Mats Skogkär mejlar Veckobladet

Hej
Har sett att det kommit ett nytt nummer av Veckobladet och att min ringa person uppmärksammas.
   Jag saxar:
   "Att han lögnaktigt påstod att Israel aldrig använt fosforgranater och bomber i Gaza, en lögn som han aldrig tvingats ta avstånd från [...]  Självklart riktade han också sitt hat mot Ship to Gaza."
   Jag skulle bli mycket förvånad om ni kan belägga detta. Och kan ni inte, skulle jag uppskatta om ni tog in en rättelse.

Mats Skogkär
Ledarredaktionen
Sydsvenskan


 

 

Gunnar Stensson
Gunnar Stensson svarar Mats Skogkär

Så här skrev Mats Skogkär den 17 januari 2009, då det israeliska angreppet pågått i tre veckor och hundratals ögonvittnen rapporterat att sjukhus, offentliga och civila byggnader beskjutits med fosforgranater och att den israeliska armén besköt palestinska ambulanser med civila kvinnor och barn:

Rubriken var "Krigets första offer".
Texten löd:
Lögner och propaganda. Lika självklara följeslagare till krig som död och förödelse. Striderna i Gazaremsan utgör inget undantag. Låt oss granska bara två av denna konflikts många ”sanningar”:
   Den israeliska armén använder vit fosfor mot civila palestinier.
   Den israeliska armén skjuter avsiktligt på ambulanser.
   ”Sanningar” som ligger till grund för krav på fördömanden, bojkott och vad värre är – ger näring åt den antisemitiska hatvåg som nu rullar över Sverige, Europa och världen.

Läs mer


 

 

 

Ulf Nymark
Bilen som ”stadsmakt”

Efter teknik- och vetenskapshistoriker Per Lundins föreläsningar i Lund den gångna veckan (se VB nr 37) kan det vara på sin plats att koppla Lundins tema – Bilstaden – på förhållandena i vår stad och kommun.

   En av Per Lundins grundläggande slutsatser är att stads- och samhällsplaneringen styrs av en ”frusen” ideologi, dvs en ideologi som formades av trafik- och samhällsplanerare under 50- och 60-talen, men som aptitfriskt anammades av alla partier och ledande politiker. Denna ideologi kan kortfattat beskrivas som ”Drömmen om bilsamhället”, där bilen och bilismens intresse utgör samhällsbyggandets norm.

Läs mer

 

 

 


Cynismens förlorade ansikte – och värld
(först publicerad i VLT 8 feb)

"Min fiendes fiende är min vän.” Oavsett om talesättet härstammar från Kina, Frankrike eller Arabien så verkar det vara ledstjärnan för all utrikespolitik. Det har lett till de mest häpnadsväckande pakter och att leta efter moral är som att försöka hitta en isbit i Sahara.
   Om vi bara håller oss till väst så är det långvariga stödet till Pol Pot, Mujaheddin i Afghanistan och Saddam Hussein bra exempel. Och nu alltså Egyptens Hosni Mubarak. Diktatorn sedan 30 långa år som årligen stöttats med miljarder dollar börjar plötsligt vackla. Och då, men först då, börjar såväl USA som EU bekymra sig över den demokratiska utvecklingen. Problemet med denna etablerade cynism är dess farlighet. Ingen tror väl att de modiga människor som nu går ut på gator och torg, tomhänta mot sköldar och batonger, inte ser hyckleriet?
   Misstron mot denna falskhet förstärks närmast exponentiellt med det palestinska exemplet. Där genomfördes ett helt anständigt val, men folket valde i sin förbittring och besvikelse fel. Och från den dagen utsätts Gazaremsan för en utsvältning som liknar Leningrads under kriget, bara längre. Krigshandlingar med fler offer än beskjutningen av Sarajevo under Balkankriget och en inringning med murbygge á la Warszawaghettot. Och Mubarakregimen har gjort sin del.
   Allt detta vet demonstranterna på Tahrirtorget mycket väl. Den stora faran är att allt detta leder till precis den utveckling västvärlden velat förhindra med stödet till Mubarak, Ben Ali och de 40 andra rövarna i Mellanöstern. Att den demokratiska revolutionen slukar sina egna barn och det är islamismen som, precis som i Gaza, på slutet av dagen står som segrare. Det är den slutpunkt som den allt för stora cynismen kan leda till. 
Sverige står inte neutralt här heller. Vi skickade fångar till Egyptens tortyrcentraler, vi sålde vapen till Mubarak och utvecklade med EU ”förbindelserna”. Och blundade.
   I världspolitiken, sa Bertrand Russel, är det många som utger sig för att vara brandmän och samtidigt sprutar bensin.
Stig Henriksson

"I utriekspolitik är det många som fuskar när korten delas ut och då känns ärligheten under spelet så mycket behagligare"
Peter Bromley

 

 

 

Medelklassrevolt, tack!

Bo-Inge A. är en av SVT:s mer sympatiska medarbetare, Elmsäter dock en skottädd fröken med svårbegripliga fackcredentials. Stig Fredriksson framstår något mesig och alltför naivt välvillig, i sin världsutblick - mot väst och västklienter, åtminstone. Men skickligare och mera skarp, i speciellt vissa textTV-krönikor. Samt med ett smidigt, mångsidigt och pregnant språkbruk småtta njutningen, att följa. BIA:s språk är en rullande katastrof - avvisar han språkhjälp!? Svensklärare i läsekretsen, betyg frågas.

   Förresten kan 'himmakorrarna' gott lägga ut lästips, eller underlag - för vem tror väl de har totat hopa brygden aldeles sjelf? Nå, utvecklingen i speciellt Egypten mkt tankeväckande och omruskande även för oss, ute på vänstra flanken. Världen trillar in i ombonadheten som sällan förr. Och kan mycket väl hända att händelserna, utöver spridningen och slutresultatet på kortare och längre sikt, därnere även får konsekvenser här i väst. Har knappt sen 70-talet känt världen stå så öppen - i sin hittills begränsade fasa, och med okänd nivå på vad komma månde. Kan vara ett av historiens vändkors, där utvecklingen tar ny kurs och med betydande spridningseffekter, varstans. Västs hållning alltså USA:s, enskilda europeiska länders samt EU:s visavi brutala semi- eller reala, autokrat(militär)monarkierna i Nordafrika samt MÖ, jämte en och annan auktoritär eller värre republik har säkert bäddat, för hur nu slutar. Och som vissa påpekat, är frågan vem som lurar vem med islamistspöket.

   Nej, 30 år av stilla flyter floden, där som här var dömt allt ända i debâcle. Och vad oro och fruktan som gläder mest är den i l'Etat juif, tveklöst! Priset att styra världen efter sin pipa samt vara bekväm och mest bekänna sig till demokrati och MR, för syns skull och i vinst- eller dominanspolitikens riktning, läs Burma och Belorussia ska nån gång betalas. Globala orättvisan är tydligen inte oändlig och vi önskar nu innerligt att en progressiv medelklass ånyo ska vakna till liv - här i en- och expolitikens moderatväst. Må så vägen dit gå via en 2nd dip, a la Soros. Vi förtjänar ju mest elände, prinsessor på 13 madrasser.
Jörgen L

 

 

Gunnar Stensson
Dagbok
Omvälvningen i Egypten via Sydsvenskan

Fredagen 4/2
Idag får artikeln ”Egyptiskt uppror ökar osäkerheten i världen” störst utrymme. Debattredaktören Magnus Jiborn har anlitat Niklas Granlund och Johannes Malminen, säkerhetspolitiska analytiker verksamma vid Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI.  
De är det slags experter som har till yrke att försvara en kollapsad amerikansk  säkerhetspolitik.
De gör vad de kan.

Lördagen 5/2
Ledarredaktionen tar ställning. SVT-reportern Bert Sundström har blivit överfallen. Slutsats: ”Den egyptiska regimen är avslöjad. En hel värld kan se det.”

Läs mer

 

 

 

Gunnar Stensson
Riksbyggen bygger för översvämning och fallande träd

Jag träffar Tekniska nämndens kontrollant Christian Bucher på parkeringsplatsen vid Källbybadet. Han är ute för att inspektera verksamheten.

   Vi  sitter en stund i bilen och tittar på kartor och foton.
”Riksbyggen har huggit ner vartenda träd utom de här tre i hörnet av området.”
”Det måste vara hundratals”, säger jag och tittar på hans karta där alla träd som fordom fanns är markerade.
”Fler,”säger Christian
   Caterpillars föser ihop svart jord i högar och lastar den i lastbilar som med väldiga släp brummar bort i dimman.
   Hundratals cementrör väntar på att bli nedgrävda. De skall leda smutsvattnet från bebyggelsen till reningsverket.
”De har installerat ett pumpverk nere vid ån men det visade sig vara underdimensionerat,”säger Christian. ”Det kostar. Men det är deras problem.”
”Dagvattnet då, går det rakt ner i ån?” frågar jag och ser ner i en porlande gatubrunn.

Läs mer


 

 

 

Lucifer
Kulturen i Lund

Oline Stig fortsätter envetet på Sydsvenskans kultursidor att säga beska sanningar om Lunds kulturliv. Det man saknar är en diskussion om varför det är som det är.
Vad jag tycker först måste sägas är att jämförelser med Malmö inte är produktiva. Vad som har hänt där är ju att stan har repat sig efter en tjugoårig nergångsperiod i huvudsak betingad av materiella förändringar. Malmö gick ner som industristad och till det kom att stan leddes av en förstelnad socialdemokrati som tryckte ner nya kulturyttringar. Det som gällde var Vita Hästen på Stadsteatern. Det är först nu, med Malmö, i sin nya skepnad som universitetsstad, som det har kommit en ny vitalitet. Det är hemskt roligt att staden har återtagit sin roll som ledande i regionen och det är roligt också för oss som bara ibland besöker staden.

En jämn lunk
Lund har i gengäld, väl inte gått ner, men stagnerat. Nej, inte industriellt eller befolkningsmässigt, men kulturellt. Stadsorkestern spelar, Riksteatern kommer på besök ibland, Konsthallen ställer ut, Kulturen visar. Det är inget ont med det, det är heller inte dålig kvalité, men det är en jämn lunk och aldrig något nytt eller oväntat.

Läs mer


 SJ:s enda uppgift är att ge avkastning till staten

Förra veckan reste jag tur och retur Jokkmokk och den spännande samemarknaden där. För en gångs skull öppnade jag SJ:s gratistidning Kupé (jan/feb. 2011). Stefan Jonsson hade i en artikel i DN kultursöndag 30.1.2011 citerat en ”ledare” skriven av SJ:s ordförande Ulf Adelsohn och dess vd Jan Forsberg. ”Skjut inte bara på pianisten” rubriceras den. Alla SJ-anställda jag pratade med under resan var klart glada över att toppcheferna äntligen berättat varför SJ har så svårt med underhåll och att hålla tiderna. Här är några utdrag:
   "År 2000 kom den stora bolagiseringen. SJ klövs då i sina beståndsdelar, godstrafiken övertogs av Green Cargo, stationer och parkering mm överfördes till Jernhusen, som också fick största delen av SJ:s kapital; all mark och alla fastigheter. Jernhusens fastighetsinnehav uppgår idag netto till nära 6 miljarder. Om inte SJ delats upp hade dessa pengar kunnat användas till upprustning av järnvägsnätet. Det går inte nu. Verkstäderna fördes till EuroMaint och städningen till TraffiCare. Datafrågorna till Unigrid AB. Restaurangerna överläts till Compass Group Ltd, ett brittiskt börsnoterat bolag. All servering har vi dock nu återfört till SJ.
  ”Vi är också långt ifrån ensamma. Redan i dag, innan avregleringen är genomförd fullt ut, finns drygt 25 andra tågbolag på spåren...
   ”SJ har efter alla dessa politiska beslut ingen trafikeringsplikt. /.../ Det enda krav vår ägare staten ställer är att vi ska avkasta 10 procent på eget kapital efter skatt under en konjunkturcykel…
   ”…samarbete över alla dessa företags- och myndighetsgränser är ett måste. Men vi anser oss skyldiga att tala om varför det ibland är svårt att ge passagerarna den service de har rätt att kräva. Och det är inte heller alltid lätt att möta kritik där vi ofta är oskyldiga.”
   SJs politiska ledning bekräftar härmed vad jag faktiskt inte visste: SJ:s huvuduppgift är inte längre att ge oss alla en god kollektivtrafik, utan att – som en partner i marknadskonkurrens – dra in pengar till staten. Hur gick detta till?
Bertil Egerö

 

 

Gunnar Sandin
Tillbaka i ankdammen

En veckas frånvaro. Ligger ohjälpligt efter med tidningsläsningen. Skånskan får vänta. Sydsvenskan rapporterar om tillräckligt mycket att reta sej på.

1. Själskultur
Oline Stig berättar att hon måste motivera för sina vänner (litteratörer som hon får man förmoda) varför hon valt att bo i sånt kulturellt bakvatten som Lund. Och hon upprepar vad alla rimligt vakna personer har märkt i åtskilliga år: att Lund är ute bland den kreativa klassen, åtminstone i dess yngre årgångar. Carlhåkan Larsén gör ett kontringsförsök men tvingas väsentligen hålla med.
Om det inte hade gjorts ett avgörande misstag för flera år sen kunde det ha sett annorlunda ut. Jag tänker på tillsättningen av kommundirektör. Vi fick en som högst en på hundra Lundabor kan namnet på, och hälften av denna procentenhet klarar säkert inte av att stava efternamnet rätt. Motkandidat var Gunnar Wetterberg, en av landets mest högprofilerade samhällsdebattörer. Som var oförsynt nog att säga att han ville fortsätta att skriva historiska biografier på halva tiden – och det gick ju inte an.

Läs mer

 

 

 

 

Tre pressgrannar 10/2

Armén torterar och fängslar demonstranter.
”Soldaterna grep mig på gatan, slog mig med gevären och höll mig fängslad i museet. Därifrån skickades jag till en med en elektrisk tortyrmaskin, tvingades klä av mig naken och torterades över hela kroppen. Det var i fredags. På lördagen torterades jag på samma sätt och sedan släpptes jag. Nästan inga frågor ställdes.”
   En annan berättar liknande historia om gripande och misshandel med gevär och batonger. Så tog de fram en kniv, svängde den mellan mina ben, hotade att våldta mig med den och sa att de antingen skulle döda mig eller stänga in mig i ett fängelse för resten av livet.
   Sannolikt har tusentals människor gripits. Flera familjer rapporterar att familjemedlemmar saknas. Human Rights Watch har registrerat hundratals.”
   Syftet är att genom terror skrämma folket till tystnad.
Guardian 10/2

”Herr Omar tar över”
Under den rubriken analyserar Mats Skogkär situationen. Han syftar på den komiske egyptiern i Ture Sventon-böckerna. ”Herr Omar” är den egyptiske säkerhetschefen och vicepresidenten Omar Suleiman som bär ansvaret för terrorn.
Sydsvenskan 10/2

”Mellersta östern behöver inte stabilitet.”
”Att bibehålla stabiliteten i Mellanöstern innebär att föreviga den outhärdliga situation som tvingar 2,5 miljoner palestinier att existera utan några rättigheter under det israeliska styrets hälar; och ytterligare några miljoner palestinska flyktingar från kriget 1948 att leva i läger i arabländer där de saknar alla rättigheter, allt hopp, alla försörjningsmöjligheter och all värdighet.”
”Denna stabilitet innebär att miljoner araber tvingas leva under kriminella regimer och onda tyrannier. I det stabila Saudiarabien betraktas alla kvinnor som de lägsta av de lägsta; i det stabila Syrien är varje tecken på opposition undertryckt; i de stabila Jordanien och Marocko, Israels och Västs ögonstenar, är människorna rädda för att yttra ett ord av kritik mot sina kungar ens i kafésamtal.
   Så skriver en judisk liberal journalist Gideon Levy. Den israeliska tidningen Haaretz publicerar artikeln 10/2.
Malmös borgerliga tidning står där med skammen.

I veckans nummer

Allsångskväll och pub

DV:s Palestinastudiecirkel

Offentligt möte

Kulturtips

Uthyres

Tre pressgrannar 10/2

Mats Skogkär mejlar Veckobladet
av Mats Skogkär

Gunnar Stensson svarar Mats Skogkär
av Gunnar Stensson

Riksbyggen bygger för översvämning och fallande träd
av Gunnar Stensson

Kulturen i Lund
av Lucifer

Bilen som ”stadsmakt”
av Ulf Nymark

Cynismens förlorade ansikte – och värld
av Stig Henriksson

Medelklassrevolt, tack!
av Jörgen L

SJ:s enda uppgift är att ge avkastning till staten
av Bertil Egerö

Tillbaka i ankdammen
av Gunnar Sandin

Dagbok
Omvälvningen i Egypten via Sydsvenskan

av Gunnar Stensson

Tre pressgrannar 10/2

 

Redaktion

Göran Persson och Kajsa Theander

Utskriftsvänlig form

 

Tipsa om Veckobladet

Känner du någon mer som skulle gilla att läsa VB?

Allsångskväll och pub

med Flygelkören i Vita Huset
(Uardavägen i Lund, bakom ICA Tornet)
Fredag 11 februari kl 20.
   Musikanter & allsångsledare: Gösta Petersen & Martin Landgren
Gästartist: Christer Lundh, skånska visor. Sång * Folkmusik * Allspel!
   Arr: Flygelkören, i samarbete med Folkuniversitetet.
Entre: 60 kr, 40 kr för stud.
Välkomna!

Affisch

 

 

 

DV:s Palestinastudiecirkel

Cirkelns tema blir denna gång:
Omvälvningen i Egypten. Nya förutsättningar för ett fritt Palestina
inom 1967 års gränser. Gunnar Stensson inleder ett samtal kring den nya situationen i Nordafrika och Mellanöstern.
   13 februari kl. 15.00 i DV:s partilokal, Magle Lilla Kyrkogata 2. 

 

Offentligt möte

Söndagen den 20:e februari kl 14:00 gästar Andreas Malm, författare och doktorand, Smålands Nation i Lund för att tala om och diskutera revolutionerna i Nordafrika.

Andreas Malm, som är författare till en rad böcker om mellanöstern och som 2009 kom ut med boken ”Hatet mot muslimer”, kommer fokusera på kampen för demokrati och social rättvisa och vad som ligger bakom de de väldiga folkliga mobiliseringar vi sett de senaste två månaderna. Vad är det som har hänt, och vilka vägar står inte minst den tunisiska och egyptiska befolkningen inför?

 

 

Kulturtips

BAD GIRLS - THE MUSICAL med elever från estetiska programmet vid Heleneholms Gymnasium i Malmö, 11-15 februari
Fre 11 feb kl. 19:00. Läs mer

Caroline af Ugglas
På Palladium 11 februari kl 19:30.
Läs mer

Det började som en skakning
- om en osänkbar familj på väg mot djupet, spelas på Teater 23, 11 februari - 18 mars
Fre 11 feb kl. 19:00. Läs mer

JOHN LINDBERG TRIO
Modern rockabilly när den är som bäst, på Inkonst 11 februari kl 20.00.
Läs mer

Nixon in China av John Adams
Direktsänt från The Met på Biograf Spegeln lördag 12 februari kl 19:00. Repris söndag 13 februari kl 13:00.
Läs mer

Dragspelsmagi med Kallis Bengtsson
På Palladium den 12 februari kl 14.00
Läs mer

ERIK LINDEBORG TRIO
på Victoriateatern 13 Februari kl 18:30.
Läs mer

Nutida klassiker
På Palladium 15 feb kl 19.00. Läs mer

Matkaravan med Hanna och Linda
med Hanna Tunberg och Linda Dahl
- smaka på våra nya matkulturer. guidade turer runt Möllevångstorget.
Ons 16 feb och tors 17 feb kl. 16:00
Läs mer

Oslipats säsongspremiär
Standup med Özz Nûjen m fl. På Tangopalatset 16 februari kl 20:00.
Läs mer

Vit, rik, fri
Vit, rik, fri ärspecialskriven för Ann Petrén. En kritikerhyllad föreställning som hade premiär i Stockholm december 2010. Spelas på Teatr Weimar 16 - 19 februari.
Ons 16 feb kl. 19:30. Läs mer

Carolina Wallin Pérez
På Palladium 17 februari kl 19:30.
Läs mer

Hela kulturcentralens programUthyres

Vi tänker återigen hyra ut vår stuga på Öland, veckovis under sex veckor sommaren 2011.

Huset ligger i Tjusby på östra sidan på Öland, 14 km från Borgholm. 5 rum och kök varav 3 sovrum med 10 sovplatser. Varmvatten, dusch torrtoa i uthus. 4000 kr/vecka.
Mejla edvin.svensson@swipnet.se
eller ring 0702-830596