Notiser

Israel förbereder nytt anfall mot Gaza
Det är lätt att glömma hur starkt och på kort sikt oberoende Israel är. De senaste månaderna har den israeliska utrikespolitiken varit inriktad på att hetsa mot Iran för att skapa en situation som skulle möjliggöra ett israeliskt angrepp mot Irans kärnenergiprogram. Den iranska ockupationen av Storbritanniens ambassad stärker den israeliska kampanjen.
   Samtidigt förbereds ett nytt israeliskt anfall mot Gaza. Bakgrunden är israelisk fruktan för att det egyptiska valet kan leda till en seger för islamister beredda att samarbeta med Hamas.

 


 

Island erkänner som första västland den palestinska staten.
Erkännandet tillkännagavs på FN:s solidaritetsdag med det palestinska folket tisdagen den 28 november. . Island var också först med att erkänna Estland, Lettland och Litauen 1991 i samband med Sovjetunionens sammanbrott.
   Samma dag uppmanade Ban Ki-Moon Israel och Palestinska Myndigheten till åter inleda förhandlingar för en tvåstatslösning, grundad på 1967 års gränser och med Jerusalem som huvudstad för två nationer.
   USA har i FN:s säkerhetsråd lyckats stoppa palestiniernas ansträngningar att erkännas i FN. Genom påtryckningar har den nödvändiga två tredjedels-majoriteten för en palestinsk stat förhindrats. USA slipper därmed använda sitt veto.
   Mahmoud Abbas förklarar att ansträngningarna för erkännande i FN fortsätter. Samtidigt fördömer han att Israel stoppat skattemedel som tillhör Palestinska myndigheten. I den frågan har han stöd från EU och USA. Netanyahu kommer troligen tvingas ge den Palestinska Myndigheten tillgång till sina pengar.

 


 

Julhandeln i USA slår rekord
”Ekonomiska bedömare” gläder sig och hoppas på förnyad tillväxt.
   Vi vet alla att konsumismen, oftast med lånade pengar, är på väg att göra USA bankrutt, att jordens energitillgångar är på upphällningen, att vi trots detta förbrukar mer olja och kol än någonsin tidigare (inte minst Sverige som överlåtit miljöskadlig produktion till Kina) och att klimatskadorna ökar snabbare än man tidigare befarat. Det är existentiella hot som den internationella miljökonferensen i Durban försöker göra något åt, innan det blir för sent.
   Men ekonomiska experter i USA gläder sig åt tillväxten i julhandeln. Vi lever i en schizofren civilisation.
   I USA har ”Buy-nothing-day” haft begränsad effekt. I Sverige kan vi däremot faktiskt glädja oss åt en liten minskning av konsumtionen.
Gunnar Stensson

 

 

Betygsinflationen

72,22 procent av eleverna i Humfry- skolan, Lund, har fått för höga betyg

Humfryskolan i Lund med adress på Kastanjegatan är en friskola för årskurserna 7-9, inriktad på estetiska ämnen.
   Den gör inte stort väsen av sig, men blev rikskänd den 28 november genom DN:s undersökning av betygsinflationen i svenska skolor.
   DN listade de tio skolor i Sverige som sätter flest ”överbetyg”, det vill säga betyg som är högre än resultaten på de centrala proven.
   Konkurrensen är knivskarp, men genom att ge 72,22 procent av sina elever för höga betyg har Humfryskolan nått en femteplacering i betygsinflation bland 1 322 svenska skolor. Bra jobbat!
   Friskoleförespråkarna är överallt på defensiven. Valfriheten är deras sista bastion. Både DN och Sydsvenskan stammar förläget: ”Visst är det mycket som gått fel, men valfriheten måste vi åtminstone få behålla.”
   Många pekar med rätta på den finska skolan. Vilken är hemligheten med dess goda resultat? Svaret är enkelt. De behöll det beprövade system som också var vårt, innan vi började tafsa på det med kommunalisering, friskolor, skolpeng, fritt val och konkurrens om eleverna.
   I Sydsvenskans stora skolrapportering ”Tävlingen om eleverna” visar Emma Leijnse hur de unga flyr från småstadsskolorna sedan fritt gymnasiesök infördes. Lund är den stora vinnaren. De anrika gymnasierna i Eslöv, Trelleborg, Ystad, Simrishamn och Kristiansstad utarmas.
   Det innebär oöverskådliga kulturella och sociala förluster. Dessutom utgör pendlingen en onödig belastning på trafiksystemet.
Gunnar Stensson

 

 

Ulf Nymark
Politisk diversehandel

Hemtjänst
Borgarnas försök att privatisera hemtjänsten har blivit ett fiasko. En överväldigande majoritet av brukarna har aktivt eller passivt valt att ha kommunens egen hemtjänstpersonal som utförare. För att gynna privatkapitalet har borgarna nu beslutat att om de hemtjänstsökande som inte uttryckligen väljer kommunal hemtjänst ska pytsas ut de privata företagen. Borgarna ska alltså göda de privata bolagen med ”kunder”. Bedrövligt!

Ny parkeringsnorm - samma planeringsinriktning
Parkeringsnorm kallas de tumregler som kommunen beslutar ska gälla för parkeringsytor när nya bostäder och verksamhetslokaler byggs. P-normen har varit en utformad som en miniminorm, dvs i detaljplanerna har föreskrivits en minsta nivå på antalet p-platser för bilar.
   Nu är en ny p-norm på väg fram för beslut. Den som väntat på att p-normen för bilar helt skulle slopas, eller att den skulle utformas som en maximinorm, dvs föreskriva hur många p-platser som man som mest får bygga har väntat förgäves. Det blir enbart smärre justeringar av normen. Bilen som styrande norm i samhällsplaneringen kommer därmed att leva kvar i Lunds kommun.

Kommunfullmäktiges dagordning
Sedan lång tid tillbaka har kommunen i sina dagspressannonser för fullmäktigesamman- trädena återgett hela dagordningen, dvs samtliga ärenden har förtecknats.  Nu ser det ut att bli slut med det. Fullmäktiges demokratiberedning (!) föreslår nu att fullmäktiges presidium ska välja ut vilka ärendepunkter som ska med i annonsen. Presidiet ska alltså gallra. Anledningen säjs vara besparingsskäl – man sparar några kronor per sammanträde. Samtidigt skapar man ett kraftigt underskott – ett demokratiskt underskott. För nog är det väl en fråga om demokrati att kommuninvånarna lätt ska kunna informera sig om vad deras befullmäktigade ombud har för sig?

Läs mer  

Man behöver inte vara idiot fast man röstar borgerligt

Men man är handlingsförlamad

Jag tänker då och då att 2011 kan bli för kapitalismen det 1989 blev för kommunismen. Ett årtal då ett system slutligen kollapsar, efter att inte ha fungerat på väldigt länge.
   Detta är inte en antikapitalistisk hållning, men det finns väl inte heller någon som kan hävda att ett system där, för att ta ett exempel, banker måste hållas vid liv med skattemedel, kan kallas fungerande kapitalism, med fri marknad?
   Skribenten funderar över hur vår tid kan komma att beskrivas i framtida historieböcker.
   Det kommer att behövas en beskrivning av vådan av att låta sig marineras i offentliga floskler om att alla-kan-bli-vinnare, att bostäder alltid kommer att stiga i värde samt inte minst tron att det skulle gå att spara i aktier. Ett sparande som dessutom påstås löna sig ”på lång sikt”. Vilket är lika ovetenskapligt som att garantera att det efter några års nedgång alltid följer uppgång, som om konjunkturerna följde någon sorts naturlag.

Det kommer också
att bli ett sorgligt kapitel om övertron på ”valfrihet”. En övertro som innebär att ansvariga ministrar (och folkpartistiska kommunalråd) på allvar hävdar att den som är gammal och dement kan ”välja” att flytta till ett annat äldreboende...(innan hon svälter ihjäl)
   Till samma kapitel hör förstås alla enfaldigt genomförda ”upphandlingar” (liksom skolpengssystemet) som skickar skattemedel direkt till riskkapitalbolagens konton.
   Det är lätt att se tecken på att somliga, om inte stjäl, så roffar åt sig.
Det är Marie-Louise Samuelsson som kommenterar i Sydsvenskan 28/11.
   De insikter hon uttrycker delas av många. Det underliga är den handlingsförlamning som gör att normalbegåvade akademiker i Lund inte drar de självklara politiska slutsatserna utan år efter år slentrianmässigt lägger sina röster på till exempel Folkpartiet, som står för just den eländiga politik de genomskådar, argumenterar med just de floskler som får dem att må illa, privat skörtar upp sina unga hyresgäster och smiter från skatten.
Gunnar Stensson

 

 

En praktfull kommunal skandal

Nja, den här gången har glasmästaren och byggherren, Arne Paulsson, nog varit lite för smart. Han räknar visserligen med att snart vara miljardär enligt vad han säger i Skånskan i dag torsdag, men den affär han har lurat kommunen med och som ger honom 140 miljoner i skattefri vinst kommer förhoppningsvis att stoppas om Mats Helmfrid & co ska komma ifrån det hela utan att behöva avgå.

Ett hus blir till tolv skattebefriade
Det hela handlar om det långa hus Paulsson skulle bygga längs med Stattenavägen neråt Klostergården. Paulsson fick köpa marken med byggrättigheter för 89 miljoner. Han har nu sålt den till NCC och HSB för 276 miljoner, en tredubbling med en vinst som dessutom är skattefri.

Läs mer  

 

 

 

 

Lunds kommun lurad en gång till

Av feghet, snålhet och brist på förutseende gör Lunds kommun gång på gång dåliga affärer. Vem minns inte hur kommunen lät Vipeholm och Sankt Lars hamna i det privata kapitalets händer.
   Resultatet känner vi. Stora vinster skapades på kommunens bekostnad och inflytandet över samhällsplaneringen undergrävdes.
Nu har det hänt igen. Den här gången handlar det om byggrätterna vid Arenan.
   Den sluge glasmästaren Arne Paulsson skänkte 45 miljoner till Arena-bygget och bidrog därmed till att det alls kom till stånd. Den gåvan skulle bli lönsam.
   Paulsson fick köpa byggrätterna från kommunen för 89 miljoner. Nu, några år senare, säljer han dem till NCC och HSB för ett betydligt högre belopp, hur högt vet vi inte. 
   Jag har inte förlorat på det, säger han själv belåtet till Sydsvenskan. Paulsson visste att han aldrig skulle bygga de 425 lägenheterna. Hans företag är för litet för att klara av en sådan byggnation, säger han nu själv.
   Han visste också att tillkomsten av Arenan skulle höja värdet på byggrätterna, kanske fördubbla det.
   När Arenan väl fanns på plats var det bara att vänta. Och nu, i november 2012, var det tid att sälja, innan värdet åter sjunker till följd av den ekonomiska oron.
   Transaktionerna har inte kostat Paulsson ett öre, utan gett miljonvinst.
   Men Lunds kommun sitter där med en Arena som kostar pengar, utan att ha fått tillgång till markens värdestegring.
   Precis som beträffande Vipeholm och Sankt Lars är det lundaborna som är de verkliga förlorarna. Så här formulerar Anders Almgren (S) det: ”Försäljningen driver upp priset på lägenheterna och möjligheten att det blir hyresrätter minskar då rejält.”
Gunnar Stensson

 

 

Bertil Egerö
Portugal ber Angola om hjälp
– en kolonialmakt kryper till korset

Europa är inte längre. Det Europa som med våld och (religiös) ideologiexport koloniserade stora delar av världen, och därmed inledde globaliseringsprocessen på allvar, sjunker samman allt snabbare, allt tydligare.
   Ett färskt tecken på detta var en artikel i SvD den 20 november: Kronjuvelen i det portugisiska kolonialimperiet – Angola – ombeds av Portugal investera sin gamla kolonialmakt ur dess svåra ekonomiska läge.
   För den som under många år varit mycket nära de portugisiska kolonierna i deras kamp för självständighet är detta en stor nyhet. Jag ser det som en entydig bekräftelse på att en ny era inletts där Europa hamnat i bakvattnet av en internationell ekonomisk dynamik med helt andra länder i ledningen.
   De portugisiska koloniernas kamp för självständighet färgades av att Portugal var en diktatur, och en fattig sådan. Den behövde kolonierna för sin överlevnad. Samtidigt lyckades aldrig Portugal slå mynt av sitt stora koloniala imperium för egen räkning; landet förblev fattigt. Många av de portugiser som flyttade till kolonierna var fattiga bönder, ofta inte ens läskunniga.
   Att förhandla sig till självständighet visade sig omöjligt. När de nationalistiska rörelserna utvecklade väpnad kamp svarade diktaturens Portugal med mer soldater, mer vapen. Slutligen underminerades den av de kolonialkrig som skulle säkra dess överlevnad. När kolonisatörerna 1974-75 gav upp och av rädsla flydde från sina kolonier förstörde de så mycket de kunde av allt som var viktigt för produktion och transporter.

Läs mer  

I veckans nummer

Valet i Spanien och den baskiska fredsprocessen

Kulturtips

Notiser

Man behöver inte vara idiot fast man röstar borgerligt
av Gunnar Stensson

En praktfull kommunal skandal
av Lucifer

Betygsinflationen
av Gunnar Stensson

Lunds kommun lurad en gång till
av Gunnar Stensson

Politisk diversehandel
av Ulf Nymark

Portugal ber Angola om hjälp
– en kolonialmakt kryper till korset

av Bertil Egerö

Om målet högst en tredjedel biltrafik till/från Brunnshög
av Sven-Bertil Persson

Redaktion

Göran Persson

Utskriftsvänlig form

 

Tipsa om Veckobladet

Känner du någon mer som skulle gilla att läsa VB?

Valet i Spanien och den baskiska fredsprocessen

Spanien gick till val den 21 november. I skuggan av högerns jordskredsseger firade den baskiska vänstern en historisk valseger och tog för första gången 7 mandat i det spanska parlamentet. Vad innebär maktskiftet i Madrid för den baskiska fredsprocessen? Kommer högerregeringen att följa upp fredsinviterna från ETA?
   Kom och diskutera detta och mer med två gäster för den "patriotiska vänstern" (izquierda abertzale) från Bilbao.
   TID: 7 december, kl. 18:30
   PLATS: Röda Huset, Industrigatan 4, Malmö.

 

 

Kulturtips

Kung Lear
1 2 3 Schtunk tillbaka i Malmö med en sanslös version av Shakespeares Kung Lear. Varje kväll är unik. Missa inte!!! Spelas på Teater 23 30 november - 4 december.
Fre 02 dec kl. 19:00. Läs mer

Nine Parts Of Desire
Spelas på Bastionen 1 - 10 december.
Fre 02 dec kl. 19:30. Läs mer

Serenades (SE) LIVE
på Babel 2 december kl 19:00.
Läs mer

TRIGGER POINT - Helena Franzen
Helena Franzen har en diger meritlista både som dansare och koreograf inom den samtida dansen, med personlig rörelseskärpa och känslighet för detaljer. På Dansstationen Palladium 2 december kl 19.30. Läs mer

Rodelinda
Direktsänt från The Met på Spegeln och Kino 3 december kl 18:30. Repris 4 december. Läs mer

David Eugene Edwards of Wovenhand
På Palladium 3 december kl 19:30.
Läs mer

Days of War - Nights of love
En postapokalyptisk cirkusföreställning. På Karavan 18 november - 4 december.
Lör 03 dec kl. 20:00. Läs mer

Den Girige
På Lunds Stadsteater 3 december kl 18:00. Läs mer

Historia A
POTATOPOTATO GÖR UPP MED DEN EXKLUDERANDE HISTORIESKRIVNINGEN OCH SKAPAR SIN EGEN. På Inkonst 11 november - 5 december.
Lör 03 dec kl. 19:00. Läs mer

JULKONSERT
En kär tradition i adventstid, Malmö akademiska kör och orkester gästas av fantastiska solisterna Sabina Zweiacker & Joachim Bäckström. I S:t Johannes kyrka 3 och 4 december.
Lör 03 dec kl. 15:30. Läs mer

“La Familia” med Faela ( Sverige) – Mix Musiks säsongsavslutning
På Klaffbron lördag 3 dec kl. 14.00 & 18.00. Läs mer

J Cole (US) LIVE
På Babel 4 december kl 19:30.
Läs mer

Konsertmästare i spel och samtal – Porträttkonsert med Fredrik Burstedt, violin
På Palladium 4 december kl. 15.00
Läs mer

Hans Appelqvist - LIVE
på Inkonst 7 december kl 20:00.
Läs mer

Landgren & Tolstoy
På Palladium 7 december kl. 19.30
Läs mer

Stanza 8/12
Stanza firar nioårjubileum med en operaföreställning av UKON och Njurmännen med sopranen Josefin Cederwall. Dessutom läsningar med Naima Chahboun och Jörgen Gassilweski. På Inkonst 8 december kl 20:00.
Läs mer

Hela kulturcentralens program

 

 

Sven-Bertil Persson
Om målet högst en tredjedel biltrafik till/från Brunnshög

Interpellation ställd till Byggnadsnämndens ordförande Christer Wallin

Byggnadsnämnden har nyligen skickat ut ett ramprogram för Brunnshög, ”Lund NE/Brunnshög - Vision och mål” på remiss. En enig nämnd har därmed ställt sig bakom förslaget att trafiken till och från Brunnshög ska fördelas på en tredjedel kollektivtrafik, en tredjedel gång- och cykel och högst en tredjedel med bil. Vi tycker det är en ur miljö- och klimatsynpunkt bra inledande målsättning som sannolikt efter hand kan skärpas ytterligare, d.v.s. de miljövänliga trafikslagen kan få en ännu större andel av resorna.

Läs mer