Lars Borgström


Minnesbild: Ann Pontén 

Tisdagen den 22 november tog vi förväl av Lars i S:t Olofs kapell. Lars levde ett rikt liv i familjen, arbetet, vänkretsen, musiken och politiken. Vi var många från alla dessa kretsar som ville ta förväl.
   Avskedet gick i framtidshoppets och musikens tecken vilket kändes som väldigt mycket Lars. Han övade in i det sista inför Röda Kapellets decemberkoncert.
   Det sades många tänkvärda och innerliga ord också, två av dessa minnesord återges nedan.
   Mitt eget minnesord om Lars skulle handlat om vänskap, att alltid ställa upp och att altid vara optimistisk. Sen kan jag förstås aldrig glömma när vi gjorde korv och hängde till torkning på hans vind på Östervångsvägen. Även det ett optimistiskt projektoch det gick bra!
   Det var som sagt mycket musik och sång, en visa var Ska nya röster sjunga av Mikael Wiehe, som Röda Kapellet spelade och vi alla sjöng.
Göran Persson
Läs mer »
 

En enda sak är säker
och det är livets gång;
att allting vänder åter,
att allting börjar om.
Och fastän våra röster
ska mattas och för stummas,
ska nya röster sjunga,
ska nya röster sjunga.

När vi har blivit gamla
och vårt hår har blivit grått,
när livet börjar mörkna
och dagarna har gått,
när våra kroppar kroknar
och våra steg blir tunga,
ska nya röster sjunga,
ska nya röster sjunga.

 

 

Anslagstavlans yttrandefrihet


 

Visserligen saknas fortfarande en anslagstavla i Klostergårdens centrum, men invånarna har tagit saken i egna händer och fortsatt affischeringen på den vägg där anslagstavlan funnits i 50 år och borde finnas i 50 år till.
   Det är lite besvärligare att sätta upp meddelanden på en cementvägg än att göra det på en riktig anslagstavla, men alla vet var den riktiga borde finnas. Fortsätt att affischera!

 

 

Tidöavtalet: kontroll, kontroll, kontroll…

31 gånger nämns ordet ”kontroller”  i Tidöavtalet, Det handlar om gränskontroller, identitetskontroller, inre utlänningskontroller, adresskontroller, en ny folkräkning, gränspoliser på EU-flygplatser, kontroll av asylsökandes adresser, biometri, ansiktsigenkänning, krav på att asylsökande ska betala för mottagandet, krav på lojalitetsförklaring för medborgarskap, återkallande av uppehållstillstånd, begränsning av rätt till tolkar...
    ”Min ambition är att Tidö-avtalet ska genomföras till punkt och pricka!” fastslår migrationsminister Maria Malmer Stenergård i intervju i Sydsvenskan 24/11. Det ska bli ett paradigmskifte.
(Erik Magnusson, ”Det krävs kanske en tuff skånska”)

 

 

Gunnar Stensson
Lektion 11. Den rasistiska paradigmen.

När nazisterna tagit makten i Tyskland 1933 införde de raslagar grundade på en ”vetenskaplig” teori som benämndes ”rasbiologi”.  Former av rasbiologi förekom i flera länder och rasbiologins historiska rötter är djupa. Idéerna ledde till mycket lidande, men bara Nazityskland gjorde dem till statsideologi. Andra världskriget och Förintelsen blev konsekvensen.
   För att hindra en upprepning antog FN 1948 Deklara-tionen om de mänskliga rättigheterna.
   Under några år dolde sig förespråkarna för de rasbiologiska idéerna, men deras inflytande växer nu åter inom politik, vetenskap och folkopinion. Ett nationalistiskt och rasistiskt paradigmskifte pågår i USA, Ryssland, Kina och flera europeiska stater, bland dem Sverige.
   Den svenska regeringen genomför paradigmskiftet inom migrationspolitiken. Migrationsminister Maria Malmer Stengard, M, ansvarar för genomförandet. Hon representerar trygg, vit, svensk överklass.  
   Invandrarnas sociala bidrag och förmåner ska minskas. Invandrarnas ”vandel” ska kunna leda till utvisning. Visitationszoner ska införas. Invandrare som gjort sig skyldiga till brott ska utvisas. Permanenta uppehållstillstånd ska upphävas. Anhöriginvandringen ska stoppas. Asyllagstiftningen ska läggas på EU:s rättsliga miniminivå. Antalet kvotflyktingar ska minska från 5000 till 900. Flyktingkontroller och anmälningsplikt för myndigheter ska införas..
   För att bara nämna några förslag. De här förslagen och många fler är regeringspartierna ense om. Sedan finns det en  ”brun sörja”,  som SD hoppas kunna genomföra i framtiden.
 


 

Ola Larsmo har i dagarna utgivit Lektion 11. En bok om rasbiologi. Förra veckan presenterade  VB hans förra bok ”Tio lektioner i svensk historia”. Lektion 11 är en fortsättning som rots att den bara innehåller en lektion är betydligt större. Där redogör författaren för rasismens historia från den romerske författaren Tacitus tvåtusenåriga text om germanerna via kolonialism, slavhandel, rasåtskillnad, utveckling av ideologi och vetenskap under de senaste århundradena fram till 1900-talets rasistiska kulmination och dagens situation.
Läs mer »

COP 27. En kraftsamling för fossilindustrin


 

636 av delegaterna i COP27 var direkt kopplade till kol, gas och oljeindustrin. Förenade Arabemiraten var det land som hade den största delegationen, 1070 delegater.  Om ett år blir de värdar för nästa klimatmöte.
   Det är som fotbolls-VM i Qatar. Fotboll eller klimat – allt kan köpas för pengar. De arabiska oljestaterna är världens rikaste. Miljardärer har inga spärrar. Nyliberaler låter sig ansvarslöst korrumperas.
   Den klimatkriminella gruppen ägnade sista natten åt att förhala och försvaga klimatkonferensens slutdokument. Deras sabotage räddade åtskilliga miljarder åt fossilindustrins profitjakt på klimatförstörelse och mänskligt lidande. Men de lyckades inte helt.
   Cop 27 enades till slut om en fond där rikare länder betalar fattigare länder för skador och förluster som klimatförändringarna orsakar. Men vi vet inte vilka länder som ska få skadestånd eller hur stora skadestånden blir.
   Enligt FN:s klimatpanel IPCC måste utsläppen halveras till 2030 och upphöra till 2050. Det är mål som aldrig kan nås med Tidö-avtalets klimatpolitik. Sverige skäms.
   Vi får se hur det går vid nästa klimattoppmöte – i Förenade Arabemiraten.
 

 

 

Allmän motionstid

Idag hämtar vi Hannas rapport från hennes twitterflöde. Intressant att se hur man kan driva partiinställning inom de olika fackområden man skall bevaka.

Nu är riksdagens allmänna motionstid slut! Det är de veckor på hösten vi får skriva motioner om precis vad vi vill. Här är mina fyra motioner på försvarsområdet, om anställningstid, värnpliktigas ersättningar, klimat/miljö och jämställdhet:

 1. Om soldaters anställningstid, den där 12-årsgränsen: Läs motionen »
 2. Om ersättningar till värnpliktiga:
Läs motionen »

 3. Klimat och miljö-arbetet i försvarsverksamheten:
Läs motionen »
 4. Om jämställdhet i Försvarsmakten:
Läs motionen »

 

 

Total misstolkning av folkrätten.
Att döda är inte detsamma som att skydda.


 

Det finns viktiga regler att följa även för en ockuperande makt, som enligt folkrätten har ansvar för de människor som bor på det ockuperade området. Deras liv ska tillåtas fortsätta på ett så normalt sätt som möjligt och de ska - inte minst - behandlas humant och med respekt. De är i folkrättslig mening ”skyddade personer”.
   Israel sköt nyligen Abdujaleel Huda al-Sadi till döds när han var på väg till skolan. Därmed blev han det femtionde palestinska barnoffret för det övervåld som utövas av ockupationsmakten. Att döda är inte detsamma som att skydda och att skjuta ihjäl ett skolbarn kan knappast kallas humant.
   Femtio familjer har drabbats, femtio mödrar gråter i sorg och förtvivlan över sina dödade barn, femtio fäder tvingas bära sina dödade barn till begravning, många hundratals syskon sörjer en förlorad bror eller syster. Otaliga barn tvingas leva med oro och ångest för att vara de som nästa dag dödas på väg till skolan.

Men vad händer? Ropar medlemsländer inom EU och FN på sanktioner? Skrotas samarbetsavtal, ifrågasätts Israels deltagande i sportsliga eller kulturella sammanhang? Ställs Israel alls till svars för de brott mot folkrätten som detta utomrättsliga dödande av barn ändå utgör? Eller är det så illa att vissa länder tillåts misstolka folkrätten utan att det leder till några som helst efterräkningar? I så fall är det mycket svårt att upprätthålla tron på och respekten för världssamfundets organ. Och då är vi på ett starkt sluttande plan.
   Den 29 november infaller den dag som FN utsett till en dag för solidaritet med det palestinska folket. Då, om någonsin, bör FN:s medlemsländer besluta om
sanktioner mot Israel - sanktioner som måste gälla till dess att folkrättens regler följs och internationell humanitär rätt respekteras. Det ger tyvärr inte de femtio dödade barnen livet åter, men det är ett tecken på verklig, konkret solidaritet med det palestinska folket.

Kerstin Dahlberg, Palestinagruppen i Hässleholm/ Kristianstad
 

 

 

Tryggare Klostergården


 

Enligt lundapolisens årliga trygghetsmätning har Klostergården blivit tryggare. 
   ”Vi jobbade med bevakningsfrågor, värmekameror på skolan och såg till att fältgruppen var mer närvarande. En särskild områdespolis har arbetat på Klostergården”, förklarar kommunpolisen i Sydsvenskan (24/11).
   Dessutom har Klostergårdens nattvandrare gjort en frivillig insats för tryggheten.

 

 

 

 

 

 

 

I veckans nummer
Friday for Future alla fredagar
Uppåkras hotspot – hallen på höjden
Det är bråttom med hållbarheten!
Fika med Vänsterpartiet Lund
Röda Kapellet ger klimatkonsert
Lars Borgström
COP 27. En kraftsamling för fossilindustrin
Rapport från riksdagen: Allmän motionstid
av Hanna Gunnarsson (från twitter)
Anslagstavlans yttrandefrihet
Total misstolkning av folkrätten. Att döda är inte detsamma som att skydda.
av Kerstin Dahlberg
Tidöavtalet: kontroll, kontroll, kontroll…
Tryggare Klostergården
Lektion 11. Den rasistiska paradigmen.
av Gunnar Stensson
Redaktion
Göran Persson
Utskriftsvänlig form
Tipsa om Veckobladet
Känner du någon mer som skulle gilla att läsa VB?
 

 

Friday for Future alla fredagar

 

Vi samlas på Stortorget varje fredag kl 12-14 liksom Fridays For Future-rörelsen inspirerad av Greta Thunberg gör på många håll.
   Vi kräver att Lund medverkar till att Parisavtalet hålls, att vi strävar mot att hålla uppvärmningen till högst 1.5 grader, att det sker på ett klimaträttvist sätt och att man lyssnar på den bästa samlade vetenskapen.
   Kom förbi och prata med oss och stötta vår kamp för framtiden för våra ungdomar, barn och barnbarn.

 

Uppåkras hotspot – hallen på höjden


 

Onsdag 30 november 12:00 – 13:00
Stadsbiblioteket - Atriumgården

Uppåkra var Nordens största maktcentrum under järnåldern (100 f. Kr. till ca år 1000). Högst uppe låg hövdingahallen och kulthuset som utgjorde platsens kärna. Under fyra år ska detta huskomplex undersökas med arkeologiska och naturvetenskapliga metoder. Genom att minutiöst dokumentera huslämningar, DNA, botaniska lämningar, djur- och människoben samt föremål kan vi få reda på mer kunskap om människors livsmönster och ritualer. Platsen är helt unik i Sverige och lämningarna avslöjar hur människorna som bodde där agerade inför ändrade naturförhållanden och anpassade sin ekonomi därefter. Föreläsare är Mats Roslund och Torbjörn Ahlström, professorer vid Historisk arkeologi, och Historisk osteologi, Institutionen för arkeologi och antikens historia. Ingår i föreläsningsserien Crafoords vetenskapsluncher. 
Fri entré, ingen föranmälan. 

 

Det är bråttom med hållbarheten!

Lund har ambitiösa miljömål, men varför händer det inte mer? Lunds unga har bjudit in politiker, forskare och näringslivstoppar för att diskutera hållbarhetsarbetet. När vi nu är mitt i en brinnande klimatkris, jordarna utarmas och den biologiska mångfalden hotas, då är det bråttom som aldrig förr.

Samtalet leds och modereras av Lunds ungdomsombud.

   Ingår i föreläsningsserien Gröna program. Arrangeras i samarbete med Lunds Naturskyddsförening och Lunds universitets Hållbarhetsforum. 
Fri entré, ingen föranmälan.
Datum och tid: Onsdag 30 november 18:00 – 19:00
Plats: Stadsbiblioteket - Atriumgården
 

 

Fika med Vänsterpartiet Lund


 

Onsdag 30 november 19:00 – 21:00
Lilla Caféet på Lilla tvärgatan 2

Vad står det i vårt partiprogram egentligen? Vad grundar vi våra åsikter och förlag på? Dessa frågor och många fler får du chansen att diskutera denna onsdag med vår Mats Olsson. Ta chansen att diskutera, filosofera och lär dig mer om Vänsterpartiet.
Varmt välkommen

 

Röda Kapellet ger klimatkonsert


 

I somras anordnade Röda Kapellet ett musikläger i den nordtyska staden Greifswald, vänort till Lund. 130 blåsare och sångare deltog i lägret som hade klimatet och klimatkrisen som huvudtema. Veckan avslutades med en stor konsert. Där spelades och sjöngs bland annat The Clouds, en nykomponerad svit om klimatet och vädret. Håkan Carlsson, tidigare rektor på Kulturskolan i Lund, hade komponerat detta verk. Röda Kapellets traditionella decemberkonsert har också klimatet som tema och då kommer också denna fantastiska svit för kör och orkester att framföras. Dessutom en rad andra låtar med koppling till samma ämne. Fridays for Future i Lund är medarrangör.

Lördagen den 10 december kl 18 äger konserten rum på Magle Konserthus. Du kan beställa biljetter via Visit Lund 046-13 14 15 eller www.ticketmaster.se eller köpa biljetter vid entrén från 17.30.
   Efter konserten ställer orkestern och kören till fest i samma lokaler. Vännerna inbjuds delta. Vill du vara med så ska du swisha 200 kronor till Essie på nr 0702857116.
Affisch »