Utskriftsvänligare form
(pdf)

Första maj i Lund
Det finns många olika arrangemang att välja på det här året. Vi har hittat tre demonstrationer och två möten.

Demonstrationer

13.00 Samling. Apeller av Behrang, Saima Fahoum-Jönsson och Anne Dederichs.
13.30 Avmarsch.
14.30 Tal av Marta Santander och Linnea Nilsson.
15.15 Film. Guatemala-fotoutställning och fika i stadshallen.

Samling: Clemenstorget, kl. 12.00
Möte: Folkparken, kl. 14.00
Talare: Ylva Thörn


Det revolutionära första maj-tåget i Lund samlas på Knut den stores torg (vid tågstationen) klockan 15.00. Bakom demonstrationen står Syndikalistiska ungdomsförbundet, India däck, Virvelvinden, Socialistiska partiet och Smålands nation. Självklart är du välkommen att gå med. Parollen är "kärlek och revolt" och parollknappar går att köpa på India däck.

Möten
Möte: Mårtenstorget utanför Konsthallen kl. 12.00. Talare: Nils Littorin, Kommunistiska Partiet mfl

Arrangemangen i hela Skåne »


Nr 13 i webbform

060428

Ett steg närmare valet
".....Valprövningsnämnden finner inte att patribeteckningen Demokratisk
Vänster i Lund är så lik partibeteckningen Vänsterpartiet och inte heller
så närliggande denna att risk för förväxling kan anses föreligga. Det av
Valmyndigheten angivna hindret mot registrering av den sökta
partibeteckningen är därför inte vid handen.
   Med bifall till överklagandet upphäver Valprövningsnämnden Valmyndighetens
beslut och visar ärendet åter till Valmyndigheten för handläggning."

Men det avgörande återstår
Möte den 3 maj kl. 19.00 i Palettskolans matsal för bl.a. beslut om kandidatlista i kommunalvalet.
Aktuellt om krigsmakten
Jag har just läst en memoarbok av Carl Björeman, "Soldat och general under kalla kriget", med underrubriken "Vi hade en gång en försvarsmakt". Carl Björeman var generalmajor och militärbefälhavare i Kristianstad och ansvarig för försvaret av södra Sverige under 1980-talet.
Läs mer »Valombudsmän (v)
Till valombudsmän har styrelsen för vänsterpartiet i Lund utsett Robert Nilsson och Katja Olofsson, båda betecknande nog från Malmö även om de har en bakgrund i Lund.
   Katja O. skrev en utmärkt studie (tidigare behandlad i VB) om möjligheten att bedriva ekonomisk utjämningspolitik i kommunerna. Nu går hon vidare med det arbetet. Får man döma av vad hon presterat blir hon en bra valombudsman. I Robert N:s fall blir prognosen den motsatta. Han var valombudsman i Lund redan 2002 och den valrörelsen kan inte betecknas som särskilt lyckad. Särskilt organiserade han krysskampanjen för Philip Maughan, vilken som vi vet blev grundligt besegrad av Karin Svensson Smith. Men det hedrar förstås styrelsen att den är storsint och vill ge Robert en ny chans.
GrYtterhöger i fullmäktige?
Sverigedemokraterna (och andra ytterhögergrupper) fick en del kommunal representation i förra valet, inte minst i Skåne. Är det dags för Lund i år? Partiet tycks lokalt ha större vitalitet och mer pengar än förra gången, att döma av det aktivistutdelade flygblad som många har fått i brevlådan, och där det också står att det är dess "absoluta målsättning" att ta sej in i riksdagen, regionfullmäktige och Lunds kommunfullmäktige. Det förstnämnda är utsiktslöst, de andra två nivåerna är tyvärr möjliga.
   På framsidan avbildas Sten Andersson, f.d. m-riksdagsman men ännu tidigare Kockumsknogare och socialdemokrat. "Vi tror på ett Sverige byggt på trygghet och samhörighet - och säger därför nej till ett konfliktfyllt mångkulturellt samhälle", är hans budskap. Detta understryks på andra sidan av egenföretagaren Hynek Olsak: "Jag har själv invandrarbakgrund, men för mig har det alltid varit självklart att det är invandrarna som skall anpassa sig till det svenska samhället och inte tvärtom."
   Förutom att begränsa invandringen vill man satsa på skola, vård, omsorg och småföretag, och inte minst på de äldre. "Pensionerna bör återställas så att de minst motsvarar det Äldreförsörjningsstöd på omkring 10.000 kr/mån som invandrare erhåller", säger Gun Kullber, pensionär. Och så på polisen. Nyckelordet "åldringsrån" är förmodligen en god röstvinnare.
   Som vanligt ställs vänstern inför valet: ska vi gå ut hårt mot ytterhögern - riva ner deras affischer, störa deras möten etc. - med risk för att göra dem till martyrer, eller försöka tiga ihjäl dem?
"Kalle Kommunist"
v-talare i Lund 1.5

Vi som hade efterlyst en färgstark och skicklig talare till förstamajmötet i Lund får våra önskningar uppfyllda. På vänsterpartiets medlemsmöte i veckan berättade ordf. Claes Regander att styrelsen med hjälp av distriktsexpeditionen har lyckats få hit riksdagsman Kalle Larsson, som tack vare sitt ståndaktiga försvar för traditionella värderingar har fått smeknamnet "Kalle Kommunist".
   I och för sej var dock Kalle K. en nödlösning. På bland annat affischerna står att Högskolevänsterns förbundsordförande Linnea Nilsson ska tala, och Kalle kastades in som ersättare sedan hon meddelat förhinder, till glädje för oss som förstår att uppskatta traditionell dynamisk retorik. Vi får bara hoppas att inget går snett med hans späckade körschema. Före Lund ska Kalle tala i Eslöv och Malmö, och efter mötet här måste han hasta till Simrishamn där han helst ska finnas på Hamnplan 16.30.
   Demonstrationen i Lund avgår enligt annonseringen från Stortorget 13.30, men blåsorkestern Röda Kapellet har fått löfte om att inväntas, och den ska hinna spela i Malmö med avmarsch kl. 12, ta sej till Lund, passera toaletten och ställa upp. Vi får se hur det går.
   Det finns en annan avvikelse i programmet. Det står att regionvalskandidaten Saima Jönsson ska tala under samlingen, men hon meddelar att hon som vanligt prioriterar att spela med Röda Kapellet.
   I övrigt förväntar vi oss att vänsterns demonstration som vanligt blir större än socialdemokraternas (start på Clemenstorget kl. 12) trots att SSU-arna har varit flitiga med sin (illegala) affischering. Intressant nog har de på sin affisch annekterat en klassisk kommunistisk paroll: "Folkets väl går före storfinansens."
   Kommunistiska partiet och dess ungdomsförbund nöjer sej i år med att hålla möte (Mårtenstorget kl. 12). I gengäld kan det bli en intressant demonstration som startar vid Lund C (bör kanske tolkas som Knut den stores torg) kl. 15. Bakom arrangörsalliansen VirVelVinden döljer sej bland annat India Däck, Syndikalistiska ungdomsförbundet, Socialistiska partiet (som för övrigt valsamverkar med vänsterpartiet i Jönköping) och Smålands nation. Det är inte så länge sen som Ung Vänster dominerade på Smålands men det blåser andra (virvel)vindar nu.
   Namnet VirVelVinden för tankarna till VVV och därmed till VägVal Vänsters ordförande Johan Lönnroth. Rent sakligt måste han betecknas som den mest intressanta talaren på alla den mångskiftande vänsterns förstamajmanifestationer i Lund. Synd bara att han tänker framträda inomhus, vid Demokratisk vänsters möte på Idrottshallen kl. 15.
Gr

Röda Kapellet
håller appellmöte på Mårtenstorget kl. 11-12 nu på lördag, det vill säga sköter själv det politiska snacket mellan låtarna.

                    —————

Mångkultur 2006 - föreläsningsserie i Landskrona

Vårens tredje och sista föreläsning har rubriken:
MUSIK OCH RASISM
Föreläsare är Stefan Bohman, etnolog och chef för Musikmuseet i Stockholm. Han har bland annat skrivit böckerna "Arbetarkultur och kultiverade arbetare: En studie av arbetarrörelsens musik" och "Musiken i politiken - konstmusik som kulturarv". Stefan Bohman kommer i sin föreläsning att bland annat beskriva hur rasismen/nazismen på olika sätt utnyttjade och i vissa fall formade klassisk musik.
Landskrona Teater - 4 maj kl. 14.30
Föranmälan senast tisdag 2 maj till jan.nilson@landskrona.se

Läs mer »

(Stefan Bohman gav en mycket uppskattad föreläsning i samarbete med Röda Kapellet förra året)
Vänsterspöket
En obesvarad fråga
Jag hade faktiskt inte klart för mig att Jonas Sjöstedt var helt inställd på att ställa upp som kandidat till partiledarposten, men att han aldrig blev tillfrågad. Camilla Sköld-Jansson bekräftade att det förhöll sig så och förklarade beslutet att förbigå honom:
   - Det fanns nog ingen majoritet för att tillfråga honom.
   I stället valde kongressen Lars Ohly.
Jonas beklagade att partiet valt konflikt i stället för kompromiss.
   Det framgick av dokumentären Vänsterspöket i söndags. På samma sätt gjorde majoriteten i Lund när Mats Olsson ställde upp som kompromisskandidat. Den valde i stället Anders Neergaard och minoriteten ställdes utan inflytande.
   Det finns liknande exempel från flera andra orter, så beteendet tycks ingå i en genomtänkt strategi.
   Programmet dokumenterade utförligt hur vänsterpartiets ledning lojalt hade ställt upp på flera impopulära beslut under kampen för att övervinna 90-talskrisen. Trots det uppnådde partiet 12 procent av rösterna i 1998 års riksdagsval, det bästa valresultatet någonsin. Och ungdomen strömmade till. 20 procent av ungdomsväljarna valde vänsterpartiet.
Hur förklarar man det?
Efter traditionalisternas maktövertagande har stödet bland väljarna halverats. Tillströmningen av unga har minskat. Och detta sker trots att unga partiföreträdare med tillgång till partiets alla resurser argumenterar för en högljudd missnöjespolitik.
Hur kommer det sig?
Den frågan blev aldrig besvarad i programmet.
Gunnar Stensson
Jörgen Larsson
Frostavallen stn - och evigheten
I en tidig upplaga av då nätta och strama fältbroschyrerna för Skånelederna omtalas ovan hållplats. Tiden är tidigt 80-tal, innan regiontrafiken kommit igång. Åkte åtminstone då till Hbg med en gammal modell ellok och än äldre vagnar. Där kupéer fanns och en vackert lackad, ribbad träklädsel - nånstans. På loket? SJ var märkningen men kördes åt då väl pinfärska regiontrafik. Den som landet runt räddat rälstrafik utanför stambanenätet, under en obegriplig tidsanda. I ett nyligt nr av Klart Spår från Järnvägsfrämjandet beskrives t.ex. alla turerna kring Blekinge Kustbana. Där tvååriga nerstängningen under pågående elektrifiering framstår som ännu ett utlagt fälleben.
Läs mer »Inga knutna nävar på vänsterns förstamajaffischer mer!
Det passar sej väl inte sedan man fått med Arbetarnas Bildningsförbund på vagnen. När en god vän som vistats en hel del i Sovjetunionen och Tyska demokratiska republiken såg affischen log han brett. Och igenkännande. Åt det allmänt socialrealistiska bildspråket med rötter i t.ex. Första femårsplanen. Åt den lugnt optimistiska färgskalan. Åt höghuset: höghus är inne bland dagens vänsterungdom, till viss undran bland byggpolitiker ur en tidigare generation. Men det är inte nyfunkis, fönstren är lite för små för det, utan tankarna går snarare till det svenska miljonprogrammet eller den (öst)berlinska förstaden Marzahn. Och så de glada, trygga och starka (kolla axelbredden) ungdomarna ur arbetarklassens själva kärna, det vill säga tillverkningsindustrin och byggsvängen. Vi bygger landet!

  VECKOBLADET Utgiven av SFVBBiL                             Ansvarig utgivare: Göran Persson