Utskriftsvänligare form
(pdf)

Ett 25-årsjubileum: vpk Lund bryter med Sovjetunionen
Lucia 13 december 1981. Ett bål flammar i mörkret på det snötäckta stortorget. Människor samlas för att protestera mot general Jaruzelski som under natten infört militärdiktatur i Polen och krossat fackföreningen Solidaritet.
Under flera veckor hungerstrejkar polacker i domkyrkan. En ständig ström av lundabor besöker dem och ger dem sitt stöd.
Varje dag står medlemmar ur vpk Lund i snömodden på Knutstorget och Mårtenstorget, utanför Gleerups och stadsbiblioteket och samlar in pengar till Solidaritet.
I mellandagarna samlas de till medlemsmöte i vpk-lokalen på Bredgatan. Alla kommer. Man beslutar enhälligt att bryta med Sovjetunionen och de kommunistiska partierna i Östeuropa. Meddelande om beslutet rings samma kväll in till Lars Werner och partiledningen.
För all framtid är vpk Lund fritt från öststatskommunismen.
Gunnar Stensson
Reservation

VB saxar ur Demokratisk vänsters reservation till kommunens budget:
   Inför hotande klimatförändringar ser vi det angeläget att Lunds politiker är väl insatta i de frågor som handlar om hur man kan möta detta hot. Därför yrkade vi att ett anslag på 500 000:- skulle ställas till kommunstyrelsens förfogande. Dessa pengar skulle gå till politikerutbildning i klimatfrågan.
Tyvärr lyckades vi inte övertyga kommunfullmäktige om nödvändigheten av denna satsning

VB kan bara instämma!

Nr 32 i webbform

061215

Gunnar Stensson
Utomparlamentarisk kamp 2006
Det går inte att stänga in berättelsen om den utomparlamentariska kampen inom ramen av ett kalenderår. Det som sker nu har rötter som sträcker sig bakåt genom årtionden. Ingen vet heller när det slutar.
   Som till exempel motståndet mot planen för utbyggnaden av BUP-området i Sankt Lars. Trots två års argumentation och trots de boendes 1500 protestnamnteckningar blev den antagen av byggnadsnämnden den 6 december med röstsiffrorna 8 mot 3 (m, s, fp och kd för och v, mp och c mot).
    Kampen förs på flera fronter. Vid tekniska nämndens möte samma onsdag bordlades planärendet med motiveringen att Sankt Lars höll på att bli överexploaterat. Åsikterna är delade, framför allt inom socialdemokratin.
   Omedelbart efter byggnadsnämndens beslut gick de boende och byalaget ut med meddelandet att de förberedde ett överklagande för den händelse att fullmäktige skulle fatta samma beslut som byggnadsnämnden.

Beslut i smyg
Detta på grund av erfarenheten från Byalagets försök att påverka utbyggnaden av kvarteret Nordanvinden i Klostergården föregående år. Den gången smög kommunstyrelsen igenom ett beslut mitt i augusti och överrumplade på det sättet klostergårdsborna. Vilket ledde till att utbyggnaden fick sämre kvalitet än den annars kunde ha fått.
   De fyra nyuppförda höga byggnaderna bryter den ursprungliga planen för Klostergården, enligt vilken dess norra del med centrum bara ska ha en hög byggnad, kyrkan med klockstapeln, och i övrigt låg bebyggelse.
   Resultatet är fult. Den nybebyggda ytan blev överexploaterad. De yttersta husen blir visserligen rimliga att bo i eftersom de har fri sikt i åtminstone en riktning, men de två mellanhusen blir klaustrofobiskt fängelselika, inklämda som de är så att varken sol eller måne kan lysa in. Det kommer främst att drabba de boende.
Läs mer»

Kommunalt partistöd
och dess användning är något som debatterats en del genom åren, i alla fall inom vänsterpartiet. Den något vidlyftiga användningen har varit underlag för att ifrågasätta gällande praxis vid ett flertal tillfällen.
   Nu har denna fråga gjorts mer officiell genom att Demokratisk Vänster i Lund skrivit en motion till kommunfullmäktige i frågan. Det är bra om tvivelaktig användning av skattebetalarnas pengar debatteras i offentligheten, det känns dock lite avslaget, som ett moraliskt ifrågasättande, att frågan väcks av det enda partiet i fullmäktige som saknar övergripande partiorganisation.
Läs motionen»Intressanta tider       
Det är intressanta tider vi lever i och inte minst intressant är Den Fria Oberoende Pressen som genom sin mångfald och nyansrikedom låter oss få del av vad deras kunniga kommentatorer anser. Härom veckan hade Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Sydsvenskan och Expressen samtliga som ledarkommentar till NATO:s toppmöte i Riga att nu var det dags för Sverige att gå in som medlem i organisationen. Ett viktigt motiv är att Sveriges röst, och närmast då Carl Bildts, behövs vid bordet. Då först kommer Bushs talesmän att inse att de har slagit in på fel vägar, varpå de leds på rätt väg av Sverige. Försvarsminister Odenberg, den rödbrusige taxiåkaren, förklarade i en TV-intervju att som försvarsminister fick han ju förklara att medlemskap inte var aktuellt, men som privatperson var han mycket för.
Jo, de borgerliga partierna är för NATO och man kan frukta att också socialdemokraterna är under upprullning.
Läs mer»

  VECKOBLADET Utgiven av SFVBBiL                             Ansvarig utgivare: Göran Persson