Utskriftsvänligare form
(pdf)

Nya bilder
Dags att titta på Galleri Goja igen eftersom det finns flera nya opublicerade alster.
   Som synes ovan så har VB grävt i arkiven och hittat en hel del av Mannes teckningar från början av 80-talet. Vissa kommer inte den nuvarande redaktionen ihåg vad de ursprungligen illustrerade. Vi letar i läggen men du som vet får gärna höra av dig till material@ veckobladet.infoFrittmuseum
är en kampanj som startats av ABF för att protestera mot att den fria entrén till statliga muséer skall tas bort.
   Hitintills har mer än 27.000 skrivit på uppropet. Om du vill skriva på så är länken www.frittmuseum. se, sprid gärna budskapet vidare!Gunnar Sandin
Dimman lättar - i varje fall lite
"Det finns kanske inget större skäl till omprövning för vänstern, ingen anledning att kasta ut barnet med badvattnet. Sexti tusen riksdagsröster till, rätt placerade, hade bevarat den rödgröna majoriteten", sa Ove Andersson en smula provokativt. Och mothugg fick han. S och v hade inte bytt röster som vanligt utan borgarna hade vunnit totalt sett, och det storapartiet gjorde ju sitt sämsta val sen 1914. Ove Andersson är chef för Arbetarrörelsens tankesmedja, en fusion nyligen av två liknande s- och LO-ägda smedjor. Han var en av inledarna på seminariet "Ut ur novemberdimman den svenska vänsterns väg" som nu i lördags arrangerades av tankesmedjan Agora, som är partipolitiskt oberoende men ändå har ett slags s-stämpel även den, med stöd från ABF Västerås.

Klimatet en vinnarfråga
Men först ut bland inledarna var Karin Svensson Smith...
Läs mer »

Nr 28 i webbform

061117

Röster från Södra Afrika
Möt och lyssna på Ms Ntando Ndlovu från organisationen Zimcodd i Zimbabwe: Visioner för Zimbabwe och en rättvis värld samt Ms Zanana Jonah från organisationen TEMBA i Sydafrika: Att ge hoppet tillbaka. Båda från organisationer som Afrikagrupperna och Safran samarbetar med och stödjer.
   Zimcodd är ett nätverk av en mängd organisationer som arbetar för social rättvisa på både lokal och global nivå, med analyser och påverkansarbete, som söker olika samarbetsformer och stödjer forskning.
   TEMBA arbetar i kampen mot hiv/aids i landsbygdsområden. Genom både förebyggande arbete, vård och stöd har de gjort en avgörande skillnad för många. Bygger på volontärt arbete.

Tisdag 28 november kl 18.30 i Medeltidssalen, Folkets Hus, Kiliansgatan 13, Lund

Ett arrangemang av Malmö Afrikagrupp och SAFRAN med stöd av ABF Skåne. Fritt inträde.


   Aktuella trafikproblem: betforor och gasledningar

En mig tidigare närstående miljöinspektör berättade för några år sen om några stadsbor som flyttat ut till en liten by i västra Skåne. Efter någon månad skrev de till miljönämnden och klagade på den förfärliga lukt som kom från gödselstacken på en gård i utkanten av byn. Man kanske kan uttrycka det så att lantlivet och livsmedelsproduktionen har sina sidor, inte alla lika behagliga, och det kom tydligen som en överraskning.

Giv oss betbanorna åter!
Jag tänker på detta när jag ser att det har varit opinionsmöte i Örtofta där folk som bor längs vägarna dit klagat över det buller alla bettransporterna medför. Eftersom Örtofta nu är enda sockerbruk i Skåne lär problemen komma att öka. Tja, vad ska man säga? Den centraliserade lösningen med ett enda sockerbruk bygger som så mycket annat på billiga transporter. I klassisk geografi ansågs bryggerier vara urtypen för den typ av produktion som bara kunde tåla några mils avstånd till konsumenterna. Nu skickas det ju vanligt kranvatten i plastflaskor fram och tillbaka över hela Europa - det är nämligen så billigt att köra långtradare. Sockerbolagets (Daniscos) vinst här bygger på vägbuller.
   Bettransporter bedrevs ju länge med hjälp av traktorforor som mödosamt kämpade sig fram över slätten. Finessen med det var något med skattefriheten för traktorbränslet som deklarerades som använt i jordbruket. Numera är det dock tunga lastbilar och de bullrar säkert. Jag ska inte ironisera över de klagande utan bara konstatera att allt har sitt pris. Det är lite skönt att det finns någon som klagar över vägbuller och inte bara över järnvägar. De ständiga förslagen om att gräva ner järnvägarna eller lägga dem i storartade slingor utanför all mänsklig bebyggelse tillhör de mera orealistiska för att inte säga plågsamma inslagen i trafikdebatten. Ett alternativ till vägbullret är förstås ett återupprättandet av Skånes gamla täta järnvägsnät t.ex. banan Barsbäckshamn - Kävlinge - Örtofta - Harlösa - Sjöbo. Det hade gjort susen!

 

Ryssen kommer
Så till ett annat hot, nämligen de förfärliga ryssarna som nu vill fånga oss i sina garn. Genom att sälja gas avser de utöva politiskt inflytande och genom att lägga en gasledning i Östersjön kan de bygga en bevakningsplattform från vilken de kan spionera på Gotska Sandön.
   Det är anmärkningsvärt med vilken snabbhet den gamla rysskräcken och rysshatet kan återuppväckas. Sveriges utrikeshandel har i hundra år varit politiskt känslig, t.ex. vad gällde malmhandeln länge i förhållande till Tyskland. Och i femtio år följde vi USA:s och Natos speciella handelsregler och embargo mot östblocket. Så höjer Ryssland priset på naturgas från löjligt låga nivåer till marknadspris för två länder som de länge betraktat som förtrogna vänner: Ukarina och Georgien, när dessa länder förbereder sig för att gå in i Nato. Politisk påverkan? Javisst, så klart, än sen? Utbrotten av indignation mot Ryssland förefaller något överdrivna, får man säga.

Nej tack till gasen
Men gasledningen då, är det en bra idé? Nej, jag tycker inte det, Östersjön är illa nog hanterad sedan länge och jag är orolig för de miljömässiga konsekvenserna. Men jag behärskar inte ämnet. Och lite komiskt blir det när det talas om hur farligt det är med alla gamla minor och gammal ammunition som ligger där på botten. Skulle alltså det nu explodera när ledningen läggs ner. Var det inget problem alls när Eon har lagt ut sina kraftkablar mellan Skåne och Tyskland? Nähä, så bra då.
   Och spionverksamheten då, är det lyssnarantennerna på underhållsplattformen som skulle bli problemet? De kan ju lika gärna sitta på fartyg och har länge gjort det, både i Sverige och Ryssland. Eller är det ubåtarna det handlar om? Är det bara amerikaner och svenskar som ska få hålla koll på ubåtsverksamheten i Östersjön.
   Jag hoppas som sagt att vi kan slippa gasledningen. Men hyckleriet i argumentationen mot den har jag svårt att stå ut med.
Lucifer

  VECKOBLADET Utgiven av SFVBBiL                             Ansvarig utgivare: Göran Persson