Berlinmuren föll. Det kalla kriget upphörde. Sovjetunionen blev Ryssland. Äntligen öppnades möjligheten att skapa en världsomspännande demokratisk socialism! Så tolkade vi utvecklingen.
 


Himmelska fridens torg 1989
 

När kinesiska stridsvagnar hade krossat den månadslånga manifestationen för demokrati på Himmelska Fridens torg demonstrerade vi i Lund mot massakern. Det var en solig dag strax före midsommar.
   En annan tolkning av Berlinmurens fall blev förhärskande: USA hade segrat. Nu skulle kapitalismens lyckorike med fri konkurrens, meritokrati, globalisering och ständig tillväxt breda ut sig. Detta var slutet på historien.
 
Men icke! World Trade Center sprängdes. President Bush inledde ett krig mot Afghanistan som skulle pågå i 20 år. Nästa gång anföll han Irak efter lögner om massförstörelsevapen. Världens folk demonstrerade för fred. Demonstrationen i Lund var den största jag upplevt här. Folkviljan ignorerades. US Army rullade fram genom öknen och nådde Bagdad, fann Saddam Hussein, hängde honom och beredde grunden för den kommande Islamiska Staten, IS.

I USA som i resten av den demokratiska världen fortsatte vinstjakten. Miljardärernas antal mångdubblades. De sociala trygghetssystemen förföll. Kraschen kom 2008. Slokörade spekulanter fyllde Wall Street med sitt pick och pack. Det var inte bara de som råkade illa ut. Kraschen drabbade hela världen. Miljonstäder slogs ut i USA och på andra håll.
   USA fick en ny president: Barack Obama. Han skulle reda upp krigen och de ekonomiska katastrofer Bush efterlämnat. Kongressen motarbetade honom. Krigen och de ekonomiska katastroferna fortsatte.
   Milton Friedman förlorade tillbedjare. Socialisterna i USA blev fler. Parollen var ”Occupy Wall Street”. Samtidigt mångdubblades antalet rasistiska nationalister i USA, Europa och Sverige. I Lund bekämpade vi dem på gatorna under 1990-talet. Sedan kom de in i riksdag och fullmäktige. Men det skulle dröja några år innan de omfamnades av högern. I Utöya mördade en högerextremist 77 socialdemokratiska ungdomar sommaren 2011.

Putin betedde sig som Bush. Tillsammans med de rikaste privatiserade han Rysslands tillgångar. Sedan började han krig. Om Bush hade angripit Afghanistan och Irak kunde väl Putin kontra med Krim och Ukraina. Vem skulle bry sig om att han rövade tillbaka några bitar av det ryska imperiet?
   Biden besöker honom idag.

Äntligen något positivt! Den Arabiska Våren! Tahrirtorget i Kairo fylldes av demonstranter. Gnistan hade tänts i Tunisien. Egypten blev vårens centrum. IT var demokratikämparnas hemliga vapen. Lyckliga egyptier skulle äntligen få uppleva frihet och mänskliga rättigheter.

Våren spred sig till Nordafrikas länder. Libyens diktator Khadaffi släpades ut ur ett avloppsrör och lynchades.
   Den arabiska våren nådde Syrien. Men där hade den Islamiska Staten vuxit fram ur ruinerna efter USA:s krig i Irak. IS behärskade också IT. I Syrien fanns olja. Turkiet, Ryssland, Saudiarabien och förstås USA blandade sig i. Det blev ett rent helvete!
   Så var det 2015. Förtvivlade folkmassor flydde Mellanöstern, drunknade i Medelhavet och stängdes in i flyktingläger. Främlingsfientliga nationalister reste murar vid gränserna.
   Trump valdes till USA:s president. Han byggde en mur mot Mexiko och förbrödrade sig med Putin, Xi Jinping och Kim il Sung. Nato-länderna sket han i. När Biden vunnit valet 2020 stormade Trumps anhängare kongressen.
 


Tahrir Square, Cairo, in February 2011
 

Kina kom in i WTO. Västerländska miljardärer investerade, bildade koncerner och importerade varor. Massakern 1989 ignorerade de. Kinas tillväxt blev extrem. Trycket på Taiwan och Hongkong ökade. I Xinjiang sattes uiguriska muslimer i omskolningsläger. Kinesiska hamnar, vägar och järnvägar byggdes på alla kontinenter. När Kinas kommunistiska parti firade hundraårsjubileum hade den kinesiska ekonomin gått förbi USA:s. Xi Yinping hyllades som Mao Tsetung. Nato ville inte stöta sig med Kina utan betecknade landet som ”en utmaning”. Kineser utgjorde en tredjedel av alla utländska studenter i USA. De var duktiga, men inte imponerade så länge president Trump och hans förvirrade anhängare härjade. De trivdes bättre hemma.

Livet på jorden hotades. Fossilkapitalisterna hade länge utnyttjat sin makt över politik och media för att dölja sanningen, men nu gick det inte längre. Den marknadsliberala ekonomin hade lett till katastrof. Atmosfären upphettades. Öknarna bredde ut sig. Hettan steg i miljonstäderna. Glaciärer och inlandsisar smälte. Haven försurades. Växter och djur utrotades. Pandemier rasade. Antalet klimatflyktingar ökade. Tiden blev allt knappare. Klimatkatastrofen måste hejdas inom ett årtionde eller två. Annars är den oundviklig.

Vad måste göras? Jordens tillgångar måste omfördelas och utjämnas. Resursuttagen måste hejdas. Konsumtionen måste minskas Människorna får inte längre se varandra som konkurrenter. De måste samarbeta. En global demokratisk ordning måste skapas. I världssamhället ska vi lägga våra röster i kommunalval, i landstingsval, i EU-val och på global nivå utifrån våra ställningstaganden till partiernas politiska ideologier. Vi ska studera fakta och sprida kunskap.
   Våra barn och barnbarn ska ta ledningen och återskapa allt det vi förstört. Kanske kan deras klimatkamp leda till den sociala demokrati vi misslyckades att upprätta.
Gunnar Stensson