Sommarlov


 

Nu tar VB sommarlov liksom nästan alla Sveriges skolelever fast man kan undra varför. Skolresultaten är lite si och så och pandemin har inte gjort det bättre.
   Politiken som VB brukar intressera sig för tar inte sommarlov nu. Det kan man läsa mer om i veckans nummer, både vad det gäller riksdag som lokalt i Lund. Regeringsmisstroendet, flyktinglagar och lokala byggplaner får följas i andra media. VB kommer säkert att kommentera konsekvenserna av besluten när vi återstartar i höst. Planen är att vara tillbaka den 20/8.

   Till dess vill vi önska alla skribenter, läsare och andra vänner en riktigt god sommar.
red
 

PS I skrivande stund konstaterar Nooshi Dadgostar just att socialdemokraterna avvisat vänsterpartiets ultimatum i hyresfrågan, kampen går vidare som v(i) brukade säga.

 

 

Svalor snabba som tankar

En sommargrå morgon fanns de plötsligt över den långa dammens speglande vatten. Ladusvalorna. Pilsnabbt flög de längs vattenytan, hela tiden i rörelse, dök, svängde, steg mot molnen, mötte varandra, ändrade riktning, försvann, dök åter upp, intill, så man kände vingarnas luftdrag, saktade in, svepte mot stränderna. Det var som att se tankar och infall avlösa varandra i en genial hjärna. På eftermiddagen var de försvunna. De återsamlas på sensommaren. Lycklig den som får se dem då!
Gunnar Stensson

 

 

Vem var "T. S. Ekelund"


Fler bilder »

David Lindberg här på Arkiv förlag i Lund. Det lilla förlaget ska efter 25 år flytta, men bara 20 meter, och få butikslokal ut mot Stora Gråbrödersgatan 17A (med kontor ovanpå på andra våningen). Lokalen är det som var ingången till HiFi-klubben (merparten av den butiken låg sedan i samma gårdshus som vi också huserat i sedan 1996).
   Vid ombyggnationen av den lilla butiken som ska bli vårt nya plocklager dök följande målningar upp. Målade direkt på putsen. Gunnar Olofsson tänkte att min efterlysning av konstnären bakom målningarna kanske kunde engagera Veckobladets läsare.
   "T. S. Ekelund 6?" Vi tror att det är Rundetårn i Köpenhamn och sedan en pojke som härmar Den lille havfrue.
   Någon som kan 60-talets Lund kanske vet vem som målat? Eller känner någon som kanske vet. Google har inte kunnat hjälpa oss så det verkar inte vara någon superkändis som varit framme.

David

Arkiv förlag & tidskrift
Box 1559
221 01 Lund
<david@arkiv.nu>

 

 

De rikaste är kriminella

Heidi Avellan skriver i sin krönika 5 juni: ”Magdalena Andersson vill beskatta förmögenhet igen, trots att de med riktigt stora förmögenheter kan hitta kryphålen – och sedan dra till skatteparadis.”  Konstaterandet har upprepats i åratal som ett argument mot beskattning av förmögenhet.
   Heidi Avellan vill – eller tror - i likhet med de flesta ”borgerligt sinnade” att vi måste anpassa samhället till kriminaliteten bland förmögenhetsinnehavarna.
   Ojämlikheten har skenat de senaste 30 åren eftersom förmögenhetsskatt och arvsskatt avskaffats. I Sverige har ojämlikheten ökat snabbast. Vård och skola har segregerats och försämrats. Löner har sänkts. Sociala skyddsnät försämrats. Det har blivit ett ”race to the bottom” på grund av de rikas utpressning.
   Skatteflykten drabbar alla stater. Thomas Piketty ser skenande ojämlikhet som det största hotet mot en fungerande ekonomi. President Biden har föreslagit en internationell minimiskatt för att motverka att de rika tvingar skatten i alla länder – inklusive USA - ”to the bottom”.
   Men de ”borgerligt sinnade” ser det som naturligt att ”de med riktigt stora förmögenheter” hittar kryphålen – och sedan drar till skatteparadis.

 

 

Rädda svanfamiljens paradis: dammarna!


 

Svanfamiljen som en sommarmorgon promenerade från Stadsparken ner till Höje å är känd för alla Lundabor.
   Men svanarna sökte sig inte till ån i första hand, de sökte sig till dammarna, Källby reningsverks dammar, en kilometerlång kedja dammar med klart vatten som lockar en mängd sjöfågelarter utom svanarna. Just nu myllrar dammarna av nykläckta fågelungar samlade kring sina mammor.
   Dammarna är inte bara ett fågelparadis, alltfler lundabor söker sig dit. Dammarna är naturreservatets hjärta.
   Dammarna är beroende av Källby reningsverk för sin existens. Därifrån kommer det jämna flödet av renat vatten, vatten av högre kvalitet än exempelvis det i Ringsjön. Läggs Källby reningsverk ner kan dammarna inte existera i sitt nuvarande skick.

Det finns förslag att ersätta det stabila vattenflödet från reningsverket med dagvatten från gator och torg. Men tillgången på dagvatten varierar. Varma sommardagar upphör den. Det kan man se på de ställen där utsläppen i Höje å sker. Just nu kommer nästan inget dagvatten.
   Dessutom är dagvattnet svårt förorenat, framför allt av giftiga partiklar från hundratusentals bildäck som slits i Lundatrafiken. I stället för rent vatten kommer dammarna fyllas av giftig sump. Stackars svanfamilj! Stackars fåglar!
   För att dammarna ska existera i nuvarande skick måste Källby reningsverk bevaras. Där genomgår vattenflödet mekanisk, kemisk och biologisk rening. Reningen kan utvecklas så även medicinska produkter rensas bort.
   Vattenflödet är stabilt året runt eftersom lundaborna varje dag, varje vecka, varje månad förbrukar lika mycket vatten i toaletter, handfat, dusch, för disk och för tvätt med mera. Reningen är pålitlig Det finns orter med dålig vattentillgång där man renar skitvatten så det blir drickbart.
   Stänger man Källby reningsverk förstör man svanfamiljens paradis för alltid. Och naturreservatet blir meningslöst.
Gunnar Stensson

 

 

Inbjudan till Pressträff


 

Kolonister och boende kräver att Byggnadsnämnden omarbetar planen för nya Solhällan!

Inbjudan till pressträff ang. planen för det nya bostadsområdet Solhällan, Mårtens Fälad 1:15.
Tisdagen den 15 juni kl 11.00

Tyvärr kunde inte VB närvara på pressträffen men vi återger gärna det pressmeddelande som distribuerades även tll oss som inte kunde närvara.
Läs pressinformationen »

 

 

Ulf N
Framgafflat – om cykel och trafik:
Förvirrat om regelverk för felparkerade elsparkcyklar


Poliser i Austin, TX, bygger färgglad kulle av elsparkcyklar utan tillstånd. Foto: John Anderson.

Reglerna kring elrullbrädor, s k elsparkcyklar, är oklara och förvirrande. Regelverket för var och hur fort dessa tingestar får framföras är, som påpekats tidigare i dessa spalter, oklart. Men även vad som gäller för felparkering av elrullbrädor på gator och gång- & cykelbanor finns oklarheter.

Ordning och reda
Det visar förslaget i en V-motion som var uppe för behandling i kommunstyrelsen i i början av denna månad. Motionen har rubriken ”Dags för ordning och reda även med elsparkcyklar!”. Vänsterpartisterna Jesper Sahlén och Mats Olsson föreslår att Lunds kommun i ett ägardirektiv till Lunds kommuns parkeringsbolag ska uppmana p-bolaget att skicka parkeringsböter för varje felparkerad elsparkscykel.

MP avstod från att rösta
I kommunstyrelsen röstade de borgerliga för att motionen ska avslås i fullmäktige. De tyckte tydligen att det inte finns några problem med felparkerade elrullbrädor. V röstade för att motionen skulle skickas till parkeringsbolaget för yttrande innan ställningstagande gjordes. Miljöpartiet avstod från att delta i omröstningen. MP står helhjärtat bakom motionens syfte, men motionens förslag är inte möjligt att genomföra. Det saknar stöd i lag och förordning.

Åtgärdsprogram och polistillstånd
I stället hänvisar MP till två egna motioner som partiet lämnat in. I den ena motionen föreslår MP att kommunen ska ta fram ett åtgärdsprogram för att komma till rätta med problemen. Den andra motionen föreslår att det ska krävas polistillstånd för elrullbrädesföretagen att ställa upp sina tingestar för uthyrning på offentlig plats.
   MP redogör i en röstförklaring (formellt sett en reservation) för vilka regler som gäller och varför partiet inte kan stödja V-motionen. Här återges ett avsnitt ur MPs röstförklaring:

Parkeringsbolaget kan inte utfärda böter eller felparkeringsavgift
Lunds kommuns parkeringsbolag har inga möjligheter att utfärda parkeringsböter för felparkerade elsparkscyklar. Inte heller Tekniska nämnden, Lunds lokala trafikmyndighet, kan besluta om böter för felparkerade elsparkcyklar. Parkeringsböter, eller som det egentligen heter, felparkeringsavgift, kan bara ges till fordon som är registrerade i vägtrafikregistret (Lag om felparkeringsavgift).

Exemplet Stockholm

Motionärerna anför att Stockholm skulle ha infört ett system med parkeringsböter. Så är inte fallet.
Läs mer »

Från och med idag saknar Vänsterpartiet förtroende för Stefan Löfven som statsminister

Sverige befinner sig nu i en ny situation – en situation där statsministern inte längre har majoritet i riksdagen.

Det är inte något lätt besked att ge – men någon måste stå upp för Sveriges tre miljoner hyresgäster.
I två och ett halvt år har regeringen vetat att den inte kan införa marknadshyror på Vänsterpartiets mandat. Trots det har inga som helst initiativ tagits från regeringen för att samtala med oss och lösa frågan. Istället har nu ett förslag om marknadshyror skickats ut på remiss.

I tisdags erbjöd jag Löfven två vägar framåt. Den första var att helt lägga alla planer på ändringar i hyreslagstiftningen åt sidan. Den andra var att inleda förhandlingar med Hyresgästföreningen. Vi erbjöd regeringen att komma ur detta genom att använda den svenska modellen. Det betyder i så fall också att lagförslaget försvinner och parterna förhandlar.

Inget av detta har skett. Morgan Johanssons besked kvart i tio att parterna på hyresmarknaden ska bjudas in till samtal ändrar ingenting. På sin pressträff i tisdags sa Morgan Johansson att sådana samtal redan pågår och har pågått kontinuerligt. Vårt krav är att utredningsförslaget ska bort från bordet och nya förhandlingar inledas om hyresmarknaden utan hot om marknadshyror.

Morgan Johanssons svar är bara förhalning och teater. Det går vi inte på. Vi kommer därför att ta initiativ till en misstroendeomröstning i riksdagen där statsministerns förtroende prövas.

Moderaterna och Kristdemokraterna har sagt i två och ett halvt år att de är beredda att avsätta regeringen vilken dag som helst. Nu är det upp till bevis.

Vi står vid vårt ord och vi står upp för Sveriges hyresgäster nu och i framtiden.
 


Nooshi Dadgostar på Facebook och Twitter
 
Fler kommentarer från Twitter
 

 

Vänsterpartiet går vidare med misstroendeomröstning mot statsministern

Idag meddelade Vänsterpartiet att vi går vidare med misstroende mot regeringen. För två dagar sedan gav vi statsministern 48 timmar på sig att lösa frågan om marknadshyror: Dra tillbaka hela förslaget eller inleda förhandlingar med Hyresgästföreningen. Strax innan tidsgränsen passerades torsdag förmiddag meddelade regeringen att de kunde tänka sig samtal, vilket vi i Vänsterpartiet inte accepterade. Vi krävde förhandlingar, inte bara samtal. Misstroendeomröstningen mot regeringen var därmed ett faktum. Enligt reglerna ska frågan bordläggas två gånger innan den tas upp för omröstning. Omröstningen kommer därför ske måndag klockan 10. Då måste alla riksdagsledamöter vara på plats och regeringen måste ha stöd (ja eller avstår) från minst 175 ledamöter. Detta blir första gången hela riksdagen samlas sedan mars 2020.
   Vänsterpartiet har pratat om att marknadshyror och försämringarna av LAS är våra “röda linjer” ända sedan regeringen tillträdde. Att vi nu går vidare med misstroendet är därför ingen överraskning, även om detta inte är något man ska ta lätt på. En regering har aldrig fallit i en misstroendeomröstning i Sverige och vi vet inte hur denna omröstning kommer sluta, men det är inte omöjligt att regeringen faktiskt faller. Regeringen tillträdde för att Vänsterpartiet röstade “gult”, alltså avstod, i den tredje statsministeromröstningen i början av mandatperioden och regeringen sitter därför även på våra mandat. Vi kommer inte acceptera vilken politik som helst och idag drog vi vår röda linje. Om statsministern faller finns två val: Antingen utlyses extra val eller så kommer talmannen kalla till sig partiledarna för så kallade “talmansrundor” för att sondera läget för en ny regering. Det kan bli en ny regering som leds av Löfven (“Löfven III”) eller en annan statsminister. Vänsterpartiet har varit tydliga med att vi föredrar Löfven framför Kristersson, men att vi kommer kräva att marknadshyrorna tas bort från dagordningen.
   Se gärna den presskonferens Nooshi Dadgostar höll idag torsdag klockan 11 och den statsministern höll några timmar senare, klockan 16, för att förstå resonemangen och argumenten.
Hanna Gunnarsson (v), riksdagsledamot 

 

 

Beslut om Häradshövdingen skjuts fram

Förslaget att bygga konferensanläggning och hotell i kvarteret Häradshövdingen där Gamla Tingsrätten ligger har mött mycket opposition. I oktober förra året tog byggnadsnämnden ett inriktningsbeslut som krävde stora byggnadsprogram och volymer samt en mängd parkeringar. Redan då stod det klart att det inte skulle gå att få in allt detta på tomten på ett anständigt sätt. Tre arkitektkontor försökte och visade tydligt att det var omöjligt. Ett av arkitektförslagen valdes ändå ut som ett underlag att arbeta vidare med. Förslaget innebär att halva Gamla tingsrätten rivs och parken söder därom bebyggs med femvåningshus.

Vänsterpartiets hade förberett följande yrkanden
 - att inriktningsbeslutet från oktober 2020 rivs upp då de parallella arkitektuppdragen har visat att det är omöjligt att åstadkomma en för lundaborna acceptabel bebyggelse i kvarteret med dess krav på BTA och utökad bilparkering
- att planen återremitteras för omarbetning så att parken inte bebyggs, att Gamla Tingsrätten bevaras (även den ursprungliga innegården ritad av Westman), och att hushöjden inte överstiger Klosterkyrkans torn.

Men det som hände i nämnden var att ett bordläggningsyrkande vann. Partierna menade att de behövde mer tid på sig att sätta sig in förslaget och förankra sina beslut. Detta betyder att vi får upp precis samma förslag till beslut augusti. Med en återremiss hade vi kunnat få förslag till ett nytt inriktningsbeslut och påbörjat en process mot en fin bebyggelse på den nuvarande parkeringsplatsen.
   Kanske hoppas de partier som vill gå Skanska tillmötes med hög exploatering att den starka opinionen mot förslaget lägger sig något till augusti. Det är inte troligt att de vill skjuta på beslutet närmre valet nästa år. Vi kan bara hoppas att tillräckligt många partier går opinionen tillmötes.
Ann Schlyter

PS
Planen för Solhällan fick beröm av oss alla i byggnadsnämnden. Det är faktiskt en mycket bra och genomarbetad plan, men den har ett problem och det är en utfartsväg mot Fritjofs väg.
Tyvärr var det enbart Miljöpartiet och Vänsterpartiet som yrkade på att den vägen skulle utgå.

 

 

Rapport från riksdagen: Partiledardebatt och fortsatt kamp mot marknadshyror

Förra veckans stora händelse i riksdagen var partiledardebatten. Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar la stort fokus på frågan om att stoppa marknadshyror och ställde regeringen till svars. Ni har säkert sett argumenten: Risken för höjda hyror, avskaffande av den kollektiva förhandlingsrätten genom Hyresgästföreningen, ökad risk för trångboddhet och vräkningar, och större behov av bostadsbidrag för att täcka upp när vanliga människor inte kan betala de höjda hyrorna. Utöver detta är ju grundargumentet att bostaden inte är en handelsvara som ska bjudas ut till högstbjudande utan att en trygg bostad är en rättighet för alla och en av välfärdens grundpelare. Lyssna på partiledardebatten här. I den första rundan håller varje partiledare ett anförande och sedan följer en runda med repliker.

Den här veckan har Vänsterpartiet vunnit en stor seger i riksdagen: Vi har fått igenom en utredning om internationella adoptioner! Det är en fråga vi har arbetat med hela mandatperioden, tillsammans med flera organisationer och debattörer som krävt detta länge. Bakgrunden är rapporter om grova felaktigheter i internationella adoptioner som började komma upp till ytan för ett antal år sedan. Många adopterade visade sig vara stulna från sina föräldrar, inte lämnade som de tidigare fått besked om. Detta är ett otroligt stort trauma för många människor och det är nu otroligt viktigt att riksdagen har uppmanat regeringen att utreda denna fråga. Se gärna Uppdrag Granskning i SVT som har gjort flera avsnitt i en granskning av denna fråga.

Under veckan har riksdagen tyvärr röstat nej till regeringens förslag om nya regler för uppehållstillstånd vid gymnasiestudier, där ungdomar skulle ges längre tid för att söka jobb och att studiemedel skulle räknas som inkomst. Vänsterpartiet ville utöka reglerna till att gälla alla asylsökande och inte bara de som omfattas av gymnasielagen. Vår motion finns här.
   Ett annat beslut i veckan har varit en “verksamhetsberättelse” om verksamheten i EU 2020. Vänsterpartiet har skrivit en lång motion om detta och la i debatten speciellt fokus på vår kritik mot EU:s gränsmyndighet Frontex. Vår motion finns här.
   Riksdagen har också fattat beslut om att inrätta ett institut för mänskliga rättigheter som ska placeras i Lund! Under den senaste veckan har riksdagen röstat ja till införande av förarbevis (körkort) för vattenskoter, ett välkommet beslut för att få lite mer ordning på alla vattenskotrar vid våra kuster och i större sjöar.
Hanna Gunnarsson (v), riksdagsledamot, Lund 

 

 

Nytt nummer av Politiken


Läs Politiken »
 

Artiklar i politiken 2 2021
 • Dags att stärka elevhälsan - Jonas Ringqvist
 • Stoppa hyreschocken – inför inte marknadshyror! - Jesper Sahlen
 • Fortsatt vinstjakt i ett antal äldreboenden i Lunds kommun - Martin Stensson och Gunilla Wahlberg
 • Förtjänsttecken inom daglig verksamhet - Nita Lorimer
 • Sänkta avgifter för ökad jämlikhet - Helena Falk

 

 

Sommarläsningstips


 

Tapio Salonen har skrivit en bok om hur stadsdelen Gårdsten i Göteborg utvecklades från ett utsatt område till en attraktiv stadsdel vid Göta älv. Framgångsmodellen är inspirerande också för oss i Lund, inte minst i Klostergården. Boken heter Samhällsbygget i Gårdsten – allmännyttans framtid, Premiss 2021.

Ali Esbati har skrivit en ögonvittnesskildring om massakern i Utöya. Han analyserar den rasism, främlingsfientlighet och det invandrarhat som breder ut sig i politiken, också inom den så kallat anständiga högern, och som utgör grogrunden för de rasistiska våldsdåden. Boken heter Man kan fly en galning men inte gömma sig för ett samhälle, Leopard förlag 2021.

 

Friday for Future alla fredagar


 

Varje fredag kl 12-14 samlas vi för klimatstrejk på Stortorget med Corona-avstånd eller för digital strejk. Från och med fredag den 20 nov och framåt kan vi bara vara åtta personer närvarande.

 

Konstrunda till Midsommar


 

Östra Skånes konstrunda har i år flyttats från påsk till midsommar. Det kommer att finnas mycket att titta på. Den officiella rundan startar på midsommardagen den 26 juni, men några, bland andra jag kommer att starta redan på midsommarafton den 25. Jag visar mest landskapsbilder men också sländor!
Välkomna till Norrekås!
Ann Schlyter

 

SOS SVERIGE

Vi behöver en lagstiftning som visar respekt för flyktingskapet!
 


 

Den 22 juni ska riksdagen rösta om en ny migrationslag. Det nya lagförslaget innebär att den tillfälliga lagen som gällt sedan sommaren 2016 i stora delar blir permanent. Människor som är i behov av skydd kommer enbart beviljas tillfälliga uppehållstillstånd och kraven för familjeåterförening höjs.
   Den tillfälliga lagen infördes för att Sverige enligt regeringen behövde ett “andrum” efter att ovanligt många människor sökte asyl 2015. Att permanenta lagen innebär att Sverige lägger sig på miniminivån av vad som är tillåtet enligt EU-rätten.
   Sverige har länge varit ett föregångsland vad gäller flyktingpolitik och ett värdigt mottagande av utsatta människor. Vi behöver en lagstiftning som visar respekt för flyktingskapet och dess utsatthet.
   Ställ dig bakom vår uppmaning till samtliga riksdagsledamöter att rösta nej till förslaget. Skicka ett mejl till en riksdagsledamot här nedan. Du väljer själv från listan.
Läs mer på Amnestys kampanjsida »

 

 

Stöd kampanjen ”Kanyler till Kuba!”

Häv blockaden! Kanyler till Kuba!
Hjälp till att nå vårt mål, 250 000 kr innan midsommar.
Alla kan hjälpa till, i kanyl kostar en krona!

Pg 23 57 15-0  Swish 123 182 37 72
Läs mer »

 

 

Var med och fira en åttioåring!

I slutet av september 2021 fyller Göran Therborn jämnt 80 år. De som följer honom på Facebook, läser honom antingen i Aftonbladet eller New Left Review vet att han inte lever ett stilla pensionärsliv. Han har inte gett upp utan fortsätter sitt skrivande som en febrilt aktiv medelålders opinions-bildare eller en fortsatt hyperaktiv forskare.
   Någon vanlig ”tyckare” är han emellertid inte, utan en samhällsforskare som med sin spetskunskap som vapen försöker analysera även de svåraste och mest besvärliga problemen i de nutida mänskliga eller omänskliga klassamhällen som omger alla varelser på jorden.
   Till 80-årsdagen: Vad vore bättre än att ställa samman ett antal uppsatser ur hans rika produktion genom åren i en riktigt fin bok?
   Vi – Sven Hort och Gunnar Olofsson – har tagit initiativ till en insamling till en sådan födelsedagspresent: en bok om dryga 300 sidor som ska ges ut på Arkiv förlag i september och då överlämnas till Göran Therborn.

Crowdfunding
För att genomföra denna plan behövs ett antal gratulanter som är beredda att bidra till att projektet blir genomförbart. Crowdfunding eller gräsrotsfinansiering kort och gott. I utbyte får också gratulanterna en bok med posten och om de så önskar se sina namn tryckta i listan över bokens sponsorer.
   Temat för samlingsvolymen är Arbetarklass, allianser och välfärdsstat. De olika kapitlen i boken består deals av artiklar i tidskrifter som inte längre är så lätta att få tag i eller i böcker som är helt utgångna hos sina respektive förläggare. Texter författade av Göran Therborn från 1967 till 2019. Den nya samlingsvolymen kan betraktas som en pendang till hans 2018 publicerade studie Kapitalet, överheten och alla vi andra.
   Vi hoppas att Du vill vara med och bidra till att fira Göran Therborns 80-årsdag – och hans verksamhet genom åren.
   Swisha 250 kronor till 123 454 43 83 (mottagare A-Z förlag/Arkiv förlag) senast den 31 juli. Skicka samtidigt ett e-brev till arkiv@arkiv.nu med den adress dit du vill ha ditt exemplar skickat i slutet av september. Skriv också om du vill eller inte vill stå med bland gratulanterna i boken.
Gunnar Olofsson

 

Artiklar om Palestina

Hej Palestinavänner

Här kommer två artiklar i sista numret av tidningen Internationalen.
   Dels en artikel om Miko Peled, samt dels en om judar som fördömer det israeliska förtrycket, vilka jag bifogar som PDF-fil.

Ockupations- och blockadbrytande hälsningar
Den evige obstinaten - Tjatte

Läs artiklarna »

 

 

Gunnar Stensson
Demokratisk socialism efter 30 år av marknadsliberalism och fossilkapitalism?

Berlinmuren föll. Det kalla kriget upphörde. Sovjetunionen blev Ryssland. Äntligen öppnades möjligheten att skapa en världsomspännande demokratisk socialism! Så tolkade vi utvecklingen.
 


Himmelska fridens torg 1989
 

När kinesiska stridsvagnar hade krossat den månadslånga manifestationen för demokrati på Himmelska Fridens torg demonstrerade vi i Lund mot massakern. Det var en solig dag strax före midsommar.
   En annan tolkning av Berlinmurens fall blev förhärskande: USA hade segrat. Nu skulle kapitalismens lyckorike med fri konkurrens, meritokrati, globalisering och ständig tillväxt breda ut sig. Detta var slutet på historien.
 
Men icke! World Trade Center sprängdes. President Bush inledde ett krig mot Afghanistan som skulle pågå i 20 år. Nästa gång anföll han Irak efter lögner om massförstörelsevapen. Världens folk demonstrerade för fred. Demonstrationen i Lund var den största jag upplevt här. Folkviljan ignorerades. US Army rullade fram genom öknen och nådde Bagdad, fann Saddam Hussein, hängde honom och beredde grunden för den kommande Islamiska Staten, IS.

I USA som i resten av den demokratiska världen fortsatte vinstjakten. Miljardärernas antal mångdubblades. De sociala trygghetssystemen förföll. Kraschen kom 2008. Slokörade spekulanter fyllde Wall Street med sitt pick och pack. Det var inte bara de som råkade illa ut. Kraschen drabbade hela världen. Miljonstäder slogs ut i USA och på andra håll.
   USA fick en ny president: Barack Obama. Han skulle reda upp krigen och de ekonomiska katastrofer Bush efterlämnat. Kongressen motarbetade honom. Krigen och de ekonomiska katastroferna fortsatte.
   Milton Friedman förlorade tillbedjare. Socialisterna i USA blev fler. Parollen var ”Occupy Wall Street”. Samtidigt mångdubblades antalet rasistiska nationalister i USA, Europa och Sverige. I Lund bekämpade vi dem på gatorna under 1990-talet. Sedan kom de in i riksdag och fullmäktige. Men det skulle dröja några år innan de omfamnades av högern. I Utöya mördade en högerextremist 77 socialdemokratiska ungdomar sommaren 2011.

Putin betedde sig som Bush. Tillsammans med de rikaste privatiserade han Rysslands tillgångar. Sedan började han krig. Om Bush hade angripit Afghanistan och Irak kunde väl Putin kontra med Krim och Ukraina. Vem skulle bry sig om att han rövade tillbaka några bitar av det ryska imperiet?
   Biden besöker honom idag.
Läs mer »