Politisk diversehandel

Valborgsfirandet
Givetvis måste undertecknad, liksom så många andra, så här efter valborgsmässofirandet anlägga någon synpunkt på detsamma. Då vill jag till samlingen av synpunkter tillföra följande:
   Det är minsann inte bara i Stadsparken det behövs extra resurser för renhållning. I minst lika hög grad behövs det i stadskärnan. Där fanns på förstamajmorgonen drivor av skräp. En första åtgärd är förstås att ställa ut extra papperskorgar/sopkärl på stan. Jovisst, jag vet att det inte hjälper fullt ut, men många papperskorgar var faktiskt överfulla.
   Och visst var Renhållningsverket ute och sopade de större gatorna och torgen, men på de mindre gatorna låg skräpet kvar till på måndagen och på vissa ställen ännu längre fram i veckan.  Det behövs alltså betydligt mera resurser till renhållning, inte bara i Stadsparken.

Glaskrossmarodörer
En typ av nedskräpning som är extra störande och farligt är krossat glas. Farligt för människor, hundar och cykeldäck. Punktering är inte bara starkt irriterande för cyklister, en plötslig punktering är i högsta grad en potentiell olycksrisk. För min del är jag varm förespråkare för att de marodörer som krossar glas på allmän plats ska ställas till laga ansvar, t ex enligt Brottsbalkens 3 kap 9 §, dvs framkallande av fara för annan eller möjligen enligt samma balks 13 kapitel 3 §, allmänfarlig ödeläggelse.

Helmfrids vatten blir till vin
Och apropå fylleriet i Stadsparken på valborg: Mats Helmfrids, kommunstyrelsens m-märkte ordförande, idé om att hejda supandet genom att dela ut mera vatten är inte, som en del tycks mena, skrattretande. Tvärtom, han har en stor poäng här – under förutsättning att han utvecklar tanken ett snäpp till: alla som kommer till Stadsparken med alkoholhaltiga drycker ska tvingas byta ut dessa mot motsvarande mängd vatten. På så sätt blir ju Helmfrid i detta avseende

nästan i klass med den från bibeln kände agitatorn och trollkonstnären som bland annat förvandlade vatten till vin vid en bröllopsfest.
   Kommunen kan sedan när helgen väl är överstökad till gängse marknadspris avyttra den beslagtagna alkoholen och sålunda få en avsevärd del av kostnaderna för renhållning med mera täckta. Det kan behövas extrainkomster i dessa tider när borgarnas ideologiskt betingade kommunala inkomstminskningar (skattesänkningar) urholkar den gemensamma kommunkassan och allt kännbarare nedskärningar inom välfärdssektorn står för dörren.

Bygg bostäder på parkeringsplatserna!
I ständigt stegrande takt byggs det nu hus på parkmark. Det senaste parkmarksbygget som kommunstyrelsen med stor majoritet sagt ja till (endast DV och MP var emot) är en park intill Tunaskolan. Det är möjligt att det någon gång i framtiden kan bli aktuellt att i undantagsfall ta parkmark i anspråk för husbyggen. Men så länge det finns en uppsjö av parkeringsytor lediga för byggande finns det ingen som helst anledning att minska ner på grönytorna.

Mystisk orkester i V-demonstrationen
Det vore naturligtvis förmätet att recensera de röda förstamajtågen som drog genom Lund på första maj. Så det tänker jag inte göra. Men jag kan inte låta bli att undra vad som fick Vänsterpartiet att – åtminstone om man ska tro deras förstamajaffisch - anlita den i Lund helt okända orkestern Röda Banér? Kanske har Röda Kapellet fallit i onåd hos vänsterpartisterna? Men vänta,  nog var det en hel del kapelletmusikanter som hade bråttom iväg från framträdandet vid DV:s välbesökta första majmöte för att spela vid V-demonstrationen? Kan det månne vara att Kapellet numera stundtals uppträder under täckmantel, precis som den organisation efter vilken orkestern är namngiven? Något mystiskt är det i varje fall med V:s förstamajmusik.
Ulf Nymark