Årets skörd var god


 

Nu förbereds sådden inför nästa år. Världens bästa åkerjord söder om Höje å breder ut sig mot horisonten. Himlen möter jorden och traktorn rör sig sakta över åkern.

 

 

Röda Kapellet i val och invigning


 

Kunskapsparken uppe på Brunnshög invigdes officiellt i söndags genom att kommunalrådet Sandberg på ett vant sätt klippte av ett guldfärgat band. Sedan spelade den allestädes närvarande orkestern Röda Kapellet en hyllning till Lunds spårväg. En musikaliskt spännande sexstämmig svit, av Håkan B Carlsson. Sviten illustrerar olika hållplatser långs vägen från Lund C till ESS.
   Röda Kapellet har nu bara en valspelning kvar före valet. Kom gärna till Mårtenstorget på lördag, den 10:e, klockan 11, för att lyssna på Kapellet när man, med full kraft, spelar allt från La Lega till Falsk matematik.

 


Helena Falk, V:s partiföreträdare I Lund och nu fösta namn på fullmäktigelistan. Här med sin lilla Kerstin, som föddes i maj. Helena talade om Vänsterpartiets kommunalpolitik och nämde speciellt V:s kamp för mer personal på förskolan.

 

 

Krossar klimatet Putin?


 

I fredags (2/9) avbröt Ryssland gasleveranserna till EU. Det driver upp energipriserna, också i Sverige. I värsta fall kan en finanskris utlösas. Risken för att för att Ryssland skulle stoppa leveranserna var man medveten om i EU. På fredag kommer EU kanske frikoppla elpriserna från de höga gaspriserna.
   I Sverige utlovas stora statliga program för att skydda medborgarna och företagen från skyhöga elpriser och snabbt ökande inflation. Det vet vi alla.
   De stoppade gasleveranserna får konsekvenser i Ryssland också. Landet har redan drabbats hårt av klimatkrisen.
   Klimatkrisen kan på sikt avgöra Rysslands – och Putins - öde. Dessutom påverkas grannländerna, inklusive Sverige, av ett eventuellt ryskt klimatsammanbrott. Här kommer några hårda fakta.

Ryssland är världens fjärde största utsläppare av växthusgaser.
20 miljoner hektar skog föröddes 2019 i bränder i östra Sibirien.
   En tredjedel av landets territorium ligget norr om polcirkeln. Permafrosten i området håller på att smälta och mängden utsläppt metangas ökar snabbt. I Ryssland går upphettningen två gånger så fort som i den övriga världen.
   Töande permafrost leder till att hela stadsdelar i sibiriska städer kollapsar, rörledningar spricker, järnvägsspår rivs sönder och vägar rasar samman.
   Infrastrukturen hotas i de områden där tillgången på olja, naturgas och kol är störst. Även utvinningen av nickel och andra metaller hotas.
   Fossila bränslen och naturgas ger Ryssland 65 procent av exportinkomsterna. Intäkterna
från oljeexporten uppgick 2019 till 288 miljarder dollar.
   Världsekonomin har redan börjat övergången från fossil till förnybar energi. Fordonen elektrifieras. Vind, vatten och kärnkraft ersätter de fossila bränslena. Under 2030-talet kommer priset på fossila energikällor att sjunka. Ryssland förlorar då en stor del av sina exportinkomster.
   Rysk ekonomi var relativt stabil under 2000-talets första årtionde, men efter finanskrisen 2008 har tillväxten sjunkit från 6,5 procent per år till 0,5 procent.
   Missnöjet växer i Ryssland. 2018 ledde en höjning av pensionsåldern till omfattande folkliga protester.
   Coronakrisen drabbade Ryssland hårt. Endast en mindre andel av befolkningen vaccinerades. 2021 var dödstalen höga, enligt den ryska statistikmyndigheten omkring 203 000. Överdödligheten sedan covid-utbrottet var samtidigt 753 000.
   Den redan ödesdigra situationen i Ryssland förvärras av Putins invasion i Ukraina.
 

Uppgifterna hämtade ur Kraghs aktuella bok
Det fallna imperiet

Gunnar Stensson 

Valdags!

Dags att gå till val igen. När man tröttnat på den aktuella debatten och söker sig bakåt till valens forntid kan man hitta intressanta ting.
   Alla valparoller har ett bäst före datum, vissa ruttnar helt medan andra blir mer outgrundliga, vad är en paragrafherre egentligen? Vilka av årets paroller förtjänar att le åt om hundra år? Inte så lätt att veta men låt inte det hindra dig på söndag.
  

 

Sverigepriser eller Putinpriser på elmarknaden?

Nooshi Dagostars förslag ”Sverigepriser” bygger på energiexperten Bengt Ekenenstiernas lösning att skilja elmarknaden i södra Sverige från den europeiska.
   Magdalena Andersson avvisar förslaget med påståendet att det strider mot EU-lagstiftningen.
Det skulle kunna leda till splittring inom EU.
   Fredagen den 9 september diskuterar EU elpriserna och en vecka senare lägger EU-kommissionens ordförande Ursula Leyen fram sin årsplan. Då får vi se vilken väg EU går.

 

Ann Schlyter
Vänsterpartiets ståndpunkter inför Handels-föreningens debatt om Stadskärnan


 

Handelsföreningen frågar hur Lunds ska få den attraktivaste stadskärnan i Sverige. Det borde inte vara svårt, med den stad vi ärvt. Vänsterpartiet vill
 • Behålla det unika medeltida gatunätet
 • Ha en måttlig och varierad skala i bebyggelsen
 • Stoppa alla rivningar av gamla hus
 • Se färre stora bussar till förmån för små matarbussar
 • Flera gågator och mindre biltrafik


Med bilen som dominerande och bestämmande inslag försvinner stadsrummet som attraktiv vistelseyta. Det är sorgligt att Lund med sin medeltida stadskärna inte utnyttjar sina unika kvaliteter för att bli en riktigt framsynt och attraktiv stadskärna, som folk dras till för att njuta av gaturummet, skyltfönstren och utbudet. 
 • Nederländerna har varit föregångare. Enskilda städer, såsom Pontevedra i Spanien var tidiga men nu är många andra europeiska länder på gång. Ledare i Dagens Industri har beskrivit tyska långtgående förslag och försök med bilfria innerstäder påhejade av vad DI kallar en växande miljöhöger, där även chefer för stora bilkoncerner förespråkar bilfria stadskärnor.
Läs mer » 

 

 

Gunnar Stensson
Putins mål: att återupprätta det ryska imperiet

Invasionen i Ukraina 2022 är det senaste av Moskvas övergrepp i Östeuropa. Läsningen av Martin Kraghs aktuella bok om rysk historia efter andra världskriget - Det fallna imperiet - väcker en rad kusliga minnen – och minnen av förhoppningar som grusats. Putin ser järnridåns och terrorbalansens tid som en rysk storhetstid. Genom invasionen i Ukraina vill han återskapa den.
   Vad var det som hände under den där ”storhetstiden”?

Segern i andra världskriget hade givit Sovjetunionen kontrollen över Östeuropa. Pragkuppen 1948 dödade demokratin i Tjeckoslovakien och bekräftade uppkomsten av den järnridå som upprättats mellan öst och väst. Stalin-diktaturen drabbade alla länder inom östblocket.
   Stalin avled 1953. Chrusjtjovs tal 1956 vid 20:de partikongressen där han fördömde Stalins terror och de sovjetiska Gulag-lägren väckte hopp om befrielse. Solsjenitsyns ”En dag i Ivan Denisovitjs liv” fick publiceras i Sovjet.
   Men samma år inträffade Ungern-revolten, kanske inspirerad av de förhoppningar som väcktes av Chrusjtjovs avståndstagande från stalinismen.

Läs mer »

I veckans nummer
Friday for Future alla fredagar
Kulturnatten
Årets skörd var god
Valdags!
Röda Kapellet i val och invigning
Sverigepriser eller Putinpriser på elmarknaden?
Krossar klimatet Putin?
av Gunnar Stensson
Kassandra och klimatet
av Ulf Nymark
Vänsterpartiets ståndpunkter inför Handels-föreningens debatt om Stadskärnan
av Ann Schlyter
Putins mål: att återupprätta det ryska imperiet
av Gunnar Stensson
Redaktion
Göran Persson
Utskriftsvänlig form
Tipsa om Veckobladet
Känner du någon mer som skulle gilla att läsa VB?
 

 

Friday for Future alla fredagar


 

Klimatet kan inte vänta på på tekniska lösningar medan politikerna skjuter upp åtgärder som måste komma.
   Vi bjuder på vegetarisk soppa, bröd, engagerade talare och förhoppningsvis även jazzspis. Kom och påverka politikerna på Stortorget med oss i Fridays For Future Lund.

 

Kulturnatten

Nu laddar vi för Kulturnatten 2022! 17 september hoppas vi att vi ses på gator, torg och hos alla fantastiska aktörer som medverkar i Kulturnatten.

Här hittar du programmet!

 

Kassandra och klimatet

I söndags var jag och hustrun i grannstaden och avnjöt en konsert med Mikael Wiehe. Konserten var en del i Wiehes stora avskedsturné. Varvat mellan wieheklassiska låtar som ”Keops pyramid”, ”Titanic”, ”Sång till friheten”, ”Vem kan man lita på” etc framförde Wiehe i sedvanlig ordning många vassa synpunkter och tänkvärda historier.

Apollons förbannelse
Bland annat berättade han den grekiska myten om Kassandra, dotter till kungaparet i Troja. Historien om Kassand-ra handlar om att guden Apollon blev förälskad i Kassandra och gav henne gåvan att se in i framtiden. När Kassandra inte besvarade Apollons varma känslor utfärda-de han en förbannelse över henne. Han lät henne behålla för-mågan att se in i framtiden, men ingen skulle komma att tro på hennes förut-sägelser. Kassandra försökte varna troja-nerna om Trojas förestående undergång och den Trojanska hästen, men hon blev inte trodd. ”Jag fruktar att Greta Thunberg är vår tids Kassandra”, avslutade Wiehe denna berättelse.

   Jag delar fullt ut denna fruktan. Och det finns dessvärre inte bara en enda Kassandra – det finns en uppsjö Kassandror. Forskarna i FN:s klimatpanel, FN:s generalsekreterare António Guterres, för att nu nämna några av de många som jämte Greta, varnar för en kommande klimatkatastrof, om inte kraftfulla åtgärder vidtas.

Personliga och strukturella förändringar
För någon vecka sedan varnade inte mindre än 1944 forskare i en debattartikel i Aftonbladet under rubriken ”Nog nu, politiker – ta klimatkrisen på allvar” för kommande kriser. Forskarna konstaterar att ”många politiker ser ny teknik som lösningen på samhällets omställning, men forskningen visar tydligt att en stor del av omställningen måste ske genom att vi ändrar våra beteenden: konsumerar mindre, flyger mindre, äter mindre kött. Det krävs både personliga och strukturella förändringar.” Sverige är inte längre ett föregångsland för klimatarbetet, menar forskarna, och pekar på sänkt bensin- och dieselskatt, pengar till nya motorvägsbyggen, förslag på halverad miljöbudget, minskade anslag till skydd av natur och ett minskat klimatbistånd.

Sätt klimatkrisen högst på agendan!
De 1944 forskarna avslutar sin artikel med följande vädjan: ”Läget är akut – utsläppen fortsätter att öka när de tvärtom behöver minska drastiskt. Nu vädjar vi till alla Sveriges politiker: Sätt klimatkrisen högst på agendan! Använd den tillgängliga vetenskapliga expertisen, börja med att genomföra de rekommendationer ni redan fått från Klimatpolitiska rådet. Behandla klimatkrisen som den akuta och livsavgörande kris den är, och visa starkt politiskt klimatledarskap! ”

Rösta för en kraftfull klimatpolitik
Så här i valrörelsens sista skälvande timmar måste tyvärr konstatera att de flesta partier, inklusive de tre största partierna, inte tror på Kassandrornas budskap om den upphettade framtiden. Men än finns det möjligheter att rädda Troja och än kan vi mota bort den ökända hästen genom att med FN-chefens ord, ”gå från kollektivt självmord till alternativet kollektiv handling”. Men hur häva Apollons förbannelse? Ett bit på väg är att i valet på söndag rösta för en kraftfull klimatpolitik.
Ulf Nymark, Miljöpartiet, kandidat till kommunfullmäktige