Utskriftsvänligare form
(pdf)

 

Rättelse
I vårt senaste pappersnummer skrev vi om att konstnären och tidigare VB-tecknaren har avlidit. I VB kretsar var han känd som Manne men hans fullständiga namn var Lars-Göran Mann och han var 56 år när han avled. Vi beklagar de tidigare felskrivningarna.
Red.


Formuleringsfabulering
Tunneln (den Tilltänkta kanske är korrektare) genom Hallandsåsen har krävt sina förespråkare på många ursäkter och förklaringar genom åren. Dagens kommentar till de nya problemen med vatten som gör att de omskrivna betongrören flyter i tunneln visar att alla möjliga saker sagts och att man nu börjar säga omöjliga saker.
Om dagens Sydsvenska citerade Dan Averstad korrekt så sade han "Vår bedömning är att problemen går att hantera, även om metoden för åtgärderna ännu inte presenterats".
Betyder det nåt och i så fall vad undrar VB, kan läsekretsen hjälpa oss? Enligt samma artikel är nämnde man ledare för regeringens utsedda kontrollorgan Hallandsåskommittén. Undrar om de andra i kommittén förstår det eller är det en mycket liten kommitté. Synd att den inte var med på veckans lista över alla statliga organ som den nya regeringen vill avskaffa. Kan man inte rätta till detta och sen flytta tunneln till Stockholm eftersom de enligt samma nya regering inte heller behöver nån ny tunnel.


Droppe i havet
Sydsvenskan har frågat Mats Olsson om valets ekonomiska konsekvenser för vänsterpartiet i Lund, samtidigt som tidningen i en tablå (indirekt) visar att partiet på grund av valförlusten får det kommunala partistödet sänkt med cirka hundra tusen om året. Men Mats menar att förlusten kan bäras och berättar att valrörelsen har gett partiföreningen många nya medlemmar vilkas avgifter kommer att hjälpa upp ekonomin.
   Vi får vänta till årsmötet och se hur många de nya är. Tills vidare kan man undra om partiföreningen ska lyckas vända den fleråriga utförsbacken. Men säg att det går, säg att partiet i Lund får ett nettotillskott av tjugo medlemmar. Säg sen att i snitt 50 kr av deras årsavgifter stannar i Lund. Det blir en tusenlapp.
   Att ställas mot hundra tusen? Nej, det är värre än så, för förlusten på tre mandat innebär att partiet tappar det mesta av sina platser i nämnder och styrelser, och enligt rekommendation ska 20 procent av nettoersättningen för sådana uppdrag tillfalla partiföreningen. Nu är det inte alla som har följt den uppmaningen men nog så många.
   Partiet har råd att behålla sin lokal, bedömer Mats. Det gör jag också, det finns inga andra stora utgiftsposter, och partiföreträdaren får i det nya läget så lite att göra med kommunalpolitiken att det bör bli mycket tid och kraft över för det utomparlamentariska. Och nya, förhoppningsvis aktiva medlemmar är mer värda än pengar. Men det är märkligt att inför allmänheten
försöka förringa valets materiella konsekvenser.
Gr


Nr 23 i webbform

061006

Gammalt och nytt
Denna krönika skrivs och publiceras det sista dygnet innan den nya regeringen annonseras. Problemet måste vara Leijonborg: var ska han placeras utan att göra skada när han faller. Jag har tillräckligt mycket tilltro till Reinfeldts omdöme för att anta att det i varje fall inte blir som utrikesminister. Det skulle bara vara för hemskt.
   Däremot har jag ingen invändning mot att Göran Hägglund blir finansminister, han är väl den förnuftigaste av de tillgängliga. Rimligen får han Anders Borg som moderat överrock om nu inte Borg reserveras för stabsuppgifter åt Reinfeldt i statsrådsberedningen. Han är uppenbarligen mycket mer än en siffernisse, och kanske den viktigaste enskilda idégivaren bakom moderaternas vinnande strategi.
   Jag är också beredd att förutsäga vem som blir problemet i den nya regeringen. Maud Olofssons hetsiga stämma kommer att ringa i de andras öron långt efter att de gått hem från samanträdena i regeringen och erinra dem om problematiska medelålders kvinnogestalter de har mött i berättelser om svenskt bondeliv från Strindberg via Åsa-Nisse till Colin Nuttley. Rollen som oroshärd i borgerliga regeringar har alltid spelats av centerpartiet och så förblir det.

Game, set, match
Visst är det rörande med de äldre tennisspelarna som vill ha kvar sin tennishall vid Gerdahallen. Deras senaste argument är att det närmast är kulturminnesvård de håller på med. Sanningen är att det är ett slöseri med pengar och utrymme. Men det är klart, man kan vara glad över att det inte är hästpolo de utövar.
   Det är säkert chockerande för många men man kan inte låta bli att använda förnuftet i en sådan sak även om det är många som skulle vilja göra det. Det här handlar t.ex. inte om idrott utan om friskvård, motionsverksamhet. Då är det orimligt att några tiotal tennisspelare ska blockera en utbyggnad för tusentals människor även om det säkert är tråkigt för många av dem att spela någon annanstans än där de är vana.
   Dock, när förnuftsargumenten inte biter får man ta till andra. När jag passerade receptionen i Gerdahallen häromdan hörde jag en välbekant röst som på Karlskronadialekt berättade: "… och så går de ut och röker pipa mellan seten…".

Ollonår
Det måste ha varit så här års de skånska bönderna förr drev ut sina grisar för att äta sig feta i bokskogarna - ollonsvin är ju ett begrepp. Man kan väl förmoda att det numera mest är vildsvin som snaskar i sig godsakerna.
   Man har erinrats om detta under den gångna veckan. Här och var i villakvarteren står det ju en gammal bok som just har tappat sina ollon. Den förbipasserande trafiken krossar i sin tur skalen och så ligger då de läckra fröna där för alla och envar. Då är naturen så vist inrättad att i samma vecka passerar de stora flockarna av bofink och bergfink Skåne och då kan de bygga upp lite extra fett inför flytten söderut. Det har verkligen varit en vecka för oss som gillar dessa de vanligaste av fåglar. Jag erinrar mig ett yttrande av Gunnar Roos, fågelskådarveteranen nere på Nabben, som i en upphetsad diskussion om vad som var häftigast i höststräcket yttrade: "Vad är en dammig skrikörn över Ljungen jämfört med en halv miljon bofinkar som vräker ut på några timmar nere vid Nabben." Jag håller med.
Lucifer  Ulf Nymark
Demokratisk Vänster

Svar till Mats Olsson (v)
Mats Olsson går i VB nr 7 (pappersnummer) till storms mot Demokratisk Vänster i allmänhet och mot undertecknad i synnerhet. Framför allt gäller Mats kritik tre punkter, som jag här något vill kommentera.

Bostadsbyggandet
Första punkten är en diskussion som utspann sej mellan mej och Mats i våras gällande bostadsbyggandet. I VB nr 7 återupptar Mats denna diskussion där han nu försöker trolla bort vad diskussionen då gällde: mitt påpekande att vänsterpartiet i ett flygblad inför första maj påstod att man uppfyllt sitt vallöfte om att bygga 1000 per år under mandatperioden. Jag visade då att detta inte var sant och undrade varför vänsterpartiet trots de rödgrönas goda resultat inom bostadsbyggandet ändå ville trissa upp siffrorna. Varför Mats håller på och ältar detta om igen är lika obegripligt som varför han inte, varken nu eller i våras, kan erkänna att partiet lämnade felaktiga uppgifter i förstamajflygbladet. Men det är kanske ett utslag av den "partiet-har-alltid-rätt"-ideologi som florerar i (v) och som Gunnar Sandin skriver om i VB nr 22 (nätupplagan)
Läs mer »

VB, 30, grattar Flamman, 100
I veckan fyller (Norrskens)Flamman hundra år och har utgett ett fylligt jubileumsnummer.
De flesta av oss som skriver i Veckobladet brukar vara kritiska mot Flamman. Delvis är detta ett historiskt arv. Tidningen blev på 1970-talet ett organ för Brezjnevkramarna inom vänsterpartiet och såldes därför på Lunds gator av Mats Olsson och andra trots att den då fortfarande utgavs i Luleå och betraktades som lokal. Men också idag står Flamman och dess redaktörer för en bestämd tendens inom vänstern/vänsterpartiet, en som har gett ett delvis kritiskt men ändock kraftfullt stöd åt den nuvarande partimajoriteten. Och vart den majoritetslinjen leder har vi nyss fått bekräftat.
   Dock: visst är det bra om hundra tankeskolor (Mao) tävlar inom vänstern, och då behöver de sina tryckta och andra medier. Därför hoppas vi att Flamman kan leva vidare, liksom att t.ex. Proletären gör det. Och Flamman liknar VB däri att den gärna öppnar spalterna för oliktänkare och motståndare inom vänstern. T.ex. för Johan Lönnroth som, tillsammans med bl.a. Göran Greider och Cecilia Torudd, tillhör gratulanterna i numret.
Gunnar Sandin

PS Jag öppnade egentligen veckans nummer av Flamman för att se om debatten fortsatte om en svensk diplomatisk representation i irakiska Kurdistan. Det gjorde den inte. Det var alltså så att tre vänsterpartister, däribland Ulla Hoffmann och Lars Ohly, hade en artikel i Uppsala Nya Tidning (tydligen insänd före valet men publicerad strax efter) föreslog att Sverige skulle etablera ett konsulat i den kurdiska delen av Irak, som ju är tämligen stabil jämfört med landet i övrigt. Huvudskälet var att många kurder i Sverige har sitt ursprung där och att en svensk representation starkt skulle underlätta deras besök i och andra kontakter med det gamla hemlandet. De anförde att Holland och Ryssland redan har etablerat sådana förbindelser. Mot detta protesterade i Flamman ett antal vänsterpartister varav två från Lund och menade att detta innebar ett erkännande av och ett indirekt stöd av USA:s och andra länders intervention och ockupation. En liknande kritik kom från Proletären. Ohly och hans medskribenter kan inte gärna underlåta att svara. Men vi får tydligen vänta till ett annat nummer.


Jörgen L.
Politik är att göra så lite som möjligt
Apropå Demokratisk Vänster, dv. För märkligt grunda ett kommunalt parti utifrån abstrakt ideologi. Särskilt som kommunismen inom nya Vänstern är löst påhängd och mest en taktisk fint - åt bägge håll rentav. Nej, svårt att befria sig från en känsla av "vi som vill sitta". Nya partiet dv bildades ju först när "postdistributionen" inom Vänsterpartiet började klarna, kring uppdragen efter valet. Tja, ringer inte valberedningen så bildar vi eget! Men sånt är egalt, viktigast är vad nya partiet kan bidra med. Satsa på en eftertänksam och högklassig stadsbyggnad och en radikal trafikpolitik samt stadens kulturella blomstring, är mitt råd. Välfärds- och rättvisefrågorna är ju vältäckta redan, via befintliga partier. Men högre "finborgerliga" politiken desto mer försummad, i dagens Lund.
Läs mer »Citybanan kanske inte så fel
Varför ska en Lundatidning kommentera lokalpolitiken i Stockholm? Jo, därför
att det faktiskt finns beröringspunkter. VB har länge pläderat för det miljövänliga tåget, inte minst som ersättning för det miljöovänliga flyget vid resor till Stockholm, och därmed är det ett Lundaintresse att Södra stambanans tåg kommer fram till Stockholm.
   Alliansledarna har alltså skrotat projektet Citybanan. Mot detta har både
mp, s, och v kraftfullt protesterat. Och visst: de pengar som sparas tänker
alliansen lägga på en mycket längre biltunnel, vilket alltså innebär att det blir en massiv överföring av investeringsmedel från järnväg till väg. Det enda som de hittills har sagt om alternativet är att det ska gå på markytan och skona Riddarholmen.
   Detta är högst utförbart om man låter järnvägen erövra minst en fil från den
sexfiliga Centralbron, alternativ gräver ner de sex filerna. Nu tror vi visserligen inte att de bilvänliga borgarna gör någondera men möjligheten finns fortfarande. Och därmed kan de många pendlarna fortsätta att åka i dagsljus i stället för i en sex kilometer lång tunnel, en rättighet som vi pläderat för när det gäller sträckan LundMalmö, och spårförstärkningen behöver inte vänta till 2013 eller senare.
   Så vi avvaktar. Det kan komma något jämförelsevis gott ut av alliansens
förslag.
Gr

  VECKOBLADET Utgiven av SFVBBiL                             Ansvarig utgivare: Göran Persson