Veckobladet

har i princip sommarlov till den 11 augusti. Men lite artiklar flyter in trots detta och de vill vi naturligtvis inte undanhålla vår trogna läsekrets.
   Vi kommer att lägga ut material på denna sida synnerligen oregelbundet under sommaren i mån av tid, väder och material. Titta gärna in någon gång emellanåt, nån regnvädersdag blir det väl i år också.
Sommarsida

060623-060810

060623
Hej Grr,
Ibland är du lite för rabiat, tycker jag. I senaste Veckobladet ville du utrota såväl glesbygdsbor som stadens parker.
   Här sitter jag i "Prag", som en gång var ett torp under Mårbacka, och ser ut över en pastoral idyll. Dalen breder ut sig framför mig, med fält i olika gröna fårger, bara avbrutna av en och annan dunge med stora träd. Ämtan rinner fridfullt genom dalen. På andra sidan Ämtan börjar skogen, i en rydning ligger gården Munkebol, därefter de blånande åsarna som sträcker sig västerut mot Norge.
   När vi sitter i trädgården i ljumma sommarkvällar med ett glas vin, är det en ensam man på en traktor som ofta kör omkring på fälten. Hur länge orkar han? När han lägger av, vet vi att den vackra dalen snabbt kommer att förbuskas eller planteras med granskog.
   Parkerna är det också viktigt att bevara. De är viktiga för stadens människor. Har du varit i Karlstad på sistone, Gunnar? Här har vi en stadspark som är så fin att den är världsberömd i hela Sverige. I Museiparken är det återkommande skulpturutställningar på somrarna, och Sandgrundsudden kommer att utvecklas, bland annat med badplatser i Klarälven.
   Det går ju att bekämpa bilismen i alla fall. De stora centrumsgatorna har blivit gågator eller smalats in, medan trottoarerna har blivit breda med stora träd som skuggar uteserveringarna.
   Jag ser gärna en förtätning av städerna, men inte på bekostnad av stadens lungor!
Vänliga hälsningar,
Aase Bang, Karlstad


060623
Hurra vad vi är bra 1
Första numret av "Idéernas Lund, en tidning om och från Lunds kommun", har nått våra brevlådor.
   Inledningsvis presenterar kommundirektör Jan-Inge Ahlfridh, mannen som ser ut som om han vore född med slips, tidningens innehåll och lyfter särskilt fram LundNE, "ett framtida Lund, präglat av vetenskap, kultur och livskvalitet", något som tydligen inte präglar staden i nutiden. Eller kanske menar han bara det planerade Brunnshögsområdet, "en ny stadsdel för verksamheter och boende, skapad för att utgöra en hållbar miljö". I miljökonceptet ingår väl det parkeringshus med 750 platser som kommunala p-bolaget tänker uppföra.
   I artikeln om Brunnshög (förlåt: LundNE) berättas bland annat att staden har ett "excellent" universitet. Hur var det egentligen med platsen på de internationella rankinglistorna?
   Varför gör ni en kommuntidning? frågar reportern kommunens informationschef Andersson. Jo, vi ska stärka Lund som varumärke inför framtiden. Och för detta detta behövs en ny kommunikationsplattform. Så fina ord informationschefen kan!
Gr060623
Hurra vad vi är bra 2
Ett något färre antal brevlådor har nåtts av vänsterpartiets lokala internbulletin. "Information och debatt" står det i tidningshuvudet, men exempelvis ordförandens uttalanden, styrelsens utnämningar och valombudsmännen får inte debatteras förrän efter valet, upplyser en något besvärad styrelserepresentant per telefon.
   I gengäld står det mycket inför valet. Valupptakten blir lördag 15 augusti. Huvudattraktionen är (förstås) Camilla Sköld-Jansson, nytraditionalisternas anförare i partistyrelsen och riksdagsgruppen. Men måndag 11 september kommer självaste Lars Ohly till Lund. "Exakt vad som kommer att ske är inte fastställt i skrivande stund, men det behövs alltid aktivister som delar material, svarar på frågor och agerar publik", skriver tidningen.
   "Agera" betyder spela, uppträda. Politik som skådespel. Ordvalet säger en hel del om det lokala vänsterpartiet.
Gr
  VECKOBLADET Utgiven av SFVBBiL                             Ansvarig utgivare: Göran Persson