Margot Wallström om Venezuela: Sverige kommer att agera

Publicerad 24 januari 2019

Enligt utrikesminister Margot Wallström (S) befinner sig Venezuela i fritt fall, och den sociala och humanitära situationen är mycket svår.
– Klart står att de kraftfulla missnöjesyttringarna under gårdagen inte kan ignoreras av regeringen, skriver hon i ett uttalande till SVT Nyheter.
– Sverige har agerat och kommer att fortsätta att agera, främst genom EU, för att en fredlig lösning på konflikten ska kunna komma till stånd och demokratin återupprättas, skriver Margot Wallström.
Hon vill se en dialog mellan parterna som leder till en överenskommelse om ett återupprättande av den demokratiska ordningen i landet. Den måste även inkludera utlysandet av nya val, menar Margot Wallström.
– Våld mot demonstranter är oacceptabelt och politiska fångar måste släppas, skriver hon.
Hoppas på fredlig process
Flera länder, både i Europa och Nord- och Sydamerika har erkänt självutnämnde presidenten Juan Guaidó som tillfällig president. Men Margot Wallström vill inte kommentera huruvida Sverige ställer sig till den skaran.
– Folkrättsligt erkänner man stater och inte en person, säger hon till Sveriges Radio Ekot.
Hon säger att lösningen är hos venezuelanerna själva, och att ingen annan kan åstadkomma det åt dem.
– Man hoppas och önskar att det blir en fredlig process hädanefter, säger Margot Wallström till Ekot.
 Uttalande om Venezuela från Håkan Svenneling, utrikespolitisk talesperson i Vänsterpartiet den 25/1

Utvecklingen i Venezuela har varit komplex, vilket sällan framkommit i en oftast svartvit svensk debatt. Under åren efter millennieskiftet lyftes miljoner venezolaner ur fattigdom, de ekonomiska klyftorna minskade och att landets urfolk inkluderades för första gången sedan koloniseringen i samhällets utveckling. Men samtidigt som fattiga människor i Caracas för första gången i sina liv fått råd att gå till doktorn har det funnits stor besvikelse hos kvinnoorganisationer över att regeringen inte tagit krafttag mot mäns våld mot kvinnor, machokulturen och den begränsade aborträtten. Oppositionen har med rätta uttryckt sin oro över den politiska utvecklingen i landet.
   Om det i många år gick att se både framsteg och bakslag i Venezuela så har utvecklingen de senaste åren varit entydigt negativ. Venezuela kan inte längre beskrivas som en demokrati, ekonomin har kollapsat och Caracas är en av världens farligaste städer. Ansvaret för utvecklingen i Venezuela ligger på landets politiska ledning.
   Vänsterpartiets utgångspunkt är vår solidaritet med det venezolanska folket. Därför står vi upp för venezolanernas rätt att få uttrycka sina åsikter, delta i demonstrationer och välja sina ledare i demokratiska val. Vi slår vakt om möjligheten för alla venezolaner att få tillgång till hälso- och sjukvård samt utbildning och att få leva ett liv fritt från hunger, fattigdom och diskriminering.
   Valet i maj 2018 var inte fritt och rättvist, Maduro kan inte ses som Venezuelas legitima president. I det spända läge som nu råder i landet måste omvärlden mana till dialog och försoning mellan parterna. Initiativet från Mexiko och Uruguay för dialog är värt att uppmärksamma. Målet måste vara att nya demokratiska och fria val kan hållas och att oppositionen får verka fritt och rättsstatens principer respekteras.
   Hot om interventioner och ingrepp från USA riskerar att trappa upp konflikten ytterligare i ett skede då hundratusentals människor är ute på gatorna och demonstrerar mot Maduro, som alltjämt har stöd av militären. Risken för en blodig eskalering är uppenbar. USA:s historiska inblandning i landet, från stödet till den kupp den venezolanska högern försökte genomföra 2003, till de sanktioner som förvärrat situationen för många venezolaner gör all inblandning från landet problematisk.
   Högerns engagemang för Venezuela kommer bara fram i attacker mot oss i Vänsterpartiet, trots att vi gång på gång förklarar vår ståndpunkt, så som jag precis beskrivit den. Aldrig hör vi från högern några förslag om vad som behöver göras, eller några djupare analyser av läget. Det handlar bara om att försöka klistra utvecklingen i landet på oss. Något som både är oärligt och föga konstruktiv. Att högern också vägrar se de framsteg som gjordes under Chavez första tid vid makten kan ju också handla om att fattigdomsbekämpning, ökad jämlikhet och inkludering av urfolk inte ses som framsteg i deras värld.
   Vänsterpartiet är konsekvent. Vi kompromissar aldrig med de mänskliga rättigheterna. För oss är det självklart att kritisera varje brott oavsett var, av vem eller med vilka motiv det begås. Därför fördömer vi de övergrepp som sker i Venezuela, men också på Kuba, eller i Israel, Ryssland och Kina.
 Uttalande antaget av Vänsterpartiet Malmös årsmöte den 26 januari 2019

Venezuela befinner sig i en mycket komplex situation. När den bolivarianska revolutionen inleddes 1999 genomfördes mycket betydelsefulla och framgångsrika sociala och demokratiska reformer: utrotande av analfabetismen, införande av avgiftsfri sjukvård och utbildning, halvering av fattigdomen, erkännande och bejakande av ursprungsfolkens rättigheter, bland mycket annat. Dessa framsteg gav inspiration och näring år progressiva krafter över hela Latinamerika.
   Sedan några år tillbaka har den ekonomiska och politiska situationen i Venezuela försvårats. Rekordlåga priser på den internationella oljemarknaden, en mycket aggressiv politik från ett USA som vill lägga beslag på Venezuelas enorma oljeresurser och systematiska ekonomiska sabotage från den inhemska borgarklassen

är tillsammans med ett uppsving för nyliberala och fascistoida regeringar i Latinamerika strukturella orsaker som förklarar detta. Till det kommer den venezuelanska regeringens egna brister och oförmåga att hantera situationen på ett tillfredställande sätt.
   När Donald Trump och hans allierade i Latinamerika nu för fram Venezuelas oppositionsledare som legitim president och talar om militär intervention, innebär det ett reellt hot om ett anfall mot Venezuela, vilket riskerar att leda till inbördeskrig och sätta hela kontinenten i brand. Oavsett hur vi idag ser på den nuvarande venezolanska regeringen och dess tillkortakommanden, måste hoten om krig och statskupp till varje pris avvärjas. Vägen till en fredligt, demokratiskt och progressivt Venezuela finns endast om de militära hoten mot landet upphör,  genom dialog mellan regeringen och oppositionen.
   Vänsterpartiet Malmö tar därför avstånd från alla försök till statskupp, samt militära hot och interventioner mot Venezuela, kräver att USA:s ekonomiska blockad mot landet hävs, samt erkänner Venezuelas principiella rätt till självbestämmande. Vänsterpartiet Malmö kräver att den svenska regeringen tydligt tar ställning mot statskupp och intervention och förespråkar fredlig dialog mellan regeringen och oppositionen.

 


 

Rörande när USA diskuterar demokrati i Sydamerika

Ja, jag blir rörd när även företrädare för USA:s regering uttrycker oro för och vill återinföra demokratin i Venezuela. Efter att i denna världsdel, i ett drygt århundrade, stöttat och initierat militärkupper och diktatorer är man här – och händelsevis också på Kuba – djupt engagerade och bekymrade om demokratin. Inte ett öga kan vara torrt vid denna åsyn.

Ja, engagemanget är så stort så till och med militära interventioner diskuteras. Och varför inte? Resultaten i Afghanistan, Libyen och Irak visar väl metodens effektivitet när det gäller att skapa demokrati och ett bättre liv för medborgarna som tryggt och säkert kan utveckla sina respektive hemländer. Må de tacka USA och Nato men också Sverige som på ett förtjänstfullt sätt kan ta åt sig äran för framstegen.
   Det är bara ett argument jag skulle vilja tonades ner i denna vackra omsorg över de vanliga venezuelanernas välfärd.
   När man nu, sent omsider, vill stödja en alternativ president, vald av ingen (venezuelan alltså), så hänvisas till det usla resultatet, valdeltagandet och fusket vid det senaste valet – och valdeltagandet var dåligt, bara 46 procent deltog, men av dem röstade 68 procent på Maduro. Det vill säga stöd av drygt 30 procen av de röstberättigade. Allt enligt officiella siffror.
   USA hade vid senaste presidentvalet ett valdeltagande på 53 % och President Trump fick 46,1 % av de röster som angavs. Det vill säga stöd av ca 25 procent av de röstberättigade. Allt enligt officiella siffror.
   Rykten om fusk och oegentligheter vidlåder som bekant bägge valen.
   Utan att på något sätt vare sig analysera eller försvara Maduros göranden och låtanden, lika lite som jag här analyserar president Trumps övriga göranden och låtanden, så vill jag alltså här, som sagt, bara uttrycka hur rörd jag är över omsorgen om demokrati i Latinamerika och över engagemanget för medborgarnas frihet, trygghet och livsvillkor.
   Men alltså varna för argumentet om demokratisk legitimitet. För de siffrorna skulle ju kunna slå tillbaka. Typ Bernie Sanders utnämner sig själv till president; Ryssland, EU och Sverige kräver nyval eller Trumps tillbakaträdande och så vidare.
Stig Henriksson – tidigare ledamot i Försvarsutskottet

PS: Nu när Björklund och andra bombliberaler inte fick skicka JAS-plan vare sig till Irak eller Syrien, kanske Venezuela kan bli nästa marknadsföringstillfälle? Förlåt; tillfälle att skapa fred, demokrati och välstånd…
 
30 januari, 201915:00

USA bäddar för inbördeskrig i Venezuela

Men även om fokuset än så länge fortfarande ligger på det ekonomiska planet är risken stor för att Trump och kompani förlorar kontrollen över utvecklingen och tvingas vidta åtgärder som man inte planerat. Maduros svar efter erkännandet av Guaidó har hittills varit att klippa alla diplomatiska band med USA. Samtliga ambassadanställda fick 72 timmar på sig att lämna landet förra onsdagen. Trump valde först att ignorera ordern men i torsdags återkallade man alla anställda som inte är nödvändiga i nödlägen. Om regeringen väljer att gripa dem som stannar ställs Vita Huset inför valet att eskalera situationen ytterligare eller det förödmjukade alternativet att dra tillbaka sina hot. Med tanke på hur Trumps administration brukar reagera är det senare alternativet mindre troligt.
   Samtidigt fortsätter situationen i Venezuela att urarta, oavsett vad USA och dess allierade i regionen väljer att göra. Inget tyder på att regeringen är kapabel att vända den ekonomiska utvecklingen, och så länge situationen försämras kommer allt mer av det folkliga stöd som fortfarande håller regeringen levande att fortsätta erodera. Det är med andra ord bara en tidsfråga innan regeringen faller av sig själv om utvecklingen fortsätter på samma spår. Det enda som skulle kunna utgöra en möjlig lösning är, som den tidigare rådgivaren till Hugo Chávez Temir Porras sade i en intervju med The Jacobin, en intern nationell dialog mellan regering och opposition. Men för att en sådan överhuvudtaget ska kunna komma till stånd krävs att regeringen ges ett visst svängrum med olika alternativ. Förra veckans handlingar av USA och oppositionen stängde ytterligare fönstret till just en sådan dialog.