Kontakta Veckobladet

Snabbaste sättet att komma i kontakt med VB är att höra av sig till

Göran Persson

goran.p.persson@gmail.com
eller
veckobladet@gmail.com

eller
0709-224507

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En tidning med historia
Här kan du hitta samtliga nummer som kommit ut sedan Veckobladets nystart 2005.
   30 årgångar av Veckobladet kom ut under den förre ägaren som var Vänsterpartiet i Lund och dess föregångare.
   Under 2004 beslöt Vänsterpartiet att inte fortsätta med utgivningen utan överlät utgivningsrätten till undertecknad.

Veckobladet kommer ut med ett nytt nummer varje vecka på den här adressen.

Viktigast för om det blir en fortsatt regelbunden utgivning är naturligtvis läsarresponsen, behövs en tidning som Veckobladet och kan den skapa den debatt- och skrivlust som är helt nödvändig för en tidning som Veckobladet.

Vår ambition i vänkretsen till VB är att försöka bredda tidningen genom en allmännare och mindre partiinriktad profil.
   Att Veckobladets hjärta är helt och fullt till vänster skall dock inte någon behöva tvivla på.

Välkomna till Veckobladets 48:e årgång