Utskriftsvänligare form
(pdf)

Friedman
I förra veckan dog Milton Friedman.Musikläger i Potsdam till sommaren
Potsdam är en stad som är genomsyrad av intressant politisk historia och kulturhistoria. Därifrån styrde och byggde Fredrik den store upp Preussen, bland annat genom att besegra svenskarna, när han inte konverserade med Voltaire eller spelade flöjt. Sanssouci och flera andra slott vittnar om den tiden. I Potsdam delade segrarmakterna upp Europa i intressezoner 1945 och på Glienitzbron i stadens utkant utväxlade spioner mellan öst och väst. I stadsdelen Babelsberg spelade nazisterna in film med Zarah Leander och andra, men filmproduktionen har fortsatt under senare regimer. Nu är Potsdam huvudstad i delstaten Brandenburg och vill inte fusioneras med Berlin och dess usla finanser, trots att man når dit med pendeltåget på en halvtimme.
   I Potsdam tänker Röda Kapellet arrangera nästa sommars musikläger för mer eller mindre vänsterradikala danska och svenska blåsare och sångare, veckan efter midsommar.
   Det är tänkt att Potsdams och Tysklands historia ska märkas i musiken, inte minst genom att filmmusik blir ett tema. Arrangörerna strävar också efter att engagera tyska instruktörer vid sidan av de skandinaviska. I Berlin finns vänstersinnade sångare och blåsare som det förhoppningsvis blir utbyte med. Både historien och nutiden kommer att belysas i dagliga föredrag, är det tänkt.
   Kommunen har visat välvilja genom sin turistbyrå, och kostnaderna för boende, mat och övningslokaler är så rimliga att lägret inte blir dyrare för deltagarna än en som anordnas i Norden. Och ett besök i Berlin/Potsdam kan kombineras med olika fritidsaktiviteter. I närheten av spellokalen finns till exempel något så typiskt tyskt som en kombination av friluftsbad och Biergarten.
   Aus, ausser, bei, gegenüber… Kanske bäst att börja träna på vilka prepositioner som styr dativ. Eller klara strupen eller träna läpparna på någon gammal lur. VB återkommer med fortsatta rapporter.
Gr


Nr 29 i webbform

061124

V väljer nämndledamöter
Det var åtskilliga omröstningar när vänsterpartiet i Lund valde
representanter i kommunala nämnder m.m. nu i torsdags men valberedningens
förslag vann hela vägen med god marginal.
Andre vice ordförande socialnämnden: Erland Stensson
Ordinarie servicenämnden: Lars Ohlsson
Ordianrie barn- och skolnämnd Öster: Hanna Gunnarsson
Ordinarie barn- och skolnämnd Norr/ Söder: Ibrahim Kakahama, ersättare:
Alexander Regander
Ordinarie utbildningsnämnden:
Marta Cuesta
, ersättare: Olof Norborg
Ordinarie byggnadsnämnden: Nilla Bolding, ersättare: Eva Kristensson
Ordinarie kultur & fritidsnämnden:
Göran Fries

Ordianrie miljönämnden: Stefan Olsson
Ordinarie tekniska nämnden: Nita Lorimer
Ordinarie vård & omsorgsnämnden:
Kajsa Nilsson
, ersättare: Saima Jönsson
Ordinarie kommunrevisionen:
Anna-Klara Arvidsson

Ersättare Renhållningsstyrelsen:
Daniel Larsson

Ersättare Lunds Energi/Kraftringen:
Lars Ohlsson

Nämndemän: Marie Olsson, Inger Ridbäck, Azeb Wittsell
Huvudman Sparbanken Finn:
Claes Regander

Ordianrie ombud Kommunförbundet: Gösta Eklund, ersättare: Nita Lorimer

Mångkultur 2006
Föreläsningsserie i Landskrona

Välkommen till seriens avslutande föreläsning:
Mångfaldens möjligheter och dolda motkrafter
Föreläsare är Oscar Pripp, fil. dr. i etnologi vid Uppsala universitet
   Oscar Pripp kommer att ta upp hur vi tänker och förhåller oss till integration och mångfald, både i arbetslivet (däribland i skolan) och privat. Attityder och övertygelser är en sak, men effekten av våra ofta välvilliga handlingar är en annan. Exempel ur verkligheten blandas med övergripande perspektiv som hjälper oss att förstå oss själva i ett större sammanhang. Föreläsningen behandlar bland annat teman som strukturell diskriminering, vardagsrasism och kulturrasism. Oscar Pripp forskar om ämnen som etnisk mångfald, rasism, strukturell diskriminering och integration. Tidigare har han arbetat som forskare och forskningschef vid Mångkulturellt centrum i Botkyrka och som lektor vid Stockholms universitet och Södertörns högskola.
Föreläsningen sker i Teaterrestaurangen, Landskrona Teater - måndagen den 27 november kl. 14.30 till ca 16.30, kaffe bjuds från kl. 14.10.
För mer information kontakta: Jan Nilson, jan.nilson@landskrona.se


   Bibliska folkmord
Det storslagna i den judiska religionen är dess utveckling från primitiv stammoral till en universell världsåskådning som överskrider nationella och etniska gränser, hävdar alla människors okränkbarhet och lika rättigheter och av de troende kräver barmhärtighet och social rättvisa i aktiv handling. Dessa värden framstår idag som grunden för mänsklig kultur och samlevnad.
   Det fascinerande med bibeln är att den gör det möjligt att följa denna utveckling. Det innebär att bibeln är motsägelsefull, eftersom den är skriven av människor som levt under olika villkor och att mycket av dess innehåll utgörs av primitiv ideologi avsedd att tjäna nationalistiska intressen. Som till exempel den del som utarbetades då Josiah var kung i Jerusalem, cirka 622 till 610 fvt.
   En grupp präster och skriftlärde, det vill säga ideologer, politiker, jurister och administratörer, publicerade vid denna tid en ny version av Israels historia och Mose lagar. De beskrev hur Israel erövrats av Josua, den ledare som efterträdde Moses. Deras beskrivning grundades på muntliga traditioner från 1200-talet, men de utformade texten med utgångspunkt från sina politiska ambitioner i slutet av 600-talet.
Arkeologisk forskning har visat att det mesta av vad de föreställde sig om Israels historia var felaktigt, men det är en annan sak.
   De kallar sin gud Herren Gud, men han är en blodtörstig stamgud som tillspilloger allt liv i det land han vill att det israeliska folket ska erövra.
De som skrev texten överdrev med säkerhet folkmordens omfattning när de nämnde siffror som 12 000 döda i Ai. Men de såg detta dödande som föredömlig stormaktspolitik i sin samtid.
   Jerusalems storhetstid under kung Josiah varade bara ett par decennier. Sedan krossade Nebukadnessar Israel, plundrade templet och förde bort stadens ledande skikt i den babyloniska fångenskap som kom att vara i 70 år.
   Katastrofen blev utgångspunkten för ett nytänkande som bröt med den tidigare israeliska chauvinismen

Fundamentalisterna och
dagspolitiken 2006

Det finns idag fundamentalister som betraktar de texter som publicerades under kung Josiahs regering (femte mosebok och Josuas bok) som guds

 

ord. De lever både i Israel och i Texas. En av dem är vice premiärminister i Israel.
   Det är texter som inspirerat till massakrerna i Sabra och Shatila, sommarens fälttåg mot Libanon och dödandet i Beit Hanun. Liksom också till de idag, den 22 november 2006, återupptagna israeliska attackerna i Gaza.
    De onda ideologerna finner varandra tvärs över årtusendena tack vare det skrivna ordet.

Så grundades Israel enligt bibeln
Här följer några nyckelverser som visar hur man beskrev Israels grundande vid kung Josiahs hov på i slutet av 600-talet f.v.t.:
   Och de (israelerna) gick till strid mot Midjan, som Herren hade befallt Mose, och dräpte allt mankön. (4.Mos 31:5)
   Israel besegrar kung Sihon. Och vi intog då alla hans städer och gav hela den manliga stadsbefokningen till spillo, likaså kvinnor och barn. (5 Mos 2:31)
   Israel besegrar kung Og. Hela den manliga stadsbefolkningen gav vi till spillo, likaså kvinnor och barn.
(5 Mos 3:3)
   Jerikos fall. Och de gav till spillo allt vad som fanns i staden, både män och kvinnor, både unga och gamla, likaså oxar, får och åsnor, och slog dem med svärd. (Jos 6:15)
   Ais erövring och förstöring. Och de som föll den dagen, män och kvinnor, utgjorde tillsammans 12000 personer, allt folket i Ai. (Jos 8:24)
   Josua intar mer amoreiskt land. Och Josua intog Mackeda på den dagen och slog dess invånare och dess kung med svärd.
Libna. De slog dess invånare med svärd, alla dem som var därinne, och lät ingen slippa undan.
Lakis. De slog dess invånare med svärd och lät ingen av dem slippa undan..
Eglon. Och de intog det samma dag och slog dess invånare med svärd och han tillspillogav på den dagen alla dem som var därinne.
Hebron. Och de intog det och slog dess invånare och dess kung med svärd, likaså alla dess lydstäder, och alla dem som var därinne och han lät ingen slippa undan.
Så intog Josua hela landet, Bergsbygden, Sydlandet, Låglandet och Bergssluttningarna och lät ingen slippa undan. Han tillspillogav allt vad anda hade, så som Herren, Israels Gud, hade befallt. (Jos 10:28-40)
Gunnar Stensson
  VECKOBLADET Utgiven av SFVBBiL                             Ansvarig utgivare: Göran Persson