Utskriftsvänligare form
(pdf)

En annan aspekt
Att trafikfrågan i första hand är en miljöfråga är den dominerande aspekten. Självfallet! Jag tror att vi bara sett början på den absurda bilismens negativa miljöpåverkan. Därför måste vi från vänster ständigt arbeta för att utveckla kollektivtrafiken.
  Men det finns andra aspekter än miljön, jag tänker på jämlikhets- och jämställdhetsaspekten, två av vänsterns paradgrenar. Med den utgångspunkten vill jag här ge en kommentar till signaturen Gr i dessa spalter. Gr skriver att det främst är servicen som avgör om man väljer att åka kollektivt. Detta som en polemik mot Demokratisk vänster som i ett av sina profilkrav har att vi vill ha oförändrad busstaxa (gäller staden Lund) under mandatperioden. Visst, det är säkert så att servicen är en viktig faktor, men jag tror att priset också är en faktor och jag tycker inte man behöver ställa dom i motsatsställning.
   Vi kan på goda grunder anta att det är de med lägst inkomst som framförallt åker buss i Lund, att det är fler kvinnor än män vet vi. Vi kan anta att inkomst och var du bor i Lund har ett sammanhang. Att de med lägst inkomst i hög grad bor längst ut kan vi anta på goda grunder, dessa har därmed störst behov av kollektivtrafiken.
   I Lund har vi under innevarande mandatperiod höjt busstaxan med 20 %, kontanttaxan från 10 till 12 kronor. Dom borgerliga partierna, i tekniska nämnden, har uttryckligen flaggat för att man vill höja ytterligare 25 %, från 12 till 15 kronor. Tyvärr har S samma tankar. Det finns en uppenbar risk att busstaxan på bara några få år kommer att höjas med 50%. Nu kostar ett månadskort 340 kronor, om taxan höjs som borgarna flaggat för kommer denna taxa att ligga runt 425 kronor.
   Låt mig då ta ett exempel på en person som har runt 10.000 kronor i bruttoinkomst, eller runt 7.500 netto. Redan en taxa på 340 kronor är en dryg avgift, som jag tycker mer än väl räcker.
Är det då många som har så låga inkomster eller ännu lägre? Ja, det är många!
   Enligt uppgift i kommunens årsbok hade, som bara ett exempel, nästan 7.500 kvinnor över 65 år en genomsnittlig inkomst på 10.500 kronor år 2001. En gammal siffra, men man skall komma ihåg att pensionerna, som det främst gäller här, knappast räknats upp i någon betydande grad sen dess.
   Om det blir fortsatt rödgrönt styre i Lund efter valet i höst finns det all anledning för de partier som tillsammans med S kommer att ingå i majoriteten att sätta press på just S och göra en överenskommelse om oförändrad busstaxa. För bland annat jämlikhets- och jämställdhetsstävandena.
   Jag noterar, med tillfredställelse, att Vänsterpartiet motsätter sig höjda taxor. Det vore intressant att veta var Miljöpartiet står i frågan.
   Gr tycker också att Demokratisk vänsters krav på en upprustning av gång- och cykelbanor är ett krav som alla kan enas om. Visst, men det gäller ju också att vara trovärdig. Dom partier som ständigt bygger vägar, som skall betalas och underhållas, för bilismen har självfallet inte lika mycket pengar till cykelvägar. Åk gärna ut och titta på cykelvägen som passerar söder om Vildanden. Naturen håller sakta men säkert på att återta denna cykelväg.
Sven-Hugo Mattsson
Demokratisk vänster


Nr 17 i webbform

060609

Jörgen L.
Den högre politikens akuta frånfälle?
Debatten i går 7/6 blev klargörande och tror jag vågar utgå ifrån att opinionen på medlemsmötet är tämligen representativ, för var tyngdpunkten numera ligger inom partikommunen. Själv inkom jag inte med några motioner till prel. valplattformen. Ibland svinner motivationen och är väl inte världens skickligaste i att argumentera skriftligen och synnerligen ovan i att göra det muntligen - vilket framgick. I synnerhet nu när plötsligen på sittande möte bli påmönstrad rollen som rätt ensam opposition, lokalt.
   För måste säga att jag blev rätt ställd av tystnaden inom vitala politikområden, igår. Partiet har förändrats rejält men även tidsandan samt förhärskande rödgröna samarbeten på alla nivåer jämte håll i landet, spelar in. En påtaglig "sossifiering" av oss är en främsta och föga åtråvärd kontenta av senaste mandatperioden, enl. min mening.

Läs mer »

Gr(r)
Misslynt patriot
Nej, mitt nationaldagsfirande började inte bra.
   I år utspelades tillställningen på Kulturen. Den har rört sej lite fram och tillbaka genom åren, jag minns evenemang i både Lundagård och Stadsparken. Rörligheten är väl ett utslag av den allmänna veligheten kring nationaldagen och formerna för dess firande. Fast de olika vänsterorganisationerna i Lund har också varit ombytliga i att välja arena första maj.
   Nå, på väg in till festområdet tog jag vägen om bardisken på Kulturens restaurang. Beställningen var självklar: ett stort glas punsch! Visst, sa bartendern, vände sej om och letade bland de många flaskorna på väggen, sa: dröj lite! och försvann nerför en trappa, kom upp tomhänt, viskade med en kollega, öppnade kylskåpsdörrar, la upp ett blekt leende och sa: tyvärr.
Ingen punsch?! På Svenska Flaggans dag! Man kan bli misslynt för mindre.
Läs mer »     Amerikansk popgeografi

Den hetaste boken just nu tycks vara en som handlar om ekonomisk geografi. Jag syftar på den amerikanske popgeografen Richard Floridas "Cities and the creative class". Den handlar om att vissa städer är särskilt dynamiska och då utvecklar en rik högteknologi byggd på innovationer. Det är just ett sådant ämne som är näst intill oemotståndligt och man läser boken fast man borde veta bättre. Jag stegade in på Geocentrums nya fina bibliotek och lånade den.
   Boken har väckt uppmärksamhet därför att Florida har konstruerat ett antal index, t.ex. vad gäller en stad eller regions grad av bohemeri, dvs. hur mycket avvikande konstnärliga typer som finns där. Kommentatorerna har älskat hans gay-index som är högre ju flera med homosexuell läggning som väljer att bosätta sig där. Ju högre gay-index ju mer högteknologi är hans slutsats.

Kreativa klasser?
Centralt för hans resonemang är hans begrepp "de kreativa klasserna". Definitionen är så där lös och lagom att det inte är lönt att gå in på den. I varje fall anser han den omfatta 30 procent av USA:s befolkning och de är de som liksom bär upp välståndet och utvecklingen. Mycket riktigt visar det sig att städer som Seattle, Boston, Washington DC, New York och San Francisco har en hög andel av sin befolkning som är medlemmar i den kreativa klassen. Och här återkommer den sortens amerikansk samhällsvetenskap som jag inte har sett sen 1960-talet: författaren beräknar ett stort antal korrelationer mellan sina variabler, säg andelen programvaruarbetare och gay/lesbiska i befolkningen och finner då korrelationen hög. Han säger aldrig direkt vad som är orsak och verkan, men antyder ändå en del i den riktningen. Han har då resonemang av typ att en hög toleransnivå vad gäller avvikande grupper är den bästa grogrunden för innovationer och därmed hi-tech. Inte överraskande underhåller han en generös hemsida på webben. Han är förstås populär i föreläsnings- och seminariesvängen där han betingar femsiffriga belopp. I dollar alltså.

Korn av sanning
Ja, man kan göra narr åt rätt mycket av det här, men det finns naturligtvis också en del som är värt att begrunda.

 

Om jag var ansvarig för näringslivsutveckling etc. i Lund skulle jag sitta och gotta mig. För det är förstås så att universitetsstäder ligger högt på sådana här skalor och stan har ett antal företräden av den sort som fick Lund att ligga på andra plats efter Umeå i DN:s ranking av allmän livskvalitet bland svenska städer för ett tiotal år sen. Bara en sån sak som att stan är någorlunda cirkulär och ligger i den svenska södern - bor man här kan man cykla till jobbet året runt.
   Men det finns också varningstecken för Lund. Det verkar t.ex. som om trakten kring Möllevångstorget i Malmö är som en magnet för Lunds yngre intelligentsia. Och bratsen brer ut sig i Lund - häromdan hörde jag några tala om att på &bar kunde man inte gå: där sitter bara Östermalmskidsen. Och vikten av att det finns tillgång till bostäder, helst billiga, är det lätt att hålla med Florida om. En annan sak han varnar för är risken att universiteten går för hårt in för teknologi och näringslivssamarbete. Det ger inte den fria och öppna tankeverksamhet som är själva grogrunden för en rik och differentierad miljö.

Mums för Persson och Pagrotsky
Florida har också gjort en liten skrift om Europa (kan laddas ner från hans webbplats) där han rankar EU-länderna i ett liknande index och jämför med USA. I stort sett är utgången att Sverige ligger högst, följt av USA och sen Finland. Jag gissar att regeringen Persson kommer att citera den under valrörelsen.
   Men under tiden kan vänstermajoriteten i Lund fortsätta att förtäta stan, bygga bostäder, inrätta ett vildvuxet kultur- och ungdomshus (Mejeriet har ju sina förtjänster men är för mycket evenemangsinriktat) och utveckla ytterligare tolerans mot avvikande klädsel, intressen och beteende. Det lilla springvattnet på Mårtenstorget höjde stan flera enheter på miljöskalan, men det behövs mer vatten för livskvalitén här. Det gamla projektet med en stadsbäck från UB-parken ner över Stortorget, eller åtminstone till Lundgård) behöver tas upp igen. Vad gäller den kreativa klassen är det för mycket av mumbo-jumbo och ny ekonomi-mystik för mig. Den får gärna vara kvar i trakten av Stureplan i Stockholm. Själv ger jag alla unga som frågar mig om sitt yrkesval ett och samma råd: bli rörmokare.
Lucifer

  VECKOBLADET Utgiven av SFVBBiL                             Ansvarig utgivare: Göran Persson