Manifestation den 8 mars kl 17 på Stortorget


Affisch »
 

Vänsterpartiet och Ung vänster samlas den 8 mars, den internationella kvinnodagen, på Stortorget kl 17. En del av kampen för ett jämställt samhälle.
   Vänsterpartiets huvudparoll är Lika lön för lika arbete! Hanna Gunnarsson är talare för Vänsterpartiet, Röda kapellet spelar.

   Feministiskt självförsvar kl 19.00 på ABF. 

 

 

Nu skövlas Vipeholmsparken

Nu skövlas resterna av Vipeholmsparken. Byggbolaget JM har börjat bygga P-hus och bostäder. Grönytor, buskar och de stora vackra träden ska ge vika för hus, parkeringsplatser, gator och en väg för genomfartstrafik.
   Bilden nedan visar det som till helt nyligen var en gräsplan (belägen längst i väster ut mot motorvägen) med spridda buskage. Planen fungerade nyttjades för rekreation och lek. Samtliga partier i Lund, utom Miljöpartiet, anser att det är viktigare att här lägga hus för parkering än att bevara det gröna.
 


 

Vipeholmsparken exploateras helt i strid med kommunens grönstruktur- och naturvårdsprogram som slår fast att parken utgör ett värdefullt inslag med stora träd och fina trädridåer som tillsammans med Hardebergaspåret har betydelse för den biologiska mångfalden. Vidare betonar programmet vikten av att Vipeholmsparken bevaras tillgänglig för allmänheten.
   Visst, de blir en och annan ny grönyta i området när husbyggena står klara. Men det blir en privatisering av det nya gröna, och Vipeholmsparken kommer att vara ett minne blott.
Ulf N

 

 

Träffpunkt för seniorer planeras vid Virvelvindsvägen i Klostergården

För sex år sedan blev den tidigare träffpunkten vid Vårvädersvägen trots protester nedlagd av det borgerliga kommunstyret. En vacker sommardag åt seniorerna sin sista gemensamma måltid under syrenerna intill Jörgen Fogelkvists ”Singlande slant”, som består av sju runda skivor av fartygsplåt från Kockums varv, målade i svart, vitt, gult och blått.
   Seniorerna protesterade förstås, men politikerna hänvisade till att Mötesplats Klostergården skulle bli färdig följande år och påstod att den skulle inrymma en mycket bättre träffpunkt. Många undrade varför man inte kunde vänta med nedläggningen till den nya var klar.
   När Mötesplats Klostergården följande sommar invigdes visade det sig att byggnaden inte alls hade plats för någon riktig träffpunkt för de seniorer, bara ett begränsat utrymme för förmiddagsföreläsningar. På somrarna var den stängd. Den senaste tiden har seniorträffarna där inskränkts till två gånger i veckan.
   PRO och Klostergårdens byalag agerade först för att verksamheten på Vårvädersvägen skulle återupptas. När den lokalen inte längre fanns att tillgå föreslog man andra lämpliga lokaler, t ex den som apoteket nu förfogar över i Klostergårdens centrum.  Tjänstemän kom och inspekterade och diskuterade, men ingenting hände eftersom politikerna vägrade släppa till pengar.
   De senaste åren har kommunen förfogat över en lokal vid Virvelvindsvägen som tidigare innehöll ett par förskolor. Man har fortsatt att låta den stå tom trots att man har betalt hyra.
   Tills nu. Nu har Vård och omsorgsnämnden äntligen beslutat att utrusta lokalen vid Virvelvindsvägen till en träffpunkt för seniorer i Klostergården och Järnåkra. Den ligger centralt i Klostergården, har tillgång till rum för olika verksamheter och, inte minst viktigt, ett kök. Den väntas bli färdig i sommar. Seniorerna i Klostergården är förväntansfulla.
Gunnar Stensson

 

 

Aktuellt i riksdagen: Flera stora motionsdebatter!

Först vill jag rätta mig själv från min senaste rapport, från Vänsterpartiets EU-konferens: Motionen angående utsläppshandelssystemet, som jag nämnde bland de motioner som fick bifall i EU-plattformen, gick ut på att systemet ska reformeras, inte avskaffas.
   Under den senaste tiden har riksdagens arbete fått en rejäl nytändning. Regeringen tillträdde ju i slutet av januari och efter riksdagens mötesfria vecka under sportlovet har propositionerna från regeringen ramlat in i dröser. Många olika förslag har legat och väntat på att regeringen ska kunna fatta politiska beslut och skicka vidare förslag i form av propositioner till riksdagens utskott. Tempot i utskottsarbetet har därmed dragits upp några steg och riksdagen kommer hinna fatta beslut om en stor mängd ärenden innan sommaren.
   Riksdagen har också haft flera stora mer allmänna debatter på olika områden nu när motionerna från den allmänna motionstiden börjar hanteras. Under hösten lämnade riksdagsledamöterna in 3000 motioner som nu har grupperats ämnesvis av riksdagsförvaltningen och har börjat komma fram till kammaren för beslut. Motionerna blir i regel avslagna, partierna lyfter och röstar nästan alltid bara sina egna förslag (till skillnad från kommunpolitiken där det är mer vanligt att partierna jämkar ihop sig om de tycker lika).

Motionshantering
Den stora mängden motioner och ärenden gör att det är omöjligt för alla ledamöter att läsa alla handlingar. Vi måste lita på att den som sitter i ett visst utskott har koll på de frågor som hanteras i just det utskottet och har läst in sig på dessa ärenden. I Vänsterpartiets grupp röstar vi alltid tillsammans och den som är ansvarig för ett ärende vägleder de andra ledamöterna genom att vissa tummen upp eller tummen ner vid voteringen i kammaren.
   På riksdagens hemsida finns därför flera debatter att titta på för den som är intresserad, bland annat om apoteks- och läkemedelsfrågor, folkbildning, allmänna helgdagar, begravningsfrågor, jakt- och viltvård, fiske- och klimatpolitik, för att nämna några av den senaste veckans teman. Gå gärna in på www.riksdagen.se och klicka dig vidare till det du vill lyssna på (det går att välja att bara lyssna på vissa ledamöters inlägg om man vill inte vill se hela debatten, en debatt är runt 1,5 timme lång).
   I riksdagsgruppens interna arbete har vi vid flera möten haft diskussioner om hur vårt arbete ska läggas upp under mandatperioden, vilka frågor vi ska ha fokus på (som parti i stort och i varje utskott) och hur vårt oppositionsarbete ska fungera under de kommande åren. Vänsterpartiet kommer för första gången på flera år nu lägga en egen budget, nu när vi inte längre har ett budgetsamarbete med regeringen. Den 10 april kommer vårbudgeten och vårändringsbudgeten (ändringar av den budget som beslutades i höstas) och samma dag hålls budgetdebatt i riksdagens kammare.

Hanna Gunnarsson (v) , Riksdagsledamot

 

 

Natur- och kulturhistoriskt intresserad vänsterpartist
Gör Kungsmarkens naturreservat tillgängligt för den vanlige Lundabon


Glomsjön

Vi är nog många som passerat Kungsmarkens golfbana när vi varit ute och promenerat eller cyklat på Hardebergaspåret och då kastat längtansfulla blickar in på det vackra öppna landskapet. Tänk om man skulle våga ta en promenad där och blicka ut över den fridfulla Glomsjöns vattenspegel medan man intar sin medhavda matsäck.  Men för de allra flesta lundabor som passerar är oron för att råka ut för att få en golfboll i skallen ett stort hinder för att våga beträda området. Det känns inte attraktivt att sitta med en hjälm på huvudet när man intar sin picknick.
   Nu har Vänsterpartiet i Lund lagt en motion om att kommunen ska verka för att Lunds akademiska golfklubbs arrendekontrakt med Naturvårdsverkets inte bör förnyas ännu en period. Kontraktet går ut 2021. Hoppet tänds. Kanske kan det bli verklighet att avsluta cykelturen eller vandringen längs Hardebergaspåret med en promenad i Kungsmarkens naturreservat och få uppleva naturens stillhet och skönhet där utan att riskera att få en hård golfboll i huvudet.

Kungsmarken nås lätt via cykel eller till fots
Det finns många skäl till att Vänsterpartiet i Lund lägger en motion om en förändrad användning av Kungsmarken. Lunds bebyggelse förtätas alltmer och kryper sakta österut.
Läs mer »

 

Stöd The Guardian

Gunnar Stensson uppmärksammar - med all rätta - The Guardian och dess nätversion, unik i världen (tror jag) genom att den inte har någon betalvägg. Och så är den journalistiska nivån skyhög, vilket alls inte betyder att den är tung att läsa. Tvärtom. Den blir lätt ett dagligt behov.
   Tilläggas bör emellertid att den med jämna mellanrum ber sina läsare att skänka pengar och att över en halv miljon gör det. Utan dessa gåvor skulle The Guardian inte klara sig, sa chefredaktören Katharine Viner i en intervju i höstas. Donationerna går oinskränkta till det journalistiska arbetet. Som tidningens ägarstruktur är uppbyggd finns nämligen ingen som kan göra någon vinst av den, varken aktieägare eller någon annan ägare.
   Alltså: gå in på deras sida och skänk ett belopp. Litet eller stort avgör du själv.
Lotte Möller

Personfixering

Denna spalt som ju är känd för sin allmänna återhållsamhet ska den här gången med anledning av den annalkande våren, skippa alla hänsyn och hämningslöst kasta sig ut i personkult och personförföljelse.

Björklund!
Folkpartiet har bytt namn till Liberalerna och snart ska de byta partiledare också. Det är inte ofta vi här berömmer ledande personer i det partiet, men här ska jag ta chansen och säga några uppskattande ord om Jan Björklund. Vi lär inte vara så många som gör det, men det kommer mig icke vid.
   Jag uppfattar Björklund som en rak och hederlig politiker. Han är arbetargrabben från Skene i Västergötland utan större finess eller bildning. Hans dialekt vittnar om hans ursprung och han gör inga försök att dölja den. I brist på högre utbildning snodde han värvning, en vanlig lösning förr i tiden och det verkar ha gått bra. Han är väldigt långt från den sortens officerare jag har stött på och jag skulle kunna tänka mig, ja faktiskt, ha honom som kompanichef.

Listig flicka
Vilken kontrast han är mot kompanjonen i uppgörelsen med regeringen, den listiga flickan från Värnamotrakten Annie Lööf. Hon verkar vara en naturbegåvning i politiskt ränksmideri och har ytterligare stärkt sig genom juridikstudier. Det är lätt att förstå varför hon är populär i det egna partiet – hon lyckades pressa Löfven till det häpnadsväckande 73-punktsprogrammet – en prestation i klass med Hedlunds framgångar med grispremien på 50-talet. Men när hon talar är det klichéfyllt och malande.

Löfven ett svagt kort
Då kan vi gå över till S och regeringen. Jag förstår väl att Löfven var tvungen göra upp högerut för att bilda regering och då behövdes det kanske 73 punkter. Men vad jag inte kan förstå är hur S kunde acceptera de båda punkterna om bostadspolitik och arbetsrätt, För att inte tala om slopandet av värnskatten, Det innebär att tiotusentals höginkomsttagare var och en kommer att få ut en check på nästan 60,000 som present. Det var naturligtvis inte nödvändigt för S att gå med på det i regeringsförhand-lingarna med C.
   Det brukar påstås att Löfven som gammal fackföreningsman skulle vara en skicklig förhandlare. Men Löfven har aldrig suttit i några löneförhandlingar – han har varit ordförande och organisationsmänniska. Löfven är en usel förhandlare vilket han nu tydligt har demonstrerat. Löfven är därutöver en dålig debattör och kommunikatör och man frågar sig om S någonsin har haft en så dålig ledare.

Resten
Tja, vad ska man säga om de andra. Kristersson verkar väl vara en prydlig pojke som inte utgör någon fara för någon och han kommer förstås att snabbt bli utkonkurrerad på högerflanken av den okristliga och elaka KD-ledaren Ebba Busch Thor. Jonas Sjöstedt gör så gott han kan, men det räcker inte, han är för omständlig och tråkig. Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson gör sig bättre, han går hem som smör i solen och kommer förstås att i all stillhet äta mer på S-siffrorna.

Slutligen
Det är inget fel att göra en kompromiss. Men S har förstört bilden av sig själva genom att föra borgerlig politik. Det kommer att kosta på lång sikt.
Lucifer

 

Den kungliga kleptokratin

Thomas Lyrevik har skrivit en bok som borde väcka och uppröra massmedia, makthavare och allmänhet. Boken ”Den kungliga kleptokratin” handlar nämligen om hur kungen och kungafamiljen tillskansat sig en mångmiljardförmögenhet på skattebetalarnas bekostnad med hjälp av lurendrejeri, manipulation, korruption och en rad märkliga familjestiftelser utan offentlig insyn. Det är inga försiktiga ord författaren använder när han anklagar statschefen, hovet och makteliten: ” Det är korruption och maktmissbruk som kungahuset och hovet ägnar sig åt. Moraliskt handlar det om grovt förtroendemissbruk i form av bedrägeri, trolöshet mot huvudman, otillbörlig vinning, förskingring och ett spektrum av jävsoegentligheter som bland annat gränsar till klientilism, vänskapskorruption och nepotism”.

Lyrevik har under sju år ägnat sig åt att i detalj utforska hur det gått till och beskriver på 671 sidor hur symbiosen mellan kungafamiljen och den översta makteliten i Sverige ser ut och hur de berikat sig  Det har inte varit ett helt lätt arbete. Offentlighetsprincip, tillsyn och redovisningskrav och straffansvar är inget kungafamiljen behöver bry sig om.
   Lyrevik är inte vem som helst. En före detta makthavare med god inblick i statsapparaten. Förutom att ha varit statssek-reterare på kulturdepartementet och departementsråd på finansdepartementets budgetavdelning har han varit VD på Riksteatern.  Det är ett imponerande grävarbete Lyrevik ägnat sig åt. Med detaljerad skärpa och beundransvärd noggrannhet visas hur Carl XVI Gustaf, hans familj och hovet använder den svenska staten som privat kassakista. Bernadotter har i över tvåhundra år systematiskt tillskansat sig pengar, tjänster, egendom, avgifts- och skattefriheter. Kungafamiljens rikedom som under tvåhundra år byggts upp av offentliga medel, skattepengar, donationer och bidrag från företag har investerats i juveler, konstverk och antikviteter. Lyrevik kallar det för ”lösöresstrategin”. I det dolda har en mångmiljardförmögenhet byggts upp som faller ut den dag familjen inte längre är statsbärande. En slags försäkring för den dag republikkravet blir aktuellt.
 


Läs bokens inledning »
 

Boken beskriver också hur kungafamiljen och hovet i skydd av brist på insyn och straffansvar smörjer makteliten och sina förmögna vänner med bostäder, mutor och olika utmärkelser. De där uppe betygar sin trohet till varandra. Överhet och underdånighet manifesteras i monarkin.
   ”Den kungliga kleptokratin” är en diger lunta som inte är helt lättläst med massor av källhänvisningar och dokumentation. Den borde bli en väckarklocka för alla som viftar bort republikkravet med att det är en oviktig fråga eller som påstår att kungen saknar makt och inflytande. Massmedia och politiker som vill värna demokratin och rättssamhället borde lusläsa boken och agera. Men frågan är om överheten och makthavarna inklusive Bonnierkoncernen och andra massmediabolag vågar eller vill röra i grytan. Hittills har de varit tysta. Många kommer att vilja vända blad. Och riksmarskalken har rekommenderat kungen att inte läsa boken.
   Republikanska föreningen har bjudit in Thomas Lyrevik. Han kommer till Folkets hus, medeltidssalen, Kiliansgatan 13 kl 18.30 den 21 mars. Då berättar han om sin bok och sitt arbete. Alla är välkomna!

Bengt Hall

 

 

De borgerliga obstruerar fullmäktigebeslut

I december i fjol i samband med behandlingen av kommunens budget för år 2019 beslutade kommunfullmäktige på förslag från S och MP att Renhållningsstyrelsen skulle starta och driva ett projekt för att minimera kommunens avfall. Projektet kallades ”Översta steget”, vilket syftar på den s k avfallstrappan, där just översta steget – att undvika/förebygga att avfall uppstår - är det som kommunerna i första hand ska sträva efter. Fullmäktige anslog 600 000:- till Renhållningsstyrelsen för att genomföra projektet. Partierna i den s k kvintetten som från minoritetsställning styr Lund röstade nej till projektet, men majoriteten ville alltså att det skulle genomföras.

Uppdrag till förvaltningen
Renhållningsstyrelsens första sammanträde för år 2019 ägde rum i februari. Oppositionen förväntade sig där ett förslag till hur projektet skulle utformas och drivas. Men något sådant förslag fanns inte. Därför lämnade oppositionen, dvs MP, S och V, in en skrivelse, dvs förslag, till styrelsen i god tid före mars sammanträdet, som ägde rum i veckan som gick. Oppositionen föreslog helt enkelt att styrelsen skulle ge förvaltningen i uppdrag att snabbt ta fram ett förslag om hur projektet skulle utformas och drivas.

”Inte så bråttom”
Trots att vi var ute i god tid före sammanträdet med vårt förslag togs det av ordföranden inte upp på den dagordning som skickas ut i förväg. När sammanträdet öppnades yrkade vi därför på att skrivelsen skulle tas upp till behandling. Men se det ville inte den borgerliga majoriteten. De röstade emot vårt yrkande. Motiveringen var ”att det inte var så bråttom med projektet”. MP och S reserverade sig förstås mot detta beslut. (V har endast en ersättare i styrelsen och därmed inte rösträtt.

Projektstart alldeles för sent på året
Men bråttom är just vad det är. För nu vår oppositionens skrivelse vänta till styrelsens nästa sammanträde, som äger rum i april. Dvs om majoriteten då går med på att den behandlas. Men då är det alltså inte frågan om hur projektet ska utformas och drivas utan bara ett eventuellt beslut om att ge ett uppdrag till förvaltningen att ta fram en projektplan. Först möjliga tidpunkt för att ett beslut om att dra igång projektet blir då i juni månad, eftersom inget sammanträde finns inplanerat i maj månad.
   I praktiken innebär detta att projektet kan starta först efter sommarsemestern, alltså som tidigast i slutet av augusti eller under september. Att åstadkomma konkreta resultat, dvs minskning av avfallet, under en projekttid på bara några få månader kommer givetvis bli en näst intill omöjlig uppgift.

Borgerlig obstruktion
Bakgrunden till den s k kvintettens vägran att ta upp vår skrivelse till behandling och starta arbetet med att få igång projektet står med största sannolikhet att finna i det faktum att de fem kvintettpartierna, som alltså i fullmäktige röstade emot projektet, är sannolikt att de nu försöker obstruera att fullmäktiges beslut verkställs och i praktiken omintetgöra projektet. men fick inte fullmäktiges majoritet med sig i detta ställningstagande. Fast det är obegripligt varför de tycker att kommunen ska fortsätta att producera onödigt avfall och låta bli att göra ekonomiska besparingar på minskade avfallsmängder.
Ulf N

I veckans nummer
Friday for Future alla fredagar
Välkommen till öppet hus - varje lördag!
Polskor och Protester
Manifestation den 8 mars kl 17 på Stortorget
Personfixering
av Lucifer
Nu skövlas Vipeholmsparken
av Ulf N
Den kungliga kleptokratin
av Bengt Hall
Träffpunkt för seniorer planeras vid Virvelvindsvägen i Klostergården
av Gunnar Stensson
Aktuellt i riksdagen: Flera stora motionsdebatter!
av Hanna Gunnarsson
Höje å och dammarna i framtiden
av Britta Lundmark
De borgerliga obstruerar fullmäktigebeslut
av Ulf N
Gör Kungsmarkens naturreservat tillgängligt för den vanlige Lundabon
av Natur- och kulturhistoriskt intresserad vänsterpartist
Nordea tvättar Putins miljarder och skattesmitarnas miljoner
av Gunnar Stensson
Stöd The Guardian
av Lotte Möller
Från SS till SD
Redaktion
Göran Persson
Utskriftsvänlig form
Tipsa om Veckobladet
Känner du någon mer som skulle gilla att läsa VB?
 

 

Friday for Future alla fredagar

 

Välkomna på demonstration för klimatet, varje fredag någon gång mellan 10- 13 på Stortorget.
 

 Manifestation för klimatet på Stortorget
kl.10.00 den 15 mars

Den 15 mars kommer ungdomar strejka över hela världen från USA till Europa och Australien. Därför uppmanar vi alla lundastuderande ungdomar att lämna sin skola och bege sig mot Stortorget kl. 10.00 den 15 mars där vi ansluter oss till FridaysForFuture-demonstrationen som pågått sedan förra året och visar vårt stöd.
   Lunds ungdomar står tillsammans med Greta och ungdomar världen över för klimatpolitik på riktigt! Alla politiker och aktörer i samhället måste förstå att vi är mitt i en kris, en klimatkris, vilket kräver att vi handlar därefter. Det arbete som görs idag för att klara klimatmålen är inte i närheten av det som krävs. Desto längre beslutsfattare väntar med att inse detta desto större blir den börda som ni lämpar över på oss yngre generationer som måste städa upp efter er.
   Vi kräver minskade utsläpp NU och vi kräver det på ett rättvist sätt. Svenskarna är det 15e värsta folket i världen när det gäller klimatutsläpp per person, därför har vi också ett stort ansvar att minska våra utsläpp snabbt. För att nå 1,5 graders målet krävs ca 16 % utsläppsminskningar årligen med start i år. För detta krävs handling på internationell och nationell nivå men också att vi agerar lokalt. Världen kan inte vänta längre. Vi kräver KLIMATRÄTTVISA!
   Vi vädjar till alla som tar del av detta men inte kan delta i Lund startar ett likartat evenemang i sin ort. Ju fler aktioner, desto större chans till förändring!

 

Välkommen till öppet hus - varje lördag!

Vänskapens hus
Bredgatan 19 i Lund

Vi börjar med servering kl 18.30.
Anföranden med diskussion varar från 19.00 till c:a 20.15.
Vi har en ramp (köksvägen) så huset är tillgängligt till första våningen. Välj då ingången genom porten till gården Bredgatan 21. Hörselslinga finns.

Öppet husprogram våren 2019
Lördag 9/3 Martin Nihlgård: Det nya landet - hur samhället förändras med Flyktingströmmarna.

 

 

Polskor och Protester


 

Röda Kapellet spelar folkets musik med gästande spelmän.
   Ludvig Nordgren dirigerar och Bengt Olle Bengtsson presenterar.

Martas café vid Lunds stadsbibliotek

Lördag den 16 mars 2019 kl. 17:00
Kassan och café öppet från klockan 16:30
Entré: 50 :- (endast kontant betalning)
Affisch »

 

 

Britta Lundmark
Höje å och dammarna i framtiden


 

Sammanfattning av mötet

2019-03-04 arrangerade KLOK Klostergårdens Kulturförening på Klostergårdens Bibliotek en informationsträff där Lunds kommun (Charlotte Hägg Reader Stadskontoret och Rebecka Nilsson Ekologogruppen) och VA Syd (Ulf Nyberg) presenterade status på översiktsplanen Källby för ca 50 mycket intresserade åhörare.
 


 

Syftet med mötet är att informera om fördjupningen av översiktsplanen för området runt Källby. Det finns fortfarande saker som behöver utredas för att få en bra lösning. Planen sträcker sig fram till 2040.
Läs mer »
 

 

Gunnar Stensson
Nordea tvättar Putins miljarder och skattesmitarnas miljoner

Kunder som är ökända bulvaner och utpekade brottslingar har slussat tusentals miljarder mellan konton i en rad banker mellan 2005 och 2017, rapporterar den internationella grävredaktionen OCCRP.


https://www.occrp.org/en/
 

Finanshajarna förfogar över en enorm penningtvättmaskin som kallas Trojkans tvätteri och hanteras av oligarker som står nära Putin. Den har samarbetat med Swedbank och även med Nordea, som vi fick veta i veckan. Men bankcheferna skäms inte.
   ”Jag känner att jag har fullt förtroende, inte bara känner, jag vet att jag har styrelsen med mig”, säger oskuldsfullt blåögda Swedbankchefen Birgitte Bonnevik.
Läs mer »

 

Från SS till SD

Frågan om återvändande krigsförbrytare till Sverige är inte ny.

Efter andra världskriget återvände ett par hundra svenskar som varit frivilliga i SS, en del av dem med kvinnor och barn.
   Ingen av dem dömdes för de förbrytelser de sannolikt gjort sig skyldiga till. Därför att det inte fanns tillräcklig bevisning.
   En av dessa SS-soldater ingick senare i den krets som startade ett nytt politiskt parti med det ironiska namnet Sverigedemokraterna.
Jan Guillou, AB 3/3