Utskriftsvänligare form
(pdf)


Alla vinner?
Mats Olsson tillbakavisar VB:s uppgift i förra numret, som nu har återgetts i Sydsvenskan, att vänsterns delegation vid oppositionspartiernas förhandlingar om kommunala poster, skulle ha känt sej mobbad. Det får stå för den som skrev i Veckobladet, säger Mats.
Jag har ingen anledning att ändra på mitt tidigare ordval.
Gunnar Sandin


Ny dirigent i Röda Kapellet
Röda Kapellet har varit utan fast dirigent sedan Joakim Casagrande i våras slutade av familjeskäl, men nu är en efterträdare utsedd. Det blev Greger Andersson, professor i musikvetenskap vid universitetet. Greger har spelat trombon, lett olika ensembler (bland annat storband) och skrev sin doktorsavhandling om småländska glasbruksorkestrar, vilket torde ge honom en känsla för den bruksmusik som Röda Kapellet utövar. Med sina 55 år sänker han också medelåldern i orkestern vars yngsta medlem fyllde femti härförleden.
  Förra årets Vysotskijföreställningar gav Röda Kapellet smak och självförtroende för show, vilket framkom i valrörelsens appellkabaré som fick sin final på Kulturnatten. Det politiska utfallet av satsningen var dock svagt - borgarna vann ju på alla fronter.
Orkestern har nu återvänt till Bertolt Brecht, det vill säga hans tonsättare Weill och Eisler (Dessau saknas tills vidare), och någon form av program planeras. Nya medlemmar, även unga, är välkomna till söndagsrepetitionerna, meddelas det.
Gr


Olof Norborg ny partiföreträdare (v)
Olof Norborg blir ny v-partiföreträdare i Lund. Han slog med bred marginal ut den nuvarande innehavaren av uppdraget, Nita Lorimer, på partiföreningens medlemsmöte i tisdags. Vänsterpartiets svåra valnederlag i Skåne (som Olof var med om att organisera) leder till sänkt partistöd och försvagad ekonomi för distriktet, och därför reduceras bemanningen på expeditionen i Malmö. Vissa dagar får därför Olof fortsättningsvis arbeta i hemstaden.
   Ett formellt problem är att Olof Norborg på grund av valförlusten i Lund hamnade utanför kommunfullmäktige, där en partiföreträdare ska sitta. Lösningen blir att Hanna Gunnarsson gör en Adelsohn - förre m-ledaren har ju avsagt sej stadsfullmäktige i Stockholm innan han tillträtt - och avsäger sej sin ersättarplats varvid Olof kan rycka upp. En fräsch kvinna ersätts alltså med en inte fullt så fräsch man i v-gruppen.
   Nita Lorimer har vid tidigare val till olika poster haft ett starkt stöd från den nuvarande majoriteten i v-Lund, även om det har förmärkts kritik mot att han samlat på sej så mycket - förutom partiföreträdarskapet och kommunfullmäktige ordinarieposter i byggnadsnämnden, vård- och omsorgsnämnden och valnämnden, distriktsstyrelsen och partiföreningens styrelse där hon är kassör. Nu kom hon också in i regionfullmäktige. Men hon var alltså beredd att fortsätta som partiföreträdare. Minoriteten har varit mer kritisk mot henne och bland annat påmint om det dåliga omdöme som hon demonstrerade i valrörelsen 2002 då hon som styrelseledamot ville utestänga de medlemmar som var aktiva i "Karinkampanjen" från partiets valrörelsen - vilket partiledningen fick gå in och korrigera.
   Med Olof Norborg blir det nog ännu bättre ordning på de kommunala papperen. Däremot ska man inte vänta sej visioner eller djärva initiativ från den nye partiföreträdaren som nog inte har de personliga förutsättningarna. Men minoriteten har ingen större anledning att glädjas över bytet. Olof Norborg anammar lätt idéerna hos den falang som för tillfället har makten, och den nuvarande majoriteten lär inte rubbas i förstone, valkatastrofen till trots.
   Medlemsmötet nominerade också ett antal Lundamedlemmar och andra till poster i Region Skåne, men där väntar man sej inget större antal. Om detta antal hinner fastställas före helgens disktriktskonferens då valen ska ske är inte helt säkert.
Gr

Nr 26 i webbform

061027

Solidaritet med Latinamerika - ännu en gång
Lördagen den 21 oktober anordnades för tredje gången i Lund en aktivitetsdag kallad "Tio timmar för Latinamerika" denna gång med tillägget "med fokus på Bolivia". Sponsorer var ABF-Lundabygden och Vänsterpartiet och arrangörer sex olika föreningar i Lund-Malmö som bildar ett nätverk för solidaritet med Latinamerika: Bolivias stödkommitté, Stödkommittén för Centralamerikas folk, Victor Jara-föreningen, 30-årskommittén (Chile), UBV-Latinamerika och Vänortsföreningen Lund-León.

Doftande piroger
Man hade gemensamt planerat en heldag från kl 13 till kl 23 med föreläsningar, film, folkdans, musikgrupper, bokbord, bokloppis, lotteri, fotoutställning och så naturligtvis mat och dryck. Entrébiljetten kostade bara 20 kr, och med en liten stämpel på handen kunde man komma och gå under hela dagen. Och hela bottenvåningen på Folkets hus sjöd snart av liv och entusiasm. Det doftade av bolivianska piroger och chilenska churrascos som serverades från köket, bolivianska, chilenska och colombianska dansgrupper i exotiska dräkter dansade till eggande rytmer, latinamerikanska musikgrupper, bl a Cristal Andino, spelade och sjöng så att hela salen rycktes med i gungande rytmer, och andra framförde mer finstämda sånger. Lotter såldes med fina vinster, bl a ett presentkort på en övernattning för två personer på ett hotell i Malmö inklusive frukostbuffe, en gåva av Vänsterpartiet.
I bokloppiset gjorde latinamerikaner kap när de för en billig penning kunde köpa modern spanskspråkig skönlitteratur.

Cocablad och kokain

Mellan de lättare aktiviteterna kunde man vid ett antal föreläsningar få värdefull information
- om den stora skillnaden mellan cocablad och kokain, med en historisk tillbakablick
- om vattenproblematiken i Sydamerika
- om MAS, det parti som Evo Morales är ledare för i Bolivia
- om förhållandena i Bolivia genom digitala berättelser
- om situationen i dag genom en dokumentär från Bolivia

Alla aktiviteterna var mycket välbesökta. Hela dagen strömmade människor till, och den slutliga behållningen uppgick till drygt 4 000 kr, en summa som oavkortad kommer att gå till ett alfabetiseringsprojekt i Bolivia.
Cecilia Lindblom, Vänortsföreningen Lund-León
Amerikansk värme i höstmörkret
Det ryktas att den amerikanska filmen "A Prairie Home Companion" ska visas på Kino i veckan som kommer. Jag har sett den: det är en varm och folklig film, med enkla melodier och skämt, väl framförda. Centrum i filmen är Garrison Keillor, författare och upphovsman till radioprogrammet med samma namn i slutet på 60-talet och verksam i det i stort sett sen dess. Det är om radioprogrammet filmen också handlar. Keillor hör hemma i de lutheranska bygderna i Minnesota och är präglad av det. Man ska inte tro att man är nåt och om man tillfälligtvis skulle vara nöjd och lycklig ska man inte oroas - det går snabbt över. Han har varje vecka en radiokrönika från det fiktiva småsamhället Lake Wobegon ("where the women are strong, the men are good looking, and all the children are above average"). Lake Wobegon har 800 invånare och i stadens mitt reser sig statyn över den Okände Norrmannen, så benämnd därför att modellen stack innan skulptören fick hans namn. Till julen äter man lutfisk.
   En betydande roll i filmen har också Meryl Streep, detta tillsammans med Lily Tomlin, USA:s svar på Eva Rydberg. Musiken är country and western och Aghed hade bara vänliga ord att säga om den. Robert Altman har regisserat och det är inte heller det sämsta.
Man glömmer lätt det, men USA är fyllt av enkla, rejäla människor och det är dem man möter i den här filmen. Nu när det mörknar och vinden ylar kring knutarna sitter en sådan här feel-goodfilm som hand i handske.
Lucifer
Svar på förra numrets fråga
I förra numret skickade vi en av frågorna från Timbros spel "Politiskt korrekt" vidare till läsekretsen. Om frågan var för lätt och svaret därmed självklart, läsekretsen mindre bildad än vi trodde eller om det finns något annat skäl vet vi inte. Det har bara kommit in två svar, men å andra sidan så var båda rätt. Ovansklig ära tillfaller de båda.


Mångkultur 2006 Föreläsningsserie i Landskrona
Höstens andra föreläsning har rubriken: Skolan och det mångkulturella - en paradox?
Föreläsare är Caroline Ljungberg, fil dr och imerforskare vid Malmö högskola men också utbildad lärare i SO 4-9. Hennes avhandling var inriktad på medial representation av grundskolan samt på hur nyckelpersoner inom skolan resonerar kring värdegrund, demokrati och mångkulturalitet.
Föreläsningen sker i Teaterrestaurangen, Landskrona Teater - måndagen den 6 november kl. 14.30 till ca 16.30, kaffe bjuds från kl. 14.10; Föranmälan senast torsdag 2 november till dragan.kostic@landskrona.se eller 0418 - 47 00 38.
För mer information kontakta: Jan Nilson, jan.nilson@landskrona.seHögspänning
Järnvägsbron över Höje å strax efter soluppgången. Trasiga dimmoln i blåsten från Öresund. Kanadagäss sträcker söderut. En svan stiger brant från dammen. Vitt ljussken. Blixten från en jättekamera fångar svanen i fritt fall. Åskknallen en sekund senare. Svanen efter fallet, orörlig, vit i gräset, oskadd. Inget blod. Inget bräckt. Ett runt hål genom den smala halsen. Svedda kanter. Labradoren nosar förstrött på kroppen.
   Vad var det jag tänkte på?

Europa
Man måste göra sig nya tankar om Europa. Det kosmopolitiska Europa. Integration genom kosmopolitisering. Ett öppet politiskt projekt. Nationen definierade sig efter westfaliska freden politiskt och frambringade sig själv som gemenskap. Europa måste genomföra samma process. En förändring genom bieffekter. Samhällsvetenskapernas metodologiska nationalism ("nationalekonomi") är blind och skapar blindhet för Europa. EU uppfattas som ett nollsummespel mellan överstatlighet och nationell suveränitet. EU:s vinst = den nationella suveränitetens förlust. Ett feltänkt perspektiv. Metodologisk kosmopolitism innebär ett "både-och"-spel, en positiv balans. Maktutvidgning på det internationella planet leder inte till maktförlust på det nationella planet. Nationalitet, transnationalitet och övernationalitet stärker och kompletterar varandra. Till och med ett bättre försvar av nationalstaten möjliggörs. (Beck/Grande, Det kosmopolitiska Europa, Daidalos 2006).
Läs mer »Varannan vecka möte med Demokratisk vänster
Ett tjugotal personer mötte upp för att diskutera Demokratisk Vänsters framtid. Några fd, erfarna vänsterpartister och någon före detta socialdemokrat, några som inte deltagit i partisammanhang på mycket länge och några som är helt nya i partipolitiskt arbete.
   Martin Stensson sammanfattade valrörelsen. "Vi har gått från en idé till ett politiskt parti på bara några månader. Fantastisk att vi blivit kända för så många som 1200 lundabor på så kort tid. Tänk vad mycket mer vi kommer att kunna göra på fyra år än på de fyra månader som gått sedan vi började!" Han målade en bild av valarbetet med mycket jobb, små ekonomiska resurser och många som ställde upp.
   "Det hängde på var och en. Om vi varit en person mindre, haft en dag kortare tid, deltagit i en debatt mindre eller gjort en aktion mindre" hade det kanske sett annorlunda ut. Mandatet hängde på sjutton röster.
Henrik Smith ansåg att vi inte nått ut tillräckligt. Det var många som blev förvånade när de såg oss dela ut valsedlar på valdagen. "Finns ni? Då ska jag rösta på er!" Den personliga kontakten har varit viktig. Det bekräftas inte minst av att partiet har sitt största stöd i den valkrets där Gunnar Stensson bor och är aktiv i Byalaget.

Hur vi går vidare
Ämnet för kvällen var "Hur utvecklar vi den frihetliga vänstern?" Ulf Nymark inledde och redovisade fyra olika tankespår från styrelsen. Det första spåret är kommunalpolitik: att utveckla den kommunalpolitiska plattformen och prioritera inom den. Att finna vägar för det utåtriktade arbetet och kommunicera med lundaborna.
   Det andra spåret är ideologiskt: att utifrån partiets plattform diskutera vad vi menar med frihetlig vänster och koppla det till den konkreta politiken.
   Det tredje tankespåret är att redan nu fundera på om vi bara ska vara ett lokalt parti. Ska vi redan nu ta kontakt er med andra röd-gröna partier? I så fall kommer vi att behöva ta ställning i brännande rikspolitiska frågor.
   Det fjärde spåret är att även engagera oss i internationella frågor genom att sätta igång diskussioner och olika aktioner.

Utveckla nätverket
Det blev en lång diskussion om både politiskt innehåll och arbetsmetoder. Det mynnade ut i att koncentrera arbetet resten av året på att komma igång med kommunalpolitiken, och att organisera arbetet så att man träffas en fast dag varannan vecka kring i förväg uppsatta teman. Tidigt nästa år blir det årsmöte där riktlinjerna för det fortsatta arbetet ska beslutas. Flera talare framhöll vikten av kontakter med andra röd-gröna partier såväl inom som utanför landet.
   "Så här positiv stämning har jag aldrig varit med om på något partimöte tidigare", sa en av deltagarna på hemvägen.
Kajsa TheanderJ

Släcka egen eld...
Vem ska Lund skicka till PS, vid nästa kongress? Och omdömet om sittande? Har jobbat hårdare än de flesta, kring vad han tror på.
Läs mer »


 
  VECKOBLADET Utgiven av SFVBBiL                             Ansvarig utgivare: Göran Persson