Luckor fylls
IAvhoppare till Demokratisk vänster har skapat en del luckor i vänsterpartiets kommunala representation. På ett medlemsmöte den 22 fylldes luckorna enligt följande:
ersättare valnämnden Hanna Gunnarsson
2:a ersättare kommunstyrelsen, tillika ordförande miljöutskottet Marta Santander
vice ordf. tekniska nämnden Clas Fleming
1:a ersättare tekniska nämnden Angelica Svensson
2:a ersättare tekniska nämnden Claes Regander

Mötets längsta diskussion gällde rapporten från partikongressen, efter en desto kortare inledning av Marta Santander. När det gällde valplattformen framkom vissa meningsskiljaktigheter, där bl.a. ledande region- och kommunpolitiker uttryckte viss skepsis.
Gr


Kvinnovärk
Region Skåne bör "förstärka tilldelningen av medel som rör forskning om kvinnors sjukdomar, t.ex. nackvärk, ledgångsreumatism, ospecificerad värk, huvudvärk, sexuellt överförda sjukdomar". Så lyder slutklämmen i en lång fp-motion till Region Skåne, signerad av Marita Sander-Schale.
Jodå. Det är ett etablerat faktum att kvinnor får relativt sämre vård än män när det gäller en rad sjukdomar, liksom att forskningen i vissa sjukdomar som i högre grad drabbar kvinnor släpar efter. Men nog väntar man sej av en erfaren sjukvårdspolitiker mindre himlastormande och mer realistiska krav. Det är faktiskt svårt att se vad ett forskningsanslag från regionen skulle kunna göra åt diagnosen "ospecificerad värk".
Gr

Nr 9 i webbform

060324

Minus sju procent
Att de svenska politiska partierna tappar medlemmar är en långvarig trend. Kring sekelskiftet var vänsterpartiet ett undantag men sen började också v tappa. Först reagerade ledningarna med försök till bortförklaring men nu börjar insikten och erkännandena sprida sej. Nu får vi höra, t.ex. på årsmötet i Lund, att det är svårt att bryta en generell trend.
I onsdags publicerades siffror över partiernas nationella medlemsutveckling under 2005. Det visade sej då att både m, fp och mp hade vuxit det sistnämnda partiet dock marginellt. Övriga hade försvagats, s med hela 9 000 medlemmar.
Vänsterpartiet var inte klara med sammanställningen men på particentralen uppskattades medlemstappet till "mellan 400 och 900". Det är en stor spännvidd men tar vi ett mittvärde hamnar vi vi på närmare 7 procent. Det stämmer i så fall rätt bra med med den nationella tillbakagången mellan de senaste kongresserna (8 procent om året), i Skåne (8 procent 2005)


Inför påsken
Årets påskvandring med Vänsterns vandringssektion omfattar tre dagar med två nätter i vindskydd och går de cirka fyra milen mellan Åstorp och Stehag. Det vill säga en diagonal i sydöstlig riktning dels på Söderåsen, dels i dess lika skogsdominerade omland. Förra året var stigarna där blockerade av nerblåsta träd men nu kan man komma fram. Frisk luft och bildande samtal utlovas i vanlig ordning.
Närmare tider, anslutningsmöjligheter m.m. (man behöver t.ex. inte ligga ute båda nätterna) bestäms i samråd med deltagarna, som härmed uppmanas att anmäla sitt intresse till Gunnar Sandin, 046-135899.

Vi har haft en lång vinter. En tyst vinter. Men nu kommer våren. Råkorna samlar sig.
Så förtvivla ej, gamle Ljusbringare!
   Inte behöver en alternativ kommunal lista från Demokratisk vänster i Lund leda till splittring och nederlag för den rödgröna koalitionen.
   Tvärtom!
   Den ger ett alternativ till väljare och valarbetare som i likhet med Lucifer är deprimerade över det politiska läget. Missnöje existerar inte bara i vänsterpartiet utan också i miljöpartiet och det socialdemokratiska partiet. Demokratisk vänster ökar demokratin i Lund.
   Den vitaliserar politiken genom att ställa väljarna inför ett verkligt val och de övriga partierna inför en ny utmaning.
   Den tillför den demokratiska processen i Lund ett antal dokumenterat kompetenta politiker.
   Självfallet ingår den i den rödgröna koalitionen.
   Många av dess sympatisörer återfinns bland Veckobladets läsare. Från dem sprider sig inspirationen som ringar på vattnet.

Jag tror inte att vänsterpartiets fullmäktigelistor kommer att präglas av samma sekteristiska hållning som tillämpats när man utsett personer till styrelseuppdrag, distriktsuppdrag, kongressuppdrag. I stället kommer man där återfinna personer ur den grupp engagerade och duktiga politiker som innehaft uppdragen under nuvarande mandatperiod.
   Den tendensen stärks genom det tryck som en alternativ lista skulle innebära. Den verkar alltså kvalitetshöjande redan som ett ännu inte förverkligat alternativ.   Men de som ställer upp på listorna står naturligtvis inför dilemmat att deras kommunala insatser skapar resurser och goodwill för en politik som de är djupt kritiska mot.
   Sammanfattningsvis kan sägas att politikerna i Demokratisk vänster kommer att kunna samarbeta på ett konstruktivt sätt med dem som företräder de tre övriga partierna i vänsterkoalitionen i Lund.

Trots att det är fråga om kommunalpolitik här, kan man inte bortse från det bredare politiska perspektivet. Lunds väljare minns hur vänsterpartiets valberedning i Skåne tricksade bort Karin Svensson-Smith från valbar plats på riksdagslistan 2002. De rättade till det.
   De minns hur samma patriarkala

valberedning placerade män i toppen på nio av de tio viktigaste listorna i Skåne för att säkra det proletära och dogmatiska inflytandet.
   När vänsterpartiets nuvarande
valberedning under ledning av samme ordförande som 2002 försöker tvätta bort den patriarkala stämpeln genom att placera kvinnor i toppen på samtliga riksdagslistor känner väljarna igen den grovt auktoritära toppstyrning som kränker både kvinnor och män.

Effekten av Demokratisk vänster i Lund är inte begränsad till vår stad. Nya råkor kommer att kraxa runtom i landet. Råkvåren har kommit, trots utrotningshotet från lynchmobben.
Gunnar Stensson

Svar:
Gunnar Stenssons entusiasm är omisskännlig och visst är det roligt när gamla uvar (ev. råkor)som han grips av politiska vårkänslor! Man kan visst tänka sig att det finns väljare som i olust över vänsterpartiets politiska arv, socialdemokraternas tamhet eller miljöpartiets opportunism söker sig till något nytt och bättre och i så fall kan Demokratisk vänster bidra till en progressiv utveckling i Lund. Det är också möjligt att DV:s entré på den politiska scenen kan påverka vänsterpartiets kandidatlistor och politik till det bättre. Sånt har hänt förr: se på Skånevänstern när den inför Feministiskt initiativs valdeltagande i panik sätter kvinnor först på alla de fyra Skånelistorna.

Vad som är intressant är att DV uppenbarligen inte handlar om missnöje med vänsterpartiets kommunalpolitik i Lund. Det framgår att man vill arbeta på sikt för att skapa ett alternativ till vänsterpartiet, och den lokala listan är då bara en hävstång för organisationsbyggandet. Det är där jag är skeptisk. Ett nytt demokratisk vänsterparti kommer om det har framgång väl väsentligen att bestå av medlemmar och sympatisörer till dagens vänsterparti, med samma fel och förtjänster. Och om vi fortsätter att vara socialister kommer väl borgare fortsätta att kalla oss Moskvadrängar, diktaturanhängare etc - sådant drabbar ju även sossar.

Kort sagt: jag har ytterst blandade känslor för dagens vänsterparti, både i riket och lokalt, men tror inte på att splittra det. Ingenting är evigt, det kan väl bli bättre igen? Jag har inte gett upp hoppet.
Lucifer

 

  VECKOBLADET Utgiven av SFVBBiL                             Ansvarig utgivare: Göran Persson