Konflikt inom V?


 

Läs mer i Flamman»
Läs mer i ETC»

 

 

Valkampanjen har börjat


 

Skickar över en kopia av Moderaternas valutskick i vår nordostliga sovstad Löddeköpinge.
   Moderaterna motsätter sig vindkraftverk ute i Öresund. i alla fall om de syns från Kävlinge kommun, Barsebäckshamn eller Vikhög. Att döma av bilden står de väldigt nära. I själva verkat är det 5-6 km ut till de tänkta vindkraftverken från Barsebäckshamn.
L
 

 

 

 

Moderat maktspråk

Christian Sonesson: ”Sydsvenskan är inte bara en dålig tidning. Det är dessutom en dålig tidning med en agenda om att driva Sverige vänsterut rent politiskt.”
   Christer Wallin: ”Satt själv och tuggade fradga när jag läste skiten.” 
   Så kommenterar mäktiga moderata politiker journalisterna Jessica Ziegerers och Elinor Strands avslöjanden om sekretessen bakom beslutet om Microsofts investering i Staffanstorp. (Hemligt spel bakom IT-jättens datacenter, SDS 18/9; Fastighetsjätten sålde mark – fick miljondeal. SDS 25/9.)
   Sverige är inte i Ungern.
   Sydsvenskans chefredaktör Jonas Kanje svarar de två moderaterna: ”Vi är oberoende, granskande journalister – inga politiska fiender.” SDS 26/9.
   Bra! Auktoritära busar får inte tysta den fria debatten!

 

 

Marianne Sonnby Borgström
Politiken och människorna återtar centrum


 

Global klimatmanifestation på Stortorget

Stortorget fylldes i fredags vid lunchtid av ett myller av klimatdemonstranter. Fridays For Futures lokalorganisation stod bakom lundademonstrationen. Representanter för ett otal olika klimat- och miljöorgansationer fanns representerade på torget med olika bokbord och banderoller, exempelvis Extinction Rebellion, Flex for Future, Naturskyddsföreningen, Jordens vänner och Klimatstudenterna. I den nästan postcovida yran vågade sig lundaborna åter ut för att demonstrera tillsammans.
   Stortorget fylldes av hundratals klimatengagerade lundabor. I nästan postcovidtider kan det äntligen åter fokuseras på den i nuläget viktigaste politiska frågan, nämligen kampen mot den globala uppvärmningen. Engagerade talare från de olika organisationerna intog talarstolen och de hundratals åhörarna applåderade ivrigt. Mellan talen spelade ett jazzband från Höör. Slutligen samlade de c:a 500 deltagarna ihop sig till ett brokigt och lite trevligt odisciplinerat demonstrationståg som utgick från Stortorget under huvudparollen ”UPROOT THE SYSTEM”.
Läs mer »
 


Jazzgruppen från Höör


Talare från Extinction Rebellion i Gretainspirerad gul regnkappa

Alla beslut är ödesbeslut

Nu samlas miljöministrarna i Milano för att förbereda klimattoppmötet i Glasgow som ska förhindra att världen drabbas av klimatkatastrof med 2,7 graders uppvärmning.
   Men klimatnödläget påverkas inte bara av toppmötesbeslut. Varje beslut är ett ödesbeslut: ringled kring Sandby, mat i Nova, utbyggnad av E23, vindkraftparker utanför Trelleborg och Abbekås, norsk oljeprospektering, jordbruksmark i Djurslöv, nedläggning av Källby avloppsreningsverk, Sveriges budget, Lunds budget.
   Alla beslut är ödesbeslut.

 

 

Deppigt i kommunalpolitiken

Det känns lite deppigt. Att sitta i byggnadsnämnden och gång efter gång erfara att majoriteten tar beslut som kommer att göra staden Lund mindre attraktiv. Nu senast kvarteret Häradshövdingen.
   För knappt ett år sen togs ett inriktningsbeslut som krävde mycket hög exploatering, kongress och massor med underjordiska parkeringsplatser. Det var lätt att förutse det som tre arkitektförslag fick illustrera: en fullständigt oacceptabel bebyggelse.
   Vid mötet förra veckan yrkade Vänsterpartiet att ett nytt inriktningsbeslut skulle utarbetas, med samma krav som partiet tidigare framfört. Jag fick dock inte ta upp det yrkandet, eftersom ett tidigare yrkande om återremittering och en avskrivning av det liggande förslaget hade röstats ner. Helt obegripligt. Men ett förslag med ny inriktning om ännu större kongresshall kunde röstas igenom. Trots många år i politiken är det inte lätt att hänga med och protestera på websammanträdena.
 


 

Som tur var hade Miljöpartiet ändrat sig från att inte velat bygga alls, ens på parkeringsplatsen, och tagit upp alla Vänsterpartiets förslag endast något omformulerade, så jag kunde rösta på dem. Men deppig blir jag, dels för att Ulf Nymark i VB framställer Miljöpartiet som enda drivandei frågan, dels för att inget annat parti stödde förslagen. Det innebär att planeringen rullar vidare, miljön kring Klosterkyrkan förstörs, Westmans arkitektoniska verk stympas och betongpartierna kan vara nöjda.
   Jag undrar om jag kommer att få rätt att yttra mig om den kommande detaljplanen i egenskap av blivande granne. Schlyter har ju sin familjegrav vid Klosterkyrkan. 

Ann Schlyter

PS. Ännu deppigare blir jag när jag läser i tidningen att socialdemokraterna nu accepterar livsmedelshandel på Nova. Naturligtvis blir följden utarmning av stadens stadsdelscentrum.
   S bekräftar det adekvata i att använda begreppet betongpartierna, som i allians med högerpartierna går exploatörerna tillmötes.

 

 

Framgafflat – om cykel och trafik:
Växande olägenhet med växtlighet


 

Dödlig felparkering av elrullbrädor
Så har det då hänt igen – ännu en dödsolycka där en elrullbräda är involverad. I maj omkom en man i Helsingborg i krock med en bil. I Västerås omkom i söndags en äldre man efter att ha kört på en elrullbräda som stod eller var slängd på cykelbanan. Det brådskar verkligen med en nationell lagstiftning som ger möjlighet för kommuner stävja eländet med dessa vuxenleksaker.
   Fast en del kommuner, bland annat Lunds kommun, vägrar att nyttja de medel som faktiskt står till förfogande. Kommunerna kan se till att felaktigt parkerade elrullbrädor snabbt fraktas bort på bekostnad av företagen, de kan kräva polistillstånd för uppställning av elrullbrädor och de kan ta upp avgift för att företagen nyttjar kommunal mark för utbjudande av sina varor. Ingenting av detta görs i Lund. Här är det elrullbrädesdjungelns lag som hyllas av kvintetten.

Obekvämt att cykla i stadskärnan
Det blir allt besvärligare och obekvämare att cykla i stadskärnan. Det är inte bara den ökade mängden bilar som kör där de inte får köra. Det är också de av motortrafik sönderkörda gatstensgatorna som är fyllda av gropar och ojämnheter. Stortorget, Magle Lilla Kyrkogata, gatan vid Krafts torg är bara några av de gator som är i akut behov av renovering.
   Och apropå gatsten: frågan är hur många år till som Östra Mårtensgatan ska dras med omfattande lagningar i asfalt, blandat med gatsten?

Ökat antal inskrivningar på sjukhus på grund av cykelolyckor
Socialstyrelsen meddelar nu att ”inskrivningar på sjukhus till följd av cykelolyckor har ökat de senaste tre åren.” Nästan 4000 personer vårdades i fjol på sjukhus för en cykelolycka. Det är den högsta siffran sedan 2005. Och jovisst, i cykelolyckor räknas olyckor med elrullbrädor in.

Växande olägenhet med växlighet
Växtlighet som växer in över trottoarer och gång- och cykelbanor är en växande (!) olägenhet och olycksrisk. Det gör att fotgängare och cyklister tvingas ut i gatan och utsätts för onödiga risker. Kommunen borde satsa på att informera och säja till fastighetsägare om vad som gäller i de lokala ordningsföreskrifterna: ” Häck, buske eller träd får intill en höjd av 2,2 m över marken inte skjuta ut mer än 40 cm över gångbana eller cykelväg”. Och om fastighetsägaren inte bryr sig om att rätta sig efter tillsägelsen har kommunen rätt att beskära växtligheten på fastighetsägarens bekostnad.
Ulf N

 

 

Gunnar Stensson
2001 inleddes marschen mot avgrunden?

Somliga händelser förändrar våra perspektiv på världsutvecklingen. En sådan händelse är USA:s tillbakadragande från Afghanistan. Vilken är min bild av de senaste tjugo årens erfarenheter? Vilka är slutsatserna?
 


 

Försommaren 2001 var fin. Vänsterns aktivister samlades i Göteborg. Det skulle bli en värdig manifestation mot president Bush när han besökte Sverige. I stället utbröt kravaller. Tillresta demonstranter låstes in i de skolor där de övernattat. Våldsamma grupper vandaliserade butikerna längs Avenyn. Beridna polisstyrkor försökte behärska stan. För första gången sedan Ådalen sköt polisen skarpt mot demonstranter. Minst en sårades allvarligt. Spänningarna i samhället ökade. För vänstern var kravallerna ett allvarligt bakslag.
   Tre månader senare attackerades World Trade Center. Som hämnd inledde Bush kriget mot terror. Det drabbade först Afghanistan.

2001 stoppades den demokratiska utvecklingen i Eritrea. Dawit Isaak arresterades den 23 september, strax efter attacken mot World Trade Center. Han är svensk medborgare.
   1990 hade Eritrea hade vunnit sin självständighet. En internationell solidaritets-rörelse stödde landets återuppbyggnad.
   1998 bombade Etiopien flygplatsen i Eritreas huvudstad Asmara. Jag råkade befinna mig på ett Eritreamöte i Örebro då det meddelades i radio. Det blev ett blodigt skyttegravskrig i öknen längs gränsen. Vapenstillestånd uppnåddes år 2000, men inte fred. Etiopien godkände inte Eritreas gränser.
   De svenska Eritreagrupperna hade samarbetat med den eritreanska befrielserörelsen sedan början av 1980-talet. I Operation Dagsverke 1995 insamlades några miljoner till Eritreas skolor. Elsa Grip i Lund var huvudansvarig för fördelningen av biståndet och gjorde flera resor till Asmara. Både före och efter självständigheten besökte ledande eritreaner vid flera tillfällen Lund, bland annat för att inleda en vänortsförbindelse mellan Lund och Asmara.
   Jag hade nära kontakter med Eritreas ambassadör i Stockholm. Eritreas utrikesminister deltog i en fredskonferens i Lund 1988. Under kriget träffade jag honom i Stockholm när han sökte stöd från den svenska regeringen. Utrikesministern och flera demokratiska ledare och journalister i Eritrea blev gripna samtidigt som Dawit Isaak.
Läs mer »

I veckans nummer
Friday for Future alla fredagar
Äntligen Kulturnatten!
Jag saknar fruntimmer här – en föreläsning om Anna Bugge Wicksell
Konflikt inom V?
Alla beslut är ödesbeslut
Deppigt i kommunalpolitiken
av Ann Schlyter
Valkampanjen har börjat
av L
Framgafflat – om cykel och trafik:
Växande olägenhet med växtlighet

av Ulf N
Moderat maktspråk
Politiken och människorna återtar centrum
av Marianne Sonnby Borgström
2001 inleddes marschen mot avgrunden?
av Gunnar Stensson
Prenumerera på Vänsterpartiets nyhetsbrev!
Redaktion
Göran Persson
Utskriftsvänlig form
Tipsa om Veckobladet
Känner du någon mer som skulle gilla att läsa VB?
 

 

Friday for Future alla fredagar


 

Varje fredag samlas vi för klimatstrejk på Stortorget eller för digital strejk. Vi vill att Sverige och Lund medverkar till att hålla den globala temperaturökningen under 1.5 grader, uppfyller Parisavtalet, verkar för klimaträttvisa och lyssnar på den bästa samlade vetenskapen.

 

 

Äntligen Kulturnatten!


 

Den 2 oktober blir det extra festligt i Lund när Kulturnatten välkomnar dig till ett dygn fullt av upplevelser. Över 50 olika arrangörer bjuder på konst, livemusik, guidade turer, dans, vetenskapsshower, teater och lite till i en salig blandning.
   Programmet för Kulturnatten finns att hämta på folkbiblioteken samt hos de flesta arrangörer, och den digitala evenemangskalendern är såklart fullt uppdaterad.
Läs mer »
  


Öppen ateljé

Välkomna till Östervångsvägen 32, på Kulturnatten, eller snarare Kulturlördagen eftersom jag har öppet mellan kl 12 och 17.
   Jag har plockat fram nya och lite äldre målningar i akvarell och olja med motiv från min trädgård, Lund, Skåne och Bohuslän.

Ann Schlyter
 Källby avloppsreningsverk
Höjeåvägen 64
13.00 – 14.30 & 15.00 – 16.30

VA Syd inbjuder till en guidad tur på Källby avloppsreningsverk. Lär dig hur Källby avloppsreningsverk fungerar idag och vilka krav som ställs på våra framtida reningsverk. Vi behöver ta hänsyn till växande städer och globala miljömål när vi nu formar en framtida hållbar avloppsvattenrening. Begränsat antal platser. Besöket sker utomhus.
   Kan fågeldammarna vid Höje å räddas om Källby reningsverk läggs ner?
   När Klostergårdsborna ska gå till reningsverket utgör järnvägsbygget är en barriär.  Antingen får de gå under den nya järnvägsbron över Höje å eller ta omvägen via Ringvägen och Åkerlunds och Rausings väg.

 

 

Jag saknar fruntimmer här – en föreläsning om Anna Bugge Wicksell (1862-1928)


 

Anna Bugge Wicksells biografi speglar de nordiska kvinnosakskämparna på ett ovanligt tydligt och dramatiskt sätt. Den börjar i Norge, där hon tillhör de första kvinnliga studenterna och kvinnorörelsens grundare. Men när hon väljer att ingå samvetsäktenskap, och till råga på allt med den kontroversielle debattören Knut Wicksell, tar familj och vänner sin hand ifrån henne.
   Föreläsare och författare till biografin Jag saknar fruntimmer här är Christina Carlsson Wetterberg, professor emerita i historia.
2021-10-05 kl 12:00, Stadsbiblioteket, Atriumgården

Läs mer »

 

 

Prenumerera på Vänsterpartiets nyhetsbrev!


 

Håll dig uppdaterad om vad som händer i Vänsterpartiet, våra politiska frågor och evenemang vi anordnar. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Du behöver inte vara medlem i Vänsterpartiet för att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Nyhetsbrevet riktar sig till den politiskt intresserade med hjärtat till vänster. Det är enkelt att börja prenumerera på vårt nyhetsbrev,  fyll i formuläret nedan. Du kan närsomhelst avsluta prenumerationen genom en länk i varje utskickat nyhetsbrev.
Läs senaste nyhetsbrevet »