Inte så diskret charm

Den senaste veckans avslöjanden om den kapitalägande överklassen måste naturligtvis kommenteras i VB. Innan jag satte mig ner och skrev så tittade jag runt lite på nätet. På Facebook hittade jag en kommentar som innehåller det mesta jag ville säga. Den beskriver lögnerna, föraktet och medias påhejande av detta system. Dessutom beskriver den på ett kort och tydligt sätt situationen i det allt mer uppklyftade landet Sverige. Så jag återger Göran Therborns text i st f att skriva en egen sämre. Görans och Gunnars text här bredvid får väl anses belysa ämnets olika aspekter ganska heltäckande.
red
Lögn och bedrägeri i Dagens Industri

Östlingaffären har visat på tre ting, två vitt uppslagna, en tredje mera utanför strålkastarna. För det första arrogansen och hutlösheten hos borgarklassens främsta företrädare, som ordföranden för ”Sveriges Näringsliv” måste anses tillhöra. För det andra, rädslan hos borgarklassens politiska charmörer för att vanligt folk får en glimt av borgarklassens förakt för land och folk.
   För det tredje har Dagens Industris ledarredaktion gett oss en inblick i den förljugna bedrägligheten hos borgerlighetens ideologer. I DI den 7.11 uttrycker ledarskribenten Lotta Engzell-Larsson inte bara den typiska rädslan för att folk ska få veta hur landets ledande kapitalister tänker, utan också för att ”vänsterdebattörer” kan använda Östling som argument för högre skatter.
   ”Detta trots att klyftorna här hemma beror på att de som har arbetat har haft goda inkomstökningar en längre tid, medan de som lever på bidrag stått stilla.”
   I rikedamernas salonger är väl kunskapen om verkligheten begränsad, men att ekonomiska idioter tillåts skriva ledare i Dagens Industri är ju inte självklart. Det andra alternativet är att Engzell-Larsson testar en fräck medveten lögn, för att se hur långt opinionen kan luras.
   Sanningen finns lätt tillgänglig på Statistiska Centralbyrån. Delar man in inkomsttagarna i lika stora tiondels- eller decilgrupper, där grupp 1 har de lägsta inkomsterna och grupp 10 de högsta, finner man att i grupperna 5 till 9 är arbetsinkomst den överlägset största inkomstkällan. I grupperna 1-4 är det pensioner, föräldra- och andra offentliga ersättningar som är viktigast. De rikaste, grupp 10, får lite över hälften av sina inkomster av arbete (2007 mindre än hälften), resten är bidrag från kapital och pensioner.
   Så, hur har klyftorna ökat? Mellan l991 och 2013 ökade gapet mellan å ena sidan det arbetande folket, grupp 5-9, och å andra sidan kapitalherrarna och –damerna i grupp 10 från 178.000 i disponibel inkomst till 360.000 kr. Samma tid växte gapet mellan huvuddelen arbetande (grupp 5-9) och å andra sidan pensionärer, småbarnsföräldrar, arbetslösa och lågavlönade, grupperna 1-4, från 70 700 till 134 800.
   DI har ju många duktiga och hederliga journalister, men på ledarsidan visas att borgerlig ideologi inte tål sanningar.
Göran Therborn

 

 

Tekniska nämnden prioriterar

Så här blir det, när politiker i Tekniska Nämnden i Lund spontant får välja prioriterade områden.
   På temamöte i tekniska nämnden den 8/11 fick alla närvarande ledamöter fördela vardera 4 punkter på områden som Tekniska förvaltningen skulle fokusera på i sitt framtida arbete.
 


 

Då fick målet "att ha en färdtjänst som är trygg och tillförlitlig" en (V) punkt och målet "möjliggöra ett varierat utbud av etableringsmöjligheter för näringslivet" hela 10 punkter (färgen är inte partiberoende).
Anne
 

 

 

 

Ann Schlyter
Observatoriet

Nu har Observatoriebyggnaden stått tom i sexton år. Sånär som den natt för ett par år sen då vandaler bröt sig in och härjade. Som väl är har ingen bränt ner den fullständigt, byggnaden har faktiskt upprustats. Även oanvända byggnader måste underhållas, och dom mår inte bra av att stå tomma och kalla. Parken genomgår för närvarande också ett upprustningsprogram, men utan några radikalare grepp för att göra den mer attraktiv.
 


Hybrid parks workshop i Lund
 

Under förra mandatperioden deltog jag som en av tre politiska representanter (s, m och v) för Lund i ett EU-projekt kalla Hybrid Parks. Genom det fick vi se hur på många ställen i Europa man lyckades skapa fantastiska mötesplatser i staden.  Vi insåg vilken fantastisk resurs Observatorieparken och Observatoriet är för Lund. Den mest centrala delen av Stadsparken skulle kunna bli en vibrerande mötesplats för lundaborna. Vi kallade iden Plantor och Planeter. Men det blev inte mer än idéer, eftersom de stora partierna var inte beredda att stödja dem.
Läs mer »

 

 

Owe Svensson
Tio dagar …


 

De flesta av oss hade nog önskat att den ryska revolutionen skulle ha mynnat ut i ett annat resultat än det som blev fallet. Att ryska folket skulle besparats ett samhälle cementerat i en beslutsstruktur som berövade medborgarna initiativförmågan, ett samhälle som inte klarade av att förse sina medborgare med materiell standard jämförbar med grannländer i Europa, som tom skötte jordbrukspolitiken så uselt att det uppstod svält bland befolkningen, ett samhälle präglat av bombastisk betongarkitektur och sträng ideologisk styrning, men som ändå var så ömtåligt att det inte tålde att avvikande uppfattningar och kritik fick nå offentligheten och att de som gav uttryck för samhällskritik var så farliga att de måste utpressas eller fängslas och placeras i arbetsläger. Ett samhälle som dessutom kunde tillåta en tyrann att terrorisera och begå massmord mot sin befolkning. 
Läs mer »


Haiku, haiku, haiku hej!
Vad är meningen med mej?
Bli ett helgon?
Nej!

Karin S.

 

 

 

Tomt. Torftigt. Trist. Tragiskt.


 

Att i timmar, dagar, månader och år fokusera på metoder att slippa betala skatt!
   Att muta dussintals jurister och ekonomer att förslösa sina liv i byråkratiskt sökande efter luckor i lagstiftningen som kan utnyttjas för att slippa betala skatt!
   Att alltid fråga: Vad tjänar jag på det?
   Att motivera skattesmitning med frågan: Vad tjänar jag på att betala skatt?
   Det perspektivlösa i denna monomana besatthet. Egoismen. Det totala ointresset för andra.
   Jag talar förstås om Svenskt Näringslivs ordförande Leif Östling idag, den 6 november, samma dag som miljömötet startar för att försöka bromsa den klimatkatastrof Östling och hans gelikar bär huvudansvaret för.
   Vilka valde honom till ordförande i Svenskt Näringsliv? Säkert några av de 2000 svenska miljonärer och miljardärer som på samma sätt som han ansträngt sig för att smita från skatten?
   De är alla offer för samma religion, nyliberalismen, som gjort girighet till samhällsmotor. De är alla falska profeter. Vi känner dem på deras frukt.
   ”Den tillväxtfokuserade kapitalismen hotar planetens bräckliga klimat. Låt oss förverkliga ett ekonomiskt system som är människans och skapelsens tjänare snarare än vår härskare och exploatör.” (Pelle Strindlund, SDS 5/11)
   Låt oss omyndigförklara Leif Östling och uppdra åt en statssekreterare att förvalta hans förmögenhet! De övriga 2000 skatteprofitörerna måste förpliktas att betala sina skatter.
   Liksom kungen.
   Då får vi råd med 100 000 nya sjuksköterskor i äldreomsorgen eller skolor för 400 000 barn.
   Inte ska pengarna förslösas på lyxjakter med garage för ubåtar. Vi vet vad som kan ske i privata ubåtar.
Gunnar Stensson

 

 

Bertil Egerö
Asylpolitiken en het potatis för sossarna.
Agera!


 

Det är svårt att i historien hitta något jämförbart till alla de protester som idag landat på regeringens och migrationsverkets bord. Rättsmedicinalverkets röntgenbedömningar av knän och visdomständer får kritik t.o.m. inom verket självt, och ifrågasätts inte bara av enskilda läkare utan också av läkarförbundet. Advokatsamfundet har riktat stark kritik mot osäkerheten i beslut baserade på sådana bedömningar.

Inte bara civilsamhället, utan politiker av olika kulörer, bland dem socialdemokrater, begär ett stopp på utvisningarna. Migrationsverkets förre generaldirektör kräver amnesti för de som kom under 2015. Under tiden fortsätter migrationsverket att uppgradera unga i ålder, och när de anses vara 18 placera dem var som helst i landets vuxenboenden. Lund följer efter med att med omedelbar verkan avvisa de unga från sina boenden, i praktiken göra dem hemlösa. Självklart vill de inte lämna den kommun där de har sin skola, sina vänner, sina svenska nätverk.

I april skrev jag ett medborgarförslag om att de unga ska få stanna genom överklagandeprocesser etc. Bortåt 700 lundensare stöttade. F! skrev en motion i samma riktning. I september fann kommunfullmäktige för gott att bordlägga ärendet – sossarna kände trycket, följde inte Stockholm, Malmö m fl orter i att låta de unga stanna, men valde att avvakta besked om ev. mer pengar ur den statliga budgeten. Nu är det dags: riksdagen väntas besluta om budgeten om ca tio dagar. Vi behöver underhålla pressen på regeringen, och på vår egen kommun.
Läs mer »

 

 

Drömmarnas rike

Här är det tillåtet för vuxna att drömma sig bort en stund. Något som annars bara är förunnat barn och pensionärer.
74 år och med barnbarnen i Astrid Lindgrens värld i Vimmerby. Barnen då? De klarar sig själv, in och ut i Bullerbyn, längs kullerstensgatorna eller på skridskoisen i Söderhavet!

På min tid fanns bara Kalle Blomkvist och Pippi. Bovarna var Dunder Karlsson och Blom. Poliskonstaplarna Karlsson och Larsson, mest Karlsson.

Det var äventyret med Kalle som jag minns bäst. Tänk att få vara polis och fånga bovar! Riktigt försåtliga sådana. Och att den vita rosen var finare är den röda, förstod man också.

Men vad var sensmoralen i dessa sagor? Att barn också kan och måste tas på allvar. De är inte vuxna men har allt som behövs för att bli vuxna. Har dagens skola förstått det? Jag är inte säker på det.
Staffan Lindberg

 

 

Ulf Nymark
Den ”judiska och demokratiska” staten, avsnitt 1. Apartheidmurar

Redan innan ”Skammens mur” i Berlin hade fallit planerade regeringen i den ”judiska och demokratiska” staten Israel en ”Skammens mur” runt och på den ockuperade Västbanken i Palestina. Men muren/barriären byggs inte bara längs den s k gröna linjen, dvs gränslinjen mellan Israels internationellt erkända territorium och Västbanken.

Muren – dubbelt så lång som ”gröna linjen”
Muren/barriären är mer än dubbelt så lång som ”gränslinjen” från sexdagarskriget 1967. Bara ca 20 procent av sträckningen går på den ”gröna linjen”, resten inne på palestinsk mark. Än så länge är bara delar av sträckningen byggd som mur, t ex vid Bethlehem, Tulkarm och vid al-Quds/Jerusalem. I övrigt består barriären av elektriska stängsel, och ”rakbladstaggtråd” (en ”utveckling” av den traditionella metalltråden, vars ”piggar” ersatts av små rakbladsvassa tunna metallplattor). Sträckningen i sin helhet övervakas av en rad kontrollstationer och vakttorn med till tänderna beväpnade vakter (maskingevär, stridsvagnar) och en uppsjö av övervakningskameror och elektronisk övervakningsutrustning.

Läs mer »
 


Som framgår uppmärksammas en nordamerikansk murbyggare

I veckans nummer
Lördagsmusik
Händer i Lund
Inte så diskret charm
Haiku...
av Karin S
Tomt. Torftigt. Trist. Tragiskt.
av Gunnar Stensson
Asylpolitiken en het potatis för sossarna. Agera!
av Bertil Egerö
Tekniska nämnden prioriterar
av Anne
Höje å vattenråd invaderar Lunds utbyggnad
av Gunnar Stensson
Drömmarnas rike
av Staffan Lindberg
Observatoriet
av Ann Schlyter
Den ”judiska och demokratiska” staten, avsnitt 1. Apartheidmurar
av Ulf Nymark
Tio dagar …
av Owe Svensson
66 år i skolan 68. Summering:5
av Den gamle
Redaktion
Göran Persson
Utskriftsvänlig form
Tipsa om Veckobladet
Känner du någon mer som skulle gilla att läsa VB?
 

 

Lördagsmusik

Helgeandskyrkan
”Finland 100 år”
11 nov kl 17
Martina Björk, sång, piano, orgel

 

Händer i Lund

Föreläsningar på Stadbiblioteket


Arktis – Liv i en värld av is och snö
Om den Augustprisnominerade boken Arktis – Liv i en värld av is och snö berättar författaren, naturfotografen och lundabon Felix Heintzenberg.
   Sedan barnsben har han fascinerats av Arktis orörda skönhet och under de senaste 20 åren har han åtskilliga gånger haft tillfälle att besöka arktiska områden, från Svalbard och Kanada till Nordnorge, Island och Grönland.
 


 

Felix Heintzenberg är författare, professionell naturfotograf, utbildad biolog, och pedagog. Han är uppvuxen i Lübeck i norra Tyskland och sedan 1995 bosatt i Lund. Felix har sedan tonåren fascinerats av Arktis vilda och orörda skönhet. Under de senaste 20 åren har Felix åtskilliga gånger haft tillfälle att besöka arktiska områden, från Svalbard och Kanada till Nordnorge, Island och Grönland. Felix författarskap och fotografi har vunnit olika priser i nationella och internationella tävlingar, och två av hans böcker har av Världsnaturfonden WWF utsetts till Årets Pandabok, ett litteraturpris för bästa naturskildring i text och bild.


   Denna föreläsning ingår i serien Klimat, miljö och hållbarhet på Lunds stadsbibliotek som är ett samarbete mellan Naturskydds-föreningen i Lund, Lunds universitets Hållbarhetsforum och Lunds Stadsbibliotek  Föreläsningarna äger rum i Stadsbibliotekets atrium med början kl. 18 och följs av en frågestund och möjlighet till diskussion.
Ingen föranmälan nödvändig. Varmt välkomna!

15 nov,18:00 - 19:30, Lunds stadsbibliotek, atriumgården

 

Höje å vattenråd invaderar Lunds utbyggnad

Lund är en lång backe och nedanför den ligger Höje å. Ån ligger nedsänkt i landskapet och skyddas av vildvuxen grönska. Där kan man röra sig fritt utan att bli sedd, tillsammans med rådjur och rävar, andfåglar och skarvar, näktergalar och svanar, humlor, trollsländor och fjärilar. Där kan man plocka björnbär och hallon, äpplen och plommon. Där ser man karparna leka i juni och hör grodornas högljudda kväkande när de parar sig. Där har jag tillbringat mycket tid, under många år.
   Så hamnade jag Höje å vattenråd i början av 2000-talet och återkom dit efter 2014 efter några års avbrott. I vattenrådet finns representanter för Lund, Lomma och Staffanstorps kommuner, jordägare och dikningsföretag.
   För 20 år sedan ägnade sig rådet (ja, det kallades något annat på den tiden) mest åt att försöka hindra övergödning. Fosfor- och kväve-utsläppen från jordbruket mättes ständigt. Det gällde att skydda Öresund från övergödning. Den viktigaste metoden var att skapa våtmarksområden. Det ledde till ständiga konflikter med jordägarna för åkermarken var värdefull.
   Ja, det var en mycket viktig verksamhet, men ingen brydde sig egentligen om vattenrådet utom de närmast berörda. Att jag hamnade där berodde på att ingen annan politiskt aktiv ville dit.

Nu är det annorlunda. Klimat- och miljöfrågor står i centrum. Stormar och störtregn är våldsammare och förekommer oftare. Översvämningar blir allt vanligare. Havet hotas inte bara av övergödning utan också av plastpartiklar från stadens konstgräsplaner. Insekterna slås ut. Jag har iakttagit att förekomsten av bin, humlor och trollsländor minskat, ja även småflugor och spindlar förekommer alltmer glest. Det är inte hållbart. Näringskedjorna klipps av. Gräsmattor behöver bli ängar med en mångfald av örter Den biologiska mångfalden är nödvändig.
   Lund är på väg mot sin största expansion hittills. Helt nya stadsdelar ska byggas i Källby och Brunnshög, andra ska förtätas. I stadsplaneringen blir det viktigt att skapa ”gröna ytor och blågröna strukturer”. Det betyder ett system av dammar, våtmarker, diken och rör för att ta hand om vattnet. Mängden hårdgjorda ytor fördubblas. Dagvattnet flödar över tak och asfalt och ner i gatubrunnar. Till slut hamnar det i Höje å. Ett kraftigt regn kan förhöja vattennivån flera decimeter och översvämma stora områden på några timmar. Föroreningar från bildäck förgiftar vattnet.

Så nu är Höje å vattenråd uppe och härjar i hela Lund, anlägger ängar, diken, dammar och träddungar och ”boulevardiserar” gator. Det är det som kallas blågröna strukturer. Björn Abelsson är ordförande både i Byggnadsnämnden och Vattenrådet, lämpligt nog. Massmedia intresserar sig. Lund är visserligen mindre hotat av klimatförändringen än till exempel Lomma där ån regelbundet flyter ut över gatorna och in i källarna, samtidigt som havsvattnet sköljer över vallarna. Men även i Lund hotas bebyggelsen nere vid ån och på ställen som ligger lägre än omgivningen.

Nu yttrar sig Vattenrådet om översiktsplanen. Det pekar framför allt på konflikten mellan å ena sidan förtätningen av staden och expansionen av bebyggelsen och å den andra de gröna miljöerna, ekosystemen och ”de blå strukturerna”, det vill säga nätverket av dammar, vattendrag och diken.
   Vattenrådet varnar för riskerna. Men det berömmer också många av de insatser som faktiskt görs, till exempel försöken att åstadkomma ”mångfunktionella ytor” av fotbollsplaner och golfbanor.
   Det betonar att Lund är en av de städer i Sverige som har minst grönytor per invånare.
   Oändligt mycket mer vore att säga, men det osagda får fyllas ut av läsarens tankar och fantasi.
Gunnar Stensson

 

Den gamle
66 år i skolan 68. Summering:5

1979 invaderade Sovjetunionen Afghanistan, formellt för att stödja en kommunistisk regering, reellt för att öka det sovjetiska inflytande i regionen . USA, Storbritannien, Kina och Saudiarabien (Al Qaida, Usama bin Ladin) stödde kampen mot den sovjetiska invasionen. Den svenska Afghanistankommittén bildades.
   1989 drog Gorbatjov tillbaka de sovjetiska styrkorna. För sent. Kapprustningen med USA och nederlaget i Afghanistan hade uttömt Sovjetunionens krafter. Berlinmuren föll. Öststaterna blev självständiga.
Läs mer »