Vi upphettar klimatet genom att öka mängden av CO2 i atmosfären. Och inte bara det. Sedan något sekel utrotar vi systematiskt jordens livsformer i det som kallas det sjätte utdöendet. De fem tidigare orsakades av naturkatastrofer som meteornedslag och vulkanutbrott. Nu är vi katastrofen.
   Vi omformar själva jorden, bland annat genom att förflytta 57 tusen miljoner ton sten och grus om året. Det överskrider de volymer som jorden förflyttar av egen kraft. Teknosfären kallas det sammanlagda materiella resultatet av mänsklig verksamhet. Den väger trettio miljoner miljarder kilo. En ny geologisk period har inletts: antropocen – människans tidsålder.

Jag promenerar längs södra stranden av Höje å för att se hur vi omformar vår bit av jorden. Järnvägsbron och banvallarna är delar av teknosfären.  Ett långt godståg passerar. På västra sidan av bron är all växtlighet bortröjd för att bereda plats för den nya bro som ska byggas. Också de gula rapsfälten tillhör teknosfären. En monokultur som blommar för tidigt för att ge näring åt bin och humlor. Jag ser ett par bruna fjärilar och fullt med lysande maskrosor.
   Naturen finns. Den omger mig och är i mig genom luften jag andas. Nu syns bara den frodiga grönskan i ådalen, de gula rapsfälten på åkersluttningen och de farande vita molnen. Landskapet är byggt av människan. Men naturen finns där.
   Trots att det är måndagseftermiddag möter jag flera människor. En gråhårig man håller upp en kantig svartvit sten och säger: ”Titta vilken fantastisk flinta jag hittade”. Den bildades under tertiärtiden för 65 miljoner år sedan. En kvinna lutar sig med slutna ögon mot en halmbal och solar. Jag blir förbisprungen av yngre män och kvinnor, spänstiga, långbenta.

Går tillbaka mot bron längs dammarna på andra sidan av ån, struntar i skylten Vägen avstängd. Här skjutsade jag min mor i rullstol för 25 år sedan. Grodor kväker i vassen. Sothöns, änder, hägrar och svanar.

   Området kring bron är avspärrat på den här sidan ån. En hög grävmaskin, flera lastbilar och bilar står där. Karlar i gula västar rör sig målmedvetet som myror. Utanför stängslet finns en stig, snett upp över de branta schaktmassor som kördes hit vid den förra jättelika omvandlingen av området: utgrävningen av den kilometerlånga sträckningen av cementerade reningsverksdammar för 90 år sedan – nu ett älskat naturområde.
   Schaktmassorna utgör dålig jordmån. Taggiga nyponbuskar täcker största delen av ytan, men där finns också kala partier. Från en av dem har man utsikt söderut över den låga vita byggnad som var Flackarps gamla folkskola och bron över väg 108 som också håller på att byggas om. På ett par ställen står trädgårdsstolar i gläntor som nu är onåbara bland de taggiga buskarna. Här finns en gammal terrängcykelbana som inte mer används. Och ett par hundgravar.

Där Åkerlunds och Rausings väg slutar pågår ett intensivt arbete med grävskopor, schaktmaskiner och lastbilar för att färdigställa en körväg ner till brobygget. Många arbetare och många parkerade bilar. Hela sträckan upp till Maskinvägen kantas av djupa schakt med grova rör, väldiga högar skånemorän och staplar av stockar och grenar från träd och buskar vid järnvägen. Åkerlund och Rausings industriområde är dött. Behöver det saneras från miljögifter?
   Vid den gamla tunneln mellan Nordanväg och Maskinvägen är allt utgrävt och uppgrävt. Det är svårt att tro att där kommer att finnas en öppen passage för cyklar och gående om fyra veckor.

På sträckan mellan Maskinvägen och Lidl finns några övergivna kolonilotter. En liten prydlig vinodling, blommande äppleträd, vinbärsbuskar som faktiskt har hängen av kart redan. Träd och buskar skymmer ännu järnvägen. Som barn älskade jag att leka på sådana övergivna tomter. Snart ska hela rasket bort här också, men närmast Lidl finns några kolonier som alltjämt odlas.
   Sen återstår bara att gå Ringvägen hem under järnvägsbron upp till Arenan. Här är trafiken tät. Kommunen vill bygga en tunnel för snabbspåren djupt under Ringvägen. Det ökar på de 57 tusen miljoner ton jord och grus och sand som människan flyttar varje år. Gå och se jorden omvandlas!
Gunnar Stensson