När nazisterna tagit makten i Tyskland 1933 införde de raslagar grundade på en ”vetenskaplig” teori som benämndes ”rasbiologi”.  Former av rasbiologi förekom i flera länder och rasbiologins historiska rötter är djupa. Idéerna ledde till mycket lidande, men bara Nazityskland gjorde dem till statsideologi. Andra världskriget och Förintelsen blev konsekvensen.
   För att hindra en upprepning antog FN 1948 Deklara-tionen om de mänskliga rättigheterna.
   Under några år dolde sig förespråkarna för de rasbiologiska idéerna, men deras inflytande växer nu åter inom politik, vetenskap och folkopinion. Ett nationalistiskt och rasistiskt paradigmskifte pågår i USA, Ryssland, Kina och flera europeiska stater, bland dem Sverige.
   Den svenska regeringen genomför paradigmskiftet inom migrationspolitiken. Migrationsminister Maria Malmer Stengard, M, ansvarar för genomförandet. Hon representerar trygg, vit, svensk överklass.  
   Invandrarnas sociala bidrag och förmåner ska minskas. Invandrarnas ”vandel” ska kunna leda till utvisning. Visitationszoner ska införas. Invandrare som gjort sig skyldiga till brott ska utvisas. Permanenta uppehållstillstånd ska upphävas. Anhöriginvandringen ska stoppas. Asyllagstiftningen ska läggas på EU:s rättsliga miniminivå. Antalet kvotflyktingar ska minska från 5000 till 900. Flyktingkontroller och anmälningsplikt för myndigheter ska införas..
   För att bara nämna några förslag. De här förslagen och många fler är regeringspartierna ense om. Sedan finns det en  ”brun sörja”,  som SD hoppas kunna genomföra i framtiden.
 


 

Ola Larsmo har i dagarna utgivit Lektion 11. En bok om rasbiologi. Förra veckan presenterade  VB hans förra bok ”Tio lektioner i svensk historia”. Lektion 11 är en fortsättning som rots att den bara innehåller en lektion är betydligt större. Där redogör författaren för rasismens historia från den romerske författaren Tacitus tvåtusenåriga text om germanerna via kolonialism, slavhandel, rasåtskillnad, utveckling av ideologi och vetenskap under de senaste århundradena fram till 1900-talets rasistiska kulmination och dagens situation.
   Redan på 1600-talet föreställde sig de amerikanska slavägarna att de svarta slavarna var en lägre sorts människor. Lagar om förbud mot rasblandning infördes. De svarta omfattades inte av den amerikanska konstitutionens frihet. Efter amerikanska inbördeskriget återinförde sydstaterna nya apartheidslagar. Ku Klux Klan bildades. Immigrationen till USA reglerades. Nordbor fick företräde framför sydeuropéer. Först efter
 

andra världskriget  inleddes medborgarrättskampen. Den är långt ifrån slutförd. Nu samlas USA:s barbarer runt Trump.

Rasideologier uppstod i de europeiska kolonialmakterna. I kampen för tillvaron segrade de starkaste och mest begåvade: de renrasiga vita. Det hade Darwin bevisat. Kampen för tillvaron gällde även inom den vita rasen. Systemet med överklass, medelklass och arbetarklass återspeglade raskategorierna. Det gällde att  hålla överklassen rasren och rensa bort underutvecklade och degenererade individer. Demokrati gav underklassen makt och måste bekämpas.
   Tyskland erövrade Tyska Sydvästafrika och genomförde folkmordet på herero-folket i början av 1900-talet. Samtidigt inleddes systematiska mord på patienter i tyska sinnessjukhus. Morden fortsatte och utvidgades av nazisterna. Man bedömer att kanske 200 000 tyskar förlorade livet, bland annat genom gasning i bussar. Det gav erfarenheter som Hitler tillämpade.
   I Sverige drabbades romer, zigenare, ”tattare” och samer av rasbiologin. Judiska gårdfarihandlare levde i stadsdelen Nöden. Statyn i Klostergårdens centrum hyllar dem.
   En vetenskap utvecklades. Genom skallmätning skulle man bevisa rastillhörigheten. En dag kom ett par skallmätare in i min folkskoleklass och mätte våra skallar. Jag var långskallig och tillhörde alltså den överlägsna rasen. Där fanns också kortskalliga. Vi gick i tredje klass.
   Undermåliga förpassades till anstalter. Vipeholm var en sådan. Där avled flera hundra intagna under andra världskriget.
   Myrdals Kris i befolkningsfrågan spreds i folkupplaga på 1930-talet.  Den förespråkade rashygien genom födelsekontroll. ”Undermåliga” individer förbjöds att fortplanta sig, Tvång tillämpades i 63 000 fall. Framför allt kvinnor tvångssteriliserades, fast det var mycket lättare att sterilisera män.

Det har under senare år forskats mycket i vad som skedde, framför allt under 1900-talet. Larsmo går samvetsgrant igenom forskning, litteratur och lagstiftning. Alla påståenden beläggs med omsorgsfulla noter. En värdefull litteraturlista ger möjlighet att fördjupa sig i rasbiologins skilda aspekter. Jag föreställer mig att Lektion 11 blir en grundbok inom svensk historia.

DNA-forskningen har lett till ny kunskap och kommit till stor användning inom släktforskning, men också fått den gamla rasismen att vakna. Svante Pääbo. den genetiker som tilldelades årets Nobelpris, har tillsammans med 140 ledande genetiker nyligen protesterat mot ett rasistiskt verk med vetenskapliga pretentioner i New York Times Review of Books.
Gunnar Stensson