Skamligt och mycket oklokt

Oppositionen om nedskärningar inom socialförvaltningen:

De senaste dagarna har vi kunnat läsa i tidningarna om de nedskärningsförslag som nu diskuteras inom socialförvaltningen till följd av den borgerliga fullmäktigemajoritetetens budgetbeslut. Socialnämnden ska skära ner sex miljoner. En struntsumma sett till kommunens totala ekonomi, men i en förvaltning där det mesta av verksamheten är lagstadgad får även en till synes liten indragning mycket stora konsekvenser för förvaltningens övriga delar.
   Nu hotas bland annat två viktiga verksamheter för människor med missbruksproblem, kommunens alkoholmottagning och öppenvårdsinsatsen Solvera, samt det mycket uppskattade Lundahoj av nedläggning.
   Om den borgerliga majoriteten genomför dessa nedskärningar är det både skamligt och mycket oklokt. Skamligt, då vi självklart i det i stort välmående Lund inte ska dra ned på insatser för invånare med svåra sociala problem, och oklokt eftersom alla vet att den här sortens kortsiktiga "besparingar" straffar sig. Det framgår mycket tydligt av socialnämndens underlag att konsekvenserna av att dessa verksamheter försvinner är att många människors situation förvärras. Det framgår lika tydligt av underlaget att detta snabbt leder till ökade kostnader för kommunen.
   Vi vet att även borgerliga politiker i Lunds kommun anser sig vara socialt ansvarstagande. När fullmäktige i juni röstade om socialnämndens budget la kristdemokraterna ner sina röster eftersom de inte ansåg neddragningen acceptabel. Det ansvariga kommunalrådet Tove Klette (FP) har tidigare försvarat alkoholmottagningen. Men nu är det upp till bevis. Tar Kristdemokraterna i socialnämden konsekvensen av sitt tidigare motstånd mot neddragningen på nämnden? Står kommunstyrelsens borgerliga majoritet fast vid att socialnämnden ska tvingas till dessa nedskärningar, när vi tydligt ser de orimliga och mycket upprörande konsekvenserna?
Vad säger Agneta Lindskog (KD) och Tove Klette (FP)?
För oppositionen i socialnämnden:
Anna Baumann (MP)
Peter Fransson (S)
Olof Norborg (V)
Martin Stensson (DV)

 

 

De fyra

Det verkligt positiva hos mötet i Malmö med Vänsterpartiets fyra ordförandekandidater var att det samlade närmare fem hundra personer, enligt den sympatiske diskussionsledaren Petter Larsson från efterArbetet. Det tyder på ett överraskande intresse för vänstern och dess framtid.
   Annars var mötet inte särskilt givande för den som ville pejla åsiktsskillnader mellan kandidaterna. De var alla för feminism och full sysselsättning, ja annat hade förstås varit en sensation, men när de skulle deklarera sina hjärtefrågor hamnade de nära varandra.
   Man fick skärpa uppmärksamheten för att upptäcka små särdag. Jonas Sjöstedt var den enda som lyfte fram klimatfrågan. Ulla Andersson visade att hon förstår sej på ekonomi, vilket ledde till nyansering i resonemanget som inte alltid uppskattas av en ideologiskt fixerad publik. Hans Linde var den som betonade den traditionella industrins betydelse och påminde därvid om Gustav Fridolin – är detta en ny våg i den unga generationen? Fast han gjorde det med utgångspunkt från sysselsättningen i Olofström, och det kan knappast vara en framgångslinje för Vänsterpartiet att slå vakt om biltillverkningen.
   Rossana Dinamarca var blekast. Det ryktas att hon har ett särskilt stöd inom V-Malmö men det märktes inte på publikreaktionerna. Jonas Sjöstedt fick de starkaste applåderna. Det blir nog han.
Gr

 

 

Krönika den 21/9 - 2011

(Först publicerad i VLT 20 sept)

Många böcker beskriver hur samhällen byggs upp. I Robinson Kruse får man tämligen noggrant följa hur han bygger upp sitt lilla samhälle med hjälp av vrakgods och så småningom en ytterligare invånare. Det är Fredag, som Robinson i sann kolonial anda döper ”vilden” till.
   Betydligt färre böcker beskriver hur en civilisation långsamt eroderar. Jane Smileys ”Grönländarna” är dock en sådan bok. Bakgrunden är att kolonisationen av Grönland avbryts då en något kallare period inträffar. Det rudimentära samhällsbygget med ett ting där man slet sina tvister, en kyrka med biskop som stod för den stora berättelsen likväl som någon slags undervisning, allt bryts ner.
   Utan den ideologiska överbyggnaden som religionen ger ersätts tingsförhandlingarna snabbt av privathämnd för verkliga och inbillade oförrätter. Kunskaper överförs inte och glöms bort och befolkningen decimeras av både de hårdnande livsvillkoren och emigration.
   En kommun är från tid till annan inblandad i rättstvister. Det kan vara som part i målet i upphandlingar, omhändertaganden av barn eller överklaganden av bidrag till friskolor. Både medarbetare och media har ibland förvånats över att besked om slikt möts av ett tämligen sangviniskt lugn. Men det är alltså för att jag, hur ogärna jag tycker tid samt personella och ekonomiska resurser ska användas i rättstvister, menar att alternativet är sämre.
   Utan denna yttersta möjlighet att lösa tvister återstår bara det man brukar kalla djungelns lag eller den starkares rätt. Och hur illa det då går kan man tyvärr få studera i dagens Somalia. Efter Siad Barres fall 1991 utvecklades det snabbt till dagens tillstånd utan en fungerande statsapparat och med människor på flykt till jordens alla hörn.
   Många drömmer om en svag stat. I så fall är knarkkartellernas México eller Camorrans Neapel paradiset. Eller Somalia. Och utvecklingen går inte entydigt åt rätt håll. Precis som fungerande institutioner kan byggas upp så kan de också demonteras. På Grönland och kanske även här?
Stig Henriksson

 

"Den första människan som slängde iväg en förolämpning istället för en sten var grundaren av civilisationen"
Sigmund Freud

 

 

Ulf Nymark
”Konkurrensens konsekvenser”
– dynamit mot privatiserings-ivrarna

För ett par veckor sedan kom en rapport från Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS), med titeln Konkurrensens konsekvenser. Vad händer med svensk välfärd? Gunnar Stensson tog i korthet upp rapporten i Veckobladet nr 26, och jag tänkte spinna vidare på detta och dyka lite längre in i rapportens redovisningar och slutsatser. Varför? Helt enkelt därför att jag tror att studien är en av de viktigaste och mest seriösa undersökningar som producerats när det gäller effekterna av privatiseringar inom offentlig sektor. Och varför är den då viktig? Jo, en av de mest grundläggande slutsatserna av studien är att privatiseringarna har ”inte varit den mirakelmedicin som många hoppades skulle ge högre effektivitet och kvalitet”. Nu är ju en sådan slutsats inte överraskande för vänsterfolk. Men den mosar sönder borgerlighetens främsta argument för privatiseringar. Och det gör den just i kraft av vem som står som utgivare och vilka som utarbetat rapporten.  

Etablerade forskare
Rapporten, som är en inventering av tillgänglig forskning och statistik om effekterna av konkurrens i produktionen av välfärd, är till formen en antologi. Redaktör är Laura Hartman, forskningschef vid SNS och docent nationalekonomi. Medverkande författare är bland annat Anders Anell, adjungerad professor vid Institutet för ekonomisk forskning i Lund, Jonas Vlachos, docent i nationalekonomi vid Stockholms universitet, Eva Mörk, professor i nationalekonomi, Uppsala universitet, samtliga sålunda väl etablerade forskare.

Nära näringslivet

Och det är alltså SNS som är utgivare. SNS är enligt Nationalencyklopedin, ”ett fristående nätverk av opinionsbildare och beslutsfattare inom den privata och offentliga sektorn med uppgift att bland annat främja saklig samhällsdebatt om näringslivet och dess roll i samhället. SNS grundades 1948 av enskilda personer i svenskt näringsliv med intresse för samhällsfrågor.” Vid den tiden var Näringslivets fond huvudfinansiär. Idag får studieförbundet sina inkomster från medlemsavgifter från ”250 av Sveriges främsta företag, myndigheter och organisationer”. Även privatpersoner är medlemmar. SNS står alltså nära det s k näringslivet.
   Det är alltså fullständigt klart att det inte är någon vänstervriden tankesmedja som låtit ett antal kulturmarxister komma till tals, vilket gör rapporten till rena dynamiten i den politiska debatten. Den kritiserades också häftigt på borgerliga tidningars ledarsidor, men därefter har de varit ganska tyst. Kanske har privatiseringsanhängarna beslutat för att försöka tiga ihjäl den?
   Här följer nu några axplock från antologin där fakta från olika välfärdsområden redovisas och där konsekvenserna av konkurrensen – så långt man nu vet – redovisas. (Det blir en hel del siffror men de är, hoppas jag, tänkvärda. Observera samtliga uppgifter gäller riket i sin helhet om inget annat anges).

Läs mer  

Gunnar Stensson
USA lägger in sitt 43:e veto mot Palestina?

Tidigare i år röstade FN:s säkerhetsråd om en resolution som fördömde Israels bosättningar på ockuperad mark. Resolutionen bestod till stor del av  ordagranna citat ur kritiska uttalanden om Israels illegala kolonier av Obama och tidigare amerikanska presidenter.
   Men USA inlade sitt veto. Det var ett veto mot den politik som USA säger sig företräda. Det var 42:a gången sedan 1972 som USA ensamt, på kommando av Israel, tvingades inlägga veto mot säkerhetsrådets övriga medlemmar.
   Förr i världen var det Sovjetunionen som frekvent använde vetot och då och då bultade med skorna i talarstolen.
   Efter omröstningen om fördömandet tvingades USA:s FN-ambassadör Susan Rice förklara att USA trots allt faktiskt är emot de illegala bosättningarna. Men inte så mycket att man kunde släppa igenom en resolution som fördömde dem.

Läs mer  

 

 

 

Domedagsprofeten

Jag tillhör domedagsprofeterna. Nu vet jag inte riktigt vad domedagen är, men när jag läser beskrivningen på detta känner jag igen mig. Jag tror jag läste om domedagen i en bok för länge sen, något om att den dömande kristna guden, det var ju den ende guden som fanns då, skulle döma levande och döda (?). Någon skall svinga sig mot himlaregioner för att där roa sig med harpotoner. Vi andra skall sluka lågor i Gehenna och ta del av djävulsdansen, tillsammans med han med horn i pannan och på vanligt stället svansen. Eftersom jag ändå tror att det kommer att gå åt helvete så är det lika bra att hänga med dit. Värmen kommer inte att bli något problem, den kommer jag att ha vant mig vid i jordelivet.

Det är min bestämda uppfattning.....

....att det är för sent
Jag förstår inte var optimismen i frågan om uppvärmningen kommer från. Jag menar, visst åker vi alltmer kollektivt men ökningen är ju en ökning av resandet. Visst är det bra att vi får alltmer förnybar energi, men vi har samtidigt aldrig haft så mycket el från atomkraften och koldioxiden från trafiken ökar nu. Visst är det bra att vi, över tiden, blir alltfler veganer och vegetarianer. Men samtidigt ökar köttätandet som innebär mer utsläpp av metangas, andra växthusgaser, användande jordbruksmark och skövling av renskogarna, vår planets lungor. Vi ser också tydligt spåren av mänsklighetens levnadssätt, översvämningar, orkaner, torka. Vi ser hur våra glaciärer drar sig tillbaka. Vi ser att gasen kommer att flöda från Ryssland när gasen tar slut i Nordsjön. Vi ser hur länderna kring Norra Ishavet står i startblocken för att exploatera oljan när isen är borta. Vi kommer inte att ge oss förrän all olja, gas och kol är slut.

Kulisser

För att fortsätta med detta luras vi av kulisser och målsättningar som aldrig håller. Se  målsättningen i vårt land att atomkraften skulle vara borta inom 25 år.
   Gröna bilar påstår bilindustrin, som om en bil någonsin blir grön. Man slår i oss att odlad bränsle är bättre än olja, i en värld som svälter. ”Konsum kallar sig ”Gröna Konsum” men har aldrig tidigare sålt så ”skitig” mat i form av kött och influgen mat. Vi har ekologiska semesteranläggningar, ja du milde tid!  

Tillväxtreligionen

Så har vi denna bisarra tro på tillväxt. Visst, det är väl inget fel på tillväxt inom kollektivtrafiken och välfärdssektorn, typ. Dessa innebär inte lika mycket växthusgaser som bilismen och konsumismen, som behöver över 100 reklamblad i månaden. Men vi, den rika världens troll, måste klara oss på färre bilar, inte fler. Vi måste begränsa vårt ätande av kött och skräpmat och dess förpackningar. Vi måste, starkt, begränsa flygandet.

Positivt

Det finns en positiv sak i den här frågan. Vi har otroligt mycket energi genom solens strålning, genom vattnets rörelser, genom vinden, genom det som växer. Vi har redan tekniken framme för att försörja vårt energibehov med flödande energi. Problemet är att så länge den ändliga, den lagrade, farliga energin finns kvar kommer vi att använda den. Först därefter, när vi blir tvungna kommer vi att ta fram den flödande kraftfulla energin. Frågan är bara om det inte då är för sent? Ett exempel på att vi inte satsat tillräckligt: den som vill sätta upp solceller får slåss om 50 miljoner om året för att få ett investeringsbidrag, det borde nog varit 100-falt, alltså ungefär lika mycket pengar som sänkningen av krogmomsen innebär!
Sven-Hugo Mattsson

PS Lyriken när jag skriver att någon skall roa sig med harpotoner medan andra skall sluka lågor i Gehenna, har jag så klart snott, från Gustaf Fröding i hans visa, ”Ett liv efter detta”, tonsatt av Herr T, tror jag. Se till at få tag på dikten, den är jäkligt rolig. DS

 

 

Beskatta de rika!

Reducera förmögenheterna! Genomför en reduktion! Det är 300 år sedan det gjordes senast. Den gången var det Karl XI som ingrep. Det var ingen tebjudning. En och annan utsugare drevs från gård och grund. Hög tid att upprepa Karl XI:s bravad!
   Att han också erövrade Skåne och grundade Lunds universitet hör inte hit, även om det finns ett samband..
Obama sa i ett tal nyligen att han tänker ta från de rika och ge till de fattiga. DN protesterade omedelbart. Nu hade Obama gått för långt för de svenska nyliberalerna, som anslöt sig till hans amerikanska kritiker.
   ”Klasskamp!” ylar Teapartyrörelsen och de republikanska miljardärer som köpt representanthuset och som betalar lägre skatt än sina anställda.
   EU tänker göra det. Beskatta de rikaste. Det finns massor av stormrika greker och italienare. Förbrytare som Berlusconi och den grekiska familjen Onassis, dessa gamla rövare som samarbetade med den grekiska överstediktaturen och fick en familjemedlem gift med president Kennedy. Deras obeskattade privatrikedomar är en av orsakerna till staternas och folkens utarmning. Som den svenska högadeln orsakade Sveriges på Karl XI:s tid.
   De rika i dagens Sverige har till skillnad från de i övriga EU-länder så stort politiskt inflytande att de lyckats övertyga ledande politiker i de flesta läger att det inte lönar sig att beskatta dem, för då sticker de utomlands. Argumentet mot förmögenhetsskatt är alltså inte att de rika saknar pengar utan att att de är skattesmitare. Skattesmitning uppfattas som en demokratisk frihet.
   Också i Lund finns politiker som inte bara vill sänka skatten utan också smita från den. Den lilla skatt  som vi trots alliansen alltjämt betalar räcker varken till renovering av mögelskolorna och   idrottshallarna, eller till att bekosta kulturskolan och biblioteken. Vi har fått det fattiga samhälle och privata överflöd som John Kenneth Galbraith varnade för.
   Men om beskattningen av rika blir universell så kommer det i framtiden inte finnas något land att flytta till, vare sig USA eller något EU-land, och vart ska de rika då ta vägen med sina miljoner och sin makt över företagen?
   Jag är naiv. De sticker förstås till Kommunistkina.
Gunnar Stensson

 

 

Gunnar Stensson
Inte bara Dawit

Tio långa år: en rapport om Eritreas saknade politiska fångar.

Tio år har gått sedan president Isaias Afewerki gav order om fängslandet av 21 ledande regeringsmedlemmar och journalister som kritiserade honom. Nu måste hans regering ge de fängslade fria eller avslöja deras öde, framhåller Human Rights Watch i ett dokument som publicerades den 20 september. Eritrea måste också öppna sina fängelser för internationell insyn.

Isayas befinner sig i New York för att delta i Generalförsamlingens  möte och försöka återupprätta Eritrea s rykte och protestera mot FN-sanktionerna som motiveras av landets stöd till  al-Shabaab

Under de gångna tio åren har Isayas tystat alla oberoende media och förvandlat Eritrea till ett land  kännetecknat av godtyckliga arresteringar, tortyr, försvinnanden och död; ett land som det dessutom är nästan omöjligt att lämna.

Läs mer  

 

 

 

Röda Kapellet samlade de rödgröna kring musiken!

Vi som stöder de fyra rödgröna partierna vill dela med oss av vår musik denna kväll

– utan kostnad för kommunen – men har ett gemensamt krav:
Mer resurser till kulturskolan i Lund!

Se fler bilder  

I veckans nummer

Jan Hammarlund i Malmö

Kontroversiell forskare

Två veckor med Afghanistan

Torsdagsprogram i Helgeand

Kulturtips

Röda Kapellet samlade de rödgröna kring musiken!

Skamligt och mycket oklokt
av Oppositionen

De fyra
av Gr

USA lägger in sitt 43:e veto mot Palestina?
av Gunnar Stensson

Domedagsprofeten
av Sven-Hugo Mattsson

Septemberfesten i Klostergården
av Gunnar Stensson

Krönika den 21/9
av Stig Henriksson

Beskatta de rika!
av Gunnar Stensson

”Konkurrensens konsekvenser”
– dynamit mot privatiserings-ivrarna

av Ulf Nymark

Inte bara Dawit
av Gunnar Stensson

Redaktion

Göran Persson

Utskriftsvänlig form

 

Tipsa om Veckobladet

Känner du någon mer som skulle gilla att läsa VB?

Jan Hammarlund i Malmö

Jan är med och avslutar Regnbågsveckan i Malmö genom att sjunga på Gatufesten lördag 24:e kl 13:30.
Vid Moderna Museet, Gasverksgatan 22

 

 

Två veckor med Afghanistan

Utställning på Lunds Stadsbibliotek om Afghanistan 19 sept-1 okt

Måndag 26 september
Tankar om transition i Afghanistan, kl 18:00, Lunds Stadsbibliotek
   Lotta Hedströms är ordförande i Svenska Afghanistankommittén sedan maj i år. Hennes första kontakt med Afghanistan var år 2000 under en
resa för Miljöpartiet. Som före detta ledamot i Utrikesutskottet har de små och fattiga ländernas problematik jämte fattigdomsbekämpning upptagit mycket av hennes tid.
Välkommen till mycket spännande möten arrangerade av Lunds Afghanistankommitté

 

 

Kontroversiell forskare

Alf Hornborg, professor i humanekologi vid Lunds universitet retar gallfeber på sina forskarkollegor inom nationalekonomi och på de tekniska högskolorna. I sin bok "Myten om maskinen" hävdar han att teknisk utveckling inte skapar välfärd globalt på jorden. Istället är teknisk utveckling ett sätt att dölja att resurser omfördelas från den fattiga till den rika världen.
   Onsdagen den 28 september kl 19.00 kan lundaborna lyssna på Alf Hornborg, när han förklarar varför hållbar utveckling -- som alla vill ha -- är ohållbar. Plats: ABF:s lokal Trollebergsvägen 7, ingång från Gasverksgatan.
Arrangör är Demokratisk Vänster i Lund

 

 

Torsdagsprogram i Helgeand

Café kl 13.00 i Helgeandsgården
torsdag 29 september

Patricia Tudor Sandahl:
Människokallet är människoblivandet
Psykoterapeuten Patricia Tudor Sandahl ställer frågan: Vad för sorts människa vill jag vara?  Och vad är det som står i vägen?

Öppen torsdagskväll kl 19.00 torsdag 29 september
Fredrik Ivarsson, bortom karikatyrerna:
Framtiden kräver ett fungerande samspel mellan tro och vetenskap
Vi samtalar utifrån biskop Antjes herdabrev "Gud är större". Kyrkoherde Fredrik Ivarsson inleder samtalet. Du behöver inte ha läst boken för att kunna delta.

 

 

Kulturtips

Midnattsdopp med Bastu Extrem - arombastu varvat med olika relaxupplevelser. På Ribersborgs Kallbadhus 23 september kl 19:30.
Läs mer

PLATTFORM 23 september
-din guide till den senaste dansen! På Dansstationen, Palladium 23 september kl 19:30. Läs mer

Styckmord
STYCKMORD ÄR ETT KAMMARSPEL SOM UTGER SIG FÖR ATT VARA EN DECKARHISTORIA. På Inkonst 21-30 september kl 19.00. Läs mer

Don Giovanni
på Palladium den 24 september kl 19:30.
Läs mer

Guidad cykeltur genom Malmö
Cykeltur med en personlig guide på två timmar igenom cykelstaden.
Lör 24 sep kl. 14:00. Läs mer

Sjöflickan och Drakens Dotter
Fritt efter en kinesisk folksaga i regi av sagogurun Margareta Larson, från tre år, på Teater Sagohuset 4 september - 30 november. Sön 25 sep kl. 10:30
Läs mer

All River Red + One Table N´Chairs
På Palladium tisdag den 27 september och onsdag den 28 september kl 19:30.
Läs mer

Malmö By Foot - Historisk vandring
Turen tar dig genom Malmös spännande historia från medeltiden till modern tid.
Tis 27 sep kl. 17:15. Läs mer

Matkaravan med Hanna och Linda
med Hanna Tunberg och Linda Dahl
- smaka på våra nya matkulturer. guidade turer runt Möllevångstorget.
Tis 27 sep och ons 28 sep kl. 16:00
Läs mer

Oslipat 2: Improstandup med bl a Marika Carlsson
Improviserad standup. Du bestämmer vad komikerna ska skoja om. Med bland annat Marika Carlsson och Kringlan Svensson. På Babel 28 september kl 20.00.
Läs mer

Povels Naturbarn - Lund
Povels Naturbarn är tillbaka i Lund igen med en personlig minishow i Povels anda! På Lunds Stadsteater 28 septemberkl 19:00. Läs mer

Hälsans Mystik
På Palladium den 29 september kl. 17.00.
Läs mer

SYSTER SOL & GENERAL KNAS
Releasefest för albumen Kichinga & Kärlek och Revolt med Syster Sol & General Knas. På Inkonst 29 september kl 21:00.
Läs mer

Hela kulturcentralens program

 

 

Septemberfesten i Klostergården

Ingen enskild stjärna, nej många barn tillsammans, hoppande och gungande i stor dansuppvisning, omgivna av entusiastisk, applåderande publik, föräldrar, lärare och gamla Klostergårdsbor; framför statyn ”Gårdfarihandlaren” (en flicka sitter uppflugen på hans hatt) i Klostergårdens centrum.
   Men jo, en liten pojke i tioårsåldern sjunger visor på arabiska och kurdiska, med perfekt tonträffning och absolut säkerhet. Jag missade hans namn, men ska ta reda  på det.
   Två vackra hästar skrittar fram genom vimlet och skiter utanför konditoriet. Fort fram med borste och skyffel. 10 kronor för en ritt runt den torra dammen. I svävande duggregn.
   Livlig loppmarknad, rykande köttgrillning, doft av kryddor. Hundratals böcker såldes för fem och tio kronor. Röda Kapellet avslutade med marscher och valser. ”Jag står här på ett torg”.
   Jag brukar alltid komma och lyssna på min doktor, säger en äldre kvinna.
   Marie och Ninni ägnar kvällen åt att städa efter att ha sålt böcker hela dagen.
   Kommersen inbringade cirka 17 000 kronor som oavkortat går till barnen på Afrikas Horn via Rädda barnen.
Gunnar Stensson