Första maj i Lund

I Lund var det två demonstationer, ett möte och en föreläsning att bevista för förstmajkonnosören. Vissa av arrangemangen kan du läsa mer om i veckans VB.
   Starta Kapellets Musik och klicka på bildspelet nedan så kan du uppleva första maj i Lund på ca 2 minuter.


Röda Kapellet i aktion hos DVStarta bildspel

 

 

 

DV:s förstamajföreläsning
Anne Jalakas

Män + jämställdhet = sant!

Att vi lever i ett patriarkat är inget nytt  Män har mer makt än kvinnor i alla  länder i hela världen. Män som grupp alltså, inte nödvändigtvis enskilda män.
   Jag har arbetat med genusfrågor och jämställdhet i mitt yrke som journalist i 20 år och också haft förmånen att på uppdrag av Sida och FN:s utvecklingsfond arbeta med media och jämställdhet i ett antal forna Sovjetrepubliker, som Ukraina, Georgien, Kazakhstan och framför allt Kirgizistan.
   Med mina journalistkollegor jag diskuterat hur jämställdhet yttrar sig i just vår bransch. Vad är det för bild av verkligheten vi journalister förmedlar?
   En helt osann bild visar det sig. Och även om det ser värre ut i kirgisiska medier än i svenska är mönstret detsamma. Det handlar om gradskillnad, inte artskillnad.
   Media domineras av Män Med Makt, män vars beslut påverkar alla andra. De som inte ges röst i medierna finns nästan inte. Det medierna inte berättar har inte hänt. Exemplet Rwanda. Efter folkmordet fick CNN:s reporter frågan: Varför berättade ni inte? Svaret blev:
   - Vi berättade. Men i USA var medierna upptagna av rättegången mot OJ Simpson som sändes direkt i TV.

Läs mer  

 

 

 Efterskörd

Ja, så har ännu en förstamaj passerats, detta årliga fasta gig i en vänstermusikers liv. Det är ett slit naturligtvis, men man skulle inte vilja vara utan det. Och det består av en serie upplevelser, rätt lika från år till år, men som nya varje gång. Ankomsten till Möllevångstorget som sjuder av liv och rörelse och sen de första snubblande stegen in på Södra Förstadsgatan. Att det ska vara så svårt att spela gående! Slagorden, som är många och inte alltid så genomtänkta eller väl formulerade (”Ropen skalla, A-kassa åt alla!” Som gjord för att kommenteras på Svenska Dagbladets ledarsida!) Sen kastar vi oss mot Lund där allt är mycket lugnare och tråkigare. Vi hinner precis köra våra elva låtar i nothäftet när vi är tillbaka vid Stortorget efter rundan. Ja, sen är vi i princip klara, det återstår bara Internationalen som avslutat mötet framför Stadshallen.

I Gudruns trakter
I många år hade vi efter Lundademonstrationen ytterligare en uppgift. Vi jagade som galningar bort över Sjöbo och Tomelilla mot Simrishamn där vi skulle spela på Hamnplan, inte sällan i svår ostlig vind. Det var jobbigt men det gav en särskild känsla och det var aldrig svårt att få ihop ett spelbart gäng. Nu fick jag höra att för första gången på trettiofem år hade Vänsterpartiet inget förstamajmöte i Simrishamn. Varför? Jo, man är utkonkurrerad av Gudrun Schyman och hennes Fi. Det är samma Gudrun som man minns från den lilla tillställningen efter mötet och jag har fortfarande kvar bilden i huvudet hur hon kommer där balanserande en bricka med två snapsar, en till sig och en till Lasse Werner. Ja, det var länge sen.

Trelleborg i vårt hjärta

Det som har efterträtt Simris som den starkaste upplevelsen är det möte vi börjar dagen med. Vi möts på en parkeringsplats i Lund halv nio och far till Trelleborg, till en liten plantering i hörnet av Kontinentgatan och Hamngatan, som numera heter Olof Palmes plats. Mötet börjar halv tio och har sina fasta punkter. Vi börjar med ”Första Maj” och sen talar ordföranden i Vänsterpartiet Trelleborg, Mats Sjölin. Hans tal är nästan alltid det sakligaste och bästa, och till sitt innehåll – kommunalpolitiken i Trelleborg – det mest nerslående under hela dagen. I denna industristad härskade under många år socialdemokraterna, på just det pampartade sätt de kan visa upp när de är som sämst. Nu har borgarna tagit över och Sverigedemokraterna nådde 15 procent. Vänsterpartiet har åkt ur fullmäktige. Men Mats ger sig inte, han talar om en återkomst om tre år. Vi som spelar är sådär 20 och åhörarana är ca 14. Det gör inget, det bara stärker oss.

 

Nära kontinenten

Ja så är det några tal och några låtar till, i år ett bra tal om världsläget av vår orkestermedlem Bertil Egerö och så slutar vi med Internationalen. Och så går vi alla in i den servering som finns i det gamla hamnmagasinet bredvid – en gång när det regnade spelade vi Internationalen där. Det är en sådan servering där man känner att man är nära den europeiska kontinenten.
Trelleborgsspelningen var en gång en jobbig uppgift där man skullen upp tidigt och fara långt, Men för varje är är vi fler som vill vara med. Det är nu den spelning man längtar mest efter och som ger den starkaste känslan av förstamaj.
Lucifer

 


Gunnar Sandin
Lund C och framtiden

Stadsbyggnadsdirektör Inga Hallén har initierat en idétävling om järnvägsstationen i Lund. En spännande uppgift men på flera punkter svår.
   Det svåraste är förstås att spå rätt om framtiden. När stationens läge skulle fastställas 1855 ville den nästan enväldige järnvägsbyggnadschefen dra spåren väster om Klosterkyrkan för att få en rakare linje, men de styrande i Lund tyckte att det skulle bli för ocentralt så de betalade mellanskillnaden för en östligare placering. Efter ett par decennier sågs detta som ett stort misstag eftersom expansionsutrymmet var begränsat och ångloken fick kämpa med uppförsbacken och kurvan vid Armaturfabriken, så det skaffades mark för en västlig linje. Mellankrigstidens ekonomiska problem och vägtrafikens expansion punkterade så utbyggnadsbehoven, samtidigt som kurvan inte var någon match för de nya elloken. Stationsläget beskrevs nu som riktigt och framsynt, även om riksdagsrevisorerna kritiserade att 1930-talets ombyggnad, som försköt plattformarna åt norr från läget vid Bantorget och därmed skapade längre gångvägar än förut.
   Sen dess har stationslivets tyngdpunkt förskjutits ytterligare norrut genom bussterminalen, den nya gångbron och de förlängda plattformarna. Clemenstorget har börjat bli det egentliga bantorget men spontant, utan plan. Det är rätt att göra något åt saken.

Läs mer  


 

 


Ulf Nymark
Politisk diversehandel

Valborgsfirandet
Givetvis måste undertecknad, liksom så många andra, så här efter valborgsmässofirandet anlägga någon synpunkt på detsamma. Då vill jag till samlingen av synpunkter tillföra följande:
   Det är minsann inte bara i Stadsparken det behövs extra resurser för renhållning. I minst lika hög grad behövs det i stadskärnan. Där fanns på förstamajmorgonen drivor av skräp. En första åtgärd är förstås att ställa ut extra papperskorgar/sopkärl på stan. Jovisst, jag vet att det inte hjälper fullt ut, men många papperskorgar var faktiskt överfulla.
   Och visst var Renhållningsverket ute och sopade de större gatorna och torgen, men på de mindre gatorna låg skräpet kvar till på måndagen och på vissa ställen ännu längre fram i veckan. Det behövs alltså betydligt mera resurser till renhållning, inte bara i Stadsparken.

Glaskrossmarodörer
En typ av nedskräpning som är extra störande och farligt är krossat glas. Farligt för människor, hundar och cykeldäck. Punktering är inte bara starkt irriterande för cyklister, en plötslig punktering är i högsta grad en potentiell olycksrisk. För min del är jag varm förespråkare för att de marodörer som krossar glas på allmän plats ska ställas till laga ansvar, t ex enligt Brottsbalkens 3 kap 9 §, dvs framkallande av fara för annan eller möjligen enligt samma balks 13 kapitel 3 §, allmänfarlig ödeläggelse.

Läs mer  

 

 

 

 

 

Ann Schlyter
Politik, bolag och marknader

Efter några års uppehåll är jag åter aktiv i politiken för vänsterpartiet . Mitt förtroende för Lars Ohly och partistyrelsen har inte stärkts sen jag gick ur - snarare tvärt om. Då lät jag mig utan bombastiska utträdesdeklarationer glida ur partiet genom att inte betala medlemsavgift. Jag ville inte skada den vänsterkraft som partiet ändå var och är. Nu är jag på väg att glida in igen, men jag blir inte medlem förrän Ohly avgått.
    Det säger väl något om stämningen i partiföreningen i Lund att jag ändå blivit vald till två viktiga suppleantposter, i tekniska nämnden och i Lunds Energi. I Lunds Energi Koncernen har partiet endast en suppleantplats. Bolagsstyrelsearbete blir för mig en ny erfarenhet. Sedan folkomröstningen mot kärnkraft har jag varit intresserad av energifrågor och gjort små försök att stödja alternativen. Jag var med och startade en kooperativ förening för en vindmölla - Hansamöllan. Den har snurrat i så där tolv år.  Också har vi solfångare för varmvatten på taket hemma. De har nog suttit där i femton år.
    Men det är en sak att följa den energipolitiska debatten och en annan sak att sitta i en styrelse till ett bolag som har en omsättning på över 3000 Mkr, och som har en mycket komplicerad uppbyggnad som en koncern med många olika bolag vilka behåller sina lokala varumärken.
Förresten har jag följt debatten selektivt, då jag blivit uttråkad och illamående av utvecklingen av elmarknader och mycket av vad dessa medför.
    Det första man får göra inför styrelsearbetet är att skriva under att man accepterar total tystnadsplikt om vad som avhandlas på styrelsemötena och i alla dokument vi får. Det känns ju konstigt att som politiker lova att man inte ska göra politik av sina erfarenheter, och jag undrar om det håller juridiskt egentligen.

Läs mer  

 

Sven-Hugo Mattsson
Tillväxtreligionen

Jag hör ofta ledande socialdemokrater tala om tillväxt. Den senaste i raden är S´ ekonomiska talesperson, Tommy Waidelich. Det är logiskt, S har lovat att inte höja skattetrycket, lovar man då reformer, måste man lita på tillväxten.
   Kapitalismen behöver tillväxt, ve det bolag som inte ständigt växer. Högern behöver tillväxt för att kunna sänka skatter. Men vänstern behöver ingen tillväxt för att genomföra sin agenda.
   För att tillfredställa behoven som vänstern arbetar för, välfärd av högsta nivå och jämlikhet och ett hållbart samhälle, behövs ingen tillväxt, men väl omfördelning av de resurser vi har.   
   För 100 år sedan behövde vi tillväxt, folkflertalet saknade nästan allt. Så sent som på 50 och 60-talen fanns stora behov. Vi hade inte tillräckligt med bostäder de som fanns hade ofta dålig standard. Vi hade inget bra pensionssystem, nästan ingen barnomsorg och välfärden var inte tillräcklig. Så fixade vi just detta och mycket annat och någonstans på 70-talet hade vi fixat det mesta.

Läs mer  

 

 

Gunnar Stensson
Mordet

"Bin Ladins död räddade ingen. Den gjorde bara många hämndlystna människor glada.” Gideon Levy, Haaretz 4/5

   Myter kan inte mördas, men mord kan skapa myter, påpekar Vilhelm Agrell. (Sydsvenskan 4/5)
   Jesus, till exempel. Det hjälpte inte att korsfästa honom.
   Jag läste som pojke en indianbok med titeln ”Geronimo den röde hämnaren”. Geronimo var en apachehövding som under 1880-talet kämpade i Arizona mot en stor amerikansk armé. Han besegrades 1886.  
Geronimo var kodordet för Usama bin Ladin.
   Che Guevaras bleka lik exponerades på en bår i Colombia. Kroppen är död. Myten lever. Och inspirerar.
   Zapata hette en mexikansk revolutionär. Han kallades till förhandling med regeringen. Det var en dödsfälla. Ett kompani soldater reste sig på palatsets tak och hundratals kulor genomborrade honom. Hans vita häst galopperar bort mot bergen. (”Viva Zapata”, av Elia Kazan, med en ung Marlon Brando.)
   Jag har sett platsen där Rosa Luxemburg klubbades ihjäl av en fascistisk mobb i Berlin. Hennes idéer om demokratisk socialism lever.
   ”Z, han lever” löd en paroll i överstarnas Grekland. Överstarna är glömda.

Läs mer   

 

Efter en avrättning

Blinded by the thirst for vengeance, the United States targets and kills another enemy. Its citizens celebrate. And functionaries of the George W Bush period tell us that what it proves is torture at Guantánamo worked, after all. Europe applauds. Vassals elsewhere (including Pakistan's president) congratulate the US on mission accomplished.
Tariq Ali i The Guardian 5 maj 2011

 

Jag minns mina reflexioner några dagar efter 11 september 2001: Nu hade något hänt som skulle påverka resten av mitt liv. Och så verkar det ju bli, och inte bara mitt liv utan mångas. Världens innevånare har, allt annat lika, fått sin allmänna livskvalité sänkt av det vidriga nidingsdåd som ägde rum.
   Sen dess har det väl dött något hundratusental människor i följdverkningarna och nu alltså ytterligare en. USA har tagit sin hämnd. Och att människor grips av hämndbegär är inget nytt eller chockerande. Men när en hel nation grips av det och när hämnd blir officiell utrikespolitik blir det plågsamt. Så här löd rubrikerna i några av USA:s stora tidningar i går; "We Got the Bastard" (Philadelphia Daily News), "Got Him! Vengeance At Last - US Got the Bastard" ,(New York Post), "Got Him, Shot Him" (Tampa Bay Times.) "ROT IN HELL" bredvid en bild på den mördade (The New York Daily News).
   Ja sådana rubriker hade förstås inte New York Times eller Washington Post. Den senare tog i stället upp de tveksamheter som känsliga själar i Europa kan ha om internationell rätt etc. Det blev en avmätt och måttfull ledare som slutade så här ” Based on information released by the administration, the covert military operation that brought down the most wanted terrorist in the world appears to have been gutsy and well executed. It was also lawful.”
   Vad som gjorts var alltså inte bara välgjort och kraftfullt utan också lagligt kunde Washingtons alla beslutsfattare läsa till frukost.
   Ja, USA är ett land som man inte alltid begriper. Men jag tycker det blir svårare och svårare att tycka om det. Vi är ju alla självklara deltagare i den amerikanska kulturen som vi beundrar och vars frukter vi njuter. När en avlivning hyllas på gatorna av människor som skriker U-S-A, U-S-A som om det var ett fotbollslag. Hur kommer USA att klara de kommande tjugo årens nergång för det egna landet och uppgång för Kina?
   Jag vet att det anses smaklöst med sådana jämförelser, men visst kan man tänka på de svenskar som på trettiotalet var inskolade i den stora tyska kultursfären och som nåddes av nyheter om folkstämningar och händelser i Tyskland. Dessa svenskar var ju inte nazister, men hur kunde de tiga?
Sten H.

 

 

 

Om Afghanistan i pressen

Debattchefen i AB Karin Magnusson sammanfattade i söndags förra veckan med att "Guantánamo, fotbollsvåldet och Patrik Sjöberg engagerade läsarna förra veckan. Nu är det ny vecka..."
   Vore ju fan om inte den tidningen har läsare som också den här veckan minns Guantánamo!
   Aftonbladets chefredaktör Karin Pettersson skriver på tisdagen att "bin Ladins idéer var redan döda". Det är klokt formulerat och både en rimlig och vanlig uppfattning. Lik förbannat rör det på sig, kriget mot terrorismen.
   Fortfarande går det att kritisera Guantánamo och att bortse från Afghanistankriget, som Sverige de facto deltar i, och där således sår den draksådd vi – eller troligare andra, än en gång – i framtiden får skörda.
   I det här sammanhanget ser jag Guantánamo som grandet och krigandet med Nato som bjälken.
   Sverige måste dra sig ur kriget mot terrorismen och stå upp för mänskliga rättigheter och den folkrätt militarismen kväver.
---
Läser på måndan en lite svajig artikel men instämmer i det stora hela, särskilt i slutraderna:"Det är av allra högsta vikt för Afghanistans framtid att det pågående trupptillbakadragandet inte blir förevändningar att lämna Afghanistan i sticket, så som gjorts så många gånger tidigare. Afghanistans sak är vår – även i framtiden och oberoende av om bin Laden har dödats."
   Tror förstås formuleringen "det pågående trupptillbakadragandet" är aningen överoptimistisk men annars okej.
---
Läser på tisdan en del kloka ord av Dagens Arenas Per Wirtén och har lätt att hålla med honom i det mesta ("Usama bin Laden blev en global ikon. Men han var inte ett andetag närmare krigsförklaringens politiska mål våren 2011 än när den skrevs") men måste ändå fråga om det ändlösa kriget i Afghanistan verkligen kan betraktas som en pärla i det band av förödelse och död han lämnar efter sig.
   Svaret på den frågan är viktig för att bin Ladens död inte ska skymma sikten.
Förvisso utgjorde terrordåden i NY förevändningen för kriget mot terrorismen men besluten om krigen, först angreppet på Afghanistan, sedan invasionen av Irak, fattades i Vita huset.
   Vad som nu kommer att ske i Afghanistan och i Pakistan har förstås inte heller det endast att göra med vad befolkningen i de båda länderna väljer. Det påverkas återigen av vad Vita huset väljer. Fortsätter Obama och Clinton att använda Pakistan som dörrmatta, hörsammar de Karzais rop att flytta kriget mot terrorismen till Pakistan,
   Krigen och övergreppen göder extremismen, på båda sidor.
   Är det inte så?
   Hur bryts den cirkeln? Knappast med bin Ladens död.
Anders Davidson

 

 

 

 

 

Palestinsk enighet

Egypten inbjöd till de förhandlingar mellan Hamas och Fatah som ledde till fredsöverenskommelsen mellan de båda partierna i onsdags. En gemensam regering bildas fram till det palestinska valet nästa år.
   En egyptisk delegation reste häromdagen till Gaza för att bidra till att de även väpnade grupperna enas under gemensam ledning.
   Folket jublar på Västbanken och i Gaza.
   Egypten avser att öppna gränsen till Gaza så att ett fritt flöde av människor och materiel åter blir möjligt. Avsikten är att detta ska ske inom en vecka eller tio dagar.
   Gränsen har varit stängd enligt ett avtal som slöts mellan Egypten (under Mubarak), Israel, USA och EU 2005. Egypten säger alltså nu ensidigt upp detta avtal.
   Samtidigt förbereder Egypten återupptagandet av de diplomatiska relationerna med Iran. Det innebär en normalisering, inte en förändrad politik. Alla andra länder utom USA och Israel har diplomatiska förbindelser med Iran.
   Egypten framträder alltså nu som en suverän stat i Mellanöstern efter att under Mubaraks 30 år vid makten ha utgjort ett förutsägbart eko till beslut fattade i Israel och USA.

   Den egyptiska demokratin oroar Sydsvenskan. I en huvudledare 4/5 varnar tidningen åter för att det Muslimska brödraskapet kan stärkas. Tidningen skräms också av att Egypten normaliserar förbindelserna med Iran och av att den illegala blockaden mot Gaza upphör.
   Tidningen påstår sig visserligen glädjas över att människor runt om i arabvärlden reser sig för att göra sig fria från sina förtryckare. Men glädjen gäller inte palestiniernas resning mot sin förtryckare Israel.
   Det var tydligen bättre på Mubaraks tid.
   Netanyahu säger att freden mellan Hamas och Fatah omöjliggör fred mellan Israel och Fatah. Men det finns bedömare i Israels utrikesdepartement som ser det palestinska enandet som en strategisk möjlighet att uppnå en tvåstatslösning.
   Israel har stoppat överföringen av pengar till Palestinska myndigheten på grund av freden mellan Hamas och al Fatah. När man kan jävlas gör man det.
   Israel motsätter sig att gränsen mellan Egypten och Gaza öppnas.
   Också förutsättningarna för Ship to Gaza förändras när blockaden mot Gaza upphör.
Gunnar Stensson

 Årsdagen för Danmarks befrielse: Ny ockupation är på gång

Varje 4 maj klockan 20.36 återuppspelas i Köpenhamn -- på Vesterbro -- den korta radiobulletin från 1945 som kungjorde att de tyska trupperna hade kapitulerat. Nazisternas ockupation av Danmark var över.
    Varje år firas frihetsdagen med ett fackeltåg genom Istedgade. Röda Kapellets vänorkester Röde Horn går alltid i täten, och ofta deltar enstaka musikanter från Lund.
    Firandet har utvecklats till en demonstration mot främlingsfientlighet och rasism och mot den borgerliga regeringen. Skarorna av äldre har tunnats ut, och det är numera sällsynt med levande ljus i fönstren längs Istedgade. Men det är många ungdomar där, och det är glöd i talen.
    Veckobladet publicerar avslutningstalet, som hölls i Enghaveparken av Anne Jessen. Jessen är ordförande i föreningen Demos som har likheter med svenska antirasistiska Expo.

Läs hela talet  

 

 

 


Carl Fredrik Hill, valborg 1881

Han kom ihåg hur han brukat ströva i landskapet vid Höje å.
   ”Teckningar efter naturen och fantasin” hade han skrivit på skissblocket. Det var särskilt en majdag 1866. Han hade skolkat från den tråkiga skolan. Skolan. Pinan, år efter år!
   Han hade suttit på en sten och tecknat landskapet vid Källby backe ner mot Höje å. Just då var han lycklig.
   När han äntligen blivit klar med studentexamen skulle han bli konstnär. En stor konstnär. Han skulle söka det sanna. Det sannas själ.
   Om det bara inte hade varit för pappa!
   Ett helt år blev han tvungen att slösa bort på Lunds universitet. Estetikstudier. Fy!

Inte förrän 1871 fick han fara till Stockholm och gå igenom Konstakademin. Då var han redan 21. Vilket slöseri med tid!
   Och hade det inte varit för mamma och systrarna hade det väl aldrig blivit av.
   Sen reste han äntligen till konstens stad - Paris! En enda gång upplevde han där en stor framgång. Sedan följde år av besvikelse.
   Paris, paradis och helvete. Han förmådde inte tänka på åren i Paris. Han ville inte. Inte nu. Kanske aldrig. Paris-åren var kaos.
   Nu satt han här, i överläkarbostaden i Sankt Lars och såg ut mot Klockhuset och parken med dess symmetriska häckar och unga blommande träd. Det var maj 1881. Han var 31 år.
   En stark längtan hem till mamma och systrarna grep honom. Att få komma hem! Det enda han önskade var frid. Frid. Värme. Kärlek.
   Han skulle stänga in sig i hemmet på Skomakargatan resten av sitt liv och vända Lund och världen ryggen.

Så kan man nu, 2011, tänka sig att Carl Fredrik Hill tänkte för 130 år sedan. Hans sociala liv som ärelysten konstnär var slut.
Men han skulle fortsätta att vara produktiv till sin död för precis 100 år sedan. En död i förkylning.
1911 var bortglömd som konstnär. I Lund betraktades han som ett oförargligt original.
   Men han skulle återupptäckas. Både landskapsmålningarna från Paris-åren och sjukdomskonsten tillhör konsthistorien - inte bara den svenska utan den internationella.
   Systrarna som vårdade honom var kloka och bevarade hans enorma produktion av teckningar och målningar.
   Vi ska inte kalla Carl Fredrik Hill olycklig. Det handlar om andra dimensioner. Så här skrev han i ett brev:
”En timmes målardille är så härligt, att man gärna ger ett helt vanligt liv för den.”
Källa: Carl Fredrik Hill av Erik Blomberg. Natur och Kultur 1949
Gunnar Stensson


I veckans nummer

Första maj i Lund

Tema Palestina

Solidaritets- och miljörörelsen lanserar ny kampanj för Klimaträttvisa

Kulturtips

Män + jämställdhet = sant!
av Anne Jalakas

Efterskörd
av Lucifer

Lund C och framtiden
av Gunnar Sandin

Politisk diversehandel
av Ulf Nymark

Politik, bolag och marknader
av Ann Schlyter

Tillväxtreligionen
av Sven-Hugo Mattsson

Mordet
av Gunnar Stensson

Efter en avrättning
av Sten H.

Om Afghanistan i pressen
av Anders Davidson

Palestinsk enighet
av Gunnar Stensson

Årsdagen för Danmarks befrielse: Ny ockupation är på gång

Kino, Vietnamkriget och Palestinas?
av Bengt Hall

Carl Fredrik Hill, valborg 1881
av Gunnar Stensson

Redaktion

Göran Persson och Kajsa Theander

Utskriftsvänlig form

 

Tipsa om Veckobladet

Känner du någon mer som skulle gilla att läsa VB?

TEMA PALESTINA
6-12 maj 2011, Malmö & Lund

För sjunde året i rad bjuder ISM Malmö och Folkets Bio Malmö och Lund in till film- och kulturfestivalen Tema Palestina.
   Årets festival är fylld av aktuella händelser, kraftfulla skildringar av en verklighet i misär och en mänsklig styrka som aldrig slutar att förvåna. Vi kommer att få möta filmskapare, författare, aktivister och musiker som delar med sig av sina möten med människor i regionen och sina åsikter och kunskaper.
   Festivalen är en mötesplats och källa till kunskap och inspiration för alla, från gamla palestinarävar till nyfikna medborgare, som vill lära sig mer. Genom filmer, samtal, utställningar och kultur vill vi förmedla det Palestina som engagerar så många, ett Palestina fyllt av kraft och mod.


Malmö:

Fredag 6 maj kl 17:00 Galleri Panora
VERNISSAGE: MED KAMERAN SOM VAPEN
Fredag 6 maj kl 18:00 Biograf Panora
SEMINARIUM: SETTLER WATCH - MED KAMERAN SOM VAPEN
Fredag 6 maj kl 20:00 Biograf Panora
FILM: THE KINGDOM OF WOMEN – EIN EL HILWEH

Lördag 7 maj kl 14:00 Biograf Panora
FILM: NO SHARP OBJECTS
Lördag 7 maj kl 15:00 Biograf Panora
FILM: TEARS OF GAZA
Lördag 7 maj kl 17:00 Café Panora
SAMTAL: MARNAS HEMLIGHET
Lördag 7 maj kl 19:00 Café Panora
KULTURAFTON

Söndag 8 maj kl 12:00 Biograf Panora
FILM, FOTOGRAFIER & SAMTAL: VOICES BEYOND WALLS
Söndag 8 maj kl 13:30 Biograf Panora
FILM & SAMTAL: THINGS WILL CHANGE - AN AFTERNOON WITH LEILA KHALED
Söndag 8 maj kl 15:00 Biograf Panora
FILM & SAMTAL: BUDRUS
Söndag 8 maj kl 17:00 Biograf Panora
FILM & SAMTAL: FOR THE RESISTANCE
Söndag 8 maj kl 19:00 Biograf Panora
FILM: AJAMI
Söndag 15 maj kl 11:00-15:00 Garaget
FÖRELÄSNING & SAMTAL: NAKBAH-BRUNCH


Lund:

Fredag 6 maj kl 21:00 Biograf Södran
Lördag 7 maj kl 21:00 Biograf Södran
Onsdag 11 maj kl 18:30 Biograf Södran
FILM: AJAMI

Söndag 8 maj kl 17:00 & 19:00 Biograf Södran
Måndag 9 maj kl 19:00 & 21:00 Biograf Södran
FILM: TEARS OF GAZA

Tisdag 10 maj kl 18:30 Biograf Kino
FILM: THE LAND SPEAKS ARABIC
Tisdag 10 maj kl 20:00 Biograf Kino
FILM: THE KINGDOM OF WOMEN – EIN EL HILWEH

Torsdag 12 maj kl 19:00 Biograf Kino
FILM & SAMTAL: THINGS WILL CHANGE - AN AFTERNOON WITH LEILA KHALED
Torsdag 12 maj kl 19:00 Biograf Kino
FILM & SAMTAL: FOR THE RESISTANCE
Torsdag 12 maj kl 21:00 Biograf Kino
FILM & SAMTAL: BUDRUS

Hela programmet som pdf

 

 

 

 

Solidaritets- och miljörörelsen lanserar ny kampanj för Klimaträttvisa

Anser du att Sverige och EU måste ta sitt ansvar för de klimatförändringar som orsakats av den rika världen men framförallt drabbar fattiga och utsatta människor? Nätverket Global Rättvisa Nu startar nu en namninsamling för klimaträttvisa inför klimattoppmötet i Sydafrika i december 2011.
   Närmast veckovis kommer nya vetenskapliga rapporter om hur oerhört allvarlig och akut situationen är. Den globala uppvärmningen går snabbare än vad forskarna trodde för några år sedan. Flera studier – om den arktiska isen, uppvärmningen av den sibiriska tundran, försurningen av våra hav – tyder på att vi närmar oss farliga tröskeleffekter som kan få den globala uppvärmningen att skena. Redan idag finns det 25 miljoner klimatflyktingar och extrema väderfenomen gör att framförallt utsatta och fattiga människor dör eller blir hemlösa.
   Folkrörelser över hela världen mobiliserar nu för att få politikerna att gå från prat till handling. Du behövs i arbetet för att skapa folklig opinion för ett bindande, ambitiöst och rättvist klimatavtal.
  • Skriv under namninsamlingen för klimaträttvisa på globalrattvisa.nu
  • Kom med i arbetet att samla namn och sprida namninsamlingen
  • Prata klimat och omställning bland vänner och släkt, på gator och torg, i tidningar och på Facebook
Namninsamlingen för Klimaträttvisa drivs av Kvarnby folkhögskola tillsammans med ett 20-tal andra föreningar och folkhögskolor

 

 

Kulturtips

Eddie #14
Syret, vattnet och födan börjar ta slut. Vi kommer mycket snart sluta fungera. När jag skriver detta, så inser jag, att detta redan är skrivet. Inte av mig, utan innan, av människan. Teater InSite spelar på Bastionen 15 april - 14 maj.
Fre 6 maj kl. 19:30 Läs mer

Krasch - en återvinningscirkus som bjuder på konster i en akrobatisk krock
På Karavan 30 april - 14 maj.
Fre 06 maj kl. 20:00. Läs mer

Teaterimprovisation
På Månteatern, Bredgatan 3 i Lund, 26 februari - 6 maj
Fre 06 maj kl. 19:00. Läs mer

YOUR BROTHER, REMEMBER?
I ett fulländat experiment med före- och efterbilder, blandar Zachary Oberzan, från hyllade Nature Theatre of Oklahoma (New York), gamla hemmavideor, sekvenser ur klassiska actionfilmer med liveuppträdande på scenen. En gripande och rolig självbiografisk berättelse om honom och hans bror och favoritactionhjälten; Jean Claude van Damme. På Inkonst 5 - 6 maj.
Fre 06 maj kl. 19:00. Läs mer

FÖR KÄRLEKENS SKULL
En hyllning till Ted Gärdestad, hans musik, livet och kärleken. I Johanneskyrkan 7 maj kl 18. Läs mer

Trubaduren av Giuseppe Verdi
Direktsänt från The Met på KINO i Lund.
Sön 8 maj kl.13, mån 9 maj kl.18 Läs mer

Matkaravan med Hanna och Linda
med Hanna Tunberg och Linda Dahl
- smaka på våra nya matkulturer. guidade turer runt Möllevångstorget.
Ons 11 maj kl16,tor 12 maj kl16 Läs mer

Oslipat skär säsongsavslutning med Göteborgskalas
Gör-kul säsongsavslutning med landets allra bästa Göteborgskomiker. Björn Gustafsson, Per Andersson, Emma Knyckare, Niklas Andersson, Evelyn Mok och Jennie Wiberg. På Tangopalatset 11 maj kl 20:00. Läs mer

The Band of Heathens (US) LIVE – Support: I´m Kingfisher (SE)
på Babel 11 maj kl 20:00. Läs mer

Hela kulturcentralens program

 

 

Bengt Hall
Kino, Vietnamkriget och Palestina

Jag smet in på Kino igår vid sextiden för att hämta ett program för Folkets Bios ambitiösa filmfestival som äger rum mellan den 6 och 12 maj i Malmö och Lund. Temat är Palestina och under dessa dagar kan man lära sig mycket om vad som händer i Mellanöstern med hjälp av filmer och föreläsningar.
För sjunde året i rad bjuder de in till film- och kulturfestival. I programbladet kan man läsa: ”Årets festival är fylld av aktuella händelser, kraftfulla skildringar av en verklighet i misär och en mänsklig styrka som aldrig slutar att förvåna. Vi kommer att få möta filmskapare, författare, aktivister och musiker som delar med sig av sina möten med människor i regionen och sina åsikter och kunskaper.”

Palestinafilmer
Elva spännande filmer visas på Panora i Malmö och Spegeln och Kino i Lund. ”Tears of Gaza” visar de brutala konsekvenserna av attacken mot Gaza vintern 2008-2009. Den utsågs till bästa långfilm på Filmfestivalen i Göteborg i år. ”No sharp objects” är en kortfilm som visar mötet mellan Gazaverkligheten och västvärlden när några pojkar från Gaza kommer till New York. Filmen har också prisbelönats. ”The heart of Jenin” är en annan omtalad film, en dokumentär om en palestinsk pojke som dödas av israeliska soldater. Som en fredshandling donerar pappan sonens organ för att rädda livet på fyra israeliska barn. Efter filmen följer ett samtal om filmen med bl a pappan i filmen. Förutom filmerna blir det föredrag t ex av journalisten Lotta Schüllerqvist om sina upplevelser och möten med människor i Gaza, kulturafton med palestinsk mat, musik, sång och poesi, utställning med bilder från Västbanken mm.

Russeltribunalen på film
Tack vare Palestinaprogrammet hamnade jag på en intressant filmvisning om Vietnamkriget och Russeltribunalen. En kort dokumentär om tribunalen i Stockholm 1967 av Staffan Lamm visades. Filmen som legat glömd i byrålådorna i många år var en nostalgisk påminnelse om krigets grymheter men också om hur USA-präglad debatten var vid den tiden. Efter filmen följde ett samtal med den relativt fåtaliga publiken om mänskliga rättigheter, krigets legalitet med utgångspunkt från Afganistan, Irak och Libyen.

Läs mer