Bygg en spång över Höje å!

Många lundabor går eller springer längs åkerrenen söder om Höje å, fortsätter när de kommit halvvägs till Värpinge nedför trappan i åbrinken till bron över ån och återvänder på gång- och cykelstigen längs den norra stranden.  
   Men nu är den norra passagen under bron avstängd. Man kan visserligen fortsätta upp till stan via stigar väster om järnvägen, men det är inte något alternativ för dem som bor i Klostergården.
 


 

Problemet kan lätt lösas med en spång över ån, en enkel bro av några plankor, kanske med ett räcke. Den skulle vara till nytta för alla som vill njuta av naturområdet - också när fyrspåren är färdiga.
Gunnar Stensson

 

 

Rapport från riksdagen: Vänsterpartiets vårbudget är inlämnad!

Torsdag morgon lämnades Vänsterpartiets vårbudgetmotion in till riksdagen. Vårbudgeten är den lite mer visionära budgeten medan höstbudgeten är den där det förekommer mer detaljerade siffror och satsningar.
 


 

Vårbudgeten är såklart starkt präglad av den kris som vi fortfarande är mitt i. Vi ser såklart stora behov av att satsa resurser på välfärden, just nu framförallt äldreomsorgen och sjukvården. Vi kräver, som vanligt, att nedskärningar stoppas och att mer resurser tillförs för att kunna säkra en bra och trygg välfärd för alla. Det gäller såklart framförallt bra arbetsmiljö, lön och möjlighet till vidareutbildning för de anställda, som ju är välfärdens viktigaste resurs.
   I Vänsterpartiets budget finns 20 miljarder extra till kommunerna, utöver regeringens redan ganska stora satsningar, samt stöd till sjukvården i regionerna. Vi tar upp krav på stöd till tillverkning av skyddsutrustning och taxiresor för sjukvårdspersonal. I budgeten har vi också krav på att inte sänka arbetsgivaravgifterna generellt, vilket också ligger i linje med vår vanliga politik. I budgeten har vi satsningar som kan hjälpa många vanliga människor, som höjningar av försörjningsstöd, en hyresfond för hyresgäster, stöd för lunch till gymnasieungdomar med mera. I budgeten tar vi också upp krisens konsekvenser för redan utsatta grupper av flyktingar och hemlösa.
   Vi lyfter också det faktum att fler kommer spendera sin sommarsemester i Sverige, så kallad “hemester”, när det inte går att åka utomlands, och vilka ekonomiska satsningar som kan underlätta för aktiviteter på hemmaplan. Andra viktiga delar i vår budget är utökat bistånd, då en stor del av de pengar som många skickar hem till familjen i sina hemländer försvinner under krisen, samt utökad järnvägsunderhåll. 

Hela budgeten finns att läsa på Vänsterpartiets hemsida här. Den är lång, men läsvärd! 

Under veckan har vi även gjort något lite unikt: Vänsterpartiet har röstat på en motion från miljöpartiet om permanent uppehållstillstånd för ensamkommande. Det är ju bra vänsterpolitik, men vi brukar sällan stödja andra partiers motioner. I detta fall har vi dock gjort det eftersom frågan är så viktig - och det underliga är att miljöpartiet inte själva röstade på sin egen motion! Se debatten på riksdagens hemsida. 
   I riksdagen förbereder vi oss för att pandemin och krisen kommer att pågå ytterligare en tid framöver. Riksdagens arbetssätt med färre som röstar under voteringarna och effektiviserade utskottsmöten gäller för två veckor i taget och förnyas sedan av gruppledarna. Det är väl en ganska kvalificerad gissning att detta arbetssätt kommer pågå terminen ut, till riksdagens sista votering strax innan midsommar. Vi ser nu hur fler och fler arrangemang under sommaren ställs in och vi måste alla förbereda oss på att våra åtgärder att tvätta händerna noga, hålla fysisk distans och vara hemma vid sjukdomssymptom kommer att behöva hållas igång under en lång tid framöver. 

Hanna Gunnarsson (v) , Riksdagsledamot, Lund

 

 

Israels nya enhetsregering har släppt på alla spärrar

Israel hotar att annektera delar av Västbanken 1 juli. Det vore ett brott mot internationell rätt lika flagrant som Rysslands annektering av Krim.
   Med stöd av en majoritet i Knesset vill den nya israeliska enhetsregeringen utplåna förutsättningarna för en tvåstatslösning. Annekteringen, som stöds av president Trump, skulle beröva palestinierna alla möjligheter till meningsfull demokratisk representation. På sikt utgör den också ett hot också mot Israels existens som en fri och oberoende och demokratisk stat.
   Sveriges regering måste därför skyndsamt arbeta inom EU för att Israels annekteringspolitik ska mötas med tydliga konsekvenser, i paritet med de åtgärder som vidtagits gentemot Ryssland vid annekteringen av Krim.
   Det skriver bland andra Pierre Schori, S, Marita Ulvskog, S, Olle Katz, ordförande för Israelisk Palestinsk fred, Anna Karin Hammar, Svenska kyrkan, och representanter för flera solidaritetsorganisationer för Palestina i en debattartikel i Aftonbladet den 6 maj under rubriken ”EU måste vara redo för sanktioner mot Israel”
Läs hela artikeln nedan.

 

 

Debattartikel i Aftonbladet

DEBATT. Israels nya enhetsregering har släppt på alla spärrar. Nu hotar annektering av delar av Västbanken från och med den 1 juli.
För detta brott mot folkrätten finns en majoritet i Knesset och ett uttalat stöd från den amerikanska regeringen.


FOTO: TT (MONTAGE)
En israelisk soldat skjuter tårgas vid palestinska protester på Västbanken. Den israeliska regeringens linje innebär att man är beredd att med våld komma att utplåna förutsättningarna för en tvåstatslösning. 

Den israeliska högern har i praktiken aldrig erkänt den tvåstatslösning som varit det internationella samfundets linje, en palestinsk stat jämte Israel, vilket är grunden för såväl Israels som Palestinas rätt.

Den israeliska linjen innebär att man är beredd att med våld komma att utplåna förutsättningarna för en tvåstatslösning. Detta är något helt nytt.
En annektering skulle vara ett flagrant brott mot internationell rätt och grundläggande folkrättsliga principer. En annektering utplånar förutsättningarna för en palestinsk stat och berövar palestinier all möjlighet till meningsfull demokratisk representation.
   Den Europeiska unionens förbindelser till dessa principer ställs då inför en avgörande prövning. När Ryssland annekterade Krim reagerade EU med sanktioner och försvårade kommunikationer.

Om proportionalitetsprinciper ska tillämpas bör EU agera på motsvarande sätt. Då är bland annat Israels visumfrihet till den Europeiska unionen i farozonen, liksom associationsavtalet mellan EU och Israel vars artikel två statuerar att demokratiska principer och mänskliga rättigheter måste följas.

Som civilsamhälle, förtrogna med internationella sammanhang och partners till många berörda vädjar vi till Sveriges regering att skyndsamt arbeta för att hoten om annektering av det av Sverige erkända Palestina får konsekvenser i likhet med när Ryssland annekterade Krim.
   De folkrättsliga brotten drabbar alla palestinier. De kristna kyrkorna har också känt av en allt svårare situation under en ockupation som hotar den lokala kyrkans livskraft.

Vi menar också att dessa israeliska åtgärder hotar Israels existens som en fri och oberoende och demokratisk stat.
Det är orimligt att EU och världssamfundet accepterar en situation där en stor del av befolkningen saknar grundläggande fri- och rättigheter. En sådan situation är ett brott mot mänskligheten som inte bara ger världssamfundet en rätt utan också en plikt att ingripa.

Vi vädjar därför till Sveriges regering att skyndsamt arbeta inom EU för att Israels annekteringspolitik ska mötas med tydliga konsekvenser, i paritet med de åtgärder som vidtagits gentemot Ryssland vid annekteringen av Krim.
Olle Katz, ordförande Judar för Israelisk Palestinsk Fred, JIPF
Staffan Granér, Judar för Israelisk Palestinsk Fred, JIPF
Anna Karin Hammar, Kairos Palestina – Sverige
Lena Lönnqvist, Kairos Palestina – Sverige
Marita Ulvskog, fd vice ordf i EU Parlamentets Palestinadelegation, ordförande i Palmecentret
Pierre Schori, fd statsråd och FN ambassadör
Anna Wester, Palestinagrupperna i Sverige
Kenneth Kimming, Sabeels vänner i Sverige
Evert Svensson, Svenska palestinakommittén

 

 

71 procent av Europas befolkning stöder basinkomst

Det är resultatet av en undersökning som historikern Timothy Gordon Ash har låtit ett team från Oxford genomföra. Bakgrunden är den ekonomiska pandemi med en arbetslöshet långt över 10 procent i många europeiska länder som redan härjar och kommer att förvärras.
   ”Minimum vital income” har redan genomförts i Spanien och landets premiärminister kan tänka sig att den blir ”ett permanent ekonomiskt instrument” efter krisen.
   Timothy Gordon Ash ser införandet av basinkomst som ett viktigt ekonomiskt steg mot ökad jämlikhet. Samtidigt oroas han av Trumps och Xi Jinpings ansvarslösa konfrontationspolitik och de reaktionära krafterna i Europa med Ungerns Victor Orban i spetsen.
   I VB 13 finns en artikel om basinkomst, inspirerad av samhällsforskaren Wrights Antikapitalism.
Läs Timothy Gordon Ash i Guardian 6 maj!
Gunnar Stensson

Göran Greider på Twitter

 

Första maj i Coronans tid

En första maj utan manifestationer på gator och torg. Inga bilder, inga reflektioner över uppslutning och inga nya överraskande paroller. Vi fick hålla till godo med lite webb-sändningar. Inte alls dåligt men lite blodfattigt och distanserat kändes det allt.
   Här nedan kan ni läsa Jonas Sjöstedts och Hanna Gunnarssons maj-tal om ni missade dom. Övriga manifestationer kan sökas på nätet, mestadels på Facebook.
red
 


Med hjälp av hustru, julduk och Photoshop
så blev det en bild från årets första maj

 


 

Hanna Gunnarsson

Kamrater, vänner! 

Idag är det Första maj, årets finaste dag, vänsterns viktigaste dag på hela året. Men i år är inget som vanligt, vi befinner oss mitt i en stor kris där vi alla måste göra allt vi kan för att minska smittspridningen. Så därför är årets första maj nästan helt digital. Men om ni tittar er omkring ser ni kanske röda fanor, eller handdukar eller T-shirtar, som hänger ut från fönstren hos vänsterpartister som uppmärksammar första maj hemma.

Mitt namn är Hanna Gunnarsson och jag är en av vänsterpartiets riksdagsledamöter och jag är just nu på Vänsterpartiet Lunds partilokal. Här utanför på Stortorget brukar vi samlas uppemot 500 personer den här dagen, men jag hoppas att vi får ses nästa år istället!
Läs hela talet »
 

Jonas Sjöstedt

Mina vänner,
Alla ni som sitter hemma framför teven. Ensamma, eller tillsammans med de närmaste. Alla som, liksom jag, hade hoppats på att få gå ut i solen idag. Ses på samlingsplatsen och tåga tillsammans till torget. Ta av jackan när solen värmer, bara för att ta på den igen när vinden ilar mellan husen. Alla som hade sett fram emot att träffa bekanta att krama om och byta några ord med. Kanske den där personen som får hjärtat att klappa lite extra. Det får vänta till nästa år.

Istället för att fira tillsammans i Colliniparken i Bollnäs och på Rörbäcksplatsen i Falkenberg, håller vi oss hemma. Istället för att tåga bakom röda fanor genom Luleå och Malmö, håller vi avstånd. Det är ett ansvar vi tar, för att vi bryr oss om varandra. Jag hoppas att ni trots allt känner gemenskapen. Jag gör det.
Läs hela talet »
 

Demonstrationståg i World of Warcraft

Kommentarer till majtåget i WoW

Jonas Sjöstedt:

Ett par hundra tusen såg Vänsterpartiets 1:a majsändning, till det kommer SVT och de som ser i efterhand. Servern i World of Warcraft har kraschat av trycket... Kanske har vi slagit rekord i år igen.
 

Daniel Bernmar:
Det blev till slut tre första majtåg i WoW. Vi var för många så det krävdes båda att spelföretaget tillförde serverkraft och att vi delade oss i tre tåg på olika servrar för att undvika serverkrasch. Vi var lite för många tydligen...

 

Ulf Nymark
Kvintettens förslag till nya mål för Lund nu i retur

Flummål reducerar fullmäktiges styrkraft

I samband med att kommunfullmäktige beslutar om budget och ekonomisk verksamhetsplan sätter också fullmäktige upp mål. Det är meningen att dessa mål ska vara styrande för hela den kommunala verksamheten. I varje fall är det så det uttrycks i kommunallagen och i kommunens egna styrdokument.

Kritik från oppositionen
I höstas la den styrande kvintetten i Lund helt oväntat fram ett helt nytt förslag till ”fokusområden och kommunfullmäktigemål” för år 2020. Detta bara några månader efter att fullmäktige beslutat om målen för nu innevarande år. Förslaget mötte kraftig kritik från oppositionen, framför allt för att det där med att ta fram mål brukar vara en gemensam process mellan partierna och att nya mål inte brukar antas mitt under löpande budget.
   Inför trycket från oppositionens kritik ville kvintetten, när förslaget skulle behandlas i fullmäktige, återremittera det för att baka in det i budgetbehandlingen för år 2021. Så skedde också.

Tio sidor ordmoras
Och nu står kommunen inför att besluta om budget för år 2021 och de efterföljande två åren. I kvintettens budgetförslag återfinns också kvintettens förslag till ”Fokusområden och kommunfullmäktigemål”. Det är i stort sett samma förslag som kvintetten skyfflande undan i sista stund i höstas, även om en del omformuleringar skett. Fast då var förslaget på en och en halv textsida, i årets variant omfattar det lite drygt 10 sidor! Ingen ska dock tro att det innebär att målen preciserats. Tvärtom. I ordmoraset går det inte att riktigt urskilja vad som faktiskt är mål och vad som är allmänt tyckande – eller bara ord.

Exempel på mål
Nedan följer de fyra s k fokusområdena (fokus betyder för övrigt brännpunkt och kommer från latinets focus som betyder ”eldstad”, ”härd”) med exempel på mål under respektive brännpunktsområde:
Läs mer »

 

Konsekvenser av ett virus?

Ibland hittar men uppgifter på nätet som verkar intressanta men är det verkligen på riktigt. När jag hittade följande rubrik i Haaretz nätupplaga, "Did the Spanish Flu Pandemic Really Lead to the Rise of Nazism?",

så blev jag först tveksam. Men lite mer sökning på nätet gav att nyheten tagits upp av seriösa medier som The Wall Street Journal med flera. Även Haaretz är ju en mycket seriös tidning. Varför en institution som "Federal Reserve Bank of New York" gör en sådan studie begriper jag inte men ämnet är onekligen intressant i nuvarande pandemi-situation. För att kunna bedöma om slutsatserna är rimliga utifrån de gjorda beräkningarna krävs en mer avancerad matematiker än undertecknad.


Läs rapporten här

Nedan följer även länkar till några olika tidningars artiklar om rapporten.
Göran Persson

 

Influenza pandemic fueled rise of Nazi Party, research shows
By Noah Manskar, May 5, 2020
The influenza pandemic that gripped the globe a century ago helped the Nazi Party rise to power in Germany, a new study says.
Right-wing extremists such as the Nazis won a greater share of the votes in parts of Germany that suffered larger numbers of flu deaths during the pandemic that started in 1918, according to research from the Federal Reserve Bank of New York.
Läs mer »
 

New York Fed Paper Finds Pandemic a Century Ago Fueled Nazi Rise

Those events are back in the world’s consciousness amid the current coronavirus crisis.

By Michael S. Derby, May 4, 2020
Nazis rose to power in Germany in part because of dislocations caused by a mass-death pandemic a century ago, research published by the Federal Reserve Bank of New York on Monday said.
Läs mer »
 

Did the Spanish Flu Pandemic Really Lead to the Rise of Nazism?
A New York Fed study is making waves for linking the deadly 1918 pandemic to Hitler’s coming to power, but one expert on the rise of Nazism is skeptical

A new, highly publicized research paper linking the economic devastation caused by the Spanish flu pandemic to the rise of the Nazi Party suggests that the coronavirus outbreak might lead to another bout of political extremism, particularly in the United States.
Läs mer »

 

Friday for Future alla fredagar


 
 

 

Uttalande av Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen

Ett mantra under coronautbrottet har varit att vi alla måste hjälpas åt att hindra smittspridning av omtanke om andra människor. Tänk om mantrat kunde breddas till att gälla all onödig död och allt lidande som orsakas av militära konflikter och sanktioner, vilka faktiskt grundas på mänskliga beslut? Virusutbrottet kunde bli början på en ny era av fred och internationell solidaritet. En viktig manifestation är att FN:s generalsekreterare Antonio Guterres manar till globalt eldupphör för att alla krafter gemensamt ska kunna bekämpa coronaviruset. Flera stora internationella militärövningar har redan ställts in eller skjutits upp på obestämd framtid, bl.a. den enorma övningen Aurora 20 som skulle ha hållits i Sverige mellan 11 maj och 4 juni i år.

   Kampen mot virus och vapen handlar om respekten för människoliv, som vi alla bör dela. Ett sätt för Sverige att manifestera en värdig hållning i detta avseende vore att skriva under och ratificera FNs globala kärnvapenförbud, som har gett världen en historisk möjlighet att avsluta kapitlet om kärnvapen en gång för alla.

   Mot effekterna av ett kärnvapenkrig skulle inte ens den bästa medicinska expertis hjälpa. Det skulle helt enkelt inte finnas någon ”kurva att plana ut”.

Elisabeth Mühlhäuser, Emilia Mühlhäuser
Svenska Freds- och Skiljedomsföreningens lokalförening Lund-Malmö och Svenska Freds- och Skiljedomsföreningens Grupp för en Kärnvapenfri Värld

 

 

Donera till Ship to Gazas/Freedom Flotilla Coalitions nästa försök att bryta den inhumana blockaden av Gaza


 

För barnen i Gaza – seglar vi igen!
Stoppa den illegala blockaden av Gaza!

Så snart det är möjligt 2020, seglar Ship to Gaza som en del av Freedom Flotilla Coalition till Gaza för att bryta blockaden. I flera år har FN varnat för att Gaza kommer att vara obeboeligt år 2020 om blockaden inte upphör.
   Barnens situation i Palestina är helt oacceptabel och i Gaza är den allra värst. Mer än hälften av Gazas befolkning på över 2 miljoner människor är barn.
   De svåra levnadsvillkoren, brist på mat, vatten, elförsörjning och skräcken för militära attacker gör att var fjärde barn i Gaza, vilket är 290 000, är i behov av kontinuerligt psykosocialt stöd. Sjukvården räcker inte till enligt WHO. Cancervården sviktar på grund av brist på mediciner och cellgifter.
   I november 2019 förvägrades 242 barn möjlighet till vård i Östra Jerusalem trots remiss från läkare. Anhöriga får inte tillstånd att följa med de barn som får vård. Senaste året separerades 56 småbarn från sina föräldrar och 6 dog i ensamhet.
   Under fredagsdemonstrationer som pågått i nästan två år har israeliska armen dödat 215 palestinier och skadat ca 8000. Därav 57 dödade barn. Armens prickskyttar skjuter medvetet sönder knäna på unga palestinier. Kraven från Gazaborna är att blockaden upphör och flyktingarnas rätt till återvändande.
    Vi uppmanar Sveriges regering att kraftfullt protestera mot Israels brott mot de mänskliga rättigheterna. När regeringar inte agerar gör vi det.
 


 

Barnen i Gaza behöver vår hjälp!
Tack för ditt stöd!
Ship to Gaza Sverige

 

 

Stadsfullmäktige bröt mot lagen

Läsare har undrat varifrån VB hämtat uppgifterna om brottslighet i samband med Åkerlund och Rausings etablering i Lund 1938. De finns i Lunds Historia, del 3, sid 123. Sverker Oredsson är författare till denna utomordentligt intressanta del. Där står bland annat följande:
   Lunds stadsfullmäktige tog 1938 under stort hemlighetsmakeri i strid mot kommunallagarna ett beslut som innebar att man erbjöd Åkerlund och Rausing en stor subvention.

En statlig utredning sammanfattade 1954 brottet så här: ”Då en av landets större industrier i pappersbranschen skulle lokaliseras till Lund fick bolaget utan vederlag 30 000 kvadratmeter mark för industribyggnad och staden förband sig att kostnadsfritt iordningsställa vägar samt elektricitets-, vatten- och avloppsledningar. Fri anknytning till av staden anordnat anslutningsspår till SJ medgavs.” Kommunen och kapitalet. Men 1954 var brottet sedan länge preskriberat.

 

 

Gunnar Stensson
Människan besegrar naturen?

Vi upphettar klimatet genom att öka mängden av CO2 i atmosfären. Och inte bara det. Sedan något sekel utrotar vi systematiskt jordens livsformer i det som kallas det sjätte utdöendet. De fem tidigare orsakades av naturkatastrofer som meteornedslag och vulkanutbrott. Nu är vi katastrofen.
   Vi omformar själva jorden, bland annat genom att förflytta 57 tusen miljoner ton sten och grus om året. Det överskrider de volymer som jorden förflyttar av egen kraft. Teknosfären kallas det sammanlagda materiella resultatet av mänsklig verksamhet. Den väger trettio miljoner miljarder kilo. En ny geologisk period har inletts: antropocen – människans tidsålder.
Läs mer »