin har dylika i åtanke, med sin brevlåda ... Gunnar med oxå lite bristande humörkontroll visar indirekt att han faktiskt hyllar kamratlig ton - har dock blivit rikhänt instruerad i nämnda konst på partimöten av motsatta partisidan vilken genomgående framvisar en enastående slagtålighet.
Läs mer »Valda i Vänsterpartiet 2006

Styrelse
Anne Dederichs
Hanna Gunnarsson
Nita Lorimer
Mats Olsson
Hans Persson
Claes Regander, ordf.
Marta Santander

Ersättare
1. Kajsa Nilsson
2. Saima Jönsson
3. Anders Neergaard
4. Ibrahim Kakahama
5. Linus Gustafsson
6. Eva Fasth

Konferensombud
Eva Fasth
Saima Jönsson
Ibrahim Kakahama
Rebecca Lernesjö
Anders Neergaard
Claes Regander
Marta Santander
Nr 5 i webbform

060217

  
Veckans teckning av den eminente Goja är en god illustration till nedanstående artikel. Den beskriver bl a hur direktörerna har berikat sig själva, som synes har alla andra fått offra något i den processen.


Erik Kågström
De nya rövarbaronerna
Det talas och skrivs mycket om de svenska börsbolagens stora vinster under senare år. Därför blir man häpen när man ser de verkliga siffrorna (SCB Nationalräkenskaper 1993-2004).
Från 1993 till 2004 har förädlingsvärdet i det svenska näringslivet ökat från 1 034 miljarder till1 681 miljarder. Under samma tid har vinstdelen i kronor bara ökat från 321 miljarder till 382 miljarder d v s med 19%, medan lönedelen (inkl. sociala avgifter) ökat med 75%.
    Samtidigt vet vi att klyftan mellan arbetares och tjänstemäns löner ökat. Det kan alltså inte vara arbetarnas löneökningar som lett till att lönedelen ökat så mycket. Det enda som kan få ekvationen att gå ihop är att direktörslöner, bonusar, aktieoptioner, fallskärmar och arvoden till styrelseledamöter, som också ingår i lönedelen, har fått en oproportionerlig omfattning.
Läs mer »

     

Årsmöte i Vägval Vänster Skåne
Plats Andrésalen, Folkets Hus, Lund
Tid: 26 februari 2006 kl 12-14

Låt oss fortsätta ett år till!
Det känns fel att lägga ner föreningen nu, men samtidigt behövs nya krafter för att utveckla verksamheten. Kan du tänka dig att medverka i detta? Hör då gärna av dig till valberedningen: Karin Lång (042-13 08 28), Henrik Smith (046-14 85 45) eller Per-Åke Purk (0451-834 31).Detta är ingen blogg
Det här är ingen blogg. Visst har vi väl på VB övervägt den lösningen också, men vi har aldrig gripits av den stora entusiasmen. Men det har man på andra håll och både i Sverige och världen svämmar bloggarna över. Det förs statistik över sådant och tillväxten är imponerande: det tillkommer en ny blogg i världen varje sekund på dygnet! Så har det också blivit så många som 28 miljoner bloggar nu och antalet fördubblas ännu så länge varje halvår.
Läs mer »


Gunnar Sandin
Vänsterpartiets årsmöte i Lund:
"Centrister" ska greja valet
Det kanske mest intressanta på v-Lunds årsmöte i söndags nämndes i förbigående på en okontroversiell dagordningspunkt. När budgeten skulle fastställas undrade någon varför styrelsen föreslog att bidraget till Ung Vänster skulle sänkas med en tredjedel, till 30 000 kr. Svaret var att ungdomsförbundet väntades krympa sin organisatoriska kostym i Lund och därmed inte hade så stora hyreskostnader. Mer sades inte om saken.
Gästtalaren från Ung Vänster lät som vanligt militant men sa faktiskt även något om gångna svårigheter. Bilden bekräftades av ett ungdomsförbund i kris på både nationell och lokal nivå. Detta får rimligen politiska konsekvenser så småningom men ännu har den politiska maktbalansen i partiföreningen inte rubbats.
Läs mer »

        Demokratisk Vänster i Lund
Utgångspunkter för Demokratisk Vänster i Lund

1. Frihetlig socialism.
Vi arbetar för ett samhälle utan förtryck, ett jämlikt och rättvist samhälle där demokratin är förverkligad fullt ut. Demokratisk frihetlig socialism förutsätter allas deltagande - varje dag.

2. Feminism.
Vi vill bryta ner den maktstruktur där kvinnor är underordnade män. Vårt mål är ett jämlikt samhälle utan könsförtryck.

3. En ekologiskt hållbar utveckling.
Det finns bara ett jordklot och de gemensamma resurserna håller snabbt på att förbrukas. Omställningen till ett ekologiskt hållbart samhälle måste påbörjas redan idag.

4. Internationell solidaritet.
För Demokratisk Vänster i Lund står den internationella solidariteten i centrum. En femtedel av jordens befolkning använder fyra femtedelar av jordens resurser. Svält, analfabetism, förtryck och krig är ett resultat av en orättfärdig ekonomisk världsordning.

Demokratisk Vänster i Lund vill
- verka för en politik som är inriktad på att åstadkomma resultat som förändrar människors vardag.

- verka för ett samhälle där offentlig och privat sektor tillsammans med den sociala ekonomin kompletterar varandra i välfärdsbygget

- verka för en ekonomisk politik utan överbud och som inte lämpar över problemen till efterkommande

- genomsyras av medvetenhet om att nuvarande utveckling är ohållbar i ett ekologiskt perspektiv vilket får återverkningar på den dagspolitik som kan bedrivas

- tillsammans med andra progressiva krafter aktivt påverka EU:s utveckling och hävdar att vissa globala problem kräver överstatliga lösningar

- tillämpa feminism som ett verktyg för praktisk politik med syfte att skapa rättvisa villkor för kvinnor och män

- i bred och öppen dialog med allmänhet, fackliga organisationer, miljö- och kvinnorörelsen och andra folkliga rörelser genom opinionsbildning och genom andra påverkanskanaler öka vänsterkrafternas inflytande i svensk politik

Demokratisk Vänster i Lund

- representerar en modern vänsterpolitik som slutgiltigt lämnat dogmatism och tillbakablickande bakom sig

- välkomnar alla med hjärtat till vänster som stödjer våra grundläggande värderingar att delta i verksamheten

- har som syfte att i Lunds kommun stödja, främja och utveckla en politisk vänster som står i samklang med dessa utgångspunkter

(Antagna vid Föreningen Demokratisk Vänster i Lund konstituerande sammanträde 12 februari 2006)

  VECKOBLADET Utgiven av SFVBBiL                             Ansvarig utgivare: Göran Persson