Utskriftsvänligare form
(pdf)

Veckobladet
vill liksom tomten önska alla sina läsare God Jul och ett Gott Nytt År.    Hur det blir med VB under det kommande året är fortfarande en öppen fråga men vi återkommer en vecka in i januari med ett nytt webb-nummer och sedan ligger det även ett pappersnummer i planeringen.
Red
Om kommunalt partistöd:
Avslaget i VB är högaktuellt i rikspolitiken
En skribent i förra veckans VB tycker att Demokratisk Vänsters motion om det kommunala partistödets användning känns "avslaget" som moraliskt ifrågasättande. Detta eftersom DV inte har regional och/eller landsövergripande organisation dit vi skulle kunna skicka vårt kommunala partistöd.

Tystnad från övriga partier
Må så vara att DV (ännu) inte har en övergripande partiorganisation. Men det kanske är just därför som vi vågar väcka frågan. När dagspressen avslöjade att ett parti i sina stadgar stipulerar att en fjärdedel av det lokala partistödet ska gå till partihögkvarteret hördes inte ett pip från övriga partier. DV:s motion möter de andra partierna i Lund med kompakt tystnad. Kanske vågar man försiktigt dra slutsatsen att förorenat mjöl i partistödspåsen inte begränsar sig till ett parti, utan är en betydligt mera spridd företeelse?

Juridik
VB-skribenten misstar sig också om hon/han tror att det handlar enbart om moral. Det handlar också - och i högsta grad - om juridik. Juridiken går nödvändigtvis inte alltid hand i hand med moralen, men gör det alldeles uppenbart i detta fall. Det är helt enkelt olagligt att använda kommunalt partistöd till annat än lokala ändamål. I förarbetena till kommunallagen ska lokalt partistöd "uteslutande avse den partiverksamhet som är anknuten till kommunen respektive landstinget" (Prop. 1990/91:117).
   I brist på tydliga sanktionsregler och oklara möjligheter att avkräva partierna redovisning av hur lokalt partistöd används har missbruk av stödet aldrig lett till rättslig prövning.

Dagens samhälle
En tidning som inte tar lätt på lagstridig användning av kommunalt partistöd är kommunernas och landstingens tidning, Dagens Samhälle. Ett par dagar efter att DV:s motion lämnats in till fullmäktige i Lund belystes där i stort uppslagna artiklar missbruket av kommunalt partistöd. Bland annat citerades jurister på Sveriges Kommuner och Landsting, som hävdar att rättsläget är glasklart: att slussa kommunala pengar till regionala och centrala partikassor är ett lagbrott.
   Dagens Samhälle följer i veckans nummer upp sina tidigare artiklar med intervjuer med företrädare för partierna i riksdagen. Sossarnas partisekreterare vill se över regelverket i syfte att öka kontrollen, såväl folkpartiet som moderaterna instämmer. Den moderate vice ordföranden i Konstitutionsutskottet tänker dessutom ta upp frågan vid nästa KU-möte i januari.

Högaktuell fråga
Vi i DV-konstaterar att vår motion ligger alldeles rätt i tiden: Frågan är högaktuell på nationell basis. Det ser vi gärna att den blir i Lund också. För det finns ingen anledning att vänta på ny lagstiftning: Lunds kommun kan självt motverka lagöverträdelser eller i varje fall göra dem synliga för allmänheten.
Ulf Nymark

Nr 33 i webbform

061222


Denna Jul- och nyårshälsning har används många gånger genom åren,
debutten var i nr 43 1978.
De konstnärliga kvalitérna gör att den fortfarande står sig trots att
hammaren och skäran inte står lika högt i kurs som de engång gjort.


Tasso
Så har nu även Tasso Stafilides lämnat vänsterpartiet, efter 22 år, därför att det är för trångt och sekteristiskt. Han var förstås besviken över att inte komma högre på riksdagslistan i Stockholm, dit han hade flyttat från Skåne (varifrån han representerat partiet i åtta år). Men detta var knappast ett huvudmotiv - han har ju stannat till nu.
   Nej, det konkreta han pekar på är hur han har isolerats, hur hans kvalifikationer inom HBT-politiken inte utnyttjades i valrörelsen utan att man skickade fram nya (och rimligen mindre kvalificerade) talesmän. Och att detta var del av en allmän policy. Tasso pekade på hur t.ex. Johan Lönnroths kvalifikationer inom den ekonomiska politiken inte heller utnyttjades - Johan är ju fortfarande med i partiet.
   Skulden lägger Tasso på partistyrelsen, men påpekar att den i sin tur bygger på en politik som fastställdes på den förra kongressen. Men han duckade när radioreportern ville locka fram en kritik av Lars Ohly: "nej, Lasse följer bara styrelsens beslut".
   I Lund talar v-representanter om att partiet numera är enat och att valnederlaget till stor del berodde på att partiet "uppfattades som mindre öppet, åtminstone i massmedierna". Tja, Tasso med sin goda insyn i partiets ledning har tydligen samma uppfattning.
GrGunnar Sandin
Hej Schweiz!

Idag återvänder jag till Schweiz efter ett par dagars utflykt till Lund. Det blir en bekväm resa: så här i juletid finns det åter direkta vagnar i nattåget från Köpenhamn till Basel och Zürich.

Väder och vind(löshet)
Jag älskar visserligen dimman som släpar våt (citat Bo Bergman) men ännu mer en klarblå himmel, tio grader varmt och vindstilla. Så var vädret i Alperna när jag for och jag hoppas det är så ännu. Det hoppas nog inte schweizarna. Den uteblivna snön är ett stort bekymmer med tanke på skidturismen. Ovanför "min" by ligger vintersportorten Les Diablerets, som delar liftsystem med Gstaad i nästa dal, som är tyskspråkig. Snökanonerna har gått för fullt men det har inte hotellbokningarna. Det märks indirekt i min by: jag betalar knappt 300 kr natten på ett trestjärnigt hotell.

Läs mer»Gunnar Stensson
Peter Weiss och motståndet

1974, vinter. Peter Weiss ringer upp. Jag har i ett brev frågat om han har möjlighet att ställa upp som talare under Vietnamveckan. Min respekt för dramatikern som skrev Sade/ Marat och Rannsakningen är så stor att jag blir nästan förstummad när han ringer upp mig.
   Han beklagar djupt att han inte har tillfälle att komma till Lund. Han säger att han står mitt uppe i ett mycket viktigt arbete, som kräver all hans koncentration. Vi samtalar en stund om Vietnam och problemen med Kinas samförstånd med USA och konflikt med Sovjetunionen innan vi tar avsked.
   Boken han arbetar med är Motståndets estetik.

Läs mer»

Lotte Möller
Den otäcka krönikan
I höstas ringde en redaktör från månadstidningen Allt om Trädgård och undrade om jag ville skriva en krönika, ungefär 3.000 tecken med lämning i november, för deras januarinummer.
   Dagen efter jag mejlat i väg mitt alster fick jag besked från tidningen att slutet måste göras om. Det var FÖR hemskt.
   Okej. Visserligen har jag skrivit krönikor för Moderna Tider, Aftonbladet, Månadsjournalen och andra publikationer där jag aldrig någonsin blivit ombedd att ändra något. Men jag är inte den som är den. De sista fyra raderna togs bort och ersattes av fem nya.
   Redaktören ringde igen och meddelade att jag hade missuppfattat saken. ALLT det där otäcka måste bort.
   - Jag får själv en klump i magen när jag läser det, sa hon.
   Jamen en personlig krönika uttrycker inte tidningens redaktionella åsikt, förklarade jag. Man måste våga sticka ut hakan annars blir det man skriver ointressant
   - Du vet inte hur känsliga läsarna är, suckade hon.
   Det blev ingen krönika i Allt om Trädgård. Någonstans måste gränsen för ens medgörlighet sättas och den journalistiska friheten måste värnas. Nu får VB:s läsare möjlighet att ta del av den förargelseväckande krönikan, dels med de ursprungliga slutet, dels med det nya, och kan ställning till om det överhuvudtaget är lämpligt är publicera sådant.
   Men läs på egen risk. Helgerna KAN bli förstörda.

Läs krönikan»

Julextra                        
Var det bättre förr, t.ex. med debatterna i Lunds kommunfullmäktige? Det tyckte Ingrid Nathell i onsdagens Sydsvenska efter senaste fullmäktigemötet. Ack, säger hon, det fanns en guldålder, så där kring 1980. Då fanns det talare som Tarcisio Bommarco vars anföranden kunde pågå i en timme, med historiska återblickar över mänsklighetens och civilisationens utveckling.
   Jag träffade Tarcisio på onsdagen och han fnyste. "Under två perioder i fullmäktige lämnade de borgerliga ledamöterna salen när jag talade", sa han. Uppskattningen av bildning och kultur var alltså inte så stor, då heller.
   Det är möjligt att dagens vänster- och mp-talare inte är så pigga som deras företrädare när gjorde entré i fullmäktige. Men allmänt har jag väldigt svårt för att gripas av nostalgi när jag sitter på fullmäktigeläktaren och lyssnar på ett bara alltför bekant gång. Där framträder Tove Klette och Lars Bergvall, det kända liberala radarparet i Lunds kommunalpolitik, där ser man Sven-Bertil Persson och Ulf Nymark ila upp i talarstolen, den senare kanske något för ofta. Det är inte förnyelse och förändring man först tänker på.
   Och när jag hörde den borgerliga alliansens ledare, Mats Helmfrid (m) i stället för att komma med argument i sakfrågan i en debatt med en vänsterpartist bara säga att motdebattören tillhörde ett parti med kommunistiska rötter, då tröttnade jag. Jag tror Sydsvenskans reporter helt enkelt blev nostalgisk, ungefär som hennes föregångare Jan Mårtensson kunde bli över det tidiga 60-talets lundensiska kommunalpolitiker.

Läs mer»


SLUT FÖR I ÅR, TACK FÖR I ÅR
  VECKOBLADET Utgiven av SFVBBiL                             Ansvarig utgivare: Göran Persson