Veckobladet
kommer här med sitt femte tryckta nummer för året som blir det sista innan sommaren.
   Vi planerar att komma ut med två tryckta nummer i höst i samband med valet, ett den 18 augusti då argumenten borde vara vässade. Det andra numret blir en samling kommentarer till såväl riks- region- och kommunval med analyser av de uppkomna lägena i den insiktsfulla anda som VB är ganska ensam om, i alla fall i Lund, om vi får säga det själva.
   Inför dessa två nummer finns det ett aber, pengar. Det är ebb i kassan och f.d. Kungl. Postverket vill ha ca 1.500 kr varje gång vi gör ett tryckt nummer. Att det inte blir mer beror på att en hel del av prenumeranterna själva skriver ut sin tidning från pdf-filen på webben. Skicka alltså gärna in en hundring eller två till pg 1 51 44 21-5. Om du vill sälla dig till självtryckarna så skicka ett mejl till pren@veckobladet.info.
   Naturligtvis blir det ett webbnummer varje fredag från 11 augusti, så chans till debatt finns det.
   Om skrivlusten drabbar tidigare så skicka gärna en artikel till vår sommarsida.
En god sommar önskar red.


(Pdf-format)

Glöm nu inte våra webbnummer, varje fredag (förutom när det är sommarlov) på adressen .

http://veckobladet.info

  VECKOBLADET Utgiven av SFVBBiL Ansvarig utgivare: Göran Persson