Anonym skrivelse styr inriktningen på utredning av nya järnvägsspår genom Lund

Den borgerliga kvintettens styre tar sig märkliga former. Den borgerliga majoriteten i kommunstyrelsen beslutade att rakt av ställa sig bakom en odaterad, helt anonym skrivelse om hur en utredning om ”järnväg i tunnel genom Lund” ska bedrivas.

Unikt att en anonym skrivelse blir kommunalt beslut
Skrivelser är detaljerad och omfattar hela fyra sidor med direktiv, men det går alltså inte att utläsa vem som har upprättat skrivelsen. Kommer den från den kommunala förvaltningen? Från det borgerliga kvintettstyret, från någon enskild lundabo? Eller jultomten? Det går inte att utläsa av protokollet från styrelsesammanträdet. Det torde vara helt unikt i kommunens historia att en majoritet fullt ut sluter upp och ställer sig bakom en anonym skrivelse!

Bättre förutsättningar för järnvägstrafik
Beslutet innebär att enbart ett tunnelalternativ för järnvägen genom Lund ska utredas. Miljöpartiets oppositionsråd Karin Svensson Smith yrkade mot de borgerligas förslag att utredningen skulle omfatta de tre möjliga höjdlägesalternativen tunnel, markförlagd lösning och järnväg på bropelare.
   Utredningen skulle också enligt MP-yrkandet belysa konsekvenserna av de olika alternativens möjligheter att ge bättre förutsättningar för person- och godstågstrafik, något som inte ingick i de anonyma direktiven.

Spårfobi
S och V hade ett förslag som liknade MP:s men där ingick också att utreda ett yttre godsspår i markplan. Båda dess förslag röstades alltså ner av den borgerliga majoriteten. Så en omfattande och dyr utredning ska nu bedrivas på grundval av en anonym skrivelse som majoriteten nu gjort till sin. Kvintetten präglas alltså numera helt av tunnelseende och FNL:s spårfobi har smittat av sej på hela det borgerliga blocket.

Samtal om järnväg
Kommunstyrelsebeslutet följdes i veckan som gick upp av ett samtal mellan MP:s Karin Svensson Smith och kommunalrådet Börje Heed från FNL. Det var MP som tagit initiativ till samtalet, som leddes av Johan Wester. Syftet med samtalet var enligt Karin att på ett så tidigt stadium som möjligt engagera lundaborna i planeringen av den framtida järnvägen genom Lund. Stadsbibliotekets atriumgård var överfylld vilket tyder på att frågan om järnvägen är en het fråga.
 


 

Vad som blev tydligt i samtalet var just det som framkom i kommunstyrelsens hantering av frågan: FNL är låst till ett enda alternativ och vill inte ha en allsidig prövning av olika möjligheter. Likaså struntar FNL i såväl kostnader som konsekvenser för järnvägstrafiken i sin helhet. Som Karin konstaterade: om alla städer längs stambanan skulle kräva och få tunnellösningar blir det inga pengar över till spår mellan stationerna.
Ulf N

 

 

Gunnar Stensson
Därför är klimataktivism motsatsen till vit makt

När nyheten om massakern i moskén i Christchurch kom och jag sökte bland nyhetsmedia råkade jag få syn på en karta som visade att fredagsmorgonens klimatstrejk i Christchurch genomfördes nära blodbadet. Jag greps av en fruktansvärd oro för ungdomarna som ställde upp med hopp och idealism och undrade om mördaren eller mördarna valt denna speciella dag för att undergräva verkan av den globala klimataktionen. Det var en chockerande, men samtidigt helt logisk tanke. Bakom engagemanget för klimatet finns medvetandet om att allt hänger samman, medan vit maktideologin bygger på åtskillnad.

Åtskillnad, som föreställningen att människor är uppdelade i raser och att de som tillhör den ena rasen inte har någonting gemensamt med de som tillhör den andra. Åtskillnad, som idén att trots att de vita har översvämmat globen ska de icke-vita hålla sig borta från Europa, Nordamerika och nu till och med Nya Zeeland och Australien, två redan bebodda områden som de vita nybyggarna kom relativt nyligen till – som en fantasi om en återsegregering av världen. Som en mängd idéer och ideal om en maskulinitet, driven till det monstruöst extrema, om att ta saker i egna händer, om att utplåna inlevelse och medkänsla, om att hävda att du själv har rätten att förtrycka och döda andra. Och naturligtvis om skjutvapen som symboler och instrument för denna självdefinition.
Rebecca Solnit
Texten är inledningen till en artikel i The Guardian 19/3, försedd med uppmaningen Reuse the article. Det gör vi genom att publicera hela originalartikeln, läs den här!

Skiftet till en hållbar värld
Förra fredagen strejkade eleverna för klimatet, men härom dagen träffade jag en ung management-konsulent, som skämtsamt avfärdade aktionen som ett utslag av det slags domedagshysteri som anfäktar mänskligheten vart femtionde år och menade, att eleverna hellre borde sitta i sina skolbänkar och lära sig hur det är i verkligheten.
   Jag hade just läst Ekonomi för Antropocen. Skiftet till en hållbar värld, redigerad av Robert Österbergh och Mikael Malmaeus, Carlssons förlag 2018.
   Boken är ett försök att på sammanfatta de komponenter som krävs för en hållbar ekonomi. Den är skriven av internationella och svenska specialister och tar upp teman som Finanskapitalet i Antropocen och Att reformera det monetära systemet för global hållbarhet.
   Två professorer i Lund medverkar, Astrid Kander från Ekonomihög-skolan som skriver om Ekonomisk tillväxt, energi och koldioxidutsläpp och Oksana Mont, Sveriges första professor i hållbar konsumtion, som behandlar frågan Kan Homo shoppiens bli hållbar?
   Boken borde ingå i gymnasieundervisningen, men är också nödvändig läsning för politiker på alla nivåer. De får inte vara okunnigare än gymnasisterna. Där finns kritik av populistiska skenlösningar och förslag till nödvändiga reformer. Törs någon genomföra dem?

Så här beskrivs det planetära nödläget:
Efter 2030 kan vi inte släppa ut mer koldioxid om vi ska hålla temperaturökningen under 2 grader.  Vi måste utrota fattigdomen samtidigt som världens befolkning ökar med två miljarder till 2050.
Läs mer »

Framtiden i sank


Foto: Ulrika Jakobsson 

I drygt hundra länder strejkade skolelever för klimatet fredagen den 15 mars. Skolan ska förbereda för framtiden, men om de vuxna fortsätter att fallera när det gäller att förvalta samhället, så återstår bara för barn och ungdomar att ge sig ut på gatorna. Regering, näringsliv och medborgare gör visserligen en del för miljön redan idag, men det räcker inte. Klockan tickar. Vi får inte skjuta framtiden i sank!
Amalia
 


Mer än 1 500 deltog i manifestationen.

Fler bilder från 15 mars på Stortorget »

 

 

Köttkonsumtionen minskar

Jag noterar, som vegaterian, med tillfredställelse, att den svenska köttkonsumtionen minskar. För andra året i rad! Minskningen är inte stor, 2,2 kg, från 85,5 kg till 83,3 kg. Men det är dock en minskning och det är viktigt. Köttet är en av de källor som ger upphov till växthusgaser, metan. Minskningen är dock bara en vattenpuss i de stora oceanerna.
   Köttproduktion, särskilt nöt, kräver enorma resurser. Den kräver 50 gånger mer vatten än sojabönor, 100 gånger mer än vete och 200 gånger mer än potatis. Köttproduktionen kräver också betydligt mer areal än vegetabilier. En sak att tänka på med tanke på den goda jorden som omger Lund.
   Jag känner också igen siffrorna med tanke på att de människor jag känner, i allt högre grad är vegatarianer, numera känner jag också en som är vegan. Det är annat det än när jag själv blev vegatarian för drygt 40 år sedan, då var jag rätt ensam.
   Så jag hoppas att trenden mot allt mindre kött håller i sig. För övrigt frågar jag mig: vilken rätt har vi att döda djur för att äta? Just veganerna visar att vi överlever på vegetabilisk kost.
Sven-Hugo Mattsson

 

Bertil Egerö
Från tolerans till avvisning – asylpolitiken undergräver demokratin

”Migrationsfrågan är det politiska sakområde som har påverkat det politiska landskapet under mandatperioden mer än någon annan. /…/ Migrationsfrågan har haft en fundamental påverkan på väljaropinionen under mandatperioden. Sverigedemokraternas, och till viss del Socialdemokraternas, väljarstöd har samvarierat med hur migrationsfrågan rört sig på dagordningen. /…/ Den latenta interna konflikten om migrationspolitiken som partiet bar med sig in i valrörelsens inledning bidrog inte till att minska osäkerheten hos väljarna…”

Socialdemokraterna har nu publicerat sin valanalys (citat ovan) med grundfrågan: varför gick det så dåligt i valet? Migrationspolitiken pekas ut som ett viktigt sakområde: så snart S vågar sig på en svängning i solidarisk/mänsklig riktning vinner SD; stramas politiken upp förlorar SD. Sverigedemokraternas påverkan går långt förbi den traditionella blockgränsen, rätt in i regeringsarbetet.
   Vi behöver vänja oss, eller - ? Akut betyder den förda politiken ett kaos i asylsystemet, tusentals asylsökande som landat i ett "skuggsverige", självmord. De som kan försöker dra vidare till andra länder i Europa. De som inte orkar fastnar i droger och kriminalitet. Polisen blir mer brutal, Migrationsverkets så kallade förvar – sista stationen före deportering – blir alltmer fängelseliknande.
   Ivan Krastev visar i sin bok Efter Europa hur europeiska samhällen inte längre vägleds av tolerans och mänskliga rättigheter. I hans analys har flyktingkrisen (2015 -) i grunden förändrat Europa: ”Den visade sig vara Europas 11 september”. Tydligast framgår det i hur politiken utvecklats i östra Europa, där demokratin som målsättning nu börjar ersättas av en starkare statsmakt som helt avvisar samarbete kring flyktingintegration. Framväxten av främlingsfientliga partier hotar nu demokratin även i västra Europa.
Läs mer »

I veckans nummer
Friday for Future alla fredagar
Välkommen till öppet hus - varje lördag!
Hållbar stadsutveckling - från teori till praktik
Anonym skrivelse styr inriktningen på utredning av nya järnvägsspår genom Lund
av Ulf N
Framtiden i sank
av Amalia
Köttkonsumtionen minskar
av Sven-Hugo Mattsson
Därför är klimataktivism motsatsen till vit makt
av Gunnar Stensson
Från tolerans till avvisning – asylpolitiken undergräver demokratin
av Bertil Egerö
Återfunnen tid
av Gunnar Stensson
Redaktion
Göran Persson
Utskriftsvänlig form
Tipsa om Veckobladet
Känner du någon mer som skulle gilla att läsa VB?
 

 

Friday for Future alla fredagar

 

Välkomna på demonstration för klimatet, varje fredag någon gång mellan 10- 13 på Stortorget.

 

Välkommen till öppet hus - varje lördag!

Vänskapens hus
Bredgatan 19 i Lund

Vi börjar med servering kl 18.30.
Anföranden med diskussion varar från 19.00 till c:a 20.15.
Vi har en ramp (köksvägen) så huset är tillgängligt till första våningen. Välj då ingången genom porten till gården Bredgatan 21. Hörselslinga finns.

Öppet husprogram våren 2019
Lördag 16/3 Christina Sjöblad: Victoria Benedictsson som prosaförfattare och dagboksskribent eller Ernst och Victoria - ett dubbelporträtt.

 

 

Hållbar stadsutveckling - från teori till praktik


 

Våra städer står för en ökad andel negativ miljöpåverkan. Globalt står städerna för 70 procent av växthusutsläppen. Hållbara städer utgör ett viktigt mål i Agenda 2030.Inom hållbar stadsutveckling ingår arbetet med samhälls-planering,ekosystemtjänster, luftfrågor, trafik- och transportfrågor, avfallsfrågor med mera. Åtgärdsområden omfattar allt från insatser kring cirkulär ekonomi till grön infrastruktur.
   På seminariet får du en initierad bild av de olika aktiviteter som bedrivs för att motverka städernas miljöpåverkan. Från teorin görs en direkt koppling till hur man på kommunal nivå praktiskt kan arbeta och agera för att skapa hållbara och smarta städer. Detta kommer vi också att ha som utgångspunkt i den uppföljande
diskussionen.
   Föredragshållare är Magnus Johansson, universitetslektor vid Malmö universitet. Magnus har lång erfarenhet från forskning och utbildning inom hållbar stadsutveckling. På deltid jobbar han på RISE (Reserach Institute of Sweden) som forskare knuten till deras stadsutvecklingsgrupp. Han jobbar också med tillämpningen av ämnesområdet på kommunnivå.
   Sopplunchen kommer att serveras i samband med avslutande diskussion.
   Antalet platser är begränsat så kom i god tid, först till kvarn får plats.
   Miljöseminariet arrangeras av Vänsterpartiet i samarbete med ABF i Lund. Seminariet är det första i en serie miljöseminarier under våren
Tid: Lördag 30 mars 2019 kl. 14:00–16:00

Plats: ABF MittSkåne, Kiliansgatan 9, 22350 Lund

 

 

Återfunnen tid

När jag besökte Gleerups efter bokrealisationen var det första jag fick syn på en ny bok av Lotte Möller som hette Om bin och människor. Båda ämnena intresserar mig. När jag bläddrade i den fick jag upp ett färgfoto av Sveriges enda museum om biodling, som enligt texten ligger i ett torp i Uppvidinge. Plötsligt fördes jag till en annan tid, en annan plats. 1940-tal, östra Småland. En känsla av svindel fick mig nästan att tappa balansen.
   I torpet som nu är biodlarmuseum bodde en lantarbetare som hette Ruben. I stugan bredvid – den syns inte på fotot - bodde Karins morföräldrar som var bönder. Jag hjälpte ofta till med höbärgning och vedkapning. Någon gång var Ruben med.
   Sveriges enda biodlingsmuseum ligger visserligen i Uppvidinge kommun, men egentligen i Älghults samhälle i en by med tre, fyra hemman som heter Gamla Älghult.
Gunnar Stensson