Utskriftsvänligare form
(pdf)

Kommentera valet!
Kvällen efter valet gör vi nästa VB-nummer som även kommer i pappersversion. Vi i redaktionen kommer förstås att analysera valutgången ur olika synvinklar, men vi vill mycket gärna ha många fler synpunkter, korta eller långa, ur olika geografiska och partipolitiska perspektiv. Så skriv! Vi håller den elektroniska brevlådan öppen till klockan nio eller så.

Valvakor
Demokratisk Vänster i Lund
Valvaka på Stora Fiskaregatan 16 från kl 20.30.
Vänsterpartiet i Lund
Har valvaka i H43:s lokaler på Nygatan 6 från kl 20.

Var socialdemokraterna eller miljöpartiet har sina valvakor framgår bara på deras interna medlemssidor som vi inte har tillgång till, vi som gör VB är förvisso inga folkpartister.


Spekulationer och gissningar
Utgången av riksdagsvalet är förvisso intressant och oviss, men det verkligt spännande är nästa steg: regeringsbildningen. Det här är en chans att sticka ut huvudet och spekulera över utfallet och den måste man ju ta.

Nersolkade folkpartister
Vinner de borgerliga egen majoritet så är saken klar: det blir en rent borgerlig regering. Det intressanta där blir vilket utrymme folkpartiet tilldelas. Det lär nog bli svårt att sätta Lars Leijonborg och Jan Björklund på några centrala poster - de är båda alltför nersolkade av försöken att snika sig in hos socialdemokraterna. Det skulle bli för pinsamt om deras roll visar sig vara den man kan misstänka när polisutredningen så småningom blir klar långt efter valet.

Triangeldramat s-mp-v
Vinner vänstersidan så vidtar en del spännande förhandlingar. Jag tror inte att Persson är beredd på en regering s+mp+v. I varje fall tror jag han skulle ställa sådana krav på ändringar i de mindre partiernas EU-politik att åtminstone v inte kan ställa upp. Mp skulle väl också ställa ett antal krav som skulle bli svåra för s, men s har gett sig förr och kan göra det igen. Om s+mp tillsammans når en majoritet så bli det en sådan regering. Då kommer v inte att stödja den, men det kvittar. Däremot kommer v in i en oppositionsroll som partiet brukar vara bra på att använda och får då chansen att återställa sitt stöd bland socialdemokrater som är besvikna på sitt eget partis eftergivenhet mot de flummiga mp-arna. Men visst: det skulle vara en sorts historiens ironi: socialdemokrater i de djupa leden brukar finna vänsterpartiets hållningar ligga nära sina egna medan miljöpartister ofta framstår som obegripliga och hållningslösa.
    En variant är att mp skulle hamna i en vågmästarställning och lika gärna kunna slå sig ihop med borgarna. Det höll på att hamna där förra gången och mp:s ledning är tillräckligt mycket maktspelare och sugen på regeringsposter för att gå in i förhandlingar med alliansen. Det skulle däremot slå hårt mot de som röstat på mp och trott att partiet hade någon sorts vänsterhållning. Vad gäller borgarna är de så sugna på makten att de skulle stå ut med mp.

Blocköverskridande eller nyval
Så har vi varianten med en blocköverskridande regering där s har ihop det med något eller några av de borgerliga partierna. Persson är säkert inte ovillig men efter folkpartiets spionage och Maud Olofssons terrierliknande angrep på Göran Persson är det inte längre möjligt. Dvs. i händelse av svår kris av det ena eller andra slaget kan det ske, men då närmar man sig samlingsregering. En regering s+m skulle vara ett verkligt spännande alternativ och konstigare saker har hänt, om inte här så åtminstone i Finland. Men det skulle bli konvulsioner i de egna leden i båda partierna och få mångåriga konsekvenser: man behöver varandra som fiender även om konvergensen är betydande.
    En sista variant är minoritetsregering av s. Jag är inte klar över de konstitutionella reglerna där. En sådan regering skulle väl inte fällas av v, och skulle den fällas av mp är det invitation till borgarna att tillsammans med dem slå sig hop i en regering. Och så till slut: blir det för rörigt återstår nyval även om ingen drömmer om det.

En gissning
Min bedömning av det troliga utfallet av val/regeringsbildning är följande, i ordning efter vad jag bedömer som troligast:
1. Borgerlig regering
2. Socialdemokratisk minoritetsregring
3. Borgerlig + mp regering
4. Rödgrön regering s+v+mp
5. Nyval
6. Regering s+mp

Eller vad tror du?
Lucifer

Nr 21 i webbform

060915

 

Räkna med Fi - ?
Jan Guillou bjöd på en kul poäng i tisdagens partiledarutfrågning i TV4. Ofta avbruten av denna public service-kanals reklaminslag blottade han sin välkända svaghet för den kultiverade urbana människans speciella drift - djurskjutandet, och sitt lika tydliga avståndstagande till feminismen. Och fick ett fränt svar från Göran Persson, som hellre plockar kärlekens svamp än jagar på sina marker, och som tycktes ana att Fi kan bli något att räkna med efter valet. Aldrig förut har jag hört honom berömma politikern Gudrun i så starka ordalag.
Persson har bra politiskt väderkorn, eller välunderrättade informatörer. Fi lät Sifo testa opinionen - en liten undersökning men ändå intressant. En sjundedel funderar på om de ska rösta på Fi, hälften av dem har det som ett klart alternativ. Vore 4%-gränsen säkerställd ökar siffrorna till en femtedel resp. en tiondel av de tillfrågade, långt över denna magiska gräns. En fjärdedel - ja 25% - av kvinnor mellan 15 och 29 år kan tänka sig att rösta Fi om de visste att partiet kommer in i riksdagen.
Kanske stämmer Göran Perssons aningar - kvinnor och män är märkvärdigt lika i sina uppfattningar om det nya partiet. Att folk med vänster- och miljösympatier har en svag sida till Fi är bara att vänta, men dessutom väger det jämnt mellan de s.k. blocken. Allt enligt studien, som kan granskas på Fis hemsida http://www.feministisktinitiativ.se/ artiklar.php?show=262
Stämmer resultaten betyder det att båda blocken kommer att drabbas lika av uppstickarpartiet. Att rösta på Fi påverkar inte utgången för den "rödgröna röran". Men - jag litar på Göran Perssons väderkorn - ett Fi som kommer ut starkare än borgerliga media väntat har goda chanser att påverka könsmaktsordningens trista resultat: ökande löneskillnader, ökande mansvåld mot kvinnor, ökande kvinnlig dominans bland fattiga hushåll med en vuxen.
Bertil Egerö

PS Igår dök det upp nya siffror från Sifo. Mer än var tredje väljare tycker det vore bra om Fi kommer in i riksdagen, och 10 procent kan också tänka sig att rösta på Fi - en klar ökning under den senaste veckan. Den nu aktuella frågan verkar vara - kommer Fi att acceptera samarbete med Persson för att rädda vänsteralliansen? DS


Ulf Nymark
(v) svänger och accepterar
trafikplats Råby och Sydöstra vägen

Vänsterpartiets partiordförande Ohly, moderatledaren Reinfeldt och folkpartiets Leijonborg har (minst) en sak gemensamt politiskt. De undviker i det närmaste helt att ta upp miljöfrågorna i debatter, tal och debattartiklar. Det var resultatet av en undersökning som presenterades för några veckor sedan av Svenska Naturskyddsföreningen.
    "Ohly sviker sitt ansvar för miljön" löd en sammanfattande rubrik i rapporten. Slutsatsen från SNF:s sida var att vänsterpartiet är "lika ointresserat som folkpartiet och moderaterna av att skapa opinion för en aktiv miljöpolitik".
    Det lokala ohlypartiets valplattform följer partiledaren troget i spåren. Miljöpolitiken står inte längre högt i kurs i vänsterpartiet i Lund. Skrivningarna i v:s plattform ger ett håg- och orkeslöst intryck. De markerar mer en allmän hållning i miljöfrågor än kommer med konkreta förslag. Så till exempel påstår man sig vilja minska bilismen, men föreslår inga som helst åtgärder för att åstadkomma denna minskning.

Liberal dröm
Snarast verkar valplattformen hänge sig åt den liberala drömmen att kollektivtrafiken av egen kraft skulle kunna konkurrera ut bilismen. Detta synsätt uttrycks vanligen i fraser som: "för att kunna minska bilismen måste vi ha en bra kollektivtrafik". (v)-plattformen uttrycker denna liberala idé på följande sätt: För att bryta bilberoendet i samhället måste "kollektivtrafiken och möjligheterna att ta sig fram till fots och på cykel förbättras".
Läs mer »

 

Mångkultur 2006 - föreläsningsserie i Landskrona
I samarbete med IMER Malmö högskola och Landskrona-Kävlinge-Svalövs Gymnasie-förbund arrangerar Landskrona Kommun föreläsningsserien Mångkultur 2006. Vi kommer att belysa mångkultur ur flera olika synvinklar. Höstens första föreläsning har rubriken:

Är Sverige ett mångkulturellt land?
Föreläsare är Enrique Pérez fil dr socialantropolog och universitetslektor vid Malmö högskola
   " Är Sverige ett mångkulturellt land? Är integrationspolitiken en mångkulturell poltik eller en assimilationspolitik? Finns det en hegemonisk mångkulturell ideologi i Sverige eller pågår det en kamp mellan olika alternativa och kontroversiella förslag? Det finns i praktiken delade meningar om vad den mångkulturella politiken handlar om och vilken betydelse den har i det svenska samhället. Enrique Pérez lektor i Socialt arbete kommer att presentera och diskutera olika tolkningsmöjligheter och lyfta fram kontroversiella aspekter. "
   Föreläsningen sker i Landskrona Teater - måndagen den 25 september kl. 14.30, kaffe bjuds från kl. 14.10; vi beräknar att sluta senast kl. 16.30. Föranmälan senast torsdag 21 september till jan.nilson@landskrona.se eller 0418 - 47 06 13.USA ut ur Afghanistan
Fem år efter den 11 september skördar kriget mot terror civila offer i Afghanistan. "Befriarna" kränker afghanska människors liv, lem och heder. Den militära strategi, som präglar den USA-ledda koalitionens insatser, är i sig ett brott. Och den afghanska vreden växer mot USA:s närvaro.
Det ger oss förnyad anledning att protestera mot USA:s och deras allierades övergrepp och kräva att USA lämnar Afghanistan.
Anders Davidson
ordförande Lunds Afghanistankommitté


Gunnar Sandin
Partierna, stadskärnan och cityhandel:
Vi har hört det förut
Handeln i Lunds stadskärna stagnerar medan NovaLund blomstrar och bygger ut. Både köpmän och lokalpolitiker lägger pannan i djupa veck. De förra anställer som vanligt en "cityledare" eller "citysamordnare" - det gör de ungefär en gång om året när den förre har kastat in handduken eller fått sparken. Politikerna debatterar och kommer med mer eller mindre valhänta förslag.
   Ett grundtips: det kommer inte att hända särskilt mycket under de kommande fyra åren. Liksom det inte har hänt under de gångna fyra. Vi har alltså hört förslagen förut och kommer förmodligen att få höra dem en gång till, i valrörelsen 2010.
   Några kommentarer till några av de idéer som luftas i Sydsvenskans partienkät den 12 september:
   Konferensanläggning i centrum (fp, kd, m). Södra lasarettsområdet, Södra idrottsplatsen, kvarteret Galten, expansion av Stadshallen, av AF … Hugskotten har kommit och gått. Tanken är naturligtvis riktig: konferensbesökare föredrar i regel en levande omgivning framför en anläggning av typ Scandic Motell, och menar man allvar med intåget i det gröna samhället ska det konferensas centralt, dit tåg och bussar går. Klosterhagen (f.n. p-plats) är nog det optimala läget. Men just nu bejakar nästan alla partier glasmästare Paulssons hockeylada på Klostergården där det också finns konferensfunderingar, och mer än en anläggning lär Lund inte ha underlag för.
   Parkeringshus i Galten (c, m). Minns att detta är en central yta i staden som har legat för fäfot eller åtminstone underutnyttjad i 40 år. Vad talar för att något skulle hända under de närmaste 4? Fast det är ju bättre att allt förblir vid det gamla än att det byggs ett p-hus som står klart lagom till att bensinen kostar 15 kronor litern.
Läs mer »


Bilder som vi lånat från Röda Kapellets hemsida, där det finns fler.
Bild: Evy Johansson
  VECKOBLADET Utgiven av SFVBBiL                             Ansvarig utgivare: Göran Persson