Läget i Venezuela

Läget i Venezuela är spänt med den bisarra situationen med två presidenter som nu söker omvärldens stöd på olika sätt. Ett ovanligt läge som det finns all anledning att försöka förstå mer av så det är dags för lite informationsjakt.
   Vad USA tycker finner man lätt, de stödjer så klart den självutnämnde högerpresidenten. Vad EU tycker kan man också hitta lätt. Just nu befinner vi oss i den tidsfrist som EU givit innan man bestämmer sig för vem man stödjer.
   Vad tycker Sverige? Inte så mycket än men utrikesministerns svar på Ekots frågor finns nedan.

Men vad tycker vänstern? Frågan är som alltid svår när ”den reellt existerande socialismen” hamnar i problem. Om man söker efter Venezuela på v:s hemsida får man noll träffar och under Aktuellt hittar man inget.
   Efter lite djupare grävande i Twitter och Facebook så kan man hitta ett uttalande av Vänsterpartiets utrikespolitiska talesperson Håkan Svenneling. Hittade det tack vare att Nilla Bolding och Mats Olsson som jag följer där uppmärksammade det. Utrikespolitik verkar inte direkt högprioriterat vilket är lite störande för mig som är sprungen ur den ”antiimperialistiska” generationen.
    Lokalt är det lite lättare, v-malmö har skickat ut ett årsmötesuttalande som återges nedan.
   I övrigt hittar jag en hel del från enskilda vänsterpersonligheter på nätet. Nedan finns Stig Henrikssons återgivet. Stig är en gammal VB-bekant som publicerade sina krönikor från Fagersta även här.
  Ett citat från Flamman tar jag också med: Rubrik och sista stycket från en artikel som publicerades den 30/1.
   Vad tycker jag själv? Håller med Flammans slutsats: Inte lätt att se hur varken regering eller opposition skall kunna stabilisera läget. Vad som däremot är lätt att hålla med om är Galeano-citatet i bilden nedan.
Göran Persson
Läs mer »
 

 

Gunnar Stensson
Klimatkrisen har omvandlat grunden för vår existens


 

I Miranda Siganders intervju ”Klimatfilosof: Thunbergs projekt är dömt att misslyckas(SDS29/1) hävdar klimatfilosofen Roy Scranton på ett seminarium under Göteborgs filmfestival, att det är för sent att göra något åt den negativa klimatutvecklingen samt beskriver hur den koldrivna kapitalismen orsakat katastrof efter katastrof.
   Om Greta Thunberg säger han: ”Hon är en modig ung kvinna och det är så här hon känner mening med sitt liv. Men det kommer inte att stoppa klimatförändringarna.”(SDS 29/1)
Läs mer »

 

Världshistoriens största strejk

Över 200 miljoner indiska arbetare uppges ha deltagit i den rikstäckande strejk som bröt ut tidigare i månaden mot de försämrade arbetsvillkoren i landet. Pressen ökar nu på den nationalistiska regeringen – och protesterna fortsätter.

Gör Folkparken till byggnadsminne!
Bekämpa kulturvandalismen!

Kommunstyrelsens nyliberale ordförande Philip Sandberg, som brukar le mot oss i bussarna och från Sydsvenskans sidor, är ursinnig.
   Varför? Jo, för att länsstyrelsen vill göra Folkparkshuset och den fantastiska Folkparken till kulturminne.
   Länsstyrelsen motiverar sitt ställningstagande med byggnadens och Folkparkens ”synnerligen höga kulturhistoriska värden”. Philip Sandberg säger att länsstyrelsen är ”verklighetsfrånvänd och urholkar det kommunala självstyret”. (SDS 25/1)
   Philip Sandberg kan nog få stöd av Sverigedemokrater-na som vill riva byggnaden och ersätta den med höghus med seniorboenden. Han är väl sedd i SD-kretsar efter sina ansträngningar att förmå Liberalerna att ansluta sig till högerblocket under regeringsbildningen. Frågan är hur övriga partier i kvintetten tänker.
   Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Feministiskt initiativ vill självfallet bevara kulturhuset och den unika Folkparken.
   Huset kan fyllas med kulturaktiviteter”, säger Anders Almgren, S. Det har redan använts av Teater Sagohuset och Kulturskolan och det finns tankar om att flytta Västers bibliotek dit.
 


 

En strålande septemberdag för fyrtio år sedan arrangerade dåvarande Vpk Lund en folkfest under parkens mäktiga ekar med tivoli, konserter, dans, föredrag, barnlekar och solidaritetsgrupper. Initiativet kom från den dynamiske Daniel Kallos och naturligtvis Gunnar Sandin.
   Folkparken är förbunden med den framtida Källbystaden via Folkparksvägen och Maskinvägen, på vilka jag för fyrtio år sedan i skymningen vandrade hem till Klostergården efter festens slut.
Byggnaden kan bli ett värdefullt kulturcentrum för människorna i den blivande stadsdelen.
   Folkfesten är ett arrangemang värt att upprepa och fylla med nytt innehåll. V kan utse en kulturgrupp att börja planera redan nu! Teater Sagohuset, Kulturskolan, Västers bibliotek och många andra kan inbjudas att medverka.
Gunnar Stensson

 

Morden fortsätter i Palestina

Den israeliska armén fortsätter att mörda obeväpnade palestinier, både på det ockuperade Västbanken och innanför Gazas gräns mot Israel. Enligt den israeliska människorättsorganisationen B´Tselem dödades under 2018 totalt 290 palestinier, varav 55 barn - huvudsakligen av skarp eldgivning. De allra flesta var helt obeväpnade och utgjorde inget som helst hot mot vare sig soldater eller Israel som helhet. Till de dödade skall läggas över 23.000 (!) sårade palestinier, många med skador för livet, som nu utgör en oerhörd börda för en redan hårt belastad sjukvård.
   De allra flesta dödsoffren har krävts i Gaza där människor sedan slutet av mars demonstrerat mot avspärrningen och för rätten att lämna sin flyktingtillvaro. Protesterna har från första stund mötts med skarp eldgivning av den israeliska armén – som fått klartecken ända upp i Israels Högsta domstol för ”fri eldgivning” mot obeväpnade palestinier – och samtidigt med att Israel firade sin seger i Eurovisionsschlagern avlivade armén 62 palestinier. Antalet dödade har sedan dess blivit 254, varav 47 barn.

Situationen i Gaza går hela tiden från dålig till sämre. Nästan allt vatten är odrickbart, elektriciteten fungerar bara några timmar per dygn och avloppen släpper ut miljontals liter orenat avloppsvatten varje dag i Medelhavet. Både import och export har reducerats till bråkdelar av vad de var före inledandet av den israeliska blockaden, det är brist på nästan allt utom föroreningar och bombade hus, arbetslösheten är den högsta i världen och de flesta familjer är beroende av livsmedelshjälp. I dagarna hotar stängning av många sjukhus då Israel fryst inne bistånd från Qatar.
   Allt det här sker utan hemlighetsmakeri och inför öppen ridå i en värld full av inte minst präktiga västerländska demokratier, som den svenska, som inte lyfter ett finger för att få stopp på vare sig den olagliga blockaden av Gaza, de utomrättsliga avrättningarna eller ockupationen som helhet. Tvärtom fortsätter man att odla sina kontakter kulturellt, vetenskapligt, idrottsligt och – inte minst! - militärt med förbrytarregimen, och fortsätter med det för Israel förmånliga handelsavtalet med EU, som egentligen kräver respekt för mänskliga rättigheter och demokratiska principer (artikel 2 i avtalet).
   Och nu förbereds den kommande Eurovisionsfesten i Israel, där regimen kommer att försöka att framställa sig själv som en framstående demokrati i en öken av diktaturer i Mellanöstern, ett tolerant och öppet Hbtq-vänligt samhälle som välkomnar alla. Men demokratin gäller bara en del av Israels medborgare. Över 50 lagar diskriminerar aktivt de 20 % icke-judiska medborgarna i landet. Den förra året antagna ”Nationalstatslagen” bekräftar Israel som en apartheidstat, ett land reserverat bara för judisk utveckling, med etablerande av än fler strikt judiska samhällen och där arabiskan avskaffats som officiellt språk.

Israel borde vara lika omöjlig som värd för ett evenemang som schlagerfestivalen som Sydafrika hade varit under apartheidtiden. Om inte ockupationen och förtrycket upphör omedelbart måste Eurovisionsschlagern flyttas från Israel. Eller skall vi fira också nästa schlagerfestival till ljudet av israeliska skjutvapen som mejar ner ytterligare skaror av obeväpnade palestinier?
Gunnar Olofsson

I veckans nummer
Friday for Future alla fredagar
Historier från Uppåkra
Gör Folkparken till byggnadsminne!
Bekämpa kulturvandalismen!

av Gunnar Stensson
Läget i Venezuela
av Göran Persson
En gång var svensk skola bäst i världen
av Gunnar Stensson
Morden fortsätter i Palestina
av Gunnar Olofsson
Klimatkrisen har omvandlat grunden för vår existens
av Gunnar Stensson
Världshistoriens största strejk
Redaktion
Göran Persson
Utskriftsvänlig form
Tipsa om Veckobladet
Känner du någon mer som skulle gilla att läsa VB?
 

 

Friday for Future alla fredagar


 

Välkomna på demonstration för klimatet, varje fredag någon gång mellan 10- 13 på Stortorget.

 

 

Historier från Uppåkra

Vi får besök av Uppåkra Arkeologiska Center som berättar om sina spännande upptäckter.
Plats: Klostergårdens bibliotek, Nordanväg 11B, Lund
Tid: Måndag 4 februari 19:00 - 20:00
Arrangeras i samarbete med föreningen KLOK.
Ingen föranmälan krävs.

 

 

En gång var svensk skola bäst i världen

Den 20 december införde jag följande notis i min kalender: ”Åke Kroon, tidigare rektor på Lerbäcksskolan, är död. Tillsammans med Hem och skolaföreningen drev han i början av 1990-talet igenom trafikförändringar på Kung Oskars väg, Bryggaregatan och Öresundsvägen som gjorde att trafiken i Lerbäcksskolan blev säkrare.”
   I början av 1990-talet deltog jag som representant för Lunds skolstyrelse i Lerbäcksskolans föräldramöten. Jag var imponerad av rektor Åke Kroons, lärarnas och Hem och skola-föreningens arbete för att göra skolmiljön säkrare och undervisningen bättre. Jag hade då 20 års erfarenhet som lärare i folkhögskola, grundskola och gymnasium, plus insyn i många av Lunds skolors verksamhet.
    Åke Kroon och jag träffades senare då och då. Efter hans pensionering hände det att vi råkade mötas vid Höje å.
   Minnet av Lerbäck i början av 1990-talet påminde mig om hur annorlunda skolan blivit de senaste 30 åren. Det tycks som om det slags samhällsarbete som Åke Kroon, lärarna och Hem och skola-föreningen tillsammans med eleverna i Lerbäck solidariskt ägnade sig åt nu helt försvunnit.
   I stället råder ett korrumperat system med ”fria” val och skolpeng, som enstaka elever - stödda av föräldrar och i somliga fall svaga rektorer - utnyttjar för att tvinga lärarna att sätta orimligt höga betyg. De höga betygen behövs för att skolan ska få tillräckligt många skolpengar. Elevernas kunskapsnivå sjunker.
   Det är samma jagifierade system som leder till fusk på de nationella proven.
   Lärare som insisterar på rättvisa betyg och ordning i klassrummet blir impopulära, utsätts klagomål från elever och föräldrar och avskedas, som debatten idag - bland annat på Sydsvenskans insändarspalter – visar.
   Det ”fria” valet är inte fritt utan riggat och skolsegregationen ökar visar en ny rapport. Samtidigt har de nyliberala partierna i riksdagen säkrat att de vinstdrivande skolkoncernerna får fortsätta suga ut miljoner ur kommunernas skolanslag.
Gunnar Stensson

PS. Den artikel av Emma Leijnse som gav upphov till den aktuella debatten om lärarnas försvagade ställning i skolan blir en fråga för utbildningsminister Anna Ekström, S, sedan Roger Haddad, L, skrivit en interpellation.